โปรแกรมควบคุมแบบ wave ที่กำหนดเองถูกยกเลิกการโหลดเมื่อคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ระยะไกลเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 ที่กำลังเรียกใช้โปรแกรม TAPI

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 928046 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
สิ่งสำคัญบทความนี้ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขรีจิสทรี ควรตรวจสอบว่าได้สำรองรีจิสทรีก่อนที่จะปรับเปลี่ยน โปรดทำความเข้าใจกับวิธีการคืนค่ารีจิสทรีในกรณีที่เกิดปัญหา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีสำรองข้อมูล คืนค่า และปรับเปลี่ยนรีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
256986คำอธิบายสำหรับ Microsoft Windows Registry
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

ในการใช้ Microsoft Windows Server 2003 คอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้โปรแกรม Telephony API (TAPI) คุณอาจพบอาการต่อไปนี้:
 • โปรแกรมควบคุมแบบ wave ที่กำหนดเองถูกยกเลิกการโหลดจากคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมควบคุมเสียงของโพรโทคอลการใช้เดสก์ท็อประยะไกล (RDP) ถูกโหลดลงในคอมพิวเตอร์
 • กระแสข้อมูลเสียงของการเรียกทั้งหมดถูกตัดการเชื่อมต่อ ซึ่งรวมถึงโทรศัพท์ที่มีการเชื่อมต่อและการโทรศัพท์ทุกครั้งที่กำลังดำเนินการอยู่
 • โปรแกรมควบคุมแบบ wave ไม่สามารถสื่อสารกับผู้ให้บริการ TAPI (TSP)

สาเหตุ

อาการเหล่านี้เกิดขึ้นได้หากเงื่อนไขใด ๆ ต่อไปนี้เป็นจริง:
 • คุณมีคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 ที่กำลังเรียกใช้โปรแกรม TAPI และโปรแกรมนี้สื่อสารกับสวิตช์แลกเปลี่ยน (PBX) สาขาส่วนตัวของโทรศัพท์
 • สวิตช์ PBX มี TSP ที่กำหนดเองและโปรแกรมควบคุมแบบ wave ที่กำหนดเองที่มีการติดตั้งบนคอมพิวเตอร์
 • ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ของผู้ใช้ในการจัดการเชื่อมต่อกับเซสชันของคอนโซลของคอมพิวเตอร์ โดยใช้เครื่องมือการเชื่อมต่อเดสก์ท็อประยะไกล (Mstsc.exe) พร้อมกับ/consoleสลับไป
 • โดยค่าเริ่มต้น การนำไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องนี้เลือกตัวเลือกในการเสียงของคอมพิวเตอร์ระยะไกลรายการสำหรับเซสชันเดสก์ท็อประยะไกล

การแก้ไข

ข้อมูล Service Pack

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ Windows Server 2003 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
889100วิธีการขอรับ Service Pack ล่าสุดสำหรับ Windows Server 2003

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหานี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น หากคุณไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

คอมพิวเตอร์ที่ต้องมีการใช้ Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1) ในการติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณต้องเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ นอกจากนี้ คุณต้องเพิ่มรายการรีจิสทรี DontUnloadConsoleAudio

ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนฮอตฟิกซ์อื่น ๆ

ข้อมูลแฟ้ม

การแก้ไขนี้รุ่นภาษาอังกฤษมีแอตทริบิวต์ของแฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในรายการวันและเวลาใน'แผงควบคุม'
Windows Server 2003 รุ่นที่ใช้ Itanium
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Termsrv.dll5.2.3790.2832696,32014 2006 พฤศจิกายน01:07IA-64
windows Server 2003, x รุ่นที่ใช้ x64
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Termsrv.dll5.2.3790.2832363,52014 2006 พฤศจิกายน01:05x64
Windows Server 2003 รุ่นที่ใช้ x86
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Termsrv.dll5.2.3790.2832245,24814 2006 พฤศจิกายน14:15x86

ข้อมูลรีจิสทรี

คำเตือนปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีอย่างไม่ถูกต้อง โดยใช้ตัวแก้ไขรีจิสทรี หรือ โดยใช้วิธีอื่น คุณอาจต้องติดตั้งระบบปฏิบัติการใหม่เพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้ Microsoft ไม่รับประกันว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาได้ คุณต้องยอมรับความเสี่ยงด้วยตนเองในการปรับเปลี่ยนรีจิสทรี

หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วน คุณต้องสร้างรายการรีจิสทรี DontUnloadConsoleAudio โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:regeditแล้ว คลิกตกลง.
 2. ค้นหา และคลิกขวาที่คีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้:
  เซิร์ฟเวอร์ HKEY_Local_Machine\System\CurrentControlSet\Control\Terminal
 3. ชี้ไปที่ใหม่แล้ว คลิกค่า DWORD.
 4. ประเภท:DontUnloadConsoleAudioแล้ว กด ENTER
 5. คลิกขวาDontUnloadConsoleAudioแล้ว คลิกปรับเปลี่ยน.
 6. ในการแก้ไขค่า DWORDกล่องโต้ตอบ คลิกฐานสิบประเภท:1ในการข้อมูลค่า:กล่อง แล้วคลิกตกลง.
 7. ออกจาก "ตัวแก้ไขรีจิสทรี"

การหลีกเลี่ยงปัญหา

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ กำหนดค่าคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์เพื่อเล่นแฟ้มเสียงบนคอมพิวเตอร์ระยะไกลเท่านั้น โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
 1. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่โปรแกรมหรือโปรแกรมทั้งหมดชี้ไปที่เสริมชี้ไปที่การสื่อสารแล้ว คลิกการเชื่อมต่อเดสก์ท็อประยะไกล.
 2. คลิกการทรัพยากรท้องถิ่นแท็บ คลิกออกจากที่คอมพิวเตอร์ระยะไกลในการเสียงของคอมพิวเตอร์ระยะไกลรายการ และจากนั้น คลิกเชื่อมต่อ.

  หมายเหตุ:เมื่อคุณคลิกเชื่อมต่อการตั้งค่านี้กลายเป็น ค่าเริ่มต้นสำหรับการเชื่อมต่อเดสก์ท็อประยะไกลทั้งหมด และมีบันทึกในแฟ้ม Default.rdp

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน" ก่อนมีแก้ไขปัญหานี้ใน Windows Server 2003 Service Pack 2

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายการปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 928046 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 12 ตุลาคม 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
Keywords: 
kbautohotfix kbwinserv2003sp2fix kbbug kbfix kbqfe kbmt KB928046 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:928046

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com