คุณไม่สามารถโฮสต์การเชื่อมต่อ TCP เมื่อเปิดใช้งาน Receive Side Scaling ใน Windows Server 2003 ที่มี Service Pack 2

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 927695 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ข้อมูลสำคัญ บทความนี้มีข้อมูลเกี่ยวกับการแก้ไขรีจิสทรี โปรดตรวจสอบว่าคุณได้สำรองรีจิสทรีไว้ก่อนที่จะแก้ไข โปรดทำความเข้าใจกับการเรียกคืนรีจิสทรีในกรณีที่เกิดปัญหา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีสำรองข้อมูล เรียกคืน และแก้ไขรีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
256986 คำอธิบายเกี่ยวกับรีจิสทรีของ Microsoft Windows
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

การเชื่อมต่อ Transmission Control Protocol (TCP) จะถูกรีเซ็ตเมื่อมีการเปิดใช้ Receive Side Scaling ใน Microsoft Windows Server 2003 ที่มี Service Pack 2 (SP2) ปัญหานี้จะเกิดขึ้นถ้าคุณใช้ Network Address Translation (NAT) ถ้าคุณใช้ Windows Firewall หรือถ้าคอมพิวเตอร์ที่โฮสต์มีการตั้งค่าเป็นคอมพิวเตอร์โฮสต์เซิร์ฟเวอร์ของ Internet Connection Sharing

หมายเหตุ ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นเมื่อคุณใช้ผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้:
 • Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1) กับ Windows Server 2003 Scalable Networking Pack
 • Microsoft Internet Security and Acceleration (ISA) Server 2004 หรือ ISA Server 2006
 • ซอฟต์แวร์ไฟร์วอลหรือ Network Address Translation (NAT) ที่เป็น Add-On อื่นๆ

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดเมื่อแฮชโค้ดของซอฟต์แวร์และแฮชโค้ดของฮาร์ดแวร์สำหรับการเชื่อมต่อไม่ตรงกัน Receive Side Scaling ทำงานโดยการออฟโหลดฟังก์ชันแฮชที่มีความปลอดภัยของ TCP ไปยังฮาร์ดแวร์ของอะแดปเตอร์เครือข่าย ดังนั้น อะแดปเตอร์ของเครือข่ายจะคำนวณค่าแฮชสำหรับการเชื่อมต่อเมื่อเปิดใช้ Receive Side Scaling นอกจากนี้ Internet Connection Sharing จะแก้ไขที่อยู่และพอร์ตที่ระบุโดยส่วนหัว IP สำหรับการเชื่อมต่อ เมื่อเกิดเหตุการณ์นี้ ค่าแฮชที่สร้างจากอะแดปเตอร์ของเครือข่ายจะใช้งานไม่ได้ เมื่อมีการใช้ค่าแฮชที่ใช้งานไม่ได้ การเชื่อมต่อ TCP จะถูกรีเซ็ต

ปัญหานี้จะเกิดขึ้นถ้าที่อยู่ที่มาของ IP, ที่อยู่ปลายทางของ IP, พอร์ตที่มีความปลอดภัยของ TCP หรือพอร์ตปลายทางของ TCP ถูกแก้ไขระหว่างประมวลผลการรับ ที่อยู่และพอร์ตเหล่านี้จะอยู่ในส่วนหัว TCP และ IP สำหรับการเชื่อมต่อ ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นในบางสถานการณ์ของ NAT

การหลีกเลี่ยงปัญหา

คำเตือน อาจเกิดปัญหาร้ายแรง หากคุณแก้ไขรีจิสทรีไม่ถูกต้อง โดยใช้ Registry Editor หรือโดยใช้วิธีอื่น ซึ่งคุณอาจต้องติดตั้งระบบปฏิบัติการใหม่เพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้ Microsoft ไม่อาจรับประกันได้ว่าปัญหาเหล่านี้จะสามารถแก้ไขได้ คุณต้องยอมรับความเสี่ยงในการแก้ไขรีจิสทรีด้วยตนเอง

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ปิดการใช้งาน Receive Side Scaling เมื่อคอมพิวเตอร์ได้รับการตั้งค่าเป็นเกตเวย์ของ Internet Connection Sharing โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. คลิกที่ Start คลิก Run พิมพ์ regedit แล้วคลิก OK
 2. ค้นหาแล้วคลิกรีจิสทรีซับคีย์ต่อไปนี้:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters
 3. บนเมนู Edit เลือกที่ New แล้วคลิก DWORD Value จากนั้นพิมพ์ EnableRSS
 4. ดับเบิลคลิก EnableRSS พิมพ์ 0 จากนั้นคลิก ตกลง
 5. เริ่มต้นคอมพิวเตอร์ที่คุณเปลี่ยนค่า EnableRSS ใหม่อีกครั้ง

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

ข้อมูลอ้างอิง

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
936594 คุณอาจพบปัญหาเกี่ยวกับเครือข่าย หลังจากติดตั้ง Windows Server 2003 Service Pack 2 หรือ Scalable Networking Pack บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Small Business Server 2003 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 927695 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 29 ธันวาคม 2550 - Revision: 4.4
ใช้กับ
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2 เมื่อใช้กับ:
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Compute Cluster Pack
  • Microsoft Windows Server 2003 Compute Cluster Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1 เมื่อใช้กับ:
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003 Compute Cluster Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 R2 Premium Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 R2 Standard Edition
Keywords: 
kbtshoot kbregistry kbprb kbclustering kbnat kbwinservnetwork kbconnection KB927695

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com