ID articol: 928091 - View products that this article applies to.
Pentru o versiune Microsoft Office 2010 a acestui articol, consulta?i 2121447.
Pentru o versiune pentru Microsoft Office 2003 a acestui articol, consulta?i 828956.
Pentru o versiune pentru Microsoft Office XP a acestui articol, consulta?i 290576.
Pentru o versiune pentru Microsoft Office 2000 a acestui articol, consulta?i 218861.
Măriți totul | Reduceți totul

În această pagină

INTRODUCERE

Acest articol con?ine informa?ii despre utilizarea suitelor ?i programelor Office 2007 pe un computer care execută altă versiune de Microsoft Office. De asemenea, articolul con?ine sfaturi pentru prevenirea conflictelor între versiuni diferite de Office.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

Ave?i posibilitatea să instala?i ?i să utiliza?i mai multe versiuni de Microsoft Office pe acela?i computer. De exemplu, ave?i posibilitatea să instala?i ?i să utiliza?i pe acela?i computer suite ?i programe Microsoft Office 2007 ?i Microsoft Office 2003. Cu toate acestea, acest lucru nu este recomandat.

Notă Microsoft nu acceptă utilizarea mai multor versiuni de Microsoft Office pe versiuni de Microsoft Windows cu Terminal Services activate. Dacă dori?i să executa?i mai multe versiuni de Office, dezactiva?i Terminal Services.

Ordinea de instalare

Notă Această ordine de instalare se aplică ?i pentru produsele Microsoft Office autonome, de exemplu Microsoft Visio.

Dacă dori?i să instala?i ?i să utiliza?i mai multe versiuni de Microsoft Office pe acela?i computer, utiliza?i următoarea ordine.
Reduceți tabelulMăriți tabelul
Versiune de OfficeOrdine de instalare
Microsoft Office 20001
Microsoft Office XP2
Office 20033
Suite ?i programe Office 20074
Trebuie să instala?i mai întâi versiunea de Office cea mai veche. De exemplu, dacă dori?i să pe acela?i computer atât programe Office 2003, cât ?i programe Office 2007, instala?i mai întâi Office 2003. Trebuie să utiliza?i această ordine datorită modului de gestionare a cheilor de registry, a programelor partajate, a extensiilor de nume de fi?iere ?i a altor setări în fiecare versiune de suite ?i programe Office.

Important Dacă elimina?i una dintre versiunile instalate de Office, este posibil să trebuiască să reinstala?i celelalte versiuni de Office în ordinea de mai sus pentru ca fiecare versiune să func?ioneze corect.

În cele ce urmează se presupune că a?i instalat versiunile de Office în această ordine.

Loca?ia folderului Office Bin

Atunci când instala?i suitele ?i programele Office 2007, programul de instalare utilizează folderul Program Files\Microsoft Office ca folder implicit. Cu toate acestea, folderul Office Bin este Program Files\Microsoft Office\Office12. Folderul Office Bin este folderul în care se instalează fi?ierele executabile Office. Această loca?ie furnizează o experien?ă de utilizare mai bună pentru utilizatorii care doresc să folosească mai multe versiuni de Office pe acela?i computer. Această loca?ie a fost utilizată prima oară de Office XP. În Office XP, folderul Office Bin este Program Files\Microsoft Office\Office10. Nu ave?i posibilitatea să schimba?i numele folderului Office Bin.

Bara de comenzi rapide Office

Suitele ?i programele Office 2007 ?i Office 2003 nu includ bara de comenzi rapide Office. Cu toate acestea, dacă Office 2000 sau Office XP este deja instalat pe acela?i computer, bara de comenzi rapide Office va fi păstrată pentru aceste versiuni mai vechi de Office.

Dacă Office 2000 sau Office XP este instalat pe acela?i computer cu suitele ?i programele Office 2007, ave?i posibilitatea să porni?i bara de comenzi rapide Office separat. Nu ave?i posibilitatea să executa?i două versiuni ale barei de comenzi rapide Office. Este posibil ca fiecare versiune a barei de comenzi rapide Office să aibă propriul set de bare de instrumente ?i butoane particularizate. Aceste bare de instrumente ?i butoane nu se pot partaja între două versiuni ale barei de comenzi rapide Office.

Comenzile rapide din meniul Start

Atunci când Office 2000 ?i Office XP instalează comenzi rapide în meniul Start, numele comenzilor rapide sunt identice cu numele din submeniul Programe al meniului Start. Office 2003 ?i suitele ?i programele Office 2007 instalează comenzi rapide care includ numărul de versiune în folderul Office din submeniul Programe. Pentru a se evita confuziile, vă recomandăm să adăuga?i numărul de versiune la fiecare comandă rapidă care indică un produs mai vechi. De exemplu, redenumi?i comanda rapidă care indică Microsoft Access „Microsoft Access 2000” înainte de a instala suite ?i programe Office 2007.

Pentru mai multe informa?ii, face?i clic pe următorul număr de articol pentru a vizualiza articolul din Baza de cuno?tin?e Microsoft:
292584 Programul de instalare pentru Office XP suprascrie elementele de meniu Start din versiunile mai vechi de Office
Dacă muta?i manual comenzile rapide din meniul Start pentru Office XP sau pentru Office 2000, comenzile rapide sunt recreate în submeniul Programe din meniul Start dacă oricare dintre următoarele condi?ii este adevărată:
 • Reinstala?i versiunea respectivă de Office.
 • Repara?i comenzile rapide.
Notă Ave?i posibilitatea să particulariza?i programul de instalare pentru Office 2003, Office XP sau Office 2000 pentru a instala comenzile rapide în altă loca?ie din meniul Start. Pentru aceasta, utiliza?i Expertul de instalare particularizată din Kitul de resurse Microsoft Office. Pentru suitele ?i programele Office 2007, ave?i posibilitatea să utiliza?i Instrumentul de particularizare Office pentru a specifica altă loca?ie pentru comenzile rapide. Pentru a accesa Instrumentul de particularizare Office, urma?i ace?ti pa?i:
 1. Porni?i un prompt de comandă.
 2. Comuta?i la CD-ul Office 2007.
 3. Executa?i următoarea comandă:
  setup /admin
Pentru mai multe informa?ii despre Instrumentul de particularizare Office, vizita?i următorul site Web Microsoft:
http://technet.microsoft.com/ro-ro/library/cc179132.aspx

Microsoft Office Binder

Cea mai recentă versiune de Microsoft Office care include Office Binder este Office 2000. Cu toate acestea, în Office 2002 ?i în versiunile mai recente de Office este inclus un utilitar pentru extragerea tuturor fi?ierelor Office dintr-un fi?ier Binder.

Pentru informa?ii suplimentare, face?i clic pe următoarele numere de articole pentru a vizualiza articolele în Baza de cuno?tin?e Microsoft:
281931 Mesaj de eroare „Fi?ierul nu are un program asociat pentru efectuarea acestei ac?iuni” la deschiderea unui fi?ier Binder
822622 Descriere a asisten?ei pentru Office Binder cu produse Office 2003 ?i Office XP

Mai multe versiuni de Outlook

Microsoft Office Outlook 2007 nu poate coexista cu nicio versiune anterioară de Microsoft Outlook. Atunci când instala?i Outlook 2007, programul de instalare elimină Microsoft Office Outlook 2003, Microsoft Outlook 2002 ?i Microsoft Outlook 2000. Programul de instalare elimină aceste versiuni de Outlook chiar dacă face?i clic pentru a bifa caseta de selectare Keep these programs (Păstrare programe) din caseta de dialog Removing Previous Versions (Eliminare versiuni anterioare). Versiunile de Microsoft Outlook anterioare Outlook 2000 nu vor fi detectate pentru eliminare. Cu toate acestea, dacă nu elimina?i versiunile de Outlook anterioare Outlook 2000, ambele versiuni de Outlook vor fi instabile.

Pentru mai multe informa?ii, face?i clic pe următorul număr de articol pentru a vizualiza articolul din Baza de cuno?tin?e Microsoft:
924618 Versiunile anterioare de Office sunt eliminate la executarea programului de instalare pentru Office 2007

Mai multe versiuni de Word

Dacă ave?i două versiuni de Microsoft Word instalate pe acela?i computer, se manifestă o întârziere la pornirea Word 2007. Acest comportament apare deoarece Word 2007 se înregistrează automat pe computer.

Ave?i posibilitatea să ocoli?i înregistrarea automată. Aceasta permite pornirea mai rapidă a programului Word 2007. Cu toate acestea, acest lucru nu este recomandat, deoarece este posibil ca Word să nu func?ioneze corect dacă nu se poate înregistra automat.

Important Această sec?iune, metodă sau activitate con?ine pa?i care vă indică modalită?i de modificare în registry. Însă, dacă modifica?i registry incorect, pot apărea probleme serioase. De aceea, asigura?i-vă că urma?i ace?ti pa?i cu aten?ie. Pentru o protec?ie mai bună, înainte de a face modificări, realiza?i o copie de rezervă a registry. Apoi, registry se poate restabili dacă apare o problemă. Pentru informa?ii suplimentare despre copierea de rezervă ?i restabilirea registry, face?i clic pe următorul număr de articol pentru a-l vedea în Baza de cuno?tin?e Microsoft:
322756 Cum se creează copii de siguran?ă ?i cum se pot restaura cheile de registry în Windows


Pentru a ocoli înregistrarea automată pentru Word 2007, urma?i ace?ti pa?i:
 1. Închide?i Word 2007.
 2. Porni?i Registry Editor.
  • În Windows Vista, face?i clic pe Start
   Reduceți imagineaMăriți imaginea
   butonul Start
   , tasta?i regedit în caseta Pornire căutare, apoi apăsa?i pe ENTER.

   Reduceți imagineaMăriți imaginea
   Permisiunea Control cont utilizator
   Dacă vi se solicită o parolă de administrator sau o confirmare, tasta?i parola sau face?i clic pe Continuare.
  • În Windows XP, face?i clic pe Start, apoi pe Executare, tasta?i regedit în caseta Deschidere, apoi face?i clic pe OK.
 3. Găsi?i următoarea subcheie de registry, apoi face?i clic pentru a selecta:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Word\Options
 4. După ce selecta?i subcheia specificată în pasul 3, indica?i spre Nou din meniul Editare, apoi face?i clic pe Valoare DWORD.
 5. Tasta?i NoReReg, apoi apăsa?i ENTER.
 6. Face?i clic cu butonul din dreapta pe NoReReg, apoi clic pe Modificare.
 7. În caseta Value data, tasta?i 1, apoi face?i clic pe OK.
 8. În meniul Fi?ier, face?i clic pe Ie?ire pentru a închide Registry Editor.

Fi?iere Office în Microsoft Windows Explorer

Atunci când face?i dublu clic pe un fi?ier Office în Windows Explorer pentru a deschide fi?ierul, se aplică următoarele reguli.

Notă De asemenea, aceste reguli se aplică atunci când face?i dublu clic pe un fi?ier Office în folderul Documente recente din Windows.
 • Dacă pe computer se execută o versiune a programului în care a fost creat fi?ierul, acesta este deschis de versiunea respectivă.
 • Pentru Office 2000 sau Office XP, dacă pe computer nu se execută o versiune a programului în care a fost creat fi?ierul, acesta este deschis de versiunea programului instalată cel mai recent.
 • Pentru Microsoft Access ?i Microsoft Word, dacă pe computer nu se execută o versiune a programului în care a fost creat fi?ierul, acesta este deschis de versiunea programului pornită cel mai recent.
 • Pentru a asocia fi?iere cu programe incluse într-o anumită versiune de Office, executa?i programul de instalare pentru Office, apoi face?i clic pe Reparare Office. La efectuarea acestei ac?iuni se înregistrează asocierile de fi?iere pentru versiunea de Office respectivă.

  Notă Nu ave?i posibilitatea să utiliza?i această metodă pentru a înregistra asocieri de fi?iere în Word sau în Access.

  Notă Dacă instala?i o actualizare software pentru o versiune de Office, actualizarea software repară versiunea de Office respectivă. Este posibil să fie necesar să repara?i unele sau toate produsele Office după instalarea unei actualizări software pentru restabilirea asocierilor de fi?iere.
Pentru informa?ii suplimentare despre cum se repară caracteristici din Office 2007, face?i clic pe următorul număr de articol pentru a vizualiza articolul din Baza de cuno?tin?e Microsoft:
924611 Cum se instalează ?i se repară caracteristici din Office 2007

Obiecte OLE Office în alte programe

Pe un computer care execută mai multe versiuni de Office, dacă introduce?i un obiect Office în alt program, se utilizează cele mai recente versiuni ale programelor. De exemplu, dacă introduce?i un obiect Foaie de lucru Microsoft Excel într-un document Word, se utilizează versiunile de Word ?i de Excel cele mai recente. Acest lucru poate cauza probleme dacă partaja?i fi?ierul container cu utilizatori care nu utilizează programe Office 2007.

Programe partajate

Dacă a?i instalat versiuni diferite de Office în ordinea descrisă în sec?iunea „Ordinea de instalare”, nu întâmpina?i, în general, niciun fel de probleme atunci când utiliza?i programe partajate precum Editor de ecua?ii ?i Clip Gallery. Este posibil ca în caseta de dialog Obiect să se afi?eze mai multe intrări pentru fiecare program partajat. Acest comportament apare deoarece este posibil ca pe computer să fie instalate mai multe versiuni ale programului partajat.

Mesaje Windows Installer în Word

Dacă ave?i mai multe versiuni de Word instalate pe acela?i computer, este posibil să pornească Windows Installer atunci când porni?i Microsoft Office Word 2007. De asemenea, este posibil să se afi?eze un mesaj în care se precizează că Windows Installer se pregăte?te să instaleze Word. Este posibil să primi?i acest mesaj înainte de pornirea programului Word.

Windows Installer se execută de fiecare dată când versiunea de Word pe care o porni?i nu este cea înregistrată.

Mesaje Windows Installer în Access

Dacă ave?i mai multe versiuni de Access instalate pe acela?i computer, este posibil să pornească Windows Installer atunci când porni?i Microsoft Office Access 2003 sau Microsoft Office Access 2007. De asemenea, este posibil să se afi?eze un mesaj de „pregătire de instalare” sau un mesaj de „configurare”. Aceste mesaje se afi?ează înainte de pornirea programului Access.

Opera?ia de reparare din Windows Installer înregistrează Access 2003 de fiecare dată când porni?i Access 2003 după ce utiliza?i Access 2007. În mod similar, opera?ia de reparare din Windows Installer înregistrează Access 2007 de fiecare dată când porni?i Access 2007 după ce utiliza?i o versiune mai veche de Access. Access 2000 ?i Access 2002 nu ini?iază o opera?ie de reparare după ce utiliza?i o versiune mai recentă de Access. Dacă versiunea de Access pe care o porni?i este aceea?i cu versiunea de Access pe care a?i utilizat-o anterior, opera?ia de reparare din Windows Installer nu apare.

Biblioteca de documente Windows SharePoint Services 3.0

Atunci când încerca?i să crea?i un document nou într-o bibliotecă de documente Microsoft Windows SharePoint Services 3.0 făcând clic pe Document nou, butonul Document nou nu func?ionează. Nu este posibilă crearea unui document nou. În plus, Windows Internet Explorer nu mai răspunde atunci când încerca?i să verifica?i un document existent într-o bibliotecă de documente Windows SharePoint Services 3.0.

Această problemă apare când sunt instalate în paralel controale Windows SharePoint Services Support pentru un sistem Office 2007 ?i controale Windows SharePoint Services Support pentru Office 2003. Instalarea în paralel poate apărea în următoarele condi?ii:
 • Instala?i un sistem Microsoft Office 2007 ?i apoi instala?i unul sau mai multe programe Microsoft Office 2003.
 • Instala?i un program Office 2007 ?i apoi instala?i Office 2003.
 • Instala?i Office 2003, instala?i un program Office 2007 ?i apoi repara?i instalarea Office 2003.
Pentru mai multe informa?ii despre acest scenariu, face?i clic pe următorul număr de articol pentru a vizualiza articolul din Baza de cuno?tin?e Microsoft:
929360 Este imposibil de creat un document nou sau de verificat un document existent într-o bibliotecă de documente Windows SharePoint Services 3.0 atunci când sunt instalate mai multe versiuni de Office

Proprietă?i

ID articol: 928091 - Ultima examinare: 12 septembrie 2011 - Revizie: 2.0
SE APLICĂ LA:
 • Microsoft Office Basic 2007
 • Microsoft Office Enterprise 2007
 • Microsoft Office Professional 2007
 • Microsoft Office Professional Plus 2007
 • Microsoft Office Ultimate 2007
 • Microsoft Office Standard 2007
 • Microsoft Office Home and Student 2007
Cuvinte cheie: 
kbexpertisebeginner kbhowto kbinfo KB928091

Trimite?i feedback

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com