ไม่มีเอกสาร Adobe PDF จะส่งกลับในผลลัพธ์การค้นหาเมื่อคุณค้นหา Windows SharePoint Services 3.0 เว็บไซต์

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 927675 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

พิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้: คุณค้นหา Microsoft Windows SharePoint Services 3.0 เว็บไซต์สำหรับเนื้อหาที่อยู่ในเอกสารของ Adobe แบบพกพาเอกสารการจัดรูปแบบ (PDF) อย่างไรก็ตาม ไม่มีเอกสาร PDF จะส่งกลับในผลลัพธ์การค้นหา คุณพบอาการนี้แม้ว่าเนื้อหาที่คุณค้นหาจะอยู่ในเอกสาร PDF ใน Windows SharePoint Services 3.0 เว็บไซต์

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นหากมีการให้บริการการค้นหาบริการของ SharePoint Windows ใน 3.0 บริการ SharePoint Windows จะไม่มีการกำหนดค่าการตระเวนเอกสาร PDF

การแก้ไข

สิ่งสำคัญนี้ส่วน วิธี หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกวิธีการแก้ไขรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนทำการปรับเปลี่ยน เพื่อที่คุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากมีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
322756วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows


เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า มีการกำหนดค่าบริการการค้นหาบริการของ SharePoint Windows กับเอกสาร PDF ตระเวนบนแต่ละเซิร์ฟเวอร์ที่มีการติดตั้ง IFilter PDF ของ Adobe เมื่อต้องการติดตั้ง IFilter PDF ของ Adobe และการกำหนดค่าบริการการค้นหาบริการของ SharePoint Windows ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ดาวน์โหลด และติดตั้ง IFilter PDF ของ Adobe จาก Adobe เว็บไซต์ต่อไปนี้แล้ว:
  http://www.adobe.com/support/downloads/detail.jsp?ftpID=2611
  Microsoft จะให้ข้อมูลติดต่อของบริษัทอื่น เพื่อช่วยให้คุณสามารถขอรับการสนับสนุนทางเทคนิคได้ ข้อมูลติดต่อนี้อาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า Microsoft ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลการติดต่อกับบริษัทอื่นๆ เหล่านี้
 2. เพิ่มรายการรีจิสทรีต่อไปนี้ และจากนั้น ตั้งค่ารายการรีจิสทรีเพื่อpdf:
  Extensions\12.0\Search\Applications\ Server Tools\Web HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared <guid>\Gather\Search\Extensions\ExtensionList\38</guid>
  โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
  1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:regeditแล้ว คลิกตกลง.
  2. ค้นหาและคลิกที่คีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้::
   Extensions\12.0\Search\Applications\ Server Tools\Web HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Sharedguid\Gather\Search\Extensions\ExtensionList
  3. ในการแก้ไขเมนู ให้ชี้ไปที่ใหม่แล้ว คลิกค่าสายอักขระ.
  4. ประเภท:38แล้ว กด ENTER
  5. คลิกขวาที่รายการรีจิสทรี ที่คุณสร้าง แล้ว คลิกปรับเปลี่ยน.
  6. ในการข้อมูลค่า:กล่อง ชนิดpdfแล้ว คลิกตกลง.
 3. ตรวจสอบว่า คีย์ย่อยของรีจิสทรีที่สองต่อไปนี้มีอยู่ และที่ประกอบด้วยค่าที่เหมาะสม

  หมายเหตุ:คีย์ย่อยของรีจิสทรีเหล่านี้และประกอบด้วยค่าถูกสร้างเมื่อคุณติดตั้ง IFilter PDF ของ Adobe บนเซิร์ฟเวอร์
  • Extensions\12.0\Search\Setup\ContentIndexCommon\Filters\Extension\.pdf Server Tools\Web HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared
   คีย์ย่อยของรีจิสทรีนี้ต้องประกอบด้วยรายการรีจิสทรีต่อไปนี้:
   • ชื่อ: ค่าเริ่มต้น
    ชนิด: REG_MULTI_SZ
    ข้อมูล: {8315BA54-B69F-4275-AE11-31CB6359EB09 }
  • Extensions\12.0\Search\Setup\Filters\.pdf Server Tools\Web HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared
   คีย์ย่อยของรีจิสทรีนี้ต้องประกอบด้วยรายการรีจิสทรีต่อไปนี้:
   • ชื่อ: ค่าเริ่มต้น
    ชนิด: REG_SZ
    ข้อมูล: (ไม่ตั้งค่า)
   • ชื่อ: ส่วนขยาย
    ชนิด: REG_SZ
    ข้อมูล: pdf
   • ชื่อ: FileTypeBucket
    ชนิด: REG_DWORD
    ข้อมูล: 0x00000001 (1)
   • ชื่อ: MimeTypes
    ชนิด: REG_SZ
    ข้อมูล: แอพลิเค ชัน/pdf
 4. อัปโหลดเอกสาร PDF Windows SharePoint Services 3.0 เว็บไซต์
 5. หยุด และจากนั้น เริ่มบริการการค้นหาบริการของ Windows SharePoint โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
  1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:cmdแล้ว คลิกตกลง.
  2. หยุดบริการการค้นหาบริการของ Windows SharePoint เมื่อต้องการทำเช่นนี้ พิมพ์หยุดสุทธิ spsearchที่พร้อมรับคำสั่ง แล้วกด ENTER
  3. เริ่มบริการการค้นหาบริการของ Windows SharePoint เมื่อต้องการทำเช่นนี้ พิมพ์เริ่มต้นสุทธิ spsearchที่พร้อมรับคำสั่ง แล้วกด ENTER
  4. ประเภท:exitเมื่อต้องการออกจากพร้อมรับคำสั่ง
หมายเหตุ:ถ้า Windows SharePoint Services 3.0 เว็บไซต์มีเอกสาร PDF ก่อนที่คุณติดตั้ง IFilter PDF ของ Adobe บนเซิร์ฟเวอร์ คุณอาจต้องทำตามขั้นตอนเพิ่มเติม หลังจากที่คุณติดตั้ง และการตั้งค่าคอนฟิก IFilter PDF ของ Adobe บนเซิร์ฟเวอร์ ปรับเปลี่ยนคุณสมบัติของเอกสาร PDF ที่มีอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ ตัวอย่างเช่น ปรับเปลี่ยนข้อมูลเมตาของคุณสมบัติเช่นชื่อเรื่อง หรืออัปโหลดเอกสาร PDF SharePoint Services เว็บไซต์ Windows อีกครั้ง เมื่อคุณดำเนินการ บริการการค้นหาบริการของ Windows SharePoint crawls เอกสาร PDF ที่มีอยู่อีกครั้ง

ข้อมูลเพิ่มเติม

คุณสามารถค้นหา GUID ในรีจิสทรี โดยการค้นหากรอง Adobe DLL โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:regeditแล้ว คลิกตกลง.
 2. ค้นหา “ acrordif.dll ”
 3. คุณควรค้นหาคีย์ย่อยต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง:
  \InProcServer32 HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\ {8315BA54-B69F-4275-AE11-31CB6359EB09 }

  \InProcServer32 HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\ {E8978DA6-047F-4E3D-9 C 78-CDBE46041603 }
ผลิตภัณฑ์ของบุคคลที่สามที่กล่าวถึงในบทความนี้ ผลิตขึ้นโดยบริษัทที่ไม่ขึ้นอยู่กับ Microsoft Microsoft ไม่มีการรับประกันใดๆ ไม่ว่าโดยนัยหรือรูปแบบอื่นใด เกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือความเชื่อถือได้ของผลิตภัณฑ์เหล่านี้

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 927675 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 16 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows SharePoint Services 3.0
Keywords: 
kbexpertiseinter kbtshoot kbprb kbmt KB927675 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:927675

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com