คอมพิวเตอร์ตอบสนองช้ามากขณะที่ตัวกรองฟิชชิ่งตรวจสอบเนื้อหาเว็บเพจในโปรแกรม Internet Explorer 7

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 928089 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

เมื่อคุณใช้ Windows Internet Explorer 7 เยี่ยมชมเว็บเพจ คอมพิวเตอร์อาจตอบสนองช้ามากขณะที่ตัวกรองฟิชชิ่งตรวจสอบเนื้อหาเว็บเพจ

หมายเหตุ ตัวกรองฟิชชิ่งเป็นคุณลักษณะใหม่ในโปรแกรม Internet Explorer 7

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้เป็นจริง
 • เว็บเพจมีเฟรมจำนวนมาก
 • คุณเรียกดูเฟรมหลายเฟรมในช่วงเวลาสั้นๆ
โปรแกรม Internet Explorer 7 ตรวจสอบเว็บเพจทั้งหมดเมื่อคุณเรียกดูเฟรม ดังนั้น การใช้งานของ CPU จึงสูงมาก

การแก้ไข

ข้อมูลการปรับปรุงความปลอดภัย

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ติดตั้งการปรับปรุงความปลอดภัยเพิ่มเติมตัวล่าสุดสำหรับโปรแกรม Internet Explorer 7 เมื่อต้องการติดตั้งการปรับปรุงตัวล่าสุด โปรดไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้
http://windowsupdate.microsoft.com/
สำหรับข้อมูลทางเทคนิคเพิ่มเติม เกี่ยวกับการปรับปรุงความปลอดภัยเพิ่มเติมตัวล่าสุดสำหรับโปรแกรม Internet Explorer 7 โปรดไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้
http://www.microsoft.com/technet/security/current.aspx
หมายเหตุ การแก้ไขนี้ได้รวมไว้เป็นครั้งแรกในการปรับปรุงความปลอดภัย 928090 (MS07-016) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
928090 MS07-016: การปรับปรุงความปลอดภัยเพิ่มเติมสำหรับโปรแกรม Internet Explorer (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ดาวน์โหลดและติดตั้งการปรับปรุงต่อไปนี้

ข้อมูลการปรับปรุง 928089

แฟ้มต่อไปนี้สามารถดาวน์โหลดได้จาก Microsoft Download Center:

การปรับปรุงสำหรับ Windows Vista รุ่น 32 บิต

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจ 928089 ตอนนี้

การปรับปรุงสำหรับ Windows Vista รุ่น 64 บิต

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจ 928089 ตอนนี้

การปรับปรุงสำหรับ Windows XP with Service Pack 2 รุ่น 32 บิต

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจ 928089 ตอนนี้

การปรับปรุงสำหรับ Windows XP Professional รุ่น 64 บิต

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจ 928089 ตอนนี้

การปรับปรุงสำหรับ Windows Server 2003 with Service Pack 1 รุ่น 32 บิต

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจ 928089 ตอนนี้

การปรับปรุงสำหรับ Windows Server 2003 with Service Pack 1 รุ่น x64 แบบ 64 บิต

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจ 928089 ตอนนี้

การปรับปรุงสำหรับ Windows Server 2003 with Service Pack 1 รุ่น Itanium 64 บิต

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจ 928089 ตอนนี้

วันที่วางจำหน่าย: 12 ธันวาคม 2006

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดาวน์โหลดแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
119591 วิธีการขอรับแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft จากบริการออนไลน์ (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
Microsoft สแกนแฟ้มนี้เพื่อป้องกันไวรัสแล้ว Microsoft ใช้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบไวรัสล่าสุด ณ วันที่มีการประกาศแฟ้มนั้นๆ แฟ้มดังกล่าวจะถูกจัดเก็บในเซิร์ฟเวอร์เพิ่มการรักษาความปลอดภัย ซึ่งช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงแฟ้มโดยไม่ได้รับอนุญาต

สิ่งที่จำเป็นต้องมี

เมื่อต้องการติดตั้งการปรับปรุงนี้ คุณต้องมี Windows XP Service Pack 2 หรือ Windows Server 2003 Service Pack 1 ติดตั้งอยู่

ข้อกำหนดในการเริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณต้องเริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากที่คุณติดตั้งการปรับปรุงนี้แล้ว

ข้อมูลการแทนที่ของการปรับปรุง

การปรับปรุงนี้จะไม่แทนที่การปรับปรุงใดๆ

หมายเหตุ การปรับปรุงโปรแกรม Internet Explorer เป็นแบบเพิ่มเติม ดังนั้น การปรับปรุงความปลอดภัยในอนาคตสำหรับ Windows Internet Explorer 7 จะรวมการเปลี่ยนแปลงของการปรับปรุงครั้งนี้ด้วย

การหลีกเลี่ยงปัญหา

เมื่อต้องการแก้ปัญหานี้ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. เริ่มการทำงานโปรแกรม Internet Explorer 7
 2. ในเมนู เครื่องมือ คลิก ตัวเลือกอินเทอร์เน็ต
 3. คลิกแท็บ ขั้นสูง แล้วคลิก ปิดใช้งานตัวกรองฟิชชิ่ง ในรายการ การตั้งค่า
 4. คลิก นำไปใช้ และคลิก ตกลง
 5. เริ่มการทำงานโปรแกรม Internet Explorer 7 ใหม่

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 928089 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 21 มีนาคม 2550 - Revision: 2.5
ใช้กับ
 • Windows Internet Explorer 7 in Windows Vista เมื่อใช้กับ:
  • Windows Vista Home Basic
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Ultimate
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
  • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
  • Windows Vista Business 64-bit edition
  • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
  • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
  • Windows Vista Starter
 • Windows Internet Explorer 7 for Windows XP
 • Windows Internet Explorer 7 for Windows Server 2003 IA64
 • Windows Internet Explorer 7 for Windows Server 2003
Keywords: 
kbvistasp1fix kbexpertiseinter kbtshoot atdownload KB928089

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com