ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ชุดโปรแกรมและโปรแกรม 2007 Office บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Office รุ่นอื่น

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 928091 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
สำหรับบทความนี้สำหรับ Microsoft Office 2010 ดู 2121447.
สำหรับบทความนี้สำหรับ Microsoft Office 2003 ดู 828956.
หากต้องการดูบทความนี้สำหรับรุ่น Microsoft Office XP โปรดดูที่ 290576.
สำหรับบทความนี้สำหรับ Microsoft Office 2000 ดู 218861.
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

บทนำ

บทความนี้ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ชุดโปรแกรมและโปรแกรม Microsoft Office 2007 บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Microsoft Office รุ่นอื่น บทความนี้ยังให้คำแนะนำในการป้องกันไม่ให้ Office รุ่นต่างๆ ขัดแย้งกัน

ข้อมูลเพิ่มเติม

คุณสามารถติดตั้งและใช้ Microsoft Office รุ่นหนึ่งได้บนคอมพิวเตอร์เพียงเครื่องเดียว ตัวอย่างเช่น คุณสามารถติดตั้งและใช้งานชุดโปรแกรมและโปรแกรม Microsoft Office 2007 และ Microsoft Office 2003 ได้บนคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกัน แต่เราก็ไม่ขอแนะนำให้กระทำดังกล่าว

หมายเหตุ Microsoft ไม่สนับสนุนการใช้ Microsoft Office หลายรุ่นบน Microsoft Windows รุ่นที่เปิดใช้งาน Terminal Services หากคุณต้องการใช้งาน Office หลายรุ่น ให้ปิดใช้งาน Terminal Services

ลำดับการติดตั้ง

หมายเหตุ ลำดับการติดตั้งนี้ยังสามารถใช้ได้กับผลิตภัณฑ์แบบเอกเทศของ Microsoft Office เช่น Microsoft Visio

หากคุณต้องการติดตั้งและใช้ Office มากกว่าหนึ่งรุ่นบนคอมพิวเตอร์เดียวกัน ทำตามลำดับต่อไปนี้
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
รุ่นของ Officeลำดับการติดตั้ง
Microsoft Office 2000ที่หนึ่่ง
Microsoft Office XPที่สอง
Office 2003ที่สาม
ชุดโปรแกรมและโปรแกรม Office 2007ที่สี่
คุณต้องติดตั้ง Office รุ่นแรกสุดเป็นอันดับแรก ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการใช้ทั้งโปรแกรม Office 2003 และ Office 2007 บนคอมพิวเตอร์เดียวกัน ให้ติดตั้ง Office 2003 ก่อน คุณจะต้องทำตามลำดับนี้ เนื่องด้วยเป็นวิธีการจัดการรีจิสทรีคีย์ นามสกุลแฟ้ม และการตั้งค่าอื่นๆ สำหรับชุดโปรแกรม และโปรแกรม Office แต่ละรุ่น

ข้อสำคัญ หากคุณลบ Office รุ่นที่ติดตั้งไปแล้ว คุณอาจต้องติดตั้ง Office รุ่นที่เหลือใหม่ เพื่อให้แต่ละรุ่นทำงานได้อย่างถูกต้อง

ส่วนที่เหลือของบทความนี้จะถือว่าคุณติดตั้ง Office รุ่นต่างๆ ตามลำดับนี้

ตำแหน่งโฟลเดอร์ Office Bin

เมื่อคุณติดตั้งชุดโปรแกรมและโปรแกรม Office 2007 โปรแกรมการตั้งค่าจะใช้โฟลเดอร์ Program Files\Microsoft Office เป็นโฟลเดอร์เริ่มต้น อย่างไรก็ตาม โฟลเดอร์ของ Office Bin ได้แก่ Program Files\Microsoft Office\Office12 โฟลเดอร์ Office Bin เป็นโฟลเดอร์ที่แฟ้มที่ปฏิบัติการได้ได้รับการติดตั้ง ตำแหน่งนี้ให้ประสบการณ์ผู้ใช้ที่ดีกว่าสำหรับผู้ใช้ผู้ใช้ที่ต้องการใช้ Office หลายรุ่นบนคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกัน ตำแหน่งถูกใช้โดย Office XP ก่อน ใน Office XP โฟลเดอร์ของ Office Bin ไ้ด้แก่ Program Files\Microsoft Office\Office10 คุณไม่สามารถเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์ Office Bin ได้

แถบทางลัดของ Office

ชุดโปรแกรมและโปรแกรม Office 2007 และ Office 2003 ไม่มีแถบทางลัด อย่างไรก็ตาม ถ้า Office 2000 หรือ Office XP ได้รับการติดตั้งบนคอมพิวเตอร์เดียวกันอยู่แล้ว แถบทางลัด Office จะยังคงเหลือไว้สำหรับ Office รุ่นเก่าๆ เหล่านี้

เมื่อ Office 2000 หรือ Office XP ได้รับการติดตั้งพร้อมกับชุดโปรแกรมและโปรแกม Office 2007 คุณสามารถเริ่มแถบทางลัด Office ได้ต่างหาก คุณไม่สามารถเรียกใช้แถบทางลัด Office สองอันได้ แถบทางลัด Office แต่ละรุ่นอาจมีแถบเครื่องมือและปุ่มเป็นของตัวเอง แถบเครื่องมือและปุ่มไม่สามารถใช้ร่วมกันได้ระหว่างแถบทางลัด Office ในรุ่นที่ต่างกัน

ทางลัดเมนูเริ่ม

เมื่อ Office 2000 และ Office XP ติดตั้งทางลัดเมนูเริ่ม ชื่อของทางลัดจะเหมือนกับชื่อที่อยู่บนเมนูย่อย โปรแกรม บนเมนู เริ่ม ชุดโปรแกรมและโปรแกรม Office 2003 และ 2007 ติดตั้งทางลัดที่รวมถึงหมายเลขรุ่นในโฟลเดอร์ Office ในเมนูย่อย โปรแกรม เพื่อป้องกันความสับสน เราขอแนะนำให้คุณใส่เลขรุ่นในทางลัดที่ชี้ไปยังผลิตภัณฑ์รุ่นก่อนๆ ด้วย ตัวอย่างเช่น เปลี่ยนชื่อทางลัดที่ชี้ๆไปยัง Microsoft Access ให้เป็น "Microsoft Access 2000" ก่อนที่คุณจะติดตั้งชุดโปรแกรมและโปรแกรม Office 2007

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
292584 โปรแกรมตั้งค่า Office XP เขียนทับรายการเมนูเริ่มจาก Office รุ่นก่อนหน้านี้
ถ้าคุณย้ายเมนูเริ่มของ Office XP หรือ Office 2000 ทางลัดจะถูกสร้างขึ้นใหม่ในเมนูย่อย โปรแกรม ในเมนู เริ่ม หากมีเงื่อนไขใดๆ ต่อไปนี้เป็นจริง
 • คุณติดตั้ง Office รุ่นนั้นซ้ำ
 • คุณซ่อมแซมทางลัด
หมายเหตุ คุณสามารถกำหนดค่าโปรแกรมติดตั้ง Office 2003, Office XP หรือ Office 2000 ได้เอง เพื่อให้ติดตั้งทางลัดไปยังตำแหน่งอื่นในเมนู เริ่ม โดยใช้ตัวช่วยสร้างการติดตั้งด้วยตนเองใน Microsoft Office Resource Kit สำหรับชุดโปรแกรมและโปรแกรม Office 2007 คุณสามารถใช้ Office Customization Tool เพื่อระบุตำแหน่งที่ต่างกันของแต่ละทางลัด ในการเข้าถึง Office Customization Tool ให้ปฏิบัติดังนี้
 1. เริ่มต้นหน้าจอพร้อมรับคำสั่ง
 2. ย้ายไปที่ซีดี Office 2007
 3. เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้:
  setup /admin
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Office Customization Tool เรีียกดูหน้าเว็บ Microsoft ต่อไปนี้:
http://technet.microsoft.com/th-th/library/cc179132.aspx

Microsoft Office Binder

Microsoft Office รุ่นล่าสุดที่มี Office Binder คือ Office 2000 อย่างไรก็ตามโปรแกรมอัตถประโยชน์สำหรับดึงข้อมูล Office ทั้งหมดจากแฟ้ม Binder มีรวมอยู่ใน Office 2002 และ Office หลังๆ

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
281931 ข้อความแสดงข้อผิดพลาด "แฟ้มนี้ไม่มีโปรแกรมที่เกี่ยวในการทำงานนี้" ขณะที่กำลังเปิดแฟ้ม Binder
822622 คำอธิบายของ Office Binder ที่สนับสนุน Office 2003 และ Office XP

Outlook หลายรุ่น

Microsoft Office Outlook 2007 ไม่สามารถอยู่ร่วมกับ Microsoft Outlook รุ่นก่อนได้ เมื่อคุณติดตั้ง Outlook 2007 โปรแกรมติดตั้งจะลบ Microsoft Office Outlook 2003, Microsoft Outlook 2002 และ Microsoft Outlook 2000 โปรแกรมตั้งค่าจะลบ Outlook รุ่นเหล่านี้ออกไป แม้ว่าคุณจะเลือกกล่องเพื่อกาเครื่องหมายเก็บโปรแกมเหล่านี้ ในกล่องโต้ตอบ ลบรุ่นเก่า Microsoft Outlook รุ่นที่เก่ากว่า Outlook 2000 จะไม่สามารถตรวจพบเพื่อลบออกได้ อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณไม่ลบ Outlook รุ่นที่เก่ากว่า Outlook 2000 ออกไป Outlook ทั้งสองรุ่นก็จะทำงานไม่เสถียร

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
924618 Office รุ่นที่เก่ากว่าจะถูกลบออก เมื่อคุณเรียกใช้โปรแกรมตั้งค่า Office 2007

Word หลายรุ่น

ถ้าคุณติดตั้ง Microsoft Word สองรุ่นบนคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกัน จะมีความล่าช้า เมื่อคุณเริ่ม Word 2007 พฤติกรรมนี้เกิดขึ้นเพราะ Word 2007 ลงทะเบียนตัวเองอัตโนมัติในคอมพิวเตอร์

คุณสามารถข้ามการลงทะเบียนอัตโนมัตินี้ได้ ซึ่งทำให้ Word 2007 เริ่มต้นได้เร็วขึ้น อย่างไรก็ตาม เราไม่แนะนำให้ทำเช่นนี้ เพราะ Word อาจทำงานได้ไม่ถูกต้อง หากไม่ลงทะเบียนตัวเองอัตโนมัติ

ข้อสำคัญ หัวข้อ วิธีการ หรืองานนี้ประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ เกี่ยวกับวิธีการปรับเปลี่ยนรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองข้อมูลรีจิสทรีก่อนทำการปรับเปลี่ยน เพื่อที่คุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากมีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
322756 วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows


ในการข้ามการลงทะเบียนอัตโนมัติสำหรับ Word 2007 ให้ปฏิบัติดังนี้
 1. ออกจาก Word 2007
 2. เริ่มตัวแก้ไขรีจิสทรี
  • ใน Windows Vista คลิก เริ่ม
   ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
   ปุ่มเริ่ม
   พิมพ์ regeditในกล่อง เริ่มการค้นหา แล้วกด ENTER

   ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
   สิทธิ์การควบคุมบัญชีผู้ใช้
   หากคุณได้รับข้อความแจ้งให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือคลิก ทำต่อไป
  • ใน Windows XP คลิก เริ่ม คลิก เรียกใช้ พิมพ์ regedit ในกล่อง เปิด แล้วคลิก ตกลง
 3. ค้นหาและคลิกเพื่อเลือกคีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Word\Options
 4. หลังจากคุณได้เลือกคีย์ย่อยที่ระบุไว้ในขั้นที่ 3 แล้ว ให้ชี้ไปที่ สร้าง ในเมนู แก้ไข แล้วคลิก ค่า DWORD
 5. พิมพ์ NoReReg แล้วกด ENTER
 6. คลิกขวา NoReReg แล้วคลิก แก้ไข
 7. ในกล่อง ข้อมูลค่า ให้พิมพ์ 1 แล้วคลิก ตกลง
 8. ในเมนู แฟ้ม ให้คลิกที่ ออก เพื่อปิดตัวแก้ไขรีจิสทรี

แฟ้ม Office ใน Microsoft Windows Explorer

เมื่อคุณคลิกสองครั้งที่แฟ้ม Office ใน Windows Explorer เพื่อเปิดแฟ้ม จะใช้กฎต่อไปนี้

หมายเหตุ กฎเหล่านี้ยังใช้ในกรณีที่คุณคลิกสองครั้งบนแฟ้ม Office ในโฟลเดอร์ Recent Documents ใน Windows
 • หากโปรแกรมรุ่นที่แฟ้มนี้ถูกสร้างขึ้นกำลังทำงานอยู่ แฟ้มก็จะเปิดโดยใช้รุ่นนั้น
 • สำหรับ Office 2000 หรือ Office XP ถ้าโปรแกรมรุ่นที่แฟ้มนี้ถูกสร้างขึ้นไม่ได้กำลังทำงานอยู่ แฟ้มนั้นก็จะถูกเปิดโดยโปรแกรมรุ่นล่าสุดที่คุณติดตั้ง
 • สำหรับ Microsoft Access และ Microsoft Word ถ้าโปรแกรมรุ่นที่แฟ้มนี้ถูกสร้างขึ้นไม่ได้กำลังทำงานอยู่ แฟ้มนั้นก็จะถูกเปิดโดยโปรแกรมรุ่นล่าสุดที่ติดตั้ง
 • ในการสร้างความสัมพันธ์แฟ้มกับโปรแกรมที่รวมอยู่ใน Office รุ่นใดก็ตาม ให้เรียกใช้โปรแกรมติดตั้ง Office แล้วคลิก ซ่อมแซม Office เมื่อคุณทำเช่นนั้น ความสัมพันธ์แฟ้มกับ Office รุ่นนั้นก็จะถูกลงทะเบียน

  หมายเหตุ คุณไม่สามารถใช้วิธีการนี้ในการลงทะเบียนความสัมพันธ์แฟ้มใน Word หรือ Access

  หมายเหตุ ถ้าคุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงซอฟต์แวร์สำหรับรุ่นของ Office โปรแกรมปรับปรุงซอฟต์แวร์จะซ่อมแซม Office รุ่นนั้น คุณอาจจำเป็นต้องซ่อมผลิตภัณฑ์ Office บางส่วนหรือทั้งหมด หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงซอฟต์แวร์ เพื่อคืนค่าการสัมพันธ์แฟ้ม
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีซ่อมแซมคุณสมบัติของ Office 2007 ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
924611 วิธีการติดตั้งและซ่อมแซมคุณลักษณะต่างๆ ของ Office 2007

วัตถุ Office OLE ในโปรแกรมอื่นๆ

บนเครื่องที่ใช้ Office หลายรุ่น หากคุณแทรกวัตถุ Office ในโปรแกรมอื่น จะใช้โปรแกรมรุ่นล่าสุด เช่น ถ้าคุณแทรกวัตถุแผ่นงาน Microsoft Excel ลงในเอกสาร Word ก็จะใช้ Word และ Excel รุ่นล่าสุด ซึ่งอาจสร้างปัญหาได้ ถ้าคุณใช้แฟ้มร่วมกับผู้ใช้รายอื่นที่ไม่ได้ใช้โปรแกรม Office 2007

โปรแกรมที่ใช้ร่วมกัน

ถ้าคุณติดตั้ง Office รุ่นที่ต่างกันตามลำดับที่อธิบายไว้ในหัวข้อ "ลำดับการติดตั้ง" แล้ว โดยปกติ คุณจะไม่พบปัญหาใดๆ เมื่อใช้โปรแกรมร่วมกัน เช่น Equation Editor และ Clip Gallery กล่องโต้ตอบวัตถุอาจแสดงมากกว่าหนึ่งรายการสำหรับแต่ละโปรแกรมที่ใช้ร่วมกัน พฤติกรรมเช่นนี้เกิดขึ้นเพราะอาจมีการติดตั้งโปรแกรมที่ใช้ร่วมกันหลายรุ่นบนเครื่องคอมพิวเตอร์

ข้อความของ Windows Installer ใน Word

หากคุณติดตั้ง Word หลายรุ่นบนเครื่องคอมพิวเตอร์ Windows Installer อาจทำงานเมื่อคุณเริ่ม Microsoft Office Word 2007 และข้อความที่ระบุว่า Windows Installer กำลังเตรียมติดตั้ง Word อาจปรากฎขึ้น คุณอาจได้รับข้อความนี้ก่อนที่ Word จะเริ่มทำงาน

Windows Installer จะทำงานเมื่อไรก็ตามที่ Word รุ่นที่คุณสั่งทำงานไม่ใช่รุ่นที่ลงทะเบียน

ข้อความของ Windows Installer ใน Access

บนคอมพิวเตอร์ที่มีการติดตั้ง Access หลายรุ่น Windows Installer อาจทำงานเมื่อคุณเริ่ม Microsoft Office Access 2003 หรือ Microsoft Office Access 2007 และข้อความ "กำลังเตรียมตัวการติดตั้ง" หรือข้อความ "กำลังกำหนดค่า" อาจปรากฎขึ้นมาได้ คุณได้รับข้อความเหล่านี้ ก่อนที่ Access จะเริ่มทำงาน

การปฏิบัติการซ่อมแซมของ Windows Installer จะลงทะเบียน Access 2003 ทุกครั้งที่คุณเริ่ม Access 2003 หลังจากที่ใช้ Access 2007 และเช่นเดียวกัน การปฏิบัติการซ่อมแซมของ Windows Installer ก็จะลงทะเบียน Access 2007 ทุกครั้งที่คุณเริ่ม Access 2007 หลังจากที่ใช้ Access รุ่นก่อนหน้านี้ Access 2000 และ Access 2002 จะไม่เรียกใช้การปฏิบัติการซ่อมแซม หลังจากที่คุณใช้ Access รุ่นหลังจากนั้น หาก Access ที่คุณเรียกใช้เป็นรุ่นเดียวกับ Access ที่คุณใช้ก่อนหน้านี้ การปฏิบัติการซ่อมแซมของ Windows Installer ก็จะไม่เกิดขึ้น

ไลบรารีเอกสาร Windows SharePoint Services 3.0

เมื่อคุณพยายามสร้างเอกสารใหม่ในไลบรารีเอกสาร Microsoft Windows SharePoint Services 3.0 โดยการคลิก สร้างเอกสาร ปุ่ม สร้างเอกสาร ไม่ทำงาน คุณไม่สามารถสร้างเอกสารใหม่ได้ นอกจากนี้ Windows Internet Explorer ยังหยุดการตอบสนอง เมื่อคุณพยายามตรวจสอบเอกสารที่มีอยู่ในไลบรารีเอกสาร Windows SharePoint Services 3.0

ปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อตัวควบคุม Windows SharePoint Services Support สำหรับระบบ Office 2007 และตัวควบคุม Windows SharePoint Services Support สำหรับ Office 2003 ถูกติดตั้งคู่กัน การติดตั้งคู่กันอาจเกิดขึ้นได้หากมีเงื่อนไขใดๆ ต่อไปนี้เกิดขึ้น
 • คุณติดตั้งระบบ Microsoft Office 2007 แล้วติดตั้งโปรแกรม Microsoft Office 2003 เพิ่มอีกตั้งแต่หนึ่งตัวขึ้นไป
 • คุณติดตั้งโปรแกรม Office 2007 แล้วติดตั้ง Office 2003
 • คุณติดตั้ง Office 2003 ติดตั้งโปรแกรม Office 2007 แล้วซ่อมแซมการติดตั้ง Office 2003
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานการณ์นี้ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
929360 คุณไม่สามารถสร้างเอกสารใหม่หรือตรวจสอบเอกสารที่มีอยู่ในไลบรารีเอกสาร Windows SharePoint Services 3.0 เมื่อคุณติดตั้ง Office หลายรุ่น

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 928091 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 12 กันยายน 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Office Basic 2007
 • Microsoft Office Enterprise 2007
 • Microsoft Office Professional 2007
 • Microsoft Office Professional Plus 2007
 • Microsoft Office Ultimate 2007
 • Microsoft Office Standard 2007
 • Microsoft Office Home and Student 2007
Keywords: 
kbexpertisebeginner kbhowto kbinfo KB928091

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com