เกิดข้อผิดพลาดและเหตุการณ์ถูกบันทึกไว้ในบันทึกของระบบเมื่อคุณพยายามจะบีบอัดแฟ้มขนาดใหญ่ในวอลุ่ม NTFS ใน Windows XP, Windows 2000 หรือ ใน Windows Server 2003: "ถูกหน่วงเวลาเขียนล้มเหลว"

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 927912 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

พิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้: คุณมีคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP หรือ Microsoft Windows Server 2003 บนคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ คุณต้องมีแฟ้มที่มีขนาดใหญ่มากบนไดรฟ์ข้อมูลระบบแฟ้ม NTFS คุณพยายามบีบอัดแฟ้ม โดยใช้การบีบอัดแฟ้ม NTFS หรือคุณพยายามที่จะคัดลอกแฟ้มไปยังโฟลเดอร์ที่บีบอัด NTFS ในสถานการณ์สมมตินี้ คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
เขียนล่าช้าล้มเหลว
นอกจากนี้ อาจบันทึกข้อความเหตุการณ์ที่มีลักษณะต่อไปนี้ในบันทึกของระบบ:

ชนิดเหตุการณ์: คำเตือน
แหล่งที่มาของเหตุการณ์: Ntfs
ประเภทเหตุการณ์: ไม่ Event ID: 50
วันที่:วันที่
เวลา:เวลา
ผู้ใช้: n/a
คอมพิวเตอร์:คอมพิวเตอร์
คำอธิบาย::
{การเขียนล่าช้าล้มเหลว} windows ไม่สามารถบันทึกข้อมูลทั้งหมดสำหรับแฟ้ม ข้อมูลสูญหาย ข้อผิดพลาดนี้อาจเกิดจากความล้มเหลวของฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์หรือการเชื่อมต่อเครือข่ายของคุณ โปรดบันทึกแฟ้มนี้ที่อื่น

ชนิดเหตุการณ์: ข้อมูล
แหล่งที่มาของเหตุการณ์: แบบผุดขึ้นของแอพลิเคชัน
ประเภทเหตุการณ์: ไม่มี
รหัสเหตุการณ์: 26
วันที่:วันที่
เวลา:เวลา
ผู้ใช้: n/a
คอมพิวเตอร์:คอมพิวเตอร์
คำอธิบาย: โปรแกรมประยุกต์ป็อปอัพ: Windows - ล่าช้าเขียนล้มเหลว: Windows ไม่สามารถบันทึกข้อมูลทั้งหมดสำหรับแฟ้ม P:\compressed_folder\100GBfile.dat ข้อมูลสูญหาย ข้อผิดพลาดนี้อาจเกิดจากความล้มเหลวของฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์หรือการเชื่อมต่อเครือข่ายของคุณ โปรดบันทึกแฟ้มนี้ที่อื่น

หมายเหตุ:ปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อแฟ้มที่บีบอัดมีขนาดใหญ่มาก ขนาดของแฟ้มที่สามารถเกิดปัญหาจะขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง ปัจจัยที่สำคัญมากที่สุดคือการ กระจายตัวของแฟ้มบนไดรฟ์ข้อมูล ดังนั้น คุณอาจสามารถจัดเรียงข้อมูลของไดรฟ์ข้อมูลเพื่อลดลักษณะพิเศษของปัญหา

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 927912 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 20 ตุลาคม 2553 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (32-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition (32-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (64-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (64-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition (64-Bit x86)
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Web Server 2008
Keywords: 
kbnofix kbbug kbtshoot kberrmsg kbprb kbexpertiseinter kbmt KB927912 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:927912

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com