คุณได้รับแจ้งการละเมิดการเข้าถึงเมื่อพยายามที่จะติดตั้งการปรับปรุงจาก Windows Update หลังจากที่คุณนำแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน 916089 ไปใช้

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 927891 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

โปรดพิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้ คุณนำแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนไปใช้ตามที่อธิบายไว้ในบทความ 916089 ใน Microsoft Knowledge Base จากนั้น คุณพยายามที่จะติดตั้งการปรับปรุงจาก Windows Update หรือจาก Microsoft Update ในสถานการณ์สมมตินี้ กระบวนการ Svchost.exe ที่เรียกใช้ Windows Update จะหยุดการตอบสนอง นอกจากนี้ คุณจะได้รับแจ้งการละเมิดการเข้าถึง การละเมิดการเข้าถึงนี้จะหยุดบริการเซิร์ฟเวอร์และบริการเวิร์กสเตชัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอาการที่จะได้รับการจัดการด้วยการติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วน 916089 ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
916089 เมื่อคุณเรียกใช้ Windows Update เพื่อสแกนการปรับปรุงที่ใช้ Windows Installer รวมทั้งโปรแกรมปรับปรุงของ Office การใช้ CPU อาจสูงถึง 100% สำหรับเวลาที่นานขึ้น (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)

การแก้ไข

ข้อมูลการปรับปรุง

แฟ้มต่อไปนี้สามารถดาวน์โหลดได้จาก Microsoft Download Center:


ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดการปรับปรุงสำหรับแพคเกจ Windows Server 2003 (927891) ทันที

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดการปรับปรุงสำหรับ Windows Server 2003 สำหรับแพคเกจของระบบที่ใช้ Itanium (927891) ทันที

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดการปรับปรุงสำหรับแพคเกจ Windows Server 2003 x64 Edition (927891) ทันที

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดการปรับปรุงสำหรับแพคเกจ Windows XP (927891) ทันที

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดการปรับปรุงสำหรับแพคเกจ Windows XP x64 Edition (927891) ทันที

วันที่วางจำหน่าย: 20 กุมภาพันธ์ 2550

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดาวน์โหลดแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
119591 วิธีการขอรับแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft จากบริการออนไลน์ (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
Microsoft สแกนแฟ้มนี้เพื่อป้องกันไวรัสแล้ว Microsoft ใช้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบไวรัสล่าสุด ณ วันที่มีการประกาศแฟ้มนั้นๆ แฟ้มดังกล่าวจะถูกจัดเก็บในเซิร์ฟเวอร์เพิ่มการรักษาความปลอดภัย ซึ่งช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงแฟ้มโดยไม่ได้รับอนุญาต

Microsoft Windows Server 2003

ข้อกำหนดเบื้องต้น
คุณต้องติดตั้ง Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1) หรือ Windows Server 2003 Service Pack 2 (SP2) ไว้ก่อนที่จะนำการปรับปรุงนี้ไปใช้
ข้อกำหนดในการเริ่มใหม่
คุณต้องเริ่มการทำงานเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณใหม่หลังจากที่นำการปรับปรุงนี้ไปใช้
ข้อมูลการแทนที่การปรับปรุง
การปรับปรุงนี้จะแทนที่การปรับปรุง 916089
916089 เมื่อคุณเรียกใช้ Windows Update เพื่อสแกนการปรับปรุงที่ใช้ Windows Installer รวมทั้งโปรแกรมปรับปรุงของ Office การใช้ CPU อาจสูงถึง 100% สำหรับเวลาที่นานขึ้น (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
ข้อมูลแฟ้ม
โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์ของแฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้แสดงในรูปแบบเวลามาตรฐานโลก (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC และเวลาท้องถิ่น ให้ใช้แท็บ โซนเวลา ในรายการ 'วันที่และเวลา' ในแผงควบคุม

Windows Server 2003 รุ่นที่ใช้ x86 พร้อม Service Pack 1

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Msi.dll3.1.4000.28592,900,99210 ม.ค. 255011:30x86

Windows Server 2003 รุ่นที่ใช้ x86 พร้อม Service Pack 2

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Msi.dll3.1.4000.40032,854,40010 ม.ค. 255011:11x86

Windows Server 2003 รุ่นที่ใช้ x64 พร้อม Service Pack 1

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์มข้อกำหนด SPสาขาบริการ
Msi.dll3.1.4000.28604,491,26412 ม.ค. 255010:40x64SP1ไม่สามารถใช้งานได้
Wmsi.dll3.1.4000.28602,900,99212 ม.ค. 255010:40x86SP1WOW

Windows Server 2003 รุ่นที่ใช้ x64 พร้อม Service Pack 2

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์มข้อกำหนด SPสาขาบริการ
Msi.dll3.1.4000.40044,491,26412 ม.ค. 255012:37x64SP2ไม่สามารถใช้งานได้
Wmsi.dll3.1.4000.40042,854,40012 ม.ค. 255012:37x86SP2WOW

Windows Server 2003 รุ่นที่ใช้ Itanium พร้อม Service Pack 1

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์มข้อกำหนด SPสาขาบริการ
Msi.dll3.1.4000.28595,992,96009 ม.ค. 255019:59IA-64SP1ไม่สามารถใช้งานได้
Wmsi.dll3.1.4000.28592,900,99209 ม.ค. 255019:59x86SP1WOW

Windows Server 2003 รุ่นที่ใช้ Itanium พร้อม Service Pack 2

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์มข้อกำหนด SPสาขาบริการ
Msi.dll3.1.4000.40035,992,96009 ม.ค. 255020:09IA-64SP2ไม่สามารถใช้งานได้
Wmsi.dll3.1.4000.40032,854,40009 ม.ค. 255020:09x86SP2WOW

Microsoft Windows XP

ข้อกำหนดเบื้องต้น
คุณต้องติดตั้ง Windows XP Service Pack 2 (SP2) ไว้ก่อนที่จะนำการปรับปรุงนี้ไปใช้
ข้อกำหนดในการเริ่มใหม่
คุณต้องเริ่มการทำงานเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณใหม่หลังจากที่นำการปรับปรุงนี้ไปใช้
ข้อมูลการแทนที่การปรับปรุง
การปรับปรุงนี้จะแทนที่การปรับปรุง 916089
916089 เมื่อคุณเรียกใช้ Windows Update เพื่อสแกนการปรับปรุงที่ใช้ Windows Installer รวมทั้งโปรแกรมปรับปรุงของ Office การใช้ CPU อาจสูงถึง 100% สำหรับเวลาที่นานขึ้น (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
ข้อมูลแฟ้ม
โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์ของแฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้แสดงในรูปแบบเวลามาตรฐานโลก (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC และเวลาท้องถิ่น ให้ใช้แท็บ โซนเวลา ในรายการ 'วันที่และเวลา' ในแผงควบคุม

Windows XP รุ่นที่ใช้ x86 พร้อม Service Pack 2

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Msi31.dll3.1.4000.40032,854,40016 ม.ค. 255005:30x86

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
824684 คำอธิบายเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะทางมาตรฐานที่ใช้อธิบายการปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 927891 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 14 กันยายน 2553 - Revision: 17.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows Update
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Update
Keywords: 
kbwinserv2003presp2fix kbwinxppresp3fix kbbug kbfix kbqfe KB927891

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com