เหตุใดจึงไม่ฉันได้รับข้อผิดพลาด "การดำเนินงานถูกยกเลิก" เมื่อฉันเข้าเยี่ยมชมเว็บเพใน Internet Explorer ได้อย่างไร

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 927917 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

เหตุใดจึงไม่ฉันได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้เมื่อฉันเข้าเยี่ยมชมเว็บเพใน Internet Explorer ได้อย่างไร
Internet Explorer ไม่สามารถเปิด http:// ไซต์ของอินเทอร์เน็ต<web site=""></web>งาน com การดำเนินการถูกยกเลิก
คำตอบ: Internet Explorer 7 ไม่สามารถแสดงองค์ประกอบเฉพาะบนเว็บเพจในเว็บไซต์นั้น

วิธีจะดำเนินแก้ไขปัญหานี้หรือไม่

วิธีที่ง่ายที่สุดสำหรับคุณในการแก้ไขปัญหามีการ ปรับรุ่นเป็น Internet Explorer 8 ไม่มีปัญหานี้เกิดขึ้นใน Internet Explorer 8 การปรับรุ่นเป็น Internet Explorer 8 แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
windows Internet Explorer 8: หน้าแรก
http://www.microsoft.com/windows/internet-explorer/beta/default.aspx
นอกจากนี้คุณสามารถติดต่อเจ้าของเว็บไซต์ และแจ้งให้ทราบว่า คุณไม่สามารถดูเว็บไซต์ของตนเองใน Internet Explorer 7 ถ้ามีการให้นักพัฒนาเว็บไซต์ที่สนใจข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับนักพัฒนาหัวข้ออธิบายถึงวิธีนักพัฒนาเว็บสามารถทำการเปลี่ยนแปลงอย่างง่ายของเว็บไซต์ที่จะทำได้อย่างสมบูรณ์กับ Internet Explorer 7 ใน meantime นอน คุณจะไม่สามารถดูเว็บไซต์นี้ ดังนั้นการปรับรุ่นเป็น Internet Explorer 8 อาจมีตัวเลือกที่ดียิ่งขึ้นให้คุณ

ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับนักพัฒนา

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากองค์ประกอบ HTML คอนเทนเนอร์ย่อยประกอบด้วยสคริปต์ที่พยายามปรับเปลี่ยนองค์ประกอบหลักของคอนเทนเนอร์ของคอนเทนเนอร์ย่อย สคริปต์คุณได้พยายามปรับเปลี่ยนองค์ประกอบของคอนเทนเนอร์หลัก โดยใช้การinnerHTMLเมธอดหรือappendChildวิธีการ

ตัวอย่างเช่น ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นได้ถ้ามีdivองค์ประกอบเป็นคอนเทนเนอร์ของลูกในตัวbodyองค์ประกอบ และ aสคริปต์บล็อกในนั้นdivองค์ประกอบที่คุณได้พยายามแก้ไขนั้นbodyองค์ประกอบที่เป็นคอนเทนเนอร์หลักสำหรับการdivองค์ประกอบ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อผิดพลาดนี้ แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
เกิดอะไรขึ้นกับการดำเนินการถูกยกเลิก
http://blogs.msdn.com/ie/archive/2008/04/23/what-happened-to-operation-aborted.aspx
หมายเหตุ:ผู้ใช้อาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้หากเว็บเพในโซนไซต์เชื่อถือได้ส่งการเปลี่ยนเส้นทางของ HTTP 302 หน้าในโซนอินเทอร์เน็ต โหมดที่ได้รับการป้องกัน Internet Explorer 7 และรุ่นที่ใหม่กว่าที่กำลังทำงานบน Windows Vista หรือระบบปฏิบัติการรุ่นที่ใหม่กว่า ป้องกัน redirects จากเว็บเพจที่เรียกใช้เมื่อความถูกต้องและขนาดกลางไปยังเว็บเพจที่เรียกใช้เมื่อความถูกต้องสำหรับเหตุผลด้านความปลอดภัยต่ำ ในสถานการณ์เหล่านี้ ผู้ใช้อาจได้รับคล้ายกัน "ดำเนินการยกเลิก" เกิดข้อผิดพลาด เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า redirects HTTP 302 สำหรับหน้าภายในเขตพื้นที่บริการเดียวกัน ตัวอย่างเช่น ตรวจสอบให้แน่ใจว่า การเปลี่ยนเส้นทางจากโซนไซต์ที่เชื่อถือได้อีกหนึ่งหน้ากระดาษ หน้าโซนไซต์ที่เชื่อถือได้ถึงอื่น หรือ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ต้นทางและปลายทางของการเปลี่ยนเส้นทางไม่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในสถานะโหมดที่ได้รับการป้องกันของ Internet Explorer

วิธีแก้ปัญหา 1

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ เขียนสคริปต์บล็อกที่ปรับเปลี่ยนได้เฉพาะคอนเทนเนอร์ที่ปิดแล้ว หรือที่ปรับเปลี่ยนองค์เฉพาะของสคริปต์คอนเทนเนอร์ทันทีประกอบ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ คุณสามารถใช้เป็นตัวแทนการปิดคอนเทนเนอร์เป้าหมาย หรือคุณสามารถย้ายบล็อกสคริปต์ลงในคอนเทนเนอร์ที่คุณต้องการปรับเปลี่ยน

วิธีแก้ปัญหา 2

คุณสามารถปิดข้อความข้อผิดพลาด HTTP เป็นมิตรใน Internet Explorer วิธีแก้ปัญหานี้ยังช่วยให้เกิดข้อผิดพลาดที่ปรากฏ อย่างไรก็ตาม Internet Explorer ไม่ย้ายออกจากหน้าหลังจากข้อผิดพลาดเกิดขึ้น วิธีแก้ปัญหานี้ทำงานเฉพาะสำหรับ Internet Explorer 6

โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
 1. ในการเครื่องมือเมนู คลิกตัวเลือกอินเทอร์เน็ต.
 2. ในการขั้นสูงแท็บ คลิกเพื่อยกเลิกเลือกนั้นแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาด HTTP ที่จำง่ายกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ภายใต้การเรียกดูส่วน แล้วคลิกตกลง.
 3. ปิดเบราว์เซอร์

วิธีแก้ปัญหา 3

คุณสามารถยกเลิกการเขียนสคริปต์ใช้งานอยู่ใน Internet Explorer วิธีแก้ปัญหานี้ avoids สภาวะข้อผิดพลาด โดยการป้องกันสคริปต์ทำงาน แต่ drawback ของวิธีแก้ปัญหานี้เป็นหน้าใดไม่แสดงเปลี่ยนที่เป็นผลมาจากรุ่นก่อนหน้านี้สำเร็จแบบปรับเปลี่ยนไปยังหน้า นอกจากนี้ เพจทั้งหมดในโซนความปลอดภัยเดียวกันไม่ได้เขียนใช้งานอยู่สคริปต์การเปิดใช้งานจนกว่าจะมีลักษณะการทำงานมี re-enabled

สำหรับ Internet Explorer 7 ใช้รายการใดรายการหนึ่งในวิธีการต่อไปนี้

วิธีที่ 1:

เพิ่มไซต์แต่ละไซต์ที่ถูกจำกัดโดยที่สคริปต์ถูกปิดใช้งาน โดยค่าเริ่มต้น

หมายเหตุ:วิธีนี้มีผลต่อไม่เท่า นั้นแต่ยังจำนวนมากอื่น ๆ พื้นที่ของหน้า รวมทั้งตัวควบคุม activex ที่ได้ปิดใช้งาน หรือตั้งค่าการแสดงพร้อมท์สำหรับโซนนี้ การเขียนสคริปต์

โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
 1. ในการเครื่องมือเมนู คลิกตัวเลือกอินเทอร์เน็ต.
 2. ในการการรักษาความปลอดภัยแท็บ การเลือกนั้นRestricted Sitesโซน
 3. คลิกไซต์คลิกaddแล้ว คลิกตกลง.

วิธีที่ 2

ตั้งค่าเขียนสคริปต์ใช้งานอยู่ เพื่อพร้อมท์ หรือถูกปิดใช้งานเมื่อคุณดูไซต์ได้รับผลกระทบที่มีอยู่สำหรับโซนไซต์โหลด

หมายเหตุ:This setting affects all the sites in the zone and should be set back to Enabled when you browse other sites. Determine what zone the site is loaded under by viewing the lower-right corner of the Status Bar.
 1. ในการเครื่องมือเมนู คลิกตัวเลือกอินเทอร์เน็ต.
 2. ในการการรักษาความปลอดภัยtab, select the zone the site loads under.
 3. Scroll down to theScriptingsection, and set the Active Scripting toDisabled - prevents scriptsหรือไปPrompt - prompts user to run or not to run scripts.
 4. คลิกตกลง.
หมายเหตุ:Method 1 and method 2 for Internet Explorer 7 may make the site unusable. Only disable scripts if the issue occurs frequently on the same site. ถ้าคุณเปลี่ยนแปลงนั้นScriptingsetting, make sure that you reset the setting back toที่เปิดใช้งานafterward so that other sites in that zone are not affected. If you cannot disable scripting, use Workaround 1, or upgrade to Internet Explorer 8.

ตัวอย่างที่ 1

ในตัวอย่างนี้DIVelement is a child container element. กระบวนการสคริปต์block inside theDIVelement tries to modify thebodyองค์ประกอบ กระบวนการbodyelement is the unclosed parent container of theDIVองค์ประกอบ
<html>
 <body>
   <div>
         <script type="text/Javascript">
          document.body.innerHTML+="sample text";
         </script>
   </div>
 </body>
</html>
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหา ให้ใช้วิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

Method 1: Modify the parent element

ย้ายการสคริปต์block into the scope of thebodyองค์ประกอบ This is the container that the script is trying to modify.
<html>
 <body>
   <div>
   </div>
   <script type="text/Javascript">
      document.body.innerHTML+="sample text";
   </script>
 </body>
</html>

Method 2: Modify a closed container element

Add a closed container as a placeholder in the parent container element. Then, modify the new closed container with a script block.
<html>
 <body>
   <div id="targetContainer">
   </div>
   <div>
   <script type="text/Javascript">
      document.getElementById('targetContainer').innerHTML+="sample text";
   </script>
   </div>
 </body>
</html>

Example 2

In this example, aสคริปต์block that is inside a deeply nestedTDcontainer element tries to modify a parent containerbodyelement by using theappendChildวิธีการ
<html>
 <body>
   <table>
        <tr>
             <td>
                 <script type="text/Javascript">
                         var d = document.createElement('div');
                         document.body.appendChild(d);
                 </script>
             </td>
         </tr>
   </table>
 </body>
 </html>
To resolve this problem, move theสคริปต์block into thebodyองค์ประกอบ
 <html>
 <body>
   <table>
        <tr>
            <td>
            </td>
         </tr>
   </table>
   <script type="text/Javascript">
                 var d = document.createElement('div');
                 document.body.appendChild(d);
           </script>
 </body>
 </html>

สถานะ

ลักษณะการทำงานนี้เกิดจากการออกแบบ

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 927917 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 22 กันยายน 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Internet Explorer 6.0
 • Windows Internet Explorer 7
Keywords: 
kberrmsg kbcode kbtshoot kbmt KB927917 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:927917

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com