Ban khng th cai t trinh iu khin thit bi bng cach s dung chng trinh cai t cua trinh iu khin o trong Windows Vista

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 927524 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

TRI?U CH?NG

Khi ban c gng cai t trinh iu khin thit bi bng cach s dung chng trinh cai t cua trinh iu khin nay trong Windows Vista, ban thc hin khng thanh cng.

Ban co th gp phai s c nay nu cac iu kin sau y la ung:
 • Trinh iu khin s dung chng trinh cai t da trn tp thi hanh.
 • Chng trinh cai t khng c thit k danh cho Windows Vista.

NGUYN NHN

Cac s c xay ra vi cac chng trinh cai t da trn tp thi hanh co th xay ra nu mt hoc nhiu iu kin sau y la ung:
 • Chng trinh cai t khng tng thich vi Windows Vista.
 • Trinh cai t khng tng thich vi Windows Vista.
 • Xay ra s c lin quan n vic yu cu phai co quyn cua ngi dung cai t trinh iu khin.

GI?I PHP

giai quyt s c nay, hay chay chng trinh cai t trinh iu khin ch tng thich. Hoc, s dung tai khoan co thng tin ng nhp quan tri chay chng trinh cai t trinh iu khin. Ban cung co th inh vi tp .inf danh cho trinh iu khin ri cai t trinh iu khin theo cach thu cng.

Quan trong Trc khi ban s dung mt trong cac phng phap nay, chung ti khuyn ban nn lin h vi nha san xut thit bi hoc nha san xut trinh iu khin c thng tin thm v cach cai t trinh iu khin trong Windows Vista.

chay chng trinh cai t trinh iu khin ch tng thich

Cu hinh chng trinh cai t trinh iu khin chay ch tng thich cua Microsoft Windows XP Goi Dich vu 2. thc hin vic nay, lam theo nhng bc sau:
 1. inh vi tp thi hanh danh cho chng trinh cai t trinh iu khin.
 2. Bm chut phai vao tp ri bm Thuc tinh.
 3. Trong hp thoai PackageName Thuc tinh, bm vao tab Tng thich.
 4. Bm chon hp kim Chay chng trinh nay ch tng thich danh cho , bm Windows XP (Goi Dich vu 2) trong danh sachChay chng trinh nay ch tng thich danh cho, ri bm OK.
 5. Bm up vao tp thi hanh khi ng chng trinh cai t.

chay chng trinh cai t trinh iu khin bng cach s dung thng tin ng nhp quan tri

Cu hinh chng trinh cai t trinh iu khin chay trong ng canh cua tai khoan Quan tri vin. thc hin vic nay, lam theo nhng bc sau:
 1. inh vi tp thi hanh danh cho chng trinh cai t trinh iu khin.
 2. Bm chut phai vao tp ri bm Chay vi t cach quan tri vin.

  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  Quyn Kim soat Tai khoan Ngi dung
  Nu ban c hoi v mt khu hoc xac nhn cua quan tri vin, go mt khu cua ban hoc bm Tip tuc.
 3. Lam theo cac bc cai t trinh iu khin.

inh vi tp .inf va cai t trinh iu khin theo cach thu cng

S dung Trinh quan ly Thit bi cai t trinh iu khin. lam vic nay, hay thc hin nhng bc sau.

Bc 1: inh vi tp .inf

inh vi tp .inf i kem chng trinh cai t trinh iu khin. Noi chung, tp .inf nm trong mt trong cac th muc sau y trn phng tin cai t trinh iu khin:
 • Trong cung mt th muc nh chng trinh Thit lp.
 • Trong th muc con nm trong th muc cha chng trinh Thit lp. Noi chung, th muc con co tn nh Windows XP, Trinh iu khin hoc WinXP.
Nu cac tp trinh iu khin c ong goi trong mt tp thi hanh n le, ban co th trich xut hoc truy nhp chung. thc hin vic nay, hay s dung mt trong cac phng phap sau y tuy theo trng hp cua ban:
 • S dung chng trinh nen tp trich xut cac tp.

  Nu cac tp trinh iu khin c ong goi trong mt tp thi hanh n le, ban co th s dung cng cu nen tp, chng han nh WinZip hoc WinRAR, trich xut ni dung cua goi trinh iu khin sang mt th muc. Tp .inf phai co trong cac tp ma ban trich xut.
 • S dung tinh nng Th muc Nen Windows trich xut cac tp.

  Nu ban khng co chng trinh WinZip hoc chng trinh WinRAR, ban co th trich xut cac tp bng cach s dung tinh nng Th muc Nen Windows. thc hin vic nay, hay i phn m rng tn tp t .exe sang .zip. Sau o, s dung Windows Explorer sao chep cac tp t th muc nen.
 • Trich xut ni dung t tp .cab.

  Nu khng co tp .inf trong goi trinh iu khin nhng co mt hoc nhiu tp .cab, ban co th trich xut ni dung cua cac tp .cab.

  Chu y Phng phap nay thng khng thanh cng. Thng thng, nhng loai goi trinh iu khin nay c tao bng cach s dung chng trinh InstallShield. Chng trinh InstallShield s dung inh dang .cab c bit khng c thit k cac cng cu nh WinZip hoc WinRAR truy nhp.
 • inh vi cac tp trong th muc Temp.

  Nu ban vn khng th truy nhp cac tp cai t, hay c gng inh vi cac tp tam thi c trich xut. Thng thng, cac tp c trich xut sang th muc Temp cuc b khi ban cai t mt chng trinh. Ban co th xem ni dung cua goi trinh iu khin bng cach kim tra ni dung cua th muc Temp. thc hin vic nay, lam theo nhng bc sau:
  1. Xoa ni dung cua th muc Temp. Bng cach xoa ni dung cua th muc Temp, ban co th inh vi d dang hn cac tp tam thi c tao khi ban chay chng trinh cai t trinh iu khin. xoa ni dung cua th muc Temp, hay lam theo cac bc sau:
   1. Bm Bt u
    Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
     nut Bt u
    ri bm May tinh.
   2. Bm chut phai vao ia cng ma Windows Vista c cai t ri bm Thuc tinh.
   3. Trong hp thoai ia Cuc b (DriveLetter) Thuc tinh, bm vao tab Chung ri bm Don ia.
   4. Trong hp thoai Tuy chon Don ia, bm Cac tp t tt ca ngi dung trn may tinh nay.

    Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
    Quyn Kim soat Tai khoan Ngi dung
    Nu ban c hoi v mt khu hoc xac nhn cua quan tri vin, go mt khu cua ban hoc bm Tip tuc.
   5. Trong Cc tp cn xa, bm bo chon tt ca cac hp kim, bm chon hp kim Tp tam thi ri bm OK.
   6. Khi ban c nhc xoa cac tp vinh vin, bm Xoa Tp.
  2. S dung Windows Explorer m th muc Temp. thc hic vic nay, bm Bt u
   Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
   nut Bt u
   , nhp %temp% vao hp Bt u Tim kim ri nhn ENTER.
  3. Khi ng chng trinh cai t trinh iu khin.

   Chu y Mt s chng trinh cai t t ng xoa tp tam thi khi chng trinh cai t thoat. Do vy, hay chng trinh cai t trinh iu khin chay di nn.
  4. Kim tra ni dung cua th muc Temp inh vi cac tp trinh iu khin.

Bc 2: Cai t thu cng trinh iu khin

Sau khi ban inh vi tp .inf danh cho trinh iu khin ma ban mun cai t, hay cai t thu cng trinh iu khin mi. thc hin vic nay, lam theo nhng bc sau:
 1. Bm Bt u
  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  nut Bt u
  , bm chut phai vao May tinh ri bm Thuc tinh.
 2. Trong ngn Tac vu, bm Trinh quan ly Thit bi.

  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  Quyn Kim soat Tai khoan Ngi dung
  Nu ban c hoi v mt khu hoc xac nhn cua quan tri vin, go mt khu cua ban hoc bm Tip tuc.
 3. Trong Trinh quan ly Thit bi, inh vi thit bi ma ban mun cai t trinh iu khin.

  Chu y hin thi cac thit bi n, bm Hin thi thit bi n trn menu Xem.
 4. Bm chut phai vao thit bi ri bm Cp nht Phn mm Trinh iu khin.
 5. Bm Duyt my tnh cua ti tim phn mm trinh iu khin, bm cho ti chon t danh sch trinh iu khin thit bi trn my tnh cua ti ri bm Co ia.
 6. Trong hp thoai Ci t T ia, bm Duyt, inh vi tp .inf danh cho trinh iu khin thit bi ma ban mun cai t ri bm M.
 7. Lam theo cac bc trong hp thoai Cp nht Phn mm Trinh iu khinDeviceName cp nht trinh iu khin.
Cac san phm cua bn th ba ma bai vit nay thao lun c cac cng ty c lp vi Microsoft san xut. Microsoft khng thc hin bao hanh bao ham hay khac v hiu sut hoat ng hoc tin cy cua nhng san phm nay.

Thu?c tnh

ID c?a bi: 927524 - L?n xem xt sau cng: 27 Thang Chin 2011 - Xem xt l?i: 2.0
p d?ng
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Business 64-bit edition
T? kha:
kbdriver kbexpertisebeginner kbhardware kbtshoot kbprb KB927524

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com