אתה עלול להיתקל בבעיות קישוריות או ביצועים בעת חיבור מחשב נייד בו מופעל Windows Vista לנקודת גישה אלחוטית

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 928152 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

מאפייני הבעיה

אתה עלול להיתקל בבעיות קישוריות אקראיות בעת חיבור מחשב נייד מבוסס Windows Vista ל"נקודות חמות" מסוימות של WiFi. בעיות קישוריות אלו כוללות:
 • חיבור הרשת האלחוטית מתנתק.
 • אתה נתקל בביצועים גרועים.
אתה נתקל בבעיות אלו אם המחשב מבוסס Windows Vista פועל על סוללה.

שים לב אתה עלול להיתקל בבעיות אלו גם בעת חיבור מחשב נייד מבוסס Windows Vista לנקודת גישה אלחוטית (AP) בסביבה ביתית או משרדית קטנה (SOHO) או בסביבה ארגונית.

סיבה

בעיה זו מתרחשת אם הנקודה החמה של WiFi עושה שימוש בנקודות גישה אלחוטית או בנתבים אשר אינם תומכים בפרוטוקול חיסכון באנרגיה 802.11.

בעיה זו מתרחשת בשל תכונות החיסכון באנרגיה אשר נכללות ב-Windows Vista. תוכנית האנרגיה בה משתמש Windows Vista כברירת מחדל עבור מחשב נייד היא תוכנית האנרגיה מאוזן. בגירסאות קדם-הפצה של Windows Vista, מתקיימת התופעה הבאה עבור מחשבים ניידים אשר מוגדרים להשתמש בתוכנית האנרגיה מאוזן.
 • כאשר המחשב הנייד מחובר למקור מתח, מתאם הרשת האלחוטית מוגדר לשימוש במצב ביצועים מיטביים. הדבר מכבה את מצב החיסכון באנרגיה 802.11.
 • כאשר המחשב הנייד פועל על סוללה, מתאם הרשת האלחוטית מוגדר לשימוש במצב חיסכון אנרגיה בינוני. במצב זה מופעל מצב חיסכון באנרגיה 802.11.
כאשר מתאם רשת אלחוטית 802.11 אשר הוגדר להשתמש במצב חיסכון באנרגיה מעוניין לעבור למצב שינה, המתאם מציין את כוונתו זו לנקודת הגישה האלחוטית. המתאם עושה זאת באמצעות הגדרת אפשרות החיסכון באנרגיה במנות שלו או במסגרות 802.11 אשר הוא שולח לנקודת הגישה האלחוטית. בתרחיש זה, ההתנהגות הבאה אמורה להתרחש:
 1. כאשר נקודת הגישה האלחוטית מקבלת את המסגרות בהן הוגדרה אפשרות החיסכון באנרגיה, היא קובעת כי מתאם רשת הלקוח אשר שלח את המסגרות מעוניין לעבור למצב חיסכון באנרגיה.
 2. במצב זה נקודת הגישה האלחוטית אוגרת מנות אשר נועדו למתאם רשת הלקוח.
 3. עם הפעלת אות הרדיו של מתאם רשת הלקוח, זה מתקשר אל נקודת הגישה האלחוטית על מנת לשלוף את המנות שנאגרו.
התנהגות זו מאפשרת למתאם רשת לקוח לצרוך פחות אנרגיה ולהתעורר מעת לעת במועד המתאים על מנת לקבל תעבורת רשת מנקודת הגישה.

אם נקודת הגישה האלחוטית אינה תומכת כראוי בתכונה זו, נקודת הגישה האלחוטית ממשיכה לשלוח מנות למתאם רשת הלקוח גם כאשר אות הרדיו שלו כבוי. לכן מנות אלו הולכות לאיבוד. בתרחיש זה, התופעות בהם תיתקל עשויות להשתנות בהתאם לשלב החיבור האלחוטי שבו אבדו מנות אלו.

דרכים לעקיפת הבעיה

כדי לעקוף בעיה זו, השתמש באחת מהשיטות הבאות, בהתאם למצב.

שיטה 1: חבר את המחשב הנייד למקור מתח.

כאשר תחבר את המחשב הנייד למקור מתח, Windows Vista משנה את הגדרת האנרגיה של מתאם הרשת הלקוח ממצב חיסכון אנרגיה בינוני למצב ביצועים מיטביים. הדבר מכבה את מצב חיסכון באנרגיה 802.11.

שיטה 2: שנה את תוכנית ברירת המחדל לחיסכון באנרגיה

שנה את הגדרת ברירת המחדל לחיסכון באנרגיה בעת חיבור לסוללה עבור מתאם רשת הלקוח. הגדר את מתאם הרשת האלחוטית להשתמש במצב ביצועים מיטביים כאשר הגדרת התצורה של Windows Vista היא להשתמש בתוכנית האנרגיה מאוזן או בתוכנית האנרגיה חיסכון בצריכת חשמל. לשם כך, בצע את השלבים הבאים:
 1. לחץ על התחל
  כווץ את התמונההרחב את התמונה
  לחצן התחל
  , הקלד Power Options בתיבה התחל חיפוש ולאחר מכן לחץ על אפשרויות צריכת חשמל ברשימה תוכניות.

  כווץ את התמונההרחב את התמונה
  הרשאת בקרת גישה למשתמש
  אם תתבקש להזין סיסמת מנהל מערכת או לבצע אישור, הקלד את סיסמתך או לחץ על המשך.
 2. לחץ על שנה הגדרות תוכנית תחת תוכנית האנרגיה אשר נבחרה. למשל, אם נבחרה האפשרות מאוזן, לחץ על שנה הגדרות תוכנית תחת מאוזן.
 3. לחץ על שנה הגדרות אנרגיה מתקדמות.
 4. בתיבת הדו-שיח אפשרויות צריכת חשמל, הרחב את הגדרות מתאם אלחוטי, ואז הרחב את מצב חיסכון באנרגיה.
 5. ברשימה אשר מופיעה ליד מופעל באמצעות סוללה, לחץ על ביצועים מיטביים, ואז לחץ על אישור.

שיטה 3: השתמש בתוכנית האנרגיה "ביצועים גבוהים"

אם המחשב משתמש בתוכנית אנרגיה שאינה ביצועים גבוהים בעת חיבור לרשת אלחוטית, שנה באופן ידני את תוכנית האנרגיה למצב ביצועים גבוהים. לשם כך, בצע את השלבים הבאים:
 1. לחץ על התחל
  כווץ את התמונההרחב את התמונה
  לחצן התחל
  , הקלד Power Options בתיבה התחל חיפוש ולאחר מכן לחץ על אפשרויות צריכת חשמל ברשימה תוכניות.

  כווץ את התמונההרחב את התמונה
  הרשאת בקרת גישה למשתמש
  אם תתבקש להזין סיסמת מנהל מערכת או לבצע אישור, הקלד את סיסמתך או לחץ על המשך.

  שים לב באפשרותך גם ללחוץ באמצעות לחצן העכבר הימני על סמל הסוללה באזור ההודעות על מנת לגשת לפקודה אפשרויות צריכת חשמל.
 2. לחץ על ביצועים גבוהים.

מידע נוסף

על מנת לסייע בפתרון בעיה זו, הגדרת ברירת המחדל לחיסכון באנרגיה מופעל באמצעות סוללה אשר נמצאת באפשרות הגדרות מתאם אלחוטי תשונה בגירסה המסחרית של Windows Vista. בגירסה המסחרית של Windows Vista, הגדרת ברירת המחדל לחיסכון באנרגיה מופעל באמצעות סוללה תוגדר ביצועים מיטביים. שינוי זה משפיע על תוכנית החיסכון באנרגיה מאוזן. כמו כן שינוי זה משפיע על זמן הפעולה של המחשב בעת שימוש בסוללה. שינוי זה מקטין את משך השימוש בסוללה ב-2 עד 9 אחוזים.

שים לב שינוי זה עשוי שלא להשתקף בגירסאות Windows Vista של יצרני ציוד מקורי (OEM) המותקנות על מחשבים ניידים. יצרני מחשבים עשויים לשנות את הגדרות ברירת המחדל לאנרגיה של Windows Vista בהתאם להנחיות שלהם.

אם כי סביר יותר כי תיתקל בבעיה זו ב-Windows Vista, אתה עלול להיתקל בה גם בעת חיבור לנקודה חמה של Wi-Fi באמצעות מחשב מבוסס Microsoft Windows XP. סביר פחות כי בעיה זו תתרחש ב-Windows XP מאחר שמצב ברירת המחדל לחיסכון באנרגיה ב-Windows XP אינו מפעיל את מצב החיסכון באנרגיה 802.11 של מתאם הרשת האלחוטית. יחד עם זאת, אם תיתקל בבעיה זו ב- Windows XP, באפשרותך לשנות את הגדרות החיסכון באנרגיה של מתאם הרשת האלחוטית על מנת לעקוף את הבעיה. לשם כך, בצע את השלבים הבאים:
 1. לחץ על התחל, לחץ על הפעלה, הקלד ncpa.cpl ולאחר מכן לחץ על אישור.
 2. בתיבת הדו-שיח חיבורי רשת, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על מתאם הרשת האלחוטית ולאחר מכן לחץ על מאפיינים.
 3. לחץ על הכרטיסייה מתקדם ולאחר מכן שנה את הגדרות ניהול צריכת החשמל. למשל, לחץ על ניהול צריכת החשמל ברשימה מאפיינים, גרור את המחוון ערך להגדרת ניהול צריכת החשמל שבה תרצה להשתמש ולאחר מכן לחץ על אישור.

  שים לב הגדרות אלו עשויות להיות שונות על פי יצרן מתאם הרשת האלחוטית.

מאפיינים

Article ID: 928152 - Last Review: יום שלישי 26 יולי 2011 - Revision: 1.3
המידע במאמר זה חל על:
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
מילות מפתח 
kbtshoot kbinfo kbwireless kbnetworkconnectivity kbenv kbbroadband kbprb kbexpertisebeginner kbhardware KB928152

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com