ไดรฟ์ที่ optical sata จะไม่พร้อมใช้งานหลังจากที่คุณเริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Vista

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 928253 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

พอร์ตอนุกรมขั้นสูงเทคโนโลยีสิ่งที่แนบ (SATA) optical ไดรฟ์ เช่นซีดีหรือไดรฟ์ดีวีดี อาจไม่พร้อมใช้งานหลังจากที่คุณเริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Vista

สาเหตุ

ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นหากคอมพิวเตอร์ที่ใช้เป็น chipset ขั้นสูงโฮสต์ตัวควบคุมอินเทอร์เฟซ (AHCI) ปัญหาไม่เกิดขึ้นถ้า AHCI chipset ใช้โหมดการจำลองแบบขนานขั้นสูงเทคโนโลยีสิ่งที่แนบ (PATA)

การหลีกเลี่ยงปัญหา

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ เปิดใช้การจำลอง PATA ใน BIOS ของระบบ ติดต่อผู้ผลิตฮาร์ดแวร์ของคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการนี้

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับผู้ผลิตฮาร์ดแวร์ของคุณ เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้:
http://support.microsoft.com/gp/vendors/en-us

การแก้ไข

ข้อมูล Service Pack

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ขอรับ Service Pack ล่าสุดสำหรับ Windows Vista สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
935791วิธีการขอรับ Service Pack ของ Windows Vista รุ่นล่าสุด

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหานี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น หากคุณไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

ข้อมูลแฟ้ม

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มหลังจากนี้) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในรายการวันและเวลาใน'แผงควบคุม'
Windows Vista รุ่นที่ใช้ x86
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Aliide.sys1.2.0.014,95217 2006 พฤศจิกายน08:35x86
Amdide.sys6.0.6000.2048515,46417 2006 พฤศจิกายน08:35x86
atapi.sys6.0.6000.2048519,04817 2006 พฤศจิกายน08:35x86
Ataport.sys6.0.6000.20485107,11217 2006 พฤศจิกายน08:37x86
Cmdide.sys2.0.7.016,48817 2006 พฤศจิกายน08:35x86
Intelide.sys6.0.6000.2048514,95217 2006 พฤศจิกายน08:35x86
Msahci.sys6.0.6000.2048523,14417 2006 พฤศจิกายน08:36x86
Pciide.sys6.0.6000.2048513,41617 2006 พฤศจิกายน08:35x86
Pciidex.sys6.0.6000.2048542,60017 2006 พฤศจิกายน08:36x86
Viaide.sys5.1.3790.15017,51217 2006 พฤศจิกายน08:35x86
Aliide.sys1.2.0.014,95217 2006 พฤศจิกายน09:12x86
Amdide.sys6.0.6000.1639115,46417 2006 พฤศจิกายน09:12x86
atapi.sys6.0.6000.1639119,04817 2006 พฤศจิกายน09:12x86
Ataport.sys6.0.6000.16391107,11217 2006 พฤศจิกายน09:15x86
Cmdide.sys2.0.7.016,48817 2006 พฤศจิกายน09:12x86
Intelide.sys6.0.6000.1639114,95217 2006 พฤศจิกายน09:12x86
Msahci.sys6.0.6000.1639123,14417 2006 พฤศจิกายน09:12x86
Pciide.sys6.0.6000.1639113,41617 2006 พฤศจิกายน09:11x86
Pciidex.sys6.0.6000.1639142,60017 2006 พฤศจิกายน09:13x86
Viaide.sys5.1.3790.15017,51217 2006 พฤศจิกายน09:12x86
windows Vista รุ่น 64 บิต
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Hccoin.dll6.0.6000.2048510,75217 2006 พฤศจิกายน09:11x64
Usbd.sys6.0.6000.204857,55217 2006 พฤศจิกายน06:56x64
Usbehci.sys6.0.6000.2048548,12817 2006 พฤศจิกายน06:56x64
usbhub.sys6.0.6000.20485265,21617 2006 พฤศจิกายน06:57x64
Usbohci.sys6.0.6000.2048524,06417 2006 พฤศจิกายน06:56x64
Usbport.sys6.0.6000.20485256,51217 2006 พฤศจิกายน06:57x64
Usbuhci.sys6.0.6000.2048528,67217 2006 พฤศจิกายน06:56x64
Aliide.sys1.2.0.015,97617 2006 พฤศจิกายน09:46x64
Amdide.sys6.0.6000.1639115,97617 2006 พฤศจิกายน09:46x64
atapi.sys6.0.6000.1639120,07217 2006 พฤศจิกายน09:สีกันx64
Ataport.sys6.0.6000.16391121,44817 2006 พฤศจิกายน09:49x64
Cmdide.sys2.0.7.018,02417 2006 พฤศจิกายน09:สีกันx64
Intelide.sys6.0.6000.1639116,48817 2006 พฤศจิกายน09:สีกันx64
Msahci.sys6.0.6000.1639124,68017 2006 พฤศจิกายน09:สีกันx64
Pciide.sys6.0.6000.1639113,41617 2006 พฤศจิกายน09:46x64
Pciidex.sys6.0.6000.1639148,74417 2006 พฤศจิกายน09:48x64
Viaide.sys5.1.3790.15018,02417 2006 พฤศจิกายน09:สีกันx64
Aliide.sys1.2.0.015,97617 2006 พฤศจิกายน09:32x64
Amdide.sys6.0.6000.2048515,97617 2006 พฤศจิกายน09:32x64
atapi.sys6.0.6000.2048520,07217 2006 พฤศจิกายน09:32x64
Ataport.sys6.0.6000.20485121,44817 2006 พฤศจิกายน09:34x64
Cmdide.sys2.0.7.018,02417 2006 พฤศจิกายน09:32x64
Intelide.sys6.0.6000.2048516,48817 2006 พฤศจิกายน09:32x64
Msahci.sys6.0.6000.2048524,68017 2006 พฤศจิกายน09:33x64
Pciide.sys6.0.6000.2048513,41617 2006 พฤศจิกายน09:32x64
Pciidex.sys6.0.6000.2048548,74417 2006 พฤศจิกายน09:33x64
Viaide.sys5.1.3790.15018,02417 2006 พฤศจิกายน09:32x64
Usbccgp.sys6.0.6000.1639195,23217 2006 พฤศจิกายน06:53x64
usbhub.sys6.0.6000.16391265,21617 2006 พฤศจิกายน06:53x64
Usbccgp.sys6.0.6000.2048595,23217 2006 พฤศจิกายน06:57x64
usbhub.sys6.0.6000.20485265,21617 2006 พฤศจิกายน06:57x64
Hccoin.dll6.0.6000.1639110,75217 2006 พฤศจิกายน09:20x64
Usbd.sys6.0.6000.163917,55217 2006 พฤศจิกายน06:53x64
Usbehci.sys6.0.6000.1639148,12817 2006 พฤศจิกายน06:53x64
usbhub.sys6.0.6000.16391265,21617 2006 พฤศจิกายน06:53x64
Usbohci.sys6.0.6000.1639124,06417 2006 พฤศจิกายน06:53x64
Usbport.sys6.0.6000.16391256,51217 2006 พฤศจิกายน06:53x64
Usbuhci.sys6.0.6000.1639128,67217 2006 พฤศจิกายน06:53x64

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน" ปัญหานี้ถูกแก้ไขใน Windows Vista Service Pack 1 ครั้งแรก

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการตั้งชื่อแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
816915แบบแผนการตั้งชื่อแฟ้มใหม่สำหรับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft Windows
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

ฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิคสำหรับ x 64-รุ่นที่ใช้ Microsoft Windows

หากฮาร์ดแวร์ของคุณมาพร้อมกับ Microsoft Windows รุ่น x64 ติดตั้งไว้แล้ว ผู้ผลิตฮาร์ดแวร์ของคุณให้การสนับสนุนทางเทคนิคและการขอความช่วยเหลือสำหรับการ Windows รุ่น x64 ในกรณีนี้ ผู้ผลิตฮาร์ดแวร์ของคุณให้บริการสนับสนุนเนื่องจาก Windows x64 edition รวมอยู่ในฮาร์ดแวร์ของคุณ ผู้ผลิตฮาร์ดแวร์อาจกำหนดการติดตั้ง Windows x64 edition เองโดยใช้คอมโพเนนต์เฉพาะ คอมโพเนนต์เฉพาะอาจรวมถึงโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์เฉพาะหรืออาจรวมถึงการตั้งค่าเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของฮาร์ดแวร์ Microsoft จะให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสม หากคุณต้องการความช่วยเหลือด้านเทคนิคกับ Windows x64 edition อย่างไรก็ตาม คุณอาจต้องติดต่อผู้ผลิตฮาร์ดแวร์โดยตรง บริษัทผู้ผลิตของคุณคือผู้ที่มีความสามารถในการให้การสนับสนุนซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งไว้บนฮาร์ดแวร์ ถ้าคุณซื้อ Windows x64 edition เช่น Microsoft Windows Server 2003 x64 edition แยกต่างหาก โปรดติดต่อ Microsoft สำหรับการสนับสนุนทางเทคนิค

สำหรับข้อมูลผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับ Microsoft Windows XP Professional x64 Edition โปรดไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft::
http://www.microsoft.com/windowsxp/64bit/default.mspx
สำหรับข้อมูลผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับ Microsoft Windows Server 2003 รุ่นที่ใช้ x64 โปรดไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft::
http://www.microsoft.com/windowsserver2003/64bit/x64/editions.mspx

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 928253 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 12 ตุลาคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
  • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
  • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
  • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Business 64-bit edition
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Home Basic
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Starter
  • Windows Vista Ultimate
Keywords: 
kbautohotfix kbvistasp1fix kbfix kbbug kbHotfixServer kbqfe kbprb kbexpertiseinter kbmt KB928253 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:928253

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com