מידע אודות שימוש בחבילות ובתוכניות של 2007 Office במחשב במריץ גירסה אחרת של Office

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 928091 - View products that this article applies to.
לקבלת גירסה של מאמר זה המותאמת ל-Microsoft Office 2010, עיין במאמר 2121447.
לקבלת גירסה של מאמר זה המותאמת ל-Microsoft Office 2003, עיין במאמר 828956.
לקבלת גירסה של מאמר זה המותאמת ל-Microsoft Office XP, עיין במאמר 290576.
לקבלת גירסה של מאמר זה המותאמת ל-Microsoft Office 2000, עיין במאמר 218861.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

מבוא

מאמר זה מכיל מידע אודות שימוש בחבילות ובתוכניות של 2007 Office במחשב במריץ גירסה אחרת של Microsoft Office. מאמר זה גם מציג עצות לסיוע במניעת סתירות בין הגירסאות השונות של Office.

מידע נוסף

ניתן להתקין במחשב יחיד מספר גירסאות של Microsoft Office ולהשתמש בכולן. לדוגמה, ניתן להתקין הן תוכניות וחבילות של Microsoft 2007 Office ושל Microsoft Office 2003 באותו מחשב, ולהשתמש בהן. עם זאת, הדבר אינו מומלץ.

הערה Microsoft אינה תומכת בשימוש במספר גירסאות של Microsoft Office בגירסאות של Microsoft Windows שבהן מופעלים שירותי מסוף. אם ברצונך להפעיל מספר גירסאות של Office, השבת את 'שירותי מסוף'.

סדר התקנה

הערה סדר התקנה זה חל גם על המוצרים הנפרדים של Microsoft Office כגון Microsoft Visio.

אם ברצונך להתקין ולהפעיל מספר גירסאות של Office באותו מחשב, בצע את הפעולות בסדר הבא.
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
גירסת Officeסדר התקנה
Microsoft Office 2000ראשון
Microsoft Office XPשני
Office 2003שלישי
תוכניות וחבילות של 2007 Officeרביעי
עליך להתקין את הגירסה המוקדמת ביותר של Office ראשונה. לדוגמה, אם ברצונך להשתמש בתוכניות של Office 2003 ושל 2007 Office באותו מחשב, עליך להתקין תחילה את Office 2003. עליך לפעול בסדר זה בגלל הצורה שבה מנוהלים מפתחות רישום, תוכניות משותפות, סיומות שמות קבצים, והגדרות אחרות עבור כל אחת מהגירסאות של תוכניות וחבילות Office.

חשוב אם תסיר את אחת הגירסאות המותקנות של Office, ייתכן שיהיה עליך להתקין מחדש את הגירסאות הנותרות של Office בסדר זה כדי שכל אחת מהגירסאות תפעל נכון.

המשך המאמר מניח שהתקנת את הגירסאות של Office בסדר זה.

מיקום תיקיות Office Bin

כאשר אתה מתקין תוכניות וחבילות של 2007 Office, תוכנית ההתקנה משתמש בתיקייה Program Files\Microsoft Office כתיקיית ברירת המחדל. עם זאת, תיקיית Office Bin היא Program Files\Microsoft Office\Office12. תיקיית Office Bin היא התיקייה שבה מותקנים קובצי ההרצה של Office. מיקום זה מספק חווית משתמש טובה יותר למשתמשים שרוצים להשתמש במספר גירסאות של Office באותו מחשב. לראשונה נעשה שימוש במיקום זה ב- Office XP. ב- Office XP, תיקיית Office Bin היא Program Files\Microsoft Office\Office10. לא ניתן לשנות את השם של תיקיית Office Bin.?

סרגל קיצורי דרך של Office

תוכניות וחבילות של 2007 Office ו- Office 2003 אינן כוללות סרגל קיצורי דרך של Office. עם זאת, אם Office 2000 או Office XP כבר מותקנים באותו מחשב, סרגל קיצורי הדרך של Office יישמר עבור גירסאות מוקדמות יותר אלו של Office.

כאשר Office 2000 או Office XP מותקנים עם תוכניות וחבילות של 2007 Office, ניתן להפעיל את סרגל קיצורי הדרך של Office בנפרד. לא ניתן להפעיל שתי גירסאות של סרגל קיצורי הדרך של Office. לכל גירסה של סרגל קיצורי הדרך של Office יכולה להיות מערכת נפרדת של סרגלי כלים ולחצנים מותאמים אישית. לא ניתן לשתף את סרגלי הכלים והלחצנים האלה בין שתי גירסאות של סרגל קיצורי הדרך של Office.

קיצורי דרך בתפריט התחל

כאשר Office 2000 ו-Office XP מתקינים קיצורי דרך בתפריט התחל, שמות קיצורי הדרך זהים לשמות בתפריט המשנה תוכניות שבתפריט התחל. תוכניות וחבילות של Office 2003 ו- 2007 Office מתקינות קיצורי דרך הכוללים את מספר הגירסה לתיקייה של Office בתפריט המשנה תוכניות. כדי למנוע בלבול, אנו ממליצים להוסיף את מספר הגירסה לכל קיצור דרך שמצביע למוצר ישן יותר. לדוגמה, שנה את שם קיצור הדרך המצביע אל Microsoft Access, וקרא לו "Microsoft Access 2000" לפני שאתה מתקין תוכניות וחבילות של 2007 Office.

לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
292584 תוכנית ההתקנה של Office XP מחליפה פריטים בתפריט 'התחל' של של גירסאות קודמות של Office
אם אתה מזיז ידנית את קיצורי הדרך בתפריט התחל עבור Office XP או עבור Office 2000, קיצורי הדרך נוצרים מחדש בתפריט המשנה תוכניות בתפריט התחל אם מתקיים אחד מהתנאים הבאים:
 • אתה מתקין מחדש את גירסה זו של Office.
 • אתה מתקן את קיצורי הדרך.
הערה ניתן להתאים אישית את תוכנית ההתקנה של Office 2003?, Office XP, או Office 2000 להתקנת קיצורי הדרך במיקום אחר בתפריט התחל. לשם כך, השתמש באשף ההתקנה המותאמת אישית בערכת המשאבים של Microsoft Office. עבור תוכניות וחבילות של 2007 Office, ניתן להשתמש בכלי ההתאמה האישית של Office לציון מיקום אחר עבור קיצורי הדרך. כדי לגשת אל כלי ההתאמה האישית של Office, בצע את הפעולות הבאות:
 1. הפעל שורת פקודה.
 2. עבור אל התקליטור של 2007 Office.
 3. הפעל את הפקודה הבאה:
  setup /admin
למידע נוסף על כלי ההתאמה האישית של Office, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft?:
http://technet.microsoft.com/he-il/library/cc179132.aspx

Microsoft Office Binder

הגירסה האחרונה של Microsoft Office הכוללת את Office Binder היא Office 2000. עם זאת, כלי שירות לפריסת כל קובצי Office מקובץ Binder נכלל ב- Office 2002 ובגירסאות מאוחרות יותר של Office.

לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספרי המאמרים שלהלן כדי להציגם מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
281931 הודעת שגיאה "לקובץ זה לא משויכת תוכנית לצורך ביצוע פעולה זו" בעת פתיחת קובץ Binder
822622 תיאור תמיכת Office Binder עם מוצרים של Office 2003 ו-Office XP

מספר גירסאות של Outlook?

Microsoft Office Outlook 2007 אינו יכול להתקיים במקביל לגירסה קודמת כלשהי של Microsoft Outlook. כאשר אתה מתקין את Outlook 2007, תוכנית ההתקנה מסירה את Microsoft Office Outlook 2003?, Microsoft Outlook 2002, ו-Microsoft Outlook 2000. תוכנית ההתקנה מסירה גירסאות אלו של Outlook גם אם אתה לוחץ לבחירת תיבת הסימון שמור תוכניות אלו בתיבת הדו-שיח הסרת גירסאות קודמות. גירסאות של Microsoft Outlook הקודמות ל-Outlook 2000 לא יזוהו לצורך הסרה. עם זאת, אם לא תסיר גירסאות של Outlook הקודמות ל- Outlook 2000, שתי הגירסאות של Outlook לא יהיו יציבות.

לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
924618 גירסאות מוקדמות יותר של Office מוסרות כאשר אתה מריץ את תוכנית ההתקנה של 2007 Office

מספר גירסאות של Word

אם ברשותך שתי גירסאות של Microsoft Word המותקנות על אותו מחשב, תיתקל בהשהיה כאשר אתה מפעיל את Word 2007. התנהגות זו נובעת מכך ש- Word 2007 רושם את עצמו באופן אוטומטי במחשב.

תוכל לעקוף את הרישום האוטומטי. הדבר יאפשר ל- Word 2007 להתחיל לפעול מהר יותר. עם זאת, אין אנו ממליצים על כך, מכיוון ש- Word עשוי שלא לפעול כהלכה אם אינו יכול לבצע לעצמו רישום אוטומטי.

חשוב הסעיף, השיטה או המשימה במאמר זה מכילים פעולות המציינות כיצד לשנות את הרישום. עם זאת, אם תשנה את הרישום באופן שגוי עלולות להתרחש בעיות חמורות. לכן הקפד לבצע פעולות אלה בזהירות. לקבלת תוספת הגנה, בצע גיבוי של הרישום לפני שתבצע בו שינויים. לאחר מכן, אם תתרחש בעיה, תוכל לשחזר את הרישום. לקבלת מידע נוסף על אופן הגיבוי והשחזור של הרישום, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
322756 כיצד לגבות ולשחזר את הרישום ב- Windows


כדי לעקוף את הרישום האוטומטי של Word 2007, בצע את השלבים הבאים:
 1. צא מ-Word 2007.
 2. הפעל את עורך הרישום.
  • ב- Windows Vista, לחץ על התחל
   כווץ את התמונההרחב את התמונה
   לחצן התחל
   , הקלד regedit בתיבה התחל חיפוש ולאחר מכן הקש על ENTER.

   כווץ את התמונההרחב את התמונה
   הרשאת בקרת חשבון משתמש
   אם תתבקש לספק סיסמת מנהל או לאשר את הפעולה, הקלד את הסיסמה או לחץ על המשך.
  • ב- Windows XP, לחץ על התחל, לחץ על הפעלה, הקלד regedit בתיבה פתח את, ולאחר מכן לחץ על אישור.
 3. אתר את מפתח המשנה הבא של הרישום וסמן אותו:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Word\Options
 4. לאחר שבחרת במפתח המשנה המצוין בשלב 3, הצבע על חדש בתפריט עריכה ולאחר מכן לחץ על ערך DWORD.
 5. הקלד NoReReg, והקש על ENTER.
 6. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על NoReReg ולאחר מכן לחץ על שנה.
 7. בתיבה נתוני ערך, הקלד 1, ולאחר מכן לחץ על אישור.
 8. בתפריט קובץ, לחץ על יציאה כדי לסגור את עורך הרישום.

קובצי Office בסייר של Microsoft Windows

כאשר אתה לוחץ לחיצה כפולה על קובץ Office בסייר של Windows כדי לפתוח את הקובץ, חלים הכללים הבאים.

הערה כללים אלה חלים גם בעת לחיצה כפולה על קובץ Office בתיקייה 'מסמכים אחרונים' ב- Windows.
 • אם פועלת במחשב גירסה של התוכנית שבה נוצר הקובץ, הקובץ ייפתח בגירסה זו.
 • עבור Office 2000 או עבור Office XP, אם לא פועלת במחשב גירסה כלשהי של התוכנית שבה נוצר הקובץ, הקובץ ייפתח בגירסת התוכנית שהותקנה אחרונה.
 • עבור Microsoft Access ועבור Microsoft Word, אם לא פועלת במחשב גירסה כלשהי של התוכנית שבה נוצר הקובץ, הקובץ ייפתח בגירסת התוכנית שהופעלה אחרונה.
 • כדי לשייך קבצים לתוכניות הנכללות עם גירסה מסוימת של Office, הפעל את תוכנית ההתקנה של Office, ואז לחץ על תקן את Office. כאשר אתה עושה פעולה זו, שיוכי הקבצים של גירסה זו של Office נרשמים.

  הערה לא ניתן להשתמש בשיטה זו לרישום שיוכי קבצים ב- Word או ב- Access.

  הערה אם תתקין עדכון תוכנה עבור גירסה של Office, עדכון התוכנה מתקן גירסה זו של Office. ייתכן שיהיה עליך לתקן חלק מהמוצרים של Office או את כולם לאחר התקנת עדכון תוכנה כדי לשחזר את שיוכי הקבצים.
לקבלת מידע נוסף אודות אופן התיקון של תכונות 2007 Office, לחץ על מספר המאמר להלן להצגתו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
924611 כיצד להתקין ולתקן תכונות של Office 2007

אובייקטי Office OLE בתוכניות אחרות

במחשב המריץ מספר גירסאות של Office, אם תכניס אובייקט של Office לתוכנית אחרת, ייעשה שימוש בגירסאות האחרונות של התוכניות. לדוגמה, אם תוסיף אובייקט גיליון עבודה של Microsoft Excel לתוך מסמך Word, ייעשה שימוש בגירסאות האחרונות של Word ושל Excel. הדבר עלול לגרום לבעיות אם אתה משתף את הקובץ המכיל עם משתמשים שאינם משתמשים בתוכניות 2007 Office.

תוכניות משותפות

אם התקנת את הגירסאות השונות של Office בסדר המתואר בסעיף "סדר התקנה", בדרך כלל לא תיתקל בבעיות כלשהן בעת שימוש בתוכניות משותפות כגון Equation Editor ו- Clip Gallery. תיבת הדו-שיח אובייקט עשויה לכלול יותר מערך אחד עבור כל תוכנית משותפת. התנהגות זו מתרחשת מכיוון שעשויות להיות מותקנות על המחשב מספר גירסאות של התוכנית המשותפת.

הודעות Windows Installer ב-Word

אם מותקנות על המחשב מספר גירסאות של Word, אז Windows Installer עשוי להיות מופעל כאשר אתה מפעיל את Microsoft Office Word 2007. ובנוסף, עשויה להיות מוצגת הודעה המיידעת ש-Windows Installer מתכונן להתקין את Word. ייתכן שהודעה זו תוצג לפני התחלת Word.

Windows Installer פועל בכל פעם שגירסת Word שאתה מנסה להפעיל שונה מזו שרשומה.

הודעות Windows Installer ב-Access

במחשב שבו מותקנות מספר גירסאות של Access, ייתכן ש- Windows Installer יופעל כאשר אתה מפעיל את Microsoft Office Access 2003 או Microsoft Office Access 2007. ובנוסף, ייתכן שתוצג הודעת "מתכונן להתקנה" או "הגדרת תצורה". הודעות אלה מוצגות לפני התחלת Access.

פעולת התיקון של Windows Installer רושמת את Access 2003 בכל פעם שאתה מפעיל את Access 2003 לאחר השימוש ב- Access 2007. באופן דומה, פעולת התיקון של Windows Installer רושמת את Access 2007 בכל פעם שאתה מפעיל את Access 2007 לאחר שימוש בגירסה מוקדמת יותר של Access. Access 2000 ו-Access 2002 אינן יוזמות פעולת תיקון לאחר שימוש בגירסה מאוחרת יותר של Access. אם גירסת Access שאתה מפעיל זהה לגירסת Access שבה השתמשת בפעם הקודמת, אז פעולת התיקון של Windows Installer אינה מתרחשת.

ספריית מסמכים של Windows SharePoint Services 3.0

כאשר אתה מנסה ליצור מסמך חדש בספריית מסמכים של Microsoft Windows SharePoint Services 3.0 על-ידי לחיצה על מסמך חדש, הלחצן מסמך חדש אינו פועל. אין באפשרותך ליצור מסמך חדש. בנוסף, Windows Internet Explorer מפסיק להגיב כאשר אתה מנסה להוציא מסמך קיים מספריית מסמכים של Windows SharePoint Services 3.0.

בעיה זו מתרחשת כאשר בקרי התמיכה של Windows SharePoint Services עבור מערכת 2007 Office ובקרי התמיכה של Windows SharePoint Services עבור Office 2003 מותקנים זה לצד זה. התקנה זה לצד זה עלולה להתרחש בכל אחד מהתנאים הבאים:
 • אתה מתקין מערכת 2007 Microsoft Office, ואז אתה מתקין תוכנית אחת או יותר של Microsoft Office 2003.
 • אתה מתקין תוכנית של 2007 Office, ואז אתה מתקין את Office 2003.
 • אתה מתקין את Office 2003, אתה מתקין תוכנית של 2007 Office, ואז אתה מתקן את ההתקנה של Office 2003.
לקבלת מידע נוסף אודות תרחיש זה, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציג את המאמר מתוך Microsoft Knowledge Base:
929360 לא ניתן ליצור מסמך חדש או להוציא מסמך קיים מספריית מסמכים של Windows SharePoint Services 3.0 כאשר מותקנות מספר גירסאות של Office

מאפיינים

Article ID: 928091 - Last Review: יום שני 12 ספטמבר 2011 - Revision: 2.0
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft Office Basic 2007
 • Microsoft Office Enterprise 2007
 • Microsoft Office Professional 2007
 • Microsoft Office Professional Plus 2007
 • Microsoft Office Ultimate 2007
 • Microsoft Office Standard 2007
 • Microsoft Office Home and Student 2007
מילות מפתח 
kbexpertisebeginner kbhowto kbinfo KB928091

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com