אין באפשרותך להתקין מנהל התקן באמצעות תוכנית ההתקנה שלו ב-Windows Vista

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 927524 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

מאפייני הבעיה

כאשר אתה מנסה להתקין מנהל התקן באמצעות תוכנית ההתקנה שלו ב-Windows Vista, אינך מצליח בכך.

הבעיה עשויה להתרחש כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
 • מנהל ההתקן משתמש בתוכנית התקנה מבוססת קובץ הפעלה.
 • תוכנית ההתקנה לא תוכננה עבור Windows Vista.

סיבה

בעיות עם תוכניות התקנה מבוססות קובץ הפעלה עשויות להתרחש בהתקיים אחד או יותר מהתנאים הבאים:
 • תוכנית ההתקנה אינה תואמת Windows Vista.
 • מנהל ההתקן אינו תואם Windows Vista.
 • מתרחשת בעיה הקשורה להרשאות המשתמש הדרושות להתקנת מנהל ההתקן.

פתרון הבעיה

כדי לפתור בעיה זו, יש להפעיל את תוכנית ההתקנה של מנהל ההתקן במצב תאימות. לחלופין, יש להשתמש בחשבון בעל אישורי ניהול כדי להפעיל את תוכנית ההתקנה של מנהל ההתקן. באפשרותך גם לאתר את הקובץ ?inf עבור מנהל ההתקן ולאחר מכן להתקינו באופן ידני.

חשוב לפני שימוש באחת מהשיטות, אנו ממליצים לפנות ליצרן ההתקן או ליצרן מנהל ההתקן כדי לקבל פרטים נוספים על אופן ההתקנה של מנהל ההתקן ב-Windows Vista.

כדי להפעיל את תוכנית ההתקנה של מנהל ההתקן במצב תאימות

קבע את התצורה של תוכנית ההתקנה של מנהל ההתקן כך שתפעל במצב תאימות של Microsoft Windows XP Service Pack 2. לשם כך, בצע את השלבים הבאים:
 1. אתר את קובץ ההפעלה עבור תוכנית ההתקנה של מנהל ההתקן.
 2. לחץ על הקובץ באמצעות לחצן העכבר הימני ולאחר מכן לחץ על מאפיינים.
 3. בתיבת הדו-שיח מאפייני שם החבילה, לחץ על הכרטיסייה תאימות.
 4. לחץ כדי לבחור את תיבת הסימון הפעל תוכנית זו במצב תאימות עבור, לחץ על Windows XP? (Service Pack 2) ברשימה הפעל תוכנית זו במצב תאימות עבור ולאחר מכן לחץ על אישור.
 5. לחץ פעמיים על קובץ ההפעלה כדי להפעיל את תוכנית ההתקנה.

כדי להפעיל את תוכנית ההתקנה של מנהל ההתקן באמצעות אישורי ניהול

הגדר את תוכנית ההתקנה של מנהל ההתקן לפעול בהקשר של חשבון Administrator. לשם כך, בצע את השלבים הבאים:
 1. אתר את קובץ ההפעלה עבור תוכנית ההתקנה של מנהל ההתקן.
 2. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הקובץ ולאחר מכן לחץ על הפעל כמנהל.

  כווץ את התמונההרחב את התמונה
   הרשאת בקרת גישה למשתמש
  אם תתבקש להזין סיסמת מנהל מערכת או אישור, הקלד את הסיסמה או לחץ על המשך.
 3. בצע את שלבי ההתקנה של מנהל ההתקן.

כדי לאתר את הקובץ inf ולהתקין את מנהל ההתקן באופן ידני

השתמש במנהל ההתקנים כדי להתקין את מנהל ההתקן. לשם כך, בצע את השלבים הבאים.

שלב 1: איתור הקובץ inf

אתר את הקובץ inf הכלול בתוכנית ההתקנה של מנהל ההתקן. בדרך כלל, הקובץ inf נמצא באחת מהתיקיות הבאות במדיית ההתקנה של מנהל ההתקן:
 • התיקיה שבה נמצאת תוכנית ההתקנה.
 • תיקיית משנה שנמצאת בתיקיה הכוללת את תוכנית ההתקנה. בדרך כלל, שמה של תיקיית המשנה הוא Windows XP,? Drivers,? WinXP וכד'.
אם קבצי מנהל ההתקן ארוזים בקובץ הפעלה אחד, ייתכן שיש באפשרותך לחלץ אותם או לקבל גישה אליהם באופן אחר. לשם כך, היעזר באחת מהשיטות הבאות, לפי הצורך:
 • שימוש בתוכנית לדחיסת קבצים כדי לחלץ את הקבצים.

  אם קבצי מנהל ההתקן ארוזים בקובץ הפעלה אחד, ייתכן שיש באפשרותך להשתמש בכלי דחיסה כגון WinZip או WinRAR כדי לחלץ את תוכנה של חבילת מנהל ההתקן לתיקיה. הקובץ inf אמור להימצא בין הקבצים שתחלץ.
 • שימוש בתכונת התיקיות הדחוסות של Windows כדי לחלץ את הקבצים.

  אם התוכנית WinZip או התוכנית WinRAR אינן ברשותך, ייתכן שיש באפשרותך לחלץ את הקבצים באמצעות תכונת התיקיות הדחוסות של Windows. לשם כך, שנה את סיומת שם הקובץ מ-?exe ל-?zip. לאחר מכן השתמש בסייר Windows כדי להעתיק את הקבצים מהתיקיה הדחוסה.
 • חילוץ התוכן מקובץ ה-cab.

  אם בחבילה של מנהל ההתקן אין קובץ inf, אך יש בה קובץ cab אחד או יותר, ייתכן שיש באפשרותך לחלץ את התוכן של קבצי ה-cab.

  שים לב שיטה זו אינה מוצלחת, בדרך כלל. סוג זה של חבילות מנהלי התקנים נוצר באמצעות התוכנית InstallShield, בדרך כלל. התוכנית InstallShield משתמשת בתבנית ? cabמיוחדת שאינה מתוכננת לגישה באמצעות כלים כגון WinZip או WinRAR.
 • אתר את הקבצים בתיקיה Temp.

  אם עדיין אין באפשרותך לקבל גישה לקבצי ההתקנה, נסה לאתר קבצים זמניים שחולצו. בדרך כלל מחולצים קבצים לתיקיה מקומית בשם Temp בעת התקנת תוכנית. ייתכן שיהיה באפשרותך להציג את תוכן החבילה של מנהל ההתקן על-ידי בדיקת התוכן של התיקיה Temp. לשם כך, בצע את השלבים הבאים:
  1. הסר את תוכן התיקיה Temp. כתוצאה מהסרת התוכן של התיקיה Temp, באפשרותך לאתר ביתר קלות את הקבצים הזמניים הנוצרים בעת הפעלת תוכנית ההתקנה של מנהל ההתקן. כדי להסיר את תוכן התיקיה Temp, בצע את השלבים הבאים:
   1. לחץ על התחל
    כווץ את התמונההרחב את התמונה
    לחצן התחל
    ולאחר מכן על מחשב.
   2. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הכונן שבו מותקן Windows Vista ולאחר מכן לחץ על מאפיינים.
   3. בתיבת הדו-שיח מאפייני כונן מקומי (אות_כונן), לחץ על הכרטיסייה כללי ולאחר מכן לחץ על ניקוי הדיסק.
   4. בתיבת הדו-שיח אפשרויות ניקוי דיסק, לחץ על קבצים מכל המשתמשים במחשב זה.

    כווץ את התמונההרחב את התמונה
    הרשאת בקרת גישה למשתמש
    אם תתבקש להזין סיסמת מנהל מערכת או לבצע אישור, הקלד את הסיסמה או לחץ על המשך.
   5. תחת קבצים למחיקה, לחץ כדי לנקות את כל תיבות הסימון, לחץ כדי לסמן את התיבה קבצים זמניים ולאחר מכן לחץ על אישור.
   6. כאשר תתבקש למחוק את הקבצים לצמיתות, לחץ על מחק קבצים.
  2. השתמש בסייר Windows כדי לפתוח את התיקיה Temp. לשם כך, לחץ על התחל
   כווץ את התמונההרחב את התמונה
   לחצן התחל
   , הקלד %temp% בתיבה התחל חיפוש ולאחר מכן הקש על ENTER.
  3. הפעל את תוכנית ההתקנה של מנהל ההתקן.

   שים לב תוכניות התקנה מסוימות מוחקות באופן אוטומטי את הקבצים הזמניים עם היציאה מתוכנית ההתקנה. משום כך, על תוכנית ההתקנה של מנהל ההתקן להמשיך לפעול ברקע.
  4. בדוק את תוכן התיקיה Temp כדי לאתר את הקבצים של מנהל ההתקן.

שלב 2: התקנה ידנית של מנהל ההתקן

לאחר איתור הקובץ inf עבור מנהל ההתקן שברצונך להתקין, התקן את מנהל ההתקן החדש באופן ידני. לשם כך, בצע את השלבים הבאים:
 1. לחץ על התחל
  כווץ את התמונההרחב את התמונה
  לחצן התחל
  , לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על מחשב ולאחר מכן לחץ על מאפיינים.
 2. בחלונית משימות, לחץ על מנהל ההתקנים.

  כווץ את התמונההרחב את התמונה
  הרשאת בקרת גישה למשתמש
  אם תתבקש להזין סיסמת מנהל מערכת או לבצע אישור, הקלד את סיסמתך או לחץ על המשך.
 3. ב'מנהל ההתקנים', אתר את ההתקן שעבורו ברצונך להתקין את מנהל ההתקן.

  שים לב כדי להציג התקנים מוסתרים, לחץ על הצג התקנים מוסתרים בתפריט תצוגה.
 4. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על ההתקן ולאחר מכן לחץ על עדכון תוכנת מנהל התקן.
 5. לחץ על אתר במחשב שלי תוכנת מנהל התקן, לחץ על אפשר לי לבחור מתוך רשימה של מנהלי התקנים במחשב שלי ולאחר מכן לחץ על מתוך דיסק.
 6. בתיבת הדו-שיח התקנה מתוך דיסק, לחץ על עיון, אתר קובץ inf עבור מנהל ההתקן שברצונך להתקין ולאחר מכן לחץ על פתח.
 7. בצע את הפעולות בתיבת הדו-שיח עדכון תוכנת מנהל התקן שם_התקן כדי לעדכן את מנהל ההתקן.
מוצרים של ספקים חיצוניים הנזכרים במאמר זה מיוצרים על-ידי חברות שאינן תלויות ב-Microsoft.? חברת Microsoft אינה מעניקה אחריות, בין במפורש ובין במשתמע, לגבי ביצועיהם או אמינותם של מוצרים אלה.

מאפיינים

Article ID: 927524 - Last Review: יום שלישי 26 יולי 2011 - Revision: 2.3
המידע במאמר זה חל על:
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Business 64-bit edition
מילות מפתח 
kbdriver kbexpertisebeginner kbhardware kbtshoot kbprb KB927524

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com