การแก้ไข: คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณเรียกใช้กระบวนการ CLR ที่เก็บไว้หรือฟังก์ชัน CLR ที่ใช้การเชื่อมต่อบริบทใน SQL Server 2005

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 928083 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
bug #: 50000483 (โปรแกรมแก้ไขด่วนของ SQL)
หมายเหตุ
Microsoft กระจายแก้ไข Microsoft SQL Server 2005 เป็นแฟ้มเดียวที่สามารถดาวน์โหลดได้ เนื่องจากการแก้ไขสะสม แต่ละรุ่นที่ใหม่ที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และแก้ไขการแก้ไขการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดที่มาพร้อมกับ SQL Server 2005 ก่อนหน้าออก
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

สรุป

บทความนี้อธิบายต่อไปนี้เกี่ยวกับรุ่นของโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้:
 • ปัญหาที่แก้ไขตามที่แพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้
 • ข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับการติดตั้งแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน
 • ข้อมูลเกี่ยวกับว่าคุณต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณติดตั้งแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน
 • ข้อมูลเกี่ยวกับว่าแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนถูกแทนที่ด้วยชุดโปรแกรมแก้ไขด่วนอื่นใด ๆ
 • ข้อมูลเกี่ยวกับว่าคุณต้องทำการเปลี่ยนแปลงรีจิสทรี
 • แฟ้มที่มีอยู่ในแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน

อาการ

คุณใช้ขั้นตอนของการรันไทม์ (CLR) เก็บภาษาที่พบโดยทั่วไปหรือฟังก์ชัน CLR ในกระบวนการของ sql server ในกระบวนการ CLR ที่เก็บไว้หรือฟังก์ชัน CLR คุณใช้การเชื่อมต่อบริบทการเปิดการเชื่อมต่อด้านหลังการวนรอบ และดำเนินการคำสั่ง Transact SQL จำนวนมาก ตัวอย่างเช่น คุณสามารถดำเนินการคำสั่ง Transact SQL 1 billion นอกจากนี้ คำสั่ง Transact SQL เหล่านี้ไม่กลับชุดผลลัพธ์ ตัวอย่างเช่น คำสั่ง Transact SQL เหล่านี้คือ SET คำชี้แจงหรือการดำเนินการเคอร์เซอร์

เมื่อคุณเรียกใช้กระบวนการ CLR ที่เก็บไว้หรือฟังก์ชัน CLR ใน SQL Server 2005 คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง:
ข้อความแสดงข้อผิดพลาด 1:
เซิร์ฟเวอร์: ข่าวสารเกี่ยวกับ 6535 ระดับ 16 รัฐ 49
ถูกยกเลิกการดำเนินการกรอบการทำงานของ.NET แบบสอบถามอื่นทำให้เกิดการ AppDomainAppDomain.1 เป็นยกเลิกการโหลดหรือข้อยกเว้น.NET unhandled เกิดขึ้น
หมายเหตุ:AppDomainแสดงชื่อของโดเมนโปรแกรมประยุกต์ที่รันรหัส
ข้อความแสดงข้อผิดพลาด 2
เซิร์ฟเวอร์: ข่าวสารเกี่ยวกับ 6532 ระดับ 16 รัฐ 70
การดำเนินการกรอบการทำงานของ.NET ถูกยกเลิก โดยจัดนโยบายเนื่องจากหน่วยความจำไม่เพียงพอ
เมื่อปัญหานี้เกิดขึ้น ข้อความที่มีลักษณะต่อไปนี้ถูกบันทึกไว้ใน Errorlog ของเซิร์ฟเวอร์ SQL:
2007-01-15 14:47:46.76 3 AppDomain spid51 (CLR_DB.dbo[runtime].2) ที่สร้างขึ้น
2007-01-15 14:49:48.06 spid1s AppDomain 3 (CLR_DB.dbo[runtime].2) ถูกทำเครื่องหมายสำหรับ unload เนื่องจากการไวต่อแรงกดหน่วยความจำ
ข้อผิดพลาดการ spid51 14:51:23.47 2007-01-15: ความรุนแรง 6532 : 16 สถานะ: 70
2007-01-15 14:51:23.47 spid51 .NET Framework ดำเนินถูกยกเลิก โดยจัดนโยบายเนื่องจากหน่วยความจำไม่เพียงพอ
2007-01-15 14:51:53.31 3 AppDomain spid51 (CLR_DB.dbo[runtime].2) ที่ยกเลิกการโหลด

การแก้ไข

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหานี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น หากคุณไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

คุณต้องมี SQL Server 2005 Service Pack 1 (SP1) ติดตั้งให้ใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับ SQL Server 2005 Service Pack 1 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
913089วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ SQL Server 2005

ข้อมูลการเริ่มต้นระบบใหม่

คุณไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลรีจิสทรี

คุณไม่มีการเปลี่ยนแปลงรีจิสทรี

ข้อมูลไฟล์ Hotfix

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ประกอบด้วยเฉพาะแฟ้มที่จำเป็นต้องแก้ไขปัญหาที่แสดงรายการของบทความนี้ โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจไม่ประกอบด้วยแฟ้มทั้งหมดที่คุณต้องมีการปรุงผลิตภัณฑ์อย่างสมบูรณ์ไปเป็นรุ่นต่อล่าสุด

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มหลังจากนี้) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในรายการวันและเวลาใน'แผงควบคุม'
sql Server 2005 32 บิตรุ่น
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Logread.exe2005.90.2206.0398,11217 2006 พฤศจิกายน03:16x86
Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll9.0.2206.0543,52017 2006 พฤศจิกายน03:16x86
Microsoft.analysisservices.dll9.0.2206.01,215,26417 2006 พฤศจิกายน03:16x86
Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll9.0.2206.0908,06417 2006 พฤศจิกายน03:16x86
Ms.as.deployengine.dll9.0.2206.0138,01617 2006 พฤศจิกายน03:16x86
Ms.ss.mgdsqldumper.dll2005.90.2206.075,55217 2006 พฤศจิกายน03:16x86
Msasxpress.dll9.0.2206.022,30417 2006 พฤศจิกายน03:16x86
Msgprox.dll2005.90.2206.0197,92017 2006 พฤศจิกายน03:16x86
Msmdlocal.dll9.0.2206.015,614,75217 2006 พฤศจิกายน03:16x86
Msmdredir.dll9.0.2206.03,990,30417 2006 พฤศจิกายน03:16x86
Replprov.dll2005.90.2206.0547,61617 2006 พฤศจิกายน03:16x86
Replrec.dll2005.90.2206.0782,11217 2006 พฤศจิกายน03:16x86
Sqlaccess.dll2005.90.2206.0347,93617 2006 พฤศจิกายน03:16x86
Sqlagent90.exe2005.90.2206.0318,75217 2006 พฤศจิกายน03:16x86
Sqlservr.exe2005.90.2206.028,964,69617 2006 พฤศจิกายน03:16x86
Xmlsub.dll2005.90.2206.0192,80017 2006 พฤศจิกายน03:10x86
Xpstar90.dll2005.90.2206.0292,64017 2006 พฤศจิกายน03:10x86
Xpstar90.rll2005.90.2206.0152,86417 2006 พฤศจิกายน03:16ไม่สามารถใช้งานได้
sql Server 2005 x 64 ตามรุ่น
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Logread.exe2005.90.2206.0522,52816 2006 พฤศจิกายน18:02x64
Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll9.0.2206.0543,52016 2006 พฤศจิกายน18:02x86
Microsoft.analysisservices.dll9.0.2206.01,215,26417 2006 พฤศจิกายน03:16x86
Microsoft.sqlserver.mgdsqldumper.dll2005.90.2206.091,42416 2006 พฤศจิกายน18:02x64
Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll9.0.2206.0875,29616 2006 พฤศจิกายน18:02x86
Microsoft.analysisservices.deploymentengine.dll9.0.2206.0138,01617 2006 พฤศจิกายน03:16x86
Msasxpress.dll9.0.2206.027,42416 2006 พฤศจิกายน18:02x64
Msgprox.dll2005.90.2206.0259,36016 2006 พฤศจิกายน18:02x64
Msmdlocal.dll9.0.2206.015,614,75217 2006 พฤศจิกายน03:16x86
Msmdredir.dll9.0.2206.03,990,30417 2006 พฤศจิกายน03:16x86
Replprov.dll2005.90.2206.0745,24816 2006 พฤศจิกายน18:02x64
Replrec.dll2005.90.2206.01,008,41616 2006 พฤศจิกายน18:02x64
Sqlaccess.dll2005.90.2206.0355,10416 2006 พฤศจิกายน18:02x86
Sqlagent90.exe2005.90.2206.0389,92016 2006 พฤศจิกายน18:02x64
Sqlservr.exe2005.90.2206.039,371,04016 2006 พฤศจิกายน18:02x64
Xmlsub.dll2005.90.2206.0317,21616 2006 พฤศจิกายน18:02x64
Xpstar90.dll2005.90.2206.0540,96016 2006 พฤศจิกายน18:02x64
Xpstar90.rll2005.90.2206.0153,37616 2006 พฤศจิกายน18:02ไม่สามารถใช้งานได้
รุ่นสถาปัตยกรรม Itanium 2005 ของเซิร์ฟเวอร์ sql
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Logread.exe2005.90.2206.01,095,45616 2006 พฤศจิกายน12:14IA-64
Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll9.0.2206.0543,52016 2006 พฤศจิกายน12:14x86
Microsoft.analysisservices.deploymentengine.dll9.0.2206.0138,01617 2006 พฤศจิกายน03:16x86
Microsoft.analysisservices.dll9.0.2206.01,215,26417 2006 พฤศจิกายน03:16x86
Microsoft.sqlserver.mgdsqldumper.dll2005.90.2206.0163,10416 2006 พฤศจิกายน12:14IA-64
Microsoft.sqlserver.sqlenum.dll9.0.2206.0875,29616 2006 พฤศจิกายน12:14x86
Msasxpress.dll9.0.2206.055,07216 2006 พฤศจิกายน12:14IA-64
Msgprox.dll2005.90.2206.0542,49616 2006 พฤศจิกายน12:14IA-64
Msmdlocal.dll9.0.2206.048,610,08016 2006 พฤศจิกายน12:14IA-64
Msmdredir.dll9.0.2206.06,244,12816 2006 พฤศจิกายน12:14ไม่สามารถใช้งานได้
Replprov.dll2005.90.2206.01,617,18416 2006 พฤศจิกายน12:14IA-64
Replrec.dll2005.90.2206.02,141,47216 2006 พฤศจิกายน12:14IA-64
Sqlaccess.dll2005.90.2206.0349,47216 2006 พฤศจิกายน12:14x86
Sqlagent90.exe2005.90.2206.01,141,02416 2006 พฤศจิกายน12:14IA-64
Sqlservr.exe2005.90.2206.072,259,87216 2006 พฤศจิกายน12:14IA-64
Xmlsub.dll2005.90.2206.0590,62416 2006 พฤศจิกายน12:14IA-64
Xpstar90.dll2005.90.2206.0951,07216 2006 พฤศจิกายน12:14IA-64
Xpstar90.rll2005.90.2206.0152,35216 2006 พฤศจิกายน12:14ไม่สามารถใช้งานได้

การหลีกเลี่ยงปัญหา

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ไม่ใช้การเชื่อมต่อบริบทในขั้นตอน CLR ที่เก็บไว้หรือฟังก์ชัน CLR ของคุณ แทน ใช้การเชื่อมต่อแบบปกติ

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเชื่อมต่อบริบท แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft สำหรับนักพัฒนาเครือข่าย (MSDN) ต่อไปนี้:
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms131053.aspx
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อจำกัด ในการเชื่อมต่อแบบปกติ และ บนการเชื่อมต่อบริบท ไปที่ MSDN เว็บไซต์ต่อไปนี้:
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms131101.aspx
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเค้าร่างตั้งชื่อสำหรับการปรับปรุง Microsoft SQL Server คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
822499แบบแผนการตั้งชื่อใหม่สำหรับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft SQL Server
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 928083 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 17 กันยายน 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Developer Edition
 • Microsoft SQL 2005 Server Workgroup
 • Microsoft SQL 2005 Server Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2005 Standard X64 Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Enterprise X64 Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition for Itanium Based Systems
 • Microsoft SQL Server 2005 Enterprise Edition for Itanium Based Systems
Keywords: 
kbautohotfix kberrmsg kbhotfixserver kbfix kbexpertiseadvanced kbqfe kbmt KB928083 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:928083

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com