Bandydami ?diegti Windows Vista negalite pasirinkti parinkties Naujinti ir gaunate klaidos prane?im?, kad tai susij? su konkre?ia kompiuteryje ?diegta aparat?ra

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 927688 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

PO?YMIAI

Bandant kompiuteryje diegti Windows Vista, parinktis Naujinti yra neprieinama. Taip pat galite gauti prane?im?, susijus? su konkre?ia kompiuterio aparat?ra.

PRIE?ASTIS

?i problema kyla, kai viena ar kelios prie kompiuterio prijungtos aparat?ros dalys yra nesuderinamos su Windows Vista.

SPRENDIMAS

Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Jei vyksta Windows Vista diegimas, at?aukite j?.
 2. Atsisi?skite ir ?diekite naujinimo ? Windows Vista patar?j?. Nor?dami atsisi?sti naujinimo ? Windows Vista patar?j?, apsilankykite ?ioje Microsoft svetain?je:
  https://www.microsoft.com/lietuva/windows/products/windowsvista/buyorupgrade/upgradeadvisor.mspx
  PASTABA: prie? paleisdami naujinimo ? Windows Vista patar?j?, prie kompiuterio prijunkite visus ?renginius, kuriuos paprastai naudojate. ?ie ?renginiai ? tai spausdintuvai, skaitytuvai ar i?oriniai standieji diskai. Jei ?renginiai prijungti, naujinimo ? Windows Vista patar?jas patikrins, ar jie suderinami su Windows Vista.
 3. Paleiskite naujinimo ? Windows Vista patar?j?. Naujinimo ? Windows Vista patar?jas per?i?ri kompiuter? ir sukuria ataskait? apie visas ?inomas sistemos, ?rengini? ir program? suderinamumo problemas. Jei problem? yra, naujinimo ? Windows Vista patar?jas rekomenduoja j? sprendimo b?dus.
 4. Atnaujinkite ar pakeiskite vis? nesuderinam? aparat?r?, kaip nurodo naujinimo ? Windows Vista patar?jas.
 5. I?junkite visus neb?tinus ?renginius. ?dieg? Windows Vista, ?junkite ?iuos ?renginius po vien?.
 6. Paleiskite Windows Vista ?diegt?.

DAUGIAU INFORMACIJOS

Jei norite gauti daugiau informacijos apie aparat?ros suderinamum? su Windows Vista, spustel?kite toliau esant? straipsnio numer? ir per?i?r?kite Microsoft ?ini? baz?s straipsn?:
919183 Sistemos reikalavimai norint naudoti Windows Vista

Savyb?s

Straipsnio ID: 927688 - Paskutin? per?i?ra: 2007 m. kovo 20 d. - Per?i?ra: 1.1
TAIKOMA
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Business 64-bit EN
Rakta?od?iai: 
kbtshoot kbupgrade kbprb KB927688

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com