Opcija nadogradnje nije dostupna pri poku?aju instalacije operativnog sistema Windows Vista

Prevodi ?lanaka Prevodi ?lanaka
Identifikator ?lanka: 927688 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

SIMPTOMI

Kada poku?ate da instalirate operativni sistem Windows Vista na ra?unaru, opcija Nadogradnja nije dostupna. Tako?e mo?ete dobiti poruku koja je specifi?na za hardver ra?unara.

UZROK

Do ovog problema dolazi kada su neki delovi hardvera na ra?unaru nekompatibilni sa operativnim sistemom Windows Vista.

RE?ENJE

Da biste re?ili ovaj problem, sledite ove korake:
 1. Ako je instalacija operativnog sistema Windows Vista u toku, otka?ite trenutnu instalaciju operativnog sistema Windows Vista.
 2. Preuzmite i instalirajte Windows Vista savetnik za nadogradnju. Da biste preuzeli Windows Vista savetnik za nadogradnju, posetite slede?u Microsoft Web lokaciju:
  https://www.microsoft.com/windowsvista/getready/upgradeadvisor/default.mspx
  Napomena Pre nego ?to pokrenete Windows Vista savetnik za nadogradnju, pove?ite sve ure?aje koje obi?no koristite sa ra?unarom. Ti ure?aji obuhvataju ?tampa?e, skenere ili eksterne ?vrste diskove. Windows Vista savetnik za nadogradnju ?e ispitati kompatibilnost tih ure?aja sa operativnim sistemom Windows Vista ako su ure?aji povezani.
 3. Pokrenite Windows Vista savetnik za nadogradnju. Windows Vista savetnik za nadogradnju skenira ra?unar i kreira izve?taj o svim poznatim problemima sa kompatibilno??u sistema, ure?aja i programa. Ako postoje problemi, Windows Vista savetnik za nadogradnju predla?e na?ine na koje mo?ete da ih re?ite.
 4. Nadogradite ili zamenite sav nekompatibilni hardver, slede?i uputstva Windows Vista savetnika za nadogradnju.
 5. Isklju?ite sve opcionalne ure?aje. Kada instalirate operativni sistem Windows Vista, uklju?ujte jedan po jedan ure?aj.
 6. Pokrenite instalaciju operativnog sistema Windows Vista

DODATNE INFORMACIJE

Za vi?e informacija o hardverskoj kompatibilnosti u operativnom sistemu Windows Vista kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
919183 Sistemski zahtevi za operativni sistem Windows Vista (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)

Svojstva

Identifikator ?lanka: 927688 - Poslednji pregled: 19. mart 2007. - Revizija: 1.0
ODNOSI SE NA
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Business 64-bit EN
Klju?ne re?i: 
kbtshoot kbupgrade kbprb KB927688

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com