אין אפשרות לסיים שידור של הודעת פקס אחרי יצירת חיבור ב-Windows Vista

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 927526 - View products that this article applies to.
חשוב מאמר זה מכיל מידע על אופן שינוי הרישום. הקפד לבצע גיבוי של מערכת הרישום לפני שתבצע בה שינויים. ודא כי אתה יודע כיצד לשחזר את מערכת הרישום במקרה שתתעורר בעיה. לקבלת מידע נוסף על אופן הגיבוי, השחזור והשינוי של הרישום, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
256986 תיאור הרישום של Microsoft Windows
הרחב הכל | כווץ הכל

מאפייני הבעיה

כאשר אתה מנסה להשתמש ב-Windows Fax and Scan כדי לשלוח ולקבל הודעת פקס ב-Windows Vista, ייתכן שהשידור לא יסתיים לאחר שנוצר חיבור.

סיבה

הבעיה עשויה להתעורר בהתקיים אחד מהתנאים הבאים:
 • יש רעש בקו הטלפון המחובר למודם.
 • המודם פועל באופן לא צפוי.
 • קיימת בעיית תזמון בין המחשב למודם.

דרכים לעקיפת הבעיה

אזהרה שינוי שגוי של הרישום על-ידי שימוש ב'עורך הרישום' או בשיטה אחרת, עלול לגרום לבעיות חמורות. בעיות אלה עלולות לחייב התקנה מחדש של מערכת ההפעלה. Microsoft אינה ערבה לכך שבעיות אלה ניתנות לפתרון. שינוי הרישום הוא באחריותך הבלעדית.

כדי לעקוף בעיה זו, יש להשתמש בתמיכת מחלקה אחרת כדי לשדר מחדש את הודעת הפקס. לשם כך, בצע את השלבים הבאים:
 1. לחץ על התחל
  כווץ את התמונההרחב את התמונה
  לחצן התחל
  , הקלד מנהל ההתקנים בתיבה התחל חיפוש ולאחר מכן לחץ על מנהל ההתקנים ברשימה תוכניות.
 2. הרחב את מודמים, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על המודם שבו אתה משתמש ולאחר מכן לחץ על מאפיינים.
 3. בכרטיסייה אבחון, לחץ על בצע שאילתה למודם.
 4. בעמודה פקודה, אתר את AT+FCLASS=?? ולאחר מכן בדוק את הערך המופיע בעמודה תגובה.

  שים לב אם בעמודה תגובה מופיע הערך 1, 2 או 2.0, פירוש הדבר שהמודם תומך ב-Class 1, ב-Class 2 וב-Class 2.0 בהתאמה.
 5. לחץ על התחל
  כווץ את התמונההרחב את התמונה
  לחצן התחל
  , הקלד regedit בתיבה התחל חיפוש ולאחר מכן לחץ על regedit ברשימה תוכנית.
 6. אתר את מפתח המשנה הבא של מערכת הרישום ולחץ עליו:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Fax\TAPIDevices
 7. הרחב את TAPIDevices ולאחר מכן לחץ על מזהה ההתקן של המודם.
 8. לחץ על מודם, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על FixModemClass ולאחר מכן לחץ על שנה.
 9. בתיבה נתוני ערך, הקלד אחד מהבאים בהתאם למחלקה שברצונך להגדיר:
  • הקלד 1 כדי להגדיר למודם פקס שימוש ב-Class 1
  • הקלד 2 כדי להגדיר למודם פקס שימוש ב-Class 2
  • הקלד 20 כדי להגדיר למודם פקס שימוש ב-Class 2.0
 10. צא מעורך הרישום.
 11. הפעל מחדש את שירות הפקס. לשם כך, לחץ על התחל
  כווץ את התמונההרחב את התמונה
  לחצן התחל
  , הקלד שירותים בתיבה התחל חיפוש ולאחר מכן לחץ על שירותים ברשימה תוכניות.
  כווץ את התמונההרחב את התמונה
  הרשאת בקרת גישה למשתמש
  אם תתבקש להזין סיסמת מנהל או לבצע אישור, הקלד את הסיסמה או לחץ על המשך.
 12. ברשימה שירותים, לחץ על פרס ולאחר מכן על הפעל מחדש.
 13. נסה לשלוח את הודעת הפקס. אם הבעיה מתרחשת שוב, חזור על שלבים 1 עד 12 והגדר למודם שימוש במחלקה שונה.

מידע נוסף

לקבלת פרטים נוספים על שליחת פקס ב-Windows Vista, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
http://windowshelp.microsoft.com/Windows/he-il/Help/488ac4fb-7436-4a03-bb70-6ded839dd3c21037.mspx

מאפיינים

Article ID: 927526 - Last Review: יום שני 08 אוקטובר 2007 - Revision: 1.5
המידע במאמר זה חל על:
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Ultimate
מילות מפתח 
kbtshoot kbprb kbexpertisebeginner KB927526

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com