การส่งโทรสารอาจไม่เสร็จสมบูรณ์หลังจากที่มีการเชื่อมต่อสายใน Windows Vista

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 927526 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
สิ่งสำคัญ บทความนี้มีข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการปรับเปลี่ยนรีจิสทรี ควรตรวจสอบว่าได้สำรองรีจิสทรีก่อนที่จะปรับเปลี่ยน ควรทำความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการคืนค่ารีจิสทรีหากเกิดปัญหาขึ้น สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีสำรองข้อมูล คืนค่า และปรับเปลี่ยนรีจิสทรี ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
256986 คำอธิบายเกี่ยวกับรีจิสทรีของ Microsoft Windows
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

เมื่อคุณลองใช้ "โทรสารและการสแกนของ Windows" เพื่อส่งหรือรับโทรสารใน Windows Vista การส่งผ่านอาจไม่เสร็จสมบูรณ์หลังจากที่มีการเชื่อมต่อสายแล้ว

สาเหตุ

ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นได้หากเงื่อนไขต่อไปนี้เป็นจริงอย่างน้อยหนึ่งอย่าง:
 • มีสัญญาณรบกวนสายโทรศัพท์ที่เชื่อมต่ออยู่กับโมเด็ม
 • โมเด็มมีปัญหาในการทำงาน
 • มีปัญหาเรื่องการกำหนดเวลาระหว่างคอมพิวเตอร์และโมเด็ม

การหลีกเลี่ยงปัญหา

คำเตือน อาจเกิดปัญหาร้ายแรงขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้องโดยใช้ "ตัวแก้ไขรีจิสทรี" หรือใช้วิธีอื่น คุณอาจต้องติดตั้งระบบปฏิบัติการใหม่เพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้ Microsoft ไม่อาจรับประกันได้ว่าปัญหาเหล่านี้จะสามารถแก้ไขได้ คุณต้องยอมรับความเสี่ยงในการปรับเปลี่ยนรีจิสทรีด้วยตนเอง

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ คุณต้องใช้คลาสอื่นที่สนับสนุนการส่งโทรสารอีกครั้ง โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. คลิก ปุ่ม
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  เริ่ม
  พิมพ์ ตัวจัดการอุปกรณ์ในกล่อง เริ่มค้นหา แล้วจึงคลิก ตัวจัดการอุปกรณ์ ในรายการ โปรแกรม
 2. ขยาย โมเด็ม คลิกขวาที่โมเด็มที่คุณใช้ แล้วจึงคลิก คุณสมบัติ
 3. ในแท็บ วินิจฉัย คลิก ตรวจสอบโมเด็ม
 4. ในคอลัมน์ คำสั่ง เลือก AT+FCLASS=? แล้วจึงบันทึกค่าในคอลัมน์ การตอบสนอง

  หมายเหตุ ถ้าคอลัมน์ การตอบสนอง มีค่า 1, 2 หรือ 2.0 แสดงว่าโมเด็มจะสนับสนุนคลาส 1, คลาส 2 และคลาส 2.0 ตามลำดับ
 5. คลิก ปุ่ม
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  เริ่ม
  ให้พิมพ์ regedit ในกล่อง เริ่มค้นหา แล้วจึงคลิก regedit ในรายการ โปรแกรม
 6. ค้นหาและคลิกที่คีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Fax\TAPIDevices
 7. ขยาย TAPIDevices แล้วจึงคลิกหมายเลขอุปกรณ์ของโมเด็ม
 8. คลิก โมเด็ม คลิกขวาที่ แก้ไขคลาสโมเด็ม และคลิก ปรับเปลี่ยน
 9. ในกล่อง ข้อมูลค่า ให้พิมพ์หมายเลขใดหมายเลขหนึ่งดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคลาสที่คุณต้องการกำหนด
  • พิมพ์ 1 เพื่อตั้งค่าโมเด็มโทรสารให้ใช้คลาส 1
  • พิมพ์ 2 เพื่อตั้งค่าโมเด็มโทรสารให้ใช้คลาส 2
  • พิมพ์ 20 เพื่อตั้งค่าโมเด็มโทรสารให้ใช้คลาส 2.0
 10. ออกจาก "ตัวแก้ไขรีจิสทรี"
 11. เริ่มการทำงานของบริการส่งโทรสารใหม่ โดยคลิก ปุ่ม
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  เริ่ม
  พิมพ์ บริการ ในกล่อง เริ่มค้นหา แล้วจึงคลิก บริการ ในรายการ โปรแกรม
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  สิทธิ์การควบคุมบัญชีผู้ใช้
  ถ้าคุณได้รับแจ้งให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลระบบหรือให้ยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือคลิก ทำต่อไป
 12. ในรายการ บริการ คลิก โทรสาร แล้วจึงคลิก เริ่มใหม่
 13. ให้ลองส่งโทรสาร ถ้าเกิดปัญหาอีก ให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 ถึง 12 และตั้งค่าโมเด็มให้ใช้คลาสอื่นๆ

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการส่งโทรสารใน Windows Vista โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ Microsoft ดังต่อไปนี้:
http://windowshelp.microsoft.com/Windows/th-th/Help/488ac4fb-7436-4a03-bb70-6ded839dd3c21054.mspx

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 927526 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 8 ตุลาคม 2550 - Revision: 1.6
ใช้กับ
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Ultimate
Keywords: 
kbtshoot kbprb kbexpertisebeginner KB927526

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com