คอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Vista หยุดการตอบสนองเมื่อคุณดำเนินต่อคอมพิวเตอร์จากโหมดไฮเบอร์เนต

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 928135 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

คอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Vista หยุดการตอบสนองเมื่อคุณดำเนินต่อคอมพิวเตอร์จากโหมดไฮเบอร์เนต

หมายเหตุ:ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นหากมีการเปลี่ยนแปลงการกำหนดค่าอุปกรณ์ระบบเมื่อคอมพิวเตอร์อยู่ในโหมดไฮเบอร์เนต

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากไดรเวอร์ของอุปกรณ์ต่อพ่วงคอมโพเนนต์ Interconnect (PCI) ไม่ปรับอย่างถูกต้องปรุงการตั้งค่าอุปกรณ์เพื่อให้สะท้อนถึงการกำหนดค่าใหม่

การแก้ไข

ข้อมูล Service Pack

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ขอรับ Service Pack ล่าสุดสำหรับ Windows Vista สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
935791วิธีการขอรับ Service Pack ของ Windows Vista รุ่นล่าสุด

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหานี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น หากคุณไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

ข้อมูลแฟ้ม

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มหลังจากนี้) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในรายการวันและเวลาใน'แผงควบคุม'
Windows Vista รุ่นที่ใช้ x86
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
agp440.sys6.0.6000.1640053,86413-ธ.ค.-254906:02x86
Amdagp.sys6.0.6000.1640054,88813-ธ.ค.-254906:02x86
Isapnp.sys6.0.6000.1640047,20813-ธ.ค.-254906:02x86
Msisadrv.sys6.0.6000.1640013,92813-ธ.ค.-254906:01x86
Mssmbios.sys6.0.6000.1640028,77613-ธ.ค.-254906:01x86
Nv_agp.sys6.0.6000.16400106,60013-ธ.ค.-254906:03x86
Pci.sys6.0.6000.16400140,39213-ธ.ค.-254906:03x86
Rdpdr.sys6.0.6000.16400242,68813-ธ.ค.-254903:56x86
Sisagp.sys6.0.6000.1640053,35213-ธ.ค.-254906:02x86
Streamci.dll6.0.6000.1640022,63213-ธ.ค.-254906:01x86
Swenum.sys6.0.6000.1640012,77613-ธ.ค.-254906:01ไม่สามารถใช้งานได้
Termdd.sys6.0.6000.1640050,79213-ธ.ค.-254906:02x86
Uliagpkx.sys6.0.6000.1640058,47213-ธ.ค.-254906:02x86
Viaagp.sys6.0.6000.1640054,37613-ธ.ค.-254906:02x86
Volmgr.sys6.0.6000.1640050,28013-ธ.ค.-254906:02x86
agp440.sys6.0.6000.2049653,86413-ธ.ค.-254906:35x86
Amdagp.sys6.0.6000.2049654,88813-ธ.ค.-254906:35x86
Isapnp.sys6.0.6000.2049647,20813-ธ.ค.-254906:35x86
Msisadrv.sys6.0.6000.2049613,92813-ธ.ค.-254906:34x86
Mssmbios.sys6.0.6000.2049628,77613-ธ.ค.-254906:35x86
Nv_agp.sys6.0.6000.20496106,60013-ธ.ค.-254906:36x86
Pci.sys6.0.6000.20496140,39213-ธ.ค.-254906:35x86
Rdpdr.sys6.0.6000.20496242,68813-ธ.ค.-254904:29x86
Sisagp.sys6.0.6000.2049653,35213-ธ.ค.-254906:35x86
Streamci.dll6.0.6000.2049622,63213-ธ.ค.-254906:35x86
Swenum.sys6.0.6000.2049612,77613-ธ.ค.-254906:34ไม่สามารถใช้งานได้
Termdd.sys6.0.6000.2049650,79213-ธ.ค.-254906:35x86
Uliagpkx.sys6.0.6000.2049658,47213-ธ.ค.-254906:35x86
Viaagp.sys6.0.6000.2049654,37613-ธ.ค.-254906:35x86
Volmgr.sys6.0.6000.2049650,28013-ธ.ค.-254906:35x86
windows Vista รุ่น 64 บิต
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
agp440.sys6.0.6000.1640062,05613-ธ.ค.-254907:43x64
Isapnp.sys6.0.6000.1640021,09613-ธ.ค.-254907:43x64
Msisadrv.sys6.0.6000.1640015,46413-ธ.ค.-254907:43x64
Mssmbios.sys6.0.6000.1640032,36013-ธ.ค.-254907:43x64
Nv_agp.sys6.0.6000.16400124,00813-ธ.ค.-254907:44x64
Pci.sys6.0.6000.16400167,01613-ธ.ค.-254907:45x64
Rdpdr.sys6.0.6000.16400305,66413-ธ.ค.-254904:19x64
Streamci.dll6.0.6000.1640024,16813-ธ.ค.-254907:43x64
Swenum.sys6.0.6000.1640013,03213-ธ.ค.-254907:43x64
Termdd.sys6.0.6000.1640060,00813-ธ.ค.-254907:43x64
Uliagpkx.sys6.0.6000.1640065,64013-ธ.ค.-254907:43x64
Volmgr.sys6.0.6000.1640060,00813-ธ.ค.-254907:43x64
agp440.sys6.0.6000.2049662,05613-ธ.ค.-254907:12x64
Isapnp.sys6.0.6000.2049621,09613-ธ.ค.-254907:11x64
Msisadrv.sys6.0.6000.2049615,46413-ธ.ค.-254907:11x64
Mssmbios.sys6.0.6000.2049632,36013-ธ.ค.-254907:11x64
Nv_agp.sys6.0.6000.20496124,00813-ธ.ค.-254907:13x64
Pci.sys6.0.6000.20496167,01613-ธ.ค.-254907:13x64
Rdpdr.sys6.0.6000.20496305,66413-ธ.ค.-254904:46x64
Streamci.dll6.0.6000.2049624,16813-ธ.ค.-254907:11x64
Swenum.sys6.0.6000.2049613,03213-ธ.ค.-254907:11x64
Termdd.sys6.0.6000.2049660,00813-ธ.ค.-254907:12x64
Uliagpkx.sys6.0.6000.2049665,64013-ธ.ค.-254907:12x64
Volmgr.sys6.0.6000.2049660,00813-ธ.ค.-254907:12x64

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน" ปัญหานี้ถูกแก้ไขใน Windows Vista Service Pack 1 ครั้งแรก

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการตั้งชื่อแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
816915แบบแผนการตั้งชื่อแฟ้มใหม่สำหรับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft Windows
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

โหมดไฮเบอร์เนต

โหมดไฮเบอร์เนตเป็นสถานะการประหยัดพลังงาน S4 ไฮเบอร์เนตจะบันทึกเอกสารและโปรแกรมเปิดฮาร์ดดิสก์ และปิดคอมพิวเตอร์ เมื่อคุณพร้อมที่จะใช้คอมพิวเตอร์อีกครั้ง เครื่องคอมพิวเตอร์มาออกจากโหมดไฮเบอร์เนตเป็นวินาที จากนั้น คอมพิวเตอร์คืนค่าโปรแกรมที่เปิดอยู่และเอกสารที่ถูกบันทึกไว้ โหมดไฮเบอร์เนตใช้ยอดเงินน้อยที่สุดของการใช้พลังงานของสถานะประหยัดพลังงาน Windows ทั้งหมด

ซึ่งแตกต่างจากโหมดสลีป ไฮเบอร์เนตไม่จำเป็นต้องใช้พลังงานที่จะบันทึกเอกสารและเปิดโปรแกรมบนคอมพิวเตอร์แบบเคลื่อนที่ เนื่องจากโหมดสลีปต้องการใช้พลังงานเพื่อรักษาตัวเองจำนวนเล็กน้อย Windows ทำให้คอมพิวเตอร์แบบเคลื่อนที่เข้าสู่โหมดไฮเบอร์เนตหลังจากเวลาเพื่อช่วยประหยัดพลังงานแบตเตอรีโดยอัตโนมัติ

นอกจากนี้ เนื่องจากการไฮเบอร์เนตบนคอมพิวเตอร์แบบเคลื่อนที่ไม่จำเป็นต้องใช้พลังงานที่จะบันทึกเอกสารและโปรแกรมเปิด Windows จะวางคอมพิวเตอร์แบบเคลื่อนที่เข้าสู่โหมดไฮเบอร์เนตโดยอัตโนมัติเมื่อปริมาณประจุแบตเตอรีถึงระดับต่ำ critically

คุณควรใช้โหมดไฮเบอร์เนตบนคอมพิวเตอร์แบบเคลื่อนที่ได้เมื่อคุณทราบว่า คุณจะไม่ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แบบเคลื่อนที่บางครั้ง นอกจากนี้ ใช้โหมดไฮเบอร์เนตเมื่อคุณทราบว่า คุณจะสามารถชาร์จแบตเตอรีในระหว่างเวลานั้น

โหมดสลีป

โหมดสลีปคือ สถานะการประหยัดพลังงาน S3 โหมดสลีปจะบันทึกเอกสารที่เปิดและโปรแกรมทั้งหมด โหมดสลีปยังอนุญาตให้คอมพิวเตอร์ดำเนินการใช้พลังงานเต็มกลับมาทำงานได้อย่างรวดเร็ว โดยทั่วไป กระบวนการนี้เกิดขึ้นภายในเวลาหลายนาที ตัวอย่างเช่น คุณสามารถทำให้คอมพิวเตอร์เข้าสู่โหมดสลีเป็นอย่างรวดเร็วขณะที่คุณสามารถหยุดชั่วคราวเครื่องเล่นดีวีดี คอมพิวเตอร์หยุดการสิ่งที่จะถูกทำโดยทันที และพร้อมที่จะเริ่มการทำงานอีกครั้งเมื่อคุณต้องการดำเนินต่อการทำงาน

ทำให้คอมพิวเตอร์เข้าสู่โหมดสลี คลิกPowerในการเริ่มการทำงานเมนู

หมายเหตุ
 • คุณอาจจะกดปุ่มสลีป หรือปิดฝาเครื่องคอมพิวเตอร์แบบเคลื่อนทำให้คอมพิวเตอร์บางเครื่องเข้าสู่โหมดสลี
 • เมื่อคอมพิวเตอร์อยู่ในโหมดสลีป ไฟฮาร์ดแวร์อาจแฟลชช้าลง หรือเปลี่ยนสี สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่เอกสารที่มาพร้อมกับเครื่องคอมพิวเตอร์ อีกวิธีหนึ่งคือ เยี่ยมชมเว็บไซต์ของผู้ผลิต
 • คอมพิวเตอร์อาจสลีปหลังจากรอบระยะเวลาไม่มีกิจกรรมโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 928135 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 12 ตุลาคม 2554 - Revision: 5.0
ใช้กับ
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Ultimate
Keywords: 
kbautohotfix kbvistasp1fix kbfix kbbug kbHotfixServer kbqfe kbprb kbexpertiseadvanced kbmt KB928135 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:928135

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com