คุณไม่สามารถติดตั้งโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ลงใน Windows Vista โดยใช้โปรแกรมติดตั้งของอุปกรณ์

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 927524 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

เมื่อคุณพยายามจะติดตั้งโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ลงใน Windows Vista โดยใช้โปรแกรมติดตั้งของอุปกรณ์ แล้วไม่สำเร็จ

คุณอาจพบปัญหานี้หากมีเงื่อนไขต่อไปนี้
 • โปรแกรมควบคุมใช้โปรแกรมติดตั้งที่ใช้แฟ้มที่ปฏิบัติการได้
 • โปรแกรมติดตั้งไม่ได้ออกแบบมาสำหรับ Windows Vista

สาเหตุ

ปัญหาเกี่ยวกับโปรแกรมติดตั้งที่ใช้แฟ้มที่ปฏิบัติการได้อาจเกิดขึ้นหากมีเงื่อนไขใดๆ ต่อไปนี้
 • โปรแกรมติดตั้งไม่เข้ากันกับ Windows Vista
 • โปรแกรมควบคุมไม่เข้ากันกับ Windows Vista
 • เกิดปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของผู้ใช้ที่จำเป็นต่อการติดตั้งโปรแกรมควบคุม

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้เรียกใช้โปรแกรมติดตั้งโปรแกรมควบคุมในโหมดที่เข้ากันได้ หรือใช้บัญชีที่มีข้อมูลประจำตัวสำหรับการดูแลเพื่อเรียกใช้โปรแกรมติดตั้งโปรแกรมควบคุม คุณยังสามารถระบุตำแหน่งแฟ้ม .inf สำหรับโปรแกรมควบคุม แล้วติดตั้งโปรแกรมควบคุมด้วยตนเอง

สิ่งสำคัญ ก่อนที่คุณจะใช้วิธีการเหล่านี้ เราขอแนะนำให้คุณติดต่อผู้ผลิตอุปกรณ์หรือผู้ผลิตโปรแกรมควบคุมเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการติดตั้งโปรแกรมควบคุมใน Windows Vista

เมื่อต้องการเรียกใช้โปรแกรมติดตั้งโปรแกรมควบคุมในโหมดที่เข้ากันได้

ให้กำหนดค่าโปรแกรมการติดตั้งโปรแกรมควบคุมให้ทำงานในโหมดที่เข้ากันได้ของ Microsoft Windows XP Service Pack 2 โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. ค้นหาตำแหน่งแฟ้มที่ปฏิบัติการได้สำหรับโปรแกรมติดตั้งโปรแกรมควบคุม
 2. คลิกขวาที่แฟ้ม แล้วคลิก คุณสมบัติ
 3. ในกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติชื่อแพคเกจ ให้คลิกแท็บ ความเข้ากันได้
 4. คลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมาย เรียกใช้โปรแกรมนี้ในโหมดที่เข้ากันได้สำหรับ คลิก Windows XP (Service Pack 2) ในรายการ เรียกใช้โปรแกรมนี้ในโหมดที่เข้ากันได้ แล้วคลิก ตกลง
 5. คลิกสองครั้งที่แฟ้มที่ปฏิบัติการได้เพื่อเริ่มโปรแกรมติดตั้ง

เมื่อต้องการเรียกใช้โปรแกรมติดตั้งโปรแกรมควบคุมโดยใช้ข้อมูลประจำตัวสำหรับการดูแล

ให้กำหนดค่าโปรแกรมติดตั้งโปรแกรมควบคุมให้ทำงานในบัญชีผู้ดูแลระบบ โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. ค้นหาตำแหน่งแฟ้มที่ปฏิบัติการได้สำหรับโปรแกรมติดตั้งโปรแกรมควบคุม
 2. คลิกขวาที่แฟ้ม แล้วคลิก เรียกใช้งานในฐานะผู้ดูแลระบบ

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  สิทธิการควบคุมการเข้าถึงของผู้ใช้
  ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ป้อนรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบหรือให้ยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านของคุณหรือคลิก ดำเนินการต่อ
 3. ให้ทำตามขั้นตอนเพื่อติดตั้งโปรแกรมควบคุม

เมื่อต้องการค้นหาตำแหน่งแฟ้ม .inf และติดตั้งโปรแกรมควบคุมด้วยตนเอง

ให้ใช้ตัวจัดการอุปกรณ์เพื่อติดตั้งโปรแกรมควบคุม โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ขั้นที่ 1: ค้นหาตำแหน่งแฟ้ม .inf

ค้นหาตำแหน่งแฟ้ม .inf ที่มาพร้อมกับโปรแกรมติดตั้งโปรแกรมควบคุม โดยทั่วไป แฟ้ม .inf จะอยู่ในโฟลเดอร์ใดโฟลเดอร์หนึ่งต่อไปนี้บนสื่อการติดตั้งโปรแกรมควบคุม
 • ในโฟลเดอร์เดียวกันกับโปรแกรมการติดตั้ง
 • ในโฟลเดอร์ย่อยที่อยู่ในโฟลเดอร์ซึ่งมีโปรแกรมการติดตั้ง โดยทั่วไป โฟลเดอร์ย่อยมีชื่อ เช่น Windows XP, Drivers หรือ WinXP
ถ้าแฟ้มโปรแกรมควบคุมต่างๆ รวมอยู่ในแฟ้มที่ปฏิบัติการได้เพียงแฟ้มเดียว คุณอาจขยายแฟ้มเหล่านั้นหรือเข้าถึงแฟ้มเหล่านั้นได้ โดยใช้วิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ตามความเหมาะสมของสถานการณ์
 • ใช้โปรแกรมบีบอัดแฟ้มเพื่อขยายแฟ้ม

  ถ้าแฟ้มโปรแกรมควบคุมรวมอยู่ในแฟ้มที่ปฏิบัติการได้เพียงแฟ้มเดียว คุณอาจใช้โปรแกรมบีบอัดแฟ้ม เช่น WinZip หรือ WinRAR เพื่อขยายเนื้อหาของแพคเกจโปรแกรมควบคุมให้เป็นโฟลเดอร์ แฟ้ม .inf ควรอยู่ในแฟ้มต่างๆ ที่คุณขยายออกมา
 • ใช้คุณลักษณะการบีบอัดโฟลเดอร์ของ Windows เพื่อขยายแฟ้ม

  ถ้าคุณไม่มีโปรแกรม WinZip หรือ WinRAR คุณอาจขยายแฟ้มได้โดยใช้คุณลักษณะการบีบอัดโฟลเดอร์ของ Windows โดยเปลี่ยนส่วนขยายของแฟ้มจาก.exe เป็น .zip จากนั้นใช้ Windows Explorer เพื่อคัดลอกแฟ้มจากโฟลเดอร์ที่บีบอัด
 • ขยายเนื้อหาจากแฟ้ม .cab

  ถ้าไม่มีแฟ้ม .inf ในแพคเกจโปรแกรมควบคุม แต่มีแฟ้ม .cab ตั้งแต่หนึ่งแฟ้มขึ้นไป คุณอาจขยายเนื้อหาของแฟ้ม .cab ได้

  หมายเหตุ วิธีนี้มักจะไม่ประสบความสำเร็จ โดยทั่วไป แพคเกจโปรแกรมควบคุมประเภทนี้จะสร้างขึ้นโดยใช้โปรแกรม InstallShield โปรแกรม InstallShield จะใช้รูปแบบ .cab แบบพิเศษซึ่งไม่ได้ออกแบบให้เข้าถึงได้โดยเครื่องมืออย่าง WinZip หรือ WinRAR
 • ค้นหาแฟ้มในโฟลเดอร์ชั่วคราว

  ถ้าคุณยังคงไม่สามารถเข้าถึงแฟ้มการติดตั้ง ให้พยายามค้นหาตำแหน่งแฟ้มชั่วคราวที่ถูกขยายแล้ว โดยทั่วไป แฟ้มจะถูกขยายไปยังโฟลเดอร์ชั่วคราวเมื่อคุณติดตั้งโปรแกรม คุณอาจดูเนื้อหาของแพคเกจโปรแกรมควบคุมโดยตรวจสอบเนื้อหาของโฟลเดอร์ชั่วคราว โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
  1. ลบเนื้อหาของโฟลเดอร์ชั่วคราว เมื่อลบเนื้อหาในโฟลเดอร์ชั่วคราวแล้ว คุณจะสามารถค้นหาตำแหน่งแฟ้มชั่วคราวที่ถูกสร้างขึ้นได้ง่ายยิ่งขึ้นเมื่อคุณเรียกใช้โปรแกรมติดตั้งโปรแกรมควบคุม เมื่อต้องการลบเนื้อหาในโฟลเดอร์ชั่วคราว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
   1. คลิก เริ่ม
    ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
    ปุ่มเริ่ม
    แล้วคลิก คอมพิวเตอร์
   2. คลิกขวาที่ฮาร์ดดิสก์ที่ติดตั้ง Windows Vista แล้วคลิก คุณสมบัติ
   3. ในกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติดิสก์ภายในเครื่อง (ตัวอักษรชื่อไดรฟ์) ให้คลิกแท็บ ทั่วไป แล้วคลิก การล้างข้อมูลบนดิสก์
   4. ในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกการล้างข้อมูลบนดิสก์ ให้คลิก แฟ้มจากผู้ใช้ทั้งหมดบนคอมพิวเตอร์นี้

    ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
    สิทธิการควบคุมการเข้าถึงของผู้ใช้
    ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ป้อนรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบหรือให้ยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านของคุณหรือคลิก ดำเนินการต่อ
   5. ภายใต้ แฟ้มที่ต้องการลบ ให้คลิกเพื่อล้างกล่องกาเครื่องหมายทั้งหมด คลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมาย แฟ้มชั่วคราว แล้วคลิก ตกลง
   6. เมื่อคุณได้รับพร้อมท์ให้ลบแฟ้มโดยถาวร ให้คลิก ลบแฟ้ม
  2. ใช้ Windows Explorer เพื่อเปิดโฟลเดอร์ชั่วคราว โดยคลิก เริ่ม
   ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
   ปุ่มเริ่ม
   พิมพ์ %temp% ในกล่อง เริ่มค้นหา แล้วกด ENTER
  3. เริ่มโปรแกรมติดตั้งโปรแกรมควบคุม

   หมายเหตุ โปรแกรมติดตั้งบางโปรแกรมจะลบแฟ้มชั่วคราวโดยอัตโนมัติเมื่อออกจากโปรแกรมติดตั้ง ดังนั้น ปล่อยให้โปรแกรมติดตั้งโปรแกรมควบคุมทำงานต่อไปในแบบแบ็คกราวน์
  4. ตรวจสอบเนื้อหาของโฟลเดอร์ชั่วคราวเพื่อค้นหาตำแหน่งแฟ้มโปรแกรมควบคุม

ขั้นที่ 2: ติดตั้งโปรแกรมควบคุมด้วยตนเอง

หลังจากที่คุณพบแฟ้ม .inf สำหรับโปรแกรมควบคุมที่คุณต้องการติดตั้งแล้ว ให้ติดตั้งโปรแกรมควบคุมใหม่ด้วยตนเอง โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. คลิก เริ่ม
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  ปุ่มเริ่ม
  คลิกขวาที่ คอมพิวเตอร์ แล้วคลิก คุณสมบัติ
 2. ในบานหน้าต่าง งาน ให้คลิก ตัวจัดการอุปกรณ์

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  สิทธิการควบคุมการเข้าถึงของผู้ใช้
  ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ป้อนรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบหรือให้ยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านของคุณหรือคลิก ดำเนินการต่อ
 3. ในตัวจัดการอุปกรณ์ ให้ค้นหาตำแหน่งอุปกรณ์ที่คุณต้องการจะติดตั้งโปรแกรมควบคุม

  หมายเหตุ เมื่อต้องการแสดงอุปกรณ์ที่ซ่อนไว้ ให้คลิก แสดงอุปกรณ์ที่ซ่อนไว้ในเมนู มุมมอง
 4. คลิกขวาที่อุปกรณ์ แล้วคลิก ปรับปรุงซอฟต์แวร์โปรแกรมควบคุม
 5. คลิก เรียกดูคอมพิวเตอร์ของฉันเพื่อค้นหาซอฟต์แวร์โปรแกรมควบคุม คลิก ให้ฉันเลือกจากรายการของโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์บนคอมพิวเตอร์ของฉัน แล้วคลิก มีดิสก์
 6. ในกล่องโต้ตอบ ติดตั้งจากดิสก์ ให้คลิก เรียกดู ค้นหาตำแหน่งแฟ้ม .inf สำหรับโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ที่คุณต้องการติดตั้ง แล้วคลิก เปิด
 7. ปฏิบัติตามขั้นตอนในกล่องโต้ตอบ ปรับปรุงซอฟต์แวร์โปรแกรมควบคุมชื่ออุปกรณ์ เพื่อปรับปรุงโปรแกรมควบคุม
ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่มีการกล่าวถึงในบทความนี้ ผลิตขึ้นโดยบริษัทที่ไม่ขึ้นอยู่กับ Microsoft Microsoft ไม่มีการรับประกัน ทั้งโดยนัยหรืออย่างอื่นใด เกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์เหล่านี้

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 927524 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 20 มีนาคม 2550 - Revision: 2.2
ใช้กับ
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Business 64-bit edition
Keywords: 
kbdriver kbexpertisebeginner kbhardware kbtshoot kbprb KB927524

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com