โซนเวลา 2007 การปรับปรุงสำหรับ Windows XP และ Windows Server 2003

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 928388 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้

การปรับปรุงการปรับเวลาตามฤดูกาล

สิ่งสำคัญการปรับปรุงในบทความนี้คือ superseded โดยการปรับปรุงในบทความฐานความรู้ของ Microsoft 955839 สะสม การขอรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับการปรับบันทึกเวลา (เวลา) ตามกาล คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
955839การปรับปรุงโซนเวลาแบบสะสม 2008 ธันวาคมสำหรับระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows
คุณไม่จำเป็นต้องลบการปรับปรุงเวลาติดตั้งไว้ก่อนหน้าใด ๆ เพื่อใช้การปรับปรุงนี้สะสม

สิ่งสำคัญมีการปรับปรุง Windows Update และ Microsoft Update ที่เปิดใช้งาน Windows ได้อย่างถูกต้องใช้การเปลี่ยนแปลง สำหรับการปรับบันทึกเวลา (เวลา) 2007 ตามกาล และรุ่นใหม่กว่า หลังจากใช้การปรับปรุงเหล่านี้ Windows ได้อย่างถูกต้องคำนวณ offsets ปัจจุบันจากเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่นบนคอมพิวเตอร์เมื่อเวลาเกิดขึ้น offsets รวมการ offsets สำหรับ APIs ที่พื้นฐาน และ APIs เกี่ยวข้องกับเวลาที่เชื่อมต่อเครือข่าย คุณสามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ Microsoft Update โดยการเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://update.microsoft.com
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณลักษณะ'การปรับปรุงอัตโนมัติ'ใน Windows คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
294871คำอธิบายคุณสมบัติ Automatic Updates ใน Windows

ก่อนที่คุณสามารถใช้การปรับปรุงโซนเวลาแบบสะสม 2007 สำหรับระบบปฏิบัติการ Windows จะตระหนักถึงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นที่อาจส่งผลกระทบต่อ Microsoft Office Outlookสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาเหล่านี้ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
931667วิธีการที่อยู่การเปลี่ยนแปลงของการปรับเวลาตามฤดูกาลใน 2007 โดยใช้เครื่องมือการปรับปรุงข้อมูลโซนเวลาสำหรับ Microsoft Office Outlook
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

บทนำ

เริ่มต้นใน spring ของ 2007 ปรับบันทึกเวลา (เวลา) ตามกาลเริ่มทำงาน และวันสิ้นสุดสำหรับสหรัฐอเมริกาจะเปลี่ยนเพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินการนโยบายพลังงานของ 2005 วันเวลาในสหรัฐอเมริกาจะเริ่มต้นสามสัปดาห์ก่อนหน้า (2:00 น.ในวันอาทิตย์ที่สองในมีนาคม) และจะสิ้นสุดหนึ่งสัปดาห์ในภายหลัง (2:00 น.ในวันอาทิตย์แรกในเดือนพฤศจิกายน)

การปรับปรุงที่อธิบายในบทความนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโซนเวลาบัญชีสำหรับการเปลี่ยนแปลงเวลาของสหรัฐอเมริกา การปรับปรุงโซนเวลานี้จะยังรวมการเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ เกี่ยวข้องเวลาในการเปลี่ยนแปลง ลักษณะการทำงานของโซนเวลา และตั้งค่า บางส่วนของการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะเกิดขึ้นใน 2007 และบางอย่างเกิดขึ้นเนื่องจาก Windows รุ่นนี้ได้ถูกนำออกใช้เริ่มต้น การปรับปรุงที่บทความนี้ยังรวมถึงการเปลี่ยนแปลงบางอย่างที่ได้รับการนำออกใช้ก่อนหน้านี้เป็นโปรแกรมแก้ไขด่วนที่แต่ละ ตัวอย่างนี้มีการเปลี่ยนแปลงศรีลังกาออฟเซตของโซนเวลา การปรับปรุงนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างที่ได้รับการบันทึกได้รับแต่ละรายการไว้ในบทความในฐานความรู้ของ Microsoft

ปรับปรุงครั้งที่ข้อกำหนดโซนยังจะรวมอยู่ใน Windows Vista

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Windows Vista โปรดเยี่ยมชมที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft::
http://www.microsoft.com/windowsvista
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเปลี่ยนแปลงการปรับเวลาตามฤดูกาลอาจมีผลต่อผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของ Microsoft แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/gp/cp_dst
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมวิธีการด้วยตนเองโปรแกรมปรับปรุงคอมพิวเตอร์ที่รัน Microsoft Windows XP หรือ Microsoft Windows 2000 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
914387วิธีการกำหนดค่าการปรับบันทึกเวลาสำหรับสหรัฐอเมริกาตามกาลใน 2007

การแก้ไข

มีการปรับปรุง Windows Update และ Microsoft Update ที่เปิดใช้งาน Windows ได้อย่างถูกต้องใช้การเปลี่ยนแปลงสำหรับ 2007 เวลาและปีที่ใหม่กว่า After these updates are applied, Windows correctly calculates the current offsets from UTC time to local time on the computer when DST occurs. The offsets include the offsets for the base APIs and for the networking time-related APIs. You can visit the Microsoft Update Web site by visiting the following Microsoft Web site:
http://update.microsoft.com
For more information about the Automatic Updates feature in Windows, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
294871คำอธิบายคุณสมบัติ Automatic Updates ใน Windows

ข้อมูลแฟ้ม

การปรับปรุงที่เป็นภาษาอังกฤษมีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มหลังจากนั้น) ที่อยู่ในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในนั้นวันที่และเวลารายการใน'แผงควบคุม'
Microsoft Windows Server 2003, x86-based versions
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์มความต้องการพิเศษสาขาบริการ
Tzchange.exe5.2.3790.61558,36818-Nov-200612:03x86NoneRTMGDR
Tzchange.exe5.2.3790.61558,36818-Nov-200612:10x86NoneRTMQFE
Tzchange.exe5.2.3790.283660,92818-Nov-200612:29x86SP1SP1GDR
Tzchange.exe5.2.3790.283660,92818-Nov-200612:42x86SP1SP1QFE
Microsoft Windows Server 2003, x64-based versions
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์มความต้องการพิเศษสาขาบริการ
Tzchange.exe5.2.3790.283684,99218-Nov-200616:04x64SP1SP1GDR
Wtzchange.exe5.2.3790.283660,92818-Nov-200616:04x86SP1WOW
Tzchange.exe5.2.3790.283684,99218-Nov-200615:59x64SP1SP1QFE
Wtzchange.exe5.2.3790.283660,92818-Nov-200615:59x86SP1WOW
Microsoft Windows Server 2003, Itanium-based versions
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์มความต้องการพิเศษสาขาบริการ
Tzchange.exe5.2.3790.615124,41618-Nov-200615:59IA-64NoneRTMGDR
Wtzchange.exe5.2.3790.61558,36818-Nov-200615:59x86NoneWOW
Tzchange.exe5.2.3790.615124,41618-Nov-200615:59IA-64NoneRTMQFE
Wtzchange.exe5.2.3790.61558,36818-Nov-200615:59x86NoneWOW
Tzchange.exe5.2.3790.2836136,19218-Nov-200616:04IA-64SP1SP1GDR
Wtzchange.exe5.2.3790.283660,92818-Nov-200616:04x86SP1WOW
Tzchange.exe5.2.3790.2836136,19218-Nov-200615:59IA-64SP1SP1QFE
Wtzchange.exe5.2.3790.283660,92818-Nov-200615:59x86SP1WOW
Microsoft Windows XP update information
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์มความต้องการพิเศษสาขาบริการ
Tzchange.exe5.1.2600.303760,41618 2006 พฤศจิกายน11:44x86SP2SP2GDR
Tzchange.exe5.1.2600.303760,41618 2006 พฤศจิกายน13:19x86SP2SP2QFE

ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณไม่ต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณใช้ปรับปรุงนี้

การตั้งค่าเวลาและโซนเวลา

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อคีย์ย่อยของรีจิสทรีชื่อที่ใช้แสดงชื่อ daylightชื่อมาตรฐานเวลาการเริ่มต้นจุดสิ้นสุดของเวลาค่าของคีย์ย่อย TZI
เวลามาตรฐานของ Alaska(gmt-09:00) Alaskaเวลาตามฤดูกาลของอะแลสกาเวลามาตรฐานของอะแลสกาวันอาทิตย์ที่สองในมีนาคมเวลา 02:00:00วันอาทิตย์แรกในเดือนพฤศจิกายนเวลา 02:00:00TZI =ฐานสิบหก: 1 c, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00
c4, ff, ff, ff, 00, 00, 0b, 00, 00, 00, 01, 00
, 02,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03
, 00,00,00,02,00,02,00,00,00,00,00
, 00,00
เวลามาตรฐานของ Atlantic(gmt-04:00) เวลา Atlantic (แคนาดา)เวลาตามฤดูกาล Atlanticเวลามาตรฐานของ Atlanticวันอาทิตย์ที่สองในมีนาคมเวลา 02:00:00วันอาทิตย์แรกในเดือนพฤศจิกายนเวลา 02:00:00"TZI" =ฐานสิบหก: f0, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
c4, ff, ff, ff, 00, 00, 0b, 00, 00, 00, 01, 00, 02, 00, 00
00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,02,00,02
00,00,00,00,00,00,00
เวลาการมาตรฐานของออสเตรเลียตะวันออก(gmt + 10:00) Canberra, Melbourne, Sydneyฝั่งต.อ.ตามฤดูกาลของออสเตรเลียเวลาการมาตรฐานของออสเตรเลียตะวันออกยังคงวันอาทิตย์สุดท้ายในมีนาคมเวลา 03:00:00TZI =ฐานสิบหก: a8, fd, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4
ff, ff, ff, 00, 00, 03, 00, 00, 00, 05, 00, 03, 00
, 00,00,00,00,00,00,00,00, 0a, 00, 00, 00
, 05,00,02,00,00,00
, 00,00,00,00
เวลามาตรฐานของอาเซอร์ไบจาน(gmt + 04:00) Bakuเวลาตามฤดูกาลของอาเซอร์ไบจานเวลามาตรฐานของอาเซอร์ไบจานวันอาทิตย์สุดท้ายในมีนาคมเวลา 04:00:00วันอาทิตย์สุดท้ายในตุลาคมเวลา 05:00:00TZI =ฐานสิบหก: 10, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00
00, 0a, 00, 00, 00, 05, 00, 05, 00, 00, 00, 00
00,00,00,00,00,03,00,00,00,05,00,04
00,00,00,00,00,00,00
เวลามาตรฐานของคอเคซัส(gmt + 04:00) Yerevanเวลาตามฤดูกาลของคอเคซัสเวลามาตรฐานของคอเคซัสวันอาทิตย์สุดท้ายในมีนาคมเวลา 02:00:00วันอาทิตย์สุดท้ายในตุลาคมเวลา 03:00:00TZI =ฐานสิบหก: 10, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00
00, 0a, 00, 00, 00, 05, 00, 03, 00, 00, 00
00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,05
00,02,00,00,00,00,00,00,00
เวลามาตรฐานของออสเตรเลียกลาง(gmt + 09:30) Adelaideเวลาตามฤดูกาลของออสเตรเลียกลางเวลามาตรฐานของออสเตรเลียกลางยังคงวันอาทิตย์สุดท้ายในมีนาคมเวลา 03:00:00TZI =ฐานสิบหก: c6, fd, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00
00,03,00,00,00,05,00,03,00,00,00
00,00,00,00,00,00, 0a, 00, 00, 00, 05
00,02,00,00,00,00,00,00,00
เวลามาตรฐานของบราซิลกลาง(gmt-04:00) Manausเวลาตามฤดูกาลของบราซิลกลางบราซิลกลางเวลามาตรฐานของวันอาทิตย์แรกในเดือนพฤศจิกายนเวลา 02:00:00วันอาทิตย์สุดท้ายในกุมภาพันธ์เวลา 02:00:00TZI =ฐานสิบหก: f0, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff
, 00,00,02,00,00,00,05,00,02,00,00
00,00,00,00,00,00,00, 0b, 00, 00, 00
01,00,02,00,00,00,00,00,00,00
เวลามาตรฐานของภาคกลาง(gmt-06:00) เวลาภาคกลาง (สหรัฐอเมริกาและแคนาดา)เวลาตามฤดูกาลของภาคกลางเวลามาตรฐานของภาคกลางวันอาทิตย์ที่สองในมีนาคมเวลา 02:00:00วันอาทิตย์แรกในเดือนพฤศจิกายนเวลา 02:00:00TZI =ฐานสิบหก: 68, 01, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff
, 00,00, 0b, 00, 00, 00, 01, 00, 02, 00, 00, 00
, 00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,02,00
, 02,00,00,00,00,00,00,00
เวลามาตรฐานของภาคกลาง (เม็กซิโก)(gmt-06:00) เมือง Guadalajara เม็กซิโก Monterreyเวลาตามฤดูกาลของภาคกลาง (เม็กซิโก)เวลามาตรฐานของภาคกลาง (เม็กซิโก)วันอาทิตย์แรกในวันที่เวลา 02:00:00วันอาทิตย์สุดท้ายในตุลาคมเวลา 02:00:00TZI =ฐานสิบหก: 68, 01, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff
, 00,00, 0a, 00, 00, 00, 05, 00, 02, 00, 00, 00
, 00,00,00,00,00,00,04,00,00,00,01,00
, 02,00,00,00,00,00,00,00
เวลามาตรฐานของยุโรปตะวันออก(gmt + 02:00) Minskเวลาตามฤดูกาลของยุโรปตะวันออกเวลามาตรฐานของยุโรปตะวันออกวันอาทิตย์สุดท้ายในมีนาคมเวลา 02:00:00วันอาทิตย์สุดท้ายในตุลาคมเวลา 03:00:00TZI =ฐานสิบหก: 88, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00
, 00, 0a, 00, 00, 00, 05, 00, 03, 00, 00, 00, 00
, 00,00,00,00,00,03,00,00,00,05,00,02
, 00,00,00,00,00,00,00
เวลามาตรฐานของอเมริกาใต้ตะวันออก(gmt-03:00) Brasiliaเวลาตามฤดูกาลของอเมริกาใต้ตะวันออกเวลามาตรฐานของอเมริกาใต้ตะวันออกวันอาทิตย์แรกในเดือนพฤศจิกายนเวลา 02:00:00วันอาทิตย์สุดท้ายในกุมภาพันธ์เวลา 02:00:00TZI =ฐานสิบหก: b4, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4
, ff, ff, ff, 00, 00, 02, 00, 00, 00, 05, 00, 02, 00
, 00,00,00,00,00,00,00,00, 0b, 00, 00, 00
01,00,02,00,00,00,00,00,00,00
เวลามาตรฐานของตะวันออก(gmt-05:00) เวลาตะวันออก (สหรัฐอเมริกาและแคนาดา)เวลาตามฤดูกาล easternเวลามาตรฐานของตะวันออกวันอาทิตย์ที่สองในมีนาคมเวลา 02:00:00วันอาทิตย์แรกในเดือนพฤศจิกายนเวลา 02:00:00TZI =ฐานสิบหก: 2 c, 01, 00, 00, 00, 00, 00, 00
c4, ff, ff, ff, 00, 00, 0b, 00, 00, 00, 01, 00, 02
00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00
00,02,00,02,00,00,00,00,00,00,00
เวลามาตรฐานของอียิปต์(gmt + 02:00) ไคโรของอียิปต์เวลาตามฤดูกาลเวลามาตรฐานของอียิปต์วันพฤหัสบดีที่หลังสุดในวันที่ 23:59:59.999วันพฤหัสบดีที่สุดท้ายในเดือนกันยายนที่ 23:59:59.999TZI =ฐานสิบหก: 88, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4
, ff, ff, ff, 00, 00, 09, 00, 04, 00, 05, 00, 17, 00, 3b
, 00, 3b, 00, 00, 00, 00, 00, 04, 00, 04, 00, 05, 00
17,00, 3b, 00, 3b, 00, 00, 00
เวลามาตรฐานของจอร์เจีย(gmt + 03:00) Tbilisiเวลาตามฤดูกาลของจอร์เจียเวลามาตรฐานของจอร์เจียไม่สามารถใช้งานได้ไม่สามารถใช้งานได้TZI = c ฐานสิบหก: 4, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff
, ff, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
, 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
00,00,00,00,00,00,00,00
เวลามาตรฐานของกรีนิช(gmt) Casablanca, Monrovia, Reykjavikเวลาตามฤดูกาลของกรีนิชเวลามาตรฐานของกรีนิชไม่สามารถใช้งานได้ไม่สามารถใช้งานได้TZI =ฐานสิบหก: 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
c4, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
เวลามาตรฐานของ gtb(gmt + 02:00) Athens, Bucharest, Istanbulเวลาตามฤดูกาลของ gtbเวลามาตรฐานของ gtbวันอาทิตย์สุดท้ายของมีนาคมที่ 3:00:00วันอาทิตย์สุดท้ายในตุลาคมเวลา 04:00:00"TZI" =ฐานสิบหก: 88, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00
c4, ff, ff, ff, 00, 00, 0a, 00, 00, 00, 05, 00, 04, 00, 00, 00, 00
00,00,00,00,00,03,00,00,00,05,00,03,00,00,00,00,00,00,00
เวลามาตรฐานอิสราเอล(gmt + 02:00) เยรูซาเล็มเวลาตามฤดูกาลของเยรูซาเล็มเวลามาตรฐานเยรูซาเล็ม30 มีนาคม 2007 เวลา 02:00:0016 กันยายน 2007 เวลา 02:00:00TZI =ฐานสิบหก: 88, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4
, ff, ff, ff, 00, 00, 09, 00, 00, 00, 03, 00, 02
, 00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00
, 05,00,05,00,02,00,00,00,00,00,00,00
เวลามาตรฐานของจอร์แดน(gmt + 2:00) Ammanของจอร์แดนเวลาตามฤดูกาลเวลามาตรฐานของจอร์แดนวันพฤหัสบดีที่สุดท้ายในมีนาคมที่ 0:00:00วันศุกร์สุดท้ายในเดือนกันยายนเวลา 01:00:00TZI =ฐานสิบหก: 88, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4
ff, ff, ff, 00, 00, 09, 00, 05, 00 การ 05
, 00,01,00,00,00,00,00,00,00
, 00,00,03,00,04,00,05,00,00
, 00,00,00,00,00,00,00
เวลามาตรฐานของตะวันออกกลาง(gmt + 02:00) Beirutเวลาตามฤดูกาลของตะวันออกกลางเวลามาตรฐานของตะวันออกกลางวันอาทิตย์สุดท้ายในมีนาคมเวลา 00:00วันเสาร์ที่สุดท้ายในตุลาคมที่ 23:59:59.999TZI =ฐานสิบหก: 88, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4
, ff, ff, ff, 00, 00, 0a, 00, 06, 00, 05, 00
17,00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03, 00, 00
03,00,00,00,05,00,00,00,00,00
, 00,00,00,00
เวลามาตรฐานของ Montevideo(gmt-03:00) Montevideoเวลาตามฤดูกาล Montevideoเวลามาตรฐานของ Montevideoวันอาทิตย์แรกในตุลาคมเวลา 02:00:00วันอาทิตย์ที่สองในมีนาคมเวลา 02:00:00TZI =ฐานสิบหก: b4, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4
, ff, ff, ff, 00, 00, 03, 00, 00, 00 การ 02
, 00,02,00,00,00,00,00,00,00
, 00,00, 0a, 00, 00, 00, 01, 00, 02
, 00,00,00,00,00,00,00
เวลามาตรฐานของภูเขา(gmt-07:00) เวลาภูเขา (สหรัฐอเมริกาและแคนาดา)เวลาตามฤดูกาลของภูเขาเวลามาตรฐานของภูเขาวันอาทิตย์ที่สองในมีนาคมเวลา 02:00:00วันอาทิตย์แรกในเดือนพฤศจิกายนเวลา 02:00:00TZI =ฐานสิบหก: a4, 01, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4
, ff, ff, ff, 00, 00, 0b, 00, 00, 00, 01
, 00,02,00,00,00,00,00,00,00
, 00,00,03,00,00,00,02,00,02
, 00,00,00,00,00,00,00
เวลามาตรฐานของภูเขา (เม็กซิโก)(gmt-07:00) Mazatlan Chihuahua, Paz Laเวลาตามฤดูกาลของภูเขา (เม็กซิโก)เวลามาตรฐานของภูเขา (เม็กซิโก)วันอาทิตย์แรกในวันที่เวลา 02:00:00วันอาทิตย์สุดท้ายในตุลาคมเวลา 02:00:00TZI =ฐานสิบหก: a4, 01, 00, 00, 00, 00, 00, 00
, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 0a, 00, 00, 00, 05
, 00,02,00,00,00,00,00,00,00,00
, 00,04,00,00,00,01,00,02,00,00
, 00,00,00,00,00
เวลามาตรฐานของพม่า(gmt + 06:30) Rangoon Yangon ()เวลาตามฤดูกาลของพม่าเวลามาตรฐานของพม่าไม่สามารถใช้งานได้ไม่สามารถใช้งานได้TZI =ฐานสิบหก: 7a, fe, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4
, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
, 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
, 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
00,00,00,00
เวลามาตรฐานของนามิเบีย(gmt + 02:00) Windhoekเวลาตามฤดูกาลของนามิเบียเวลามาตรฐานของนามิเบียวันอาทิตย์แรกในเดือนกันยายนเวลา 02:00:00วันอาทิตย์แรกในวันที่เวลา 02:00:00"TZI" =ฐานสิบหก: 88, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, 3 c
00,00,00,00,00,09,00,00,00,01,00
02,00,00,00,00,00,00,00,00,00,04
00,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00
00,00
เวลามาตรฐานของนิวซีแลนด์(gmt + 12:00) Auckland, Wellingtonเวลาตามฤดูกาลของนิวซีแลนด์เวลามาตรฐานของนิวซีแลนด์วันอาทิตย์แรกในตุลาคมเวลา 02:00:00วันอาทิตย์ที่สามในมีนาคมเวลา 03:00:00TZI =ฐานสิบหก: 30, fd, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4
, ff, ff, ff, 00, 00, 03, 00, 00, 00, 03, 00, 03
, 00,00,00,00,00,00,00,00,00, 0a, 00
, 00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00
, 00
เวลามาตรฐานของอเมริกา ใต้แปซิฟิก(gmt-04:00) Santiagoเวลาตามฤดูกาลของอเมริกา ใต้แปซิฟิกเวลามาตรฐานของอเมริกา ใต้แปซิฟิกวันเสาร์ที่สองในตุลาคมที่ 23:59:59.999วันเสาร์ที่สองในมีนาคมที่ 23:59:59.999TZI =ฐานสิบหก: f0, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4
, ff, ff, ff, 00, 00, 03, 00, 06, 00 การ 02
, 00,17,00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03
, 00,00, 0a, 00, 06, 00, 02, 00, 17
, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03
เวลามาตรฐานของแปซิฟิก(gmt-08:00) เวลาแปซิฟิก (สหรัฐฯ & แคนาดา)เวลาตามฤดูกาลของแปซิฟิกเวลามาตรฐานของแปซิฟิกวันอาทิตย์ที่สองในมีนาคมเวลา 02:00:00วันอาทิตย์แรกในเดือนพฤศจิกายนเวลา 02:00:00TZI =ฐานสิบหก: e0, 01, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4
, ff, ff, ff, 00, 00, 0b, 00, 00, 00, 01
, 00,02,00,00,00,00,00,00,00
, 00,00,03,00,00,00,02,00,02
, 00,00,00,00,00,00,00
เวลามาตรฐานของแปซิฟิก (เม็กซิโก)(gmt-08:00) Tijuana, California Bajaเวลาตามฤดูกาลของแปซิฟิก (เม็กซิโก)มาตรฐานของแปซิฟิกเวลา (เม็กซิโก)วันอาทิตย์แรกในวันที่เวลา 02:00:00วันอาทิตย์สุดท้ายในตุลาคมเวลา 02:00:00TZI =ฐานสิบหก: e0, 01, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4
, ff, ff, ff, 00, 00, 0a, 00, 00, 00, 05
, 00,02,00,00,00,00,00,00,00
, 00,00,04,00,00,00,01,00,02
, 00,00,00,00,00,00,00
เวลามาตรฐานของอเมริกาใต้แปซิฟิก(gmt-05:00) Bogota, Lima, Quito, Branco Rioเวลาตามฤดูกาลของอเมริกาใต้แปซิฟิกเวลามาตรฐานของอเมริกาใต้แปซิฟิกไม่สามารถใช้งานได้ไม่สามารถใช้งานได้TZI =ฐานสิบหก: 2 c, 01, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4
, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, 00, 00 การ 00
, 00,00,00,00,00,00,00,00,00
, 00,00,00,00,00,00,00,00,00
, 00,00,00,00,00,00,00
เวลามาตรฐานของ Lanka Sri(gmt + 05:30) Sri Jayawardenepuraเวลาตามฤดูกาลของ Lanka Sriเวลามาตรฐานของ Lanka Sriไม่สามารถใช้งานได้ไม่สามารถใช้งานได้TZI =ฐานสิบหก: b6, fe, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4
, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, 00, 00 การ 00
, 00,00,00,00,00,00,00,00,00
, 00,00,00,00,00,00,00,00,00
, 00,00,00,00,00,00,00
เวลามาตรฐานของ Tasmania(gmt + 10:00) Hobartเวลาตามฤดูกาล Tasmaniaเวลามาตรฐานของ Tasmaniaยังคงวันอาทิตย์สุดท้ายในมีนาคมเวลา 03:00:00TZI =ฐานสิบหก: a8, fd, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4
, ff, ff, ff, 00, 00, 03, 00, 00, 00, 05, 00
, 03,00,00,00,00,00,00,00,00,00
, 0a, 00, 00, 00, 01, 00, 02, 00, 00, 00
, 00,00,00,00
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเวลาใน 2007 และ สำหรับการเชื่อมโยงไปยังข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft และการเปลี่ยนแปลงโซนเวลาอื่น แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/gp/cp_dst

คีย์รีจิสทรีเพิ่มเติมใน Windows Vista

นอกเหนือจากการเปลี่ยนแปลงที่ระบุไว้ในตารางก่อนหน้า การปรับปรุงนี้เพิ่มรีจิสทรีคีย์ที่เก็บข้อมูลเวลาในอดีตสำหรับโซนเวลาที่แน่นอน คีย์เหล่านี้อยู่ใน Windows Vista และรวมการเก็บพาริตี้ในโครงสร้างรีจิสทรีโซนเวลาของ Windows ไม่มีใช้คีย์รีจิสทรีเพิ่มเติม โดย Windows รุ่นก่อนหน้า Windows Vista ข้อมูลที่ให้ไว้สำหรับโปรแกรมอื่น ๆ ที่อาจใช้ข้อมูล predict หรือคำนวณข้อมูลโซนเวลาในอนาคต และในอดีต
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Alaskan มาตรฐาน Time\Dynamic เวลา]
"FirstEntry" = dword:000007d6
"LastEntry" = dword:000007d7
"2006" =ฐานสิบหก: 1 c, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 0a, 00, 00, 00, 05, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 04, 00, 00, 00, 01, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
"2007" =ฐานสิบหก: 1 c, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 0b, 00, 00, 00, 01, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 03, 00, 00, 00, 02, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Atlantic มาตรฐาน Time\Dynamic เวลา]
"FirstEntry" = dword:000007d6
"LastEntry" = dword:000007d7
"2006" =ฐานสิบหก: f0, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 0a, 00, 00, 00, 05, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 04, 00, 00, 00, 01, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
"2007" =ฐานสิบหก: f0, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 0b, 00, 00, 00, 01, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 03, 00, 00, 00, 02, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Central บราซิลมาตรฐาน Time\Dynamic เวลา]
"FirstEntry" = dword:000007d6
"LastEntry" = dword:000007d7
"2006" =ฐานสิบหก: b4, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 02, 00, 00, 00, 02, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 0b, 00, 00, 00, 01, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
"2007" =ฐานสิบหก: b4, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 02, 00, 00, 00, 05, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 0b, 00, 00, 00, 01, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Central มาตรฐาน Time\Dynamic เวลา]
"FirstEntry" = dword:000007d6
"LastEntry" = dword:000007d7
"2006" =ฐานสิบหก: 68, 01, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 0a, 00, 00, 00, 05, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 04, 00, 00, 00, 01, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
"2007" =ฐานสิบหก: 68, 01, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 0b, 00, 00, 00, 01, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 03, 00, 00, 00, 02, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\E ของอเมริกาใต้มาตรฐาน Time\Dynamic เวลา]
"FirstEntry" = dword:000007d6
"LastEntry" = dword:000007d7
"2006" =ฐานสิบหก: b4, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 02, 00, 00, 00, 02, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 0b, 00, 00, 00, 01, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00 "2007" =ฐานสิบหก: b4, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 02, 00, 00, 00, 05, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 0b, 00, 00, 00, 01, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Eastern มาตรฐาน Time\Dynamic เวลา]
"FirstEntry" = dword:000007d6
"LastEntry" = dword:000007d7
"2006" =ฐานสิบหก: 2 c, 01, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 0a, 00, 00, 00, 05, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 04, 00, 00, 00, 01, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Israel Standard Time\Dynamic DST]
"FirstEntry"=dword:000007d4
"LastEntry"=dword:000007e7
"2004"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
"2005" =ฐานสิบหก: 88, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, d5, 07, 0a, 00, 00, 00, 09, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, d5, 07, 04, 00, 00, 00, 01, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
"2006" =ฐานสิบหก: 88, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, d6, 07, 0a, 00, 00, 00, 01, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, d6, 07, 03, 00, 00, 00, 1f, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
"2007" =ฐานสิบหก: 88, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, d7, 07, 09, 00, 00, 00, 10, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, d7, 07, 03, 00, 00, 00, 1e, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
"2008" =ฐานสิบหก: 88, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, d8, 07, 0a, 00, 00, 00, 05, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, d8, 07, 03, 00, 00, 00, 1 c, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
"2009" =ฐานสิบหก: 88, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, d9, 07, 09, 00, 00, 00, 1b, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, d9, 07, 03, 00, 00, 00, 1b, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
"2010" =ฐานสิบหก: 88, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, da, 07, 09, 00, 00, 00, 0 c, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, da, 07, 03, 00, 00, 00, 1a, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
"2011" =ฐานสิบหก: 88, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, db, 07, 0a, 00, 00, 00, 02, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, db, 07, 04, 00, 00, 00, 01, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
"2012" =ฐานสิบหก: 88, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, dc, 07, 09, 00, 00, 00, 17, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, dc, 07, 03, 00, 00, 00, 1e, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
"2013" =ฐานสิบหก: 88, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff พิ่ม 07, 09, 00, 00, 00, 08, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00 พิ่ม 07, 03, 00, 00, 00, 1 d, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
"2014" =ฐานสิบหก: 88, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, de, 07, 09, 00, 00, 00, 1 c, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, de, 07, 03, 00, 00, 00, 1 c, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
"2015" =ฐานสิบหก: 88, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, df, 07, 09, 00, 00, 00, 14, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, df, 07, 03, 00, 00, 00, 1b, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
"2016" =ฐานสิบหก: 88, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, e0, 07, 0a, 00, 00, 00, 09, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, e0, 07, 04, 00, 00, 00, 01, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00"FirstEntry" = dword:000007d6
"LastEntry" = dword:000007d7"FirstEntry" = dword:000007d6
"LastEntry" = dword:000007d7


"FirstEntry" = dword:000007d6
"LastEntry" = dword:000007d7

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

การตรวจทานแก้ไข

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
รุ่นวันที่เปลี่ยนแปลง
1.021 2006 พฤศจิกายนฉบับ
2.022 2006 พฤศจิกายนแก้ไขตารางแอตทริบิวต์ของแฟ้ม
2.122 2006 พฤศจิกายนข้อผิดพลาด typographical ที่แก้ไข
3.02006 29 พฤศจิกายนเพิ่มรายการเวลามาตรฐานของ Atlantic ในตารางการตั้งค่าเวลาและโซนเวลาระหว่างรายการของเวลามาตรฐานของ Alaska และเวลาการมาตรฐานของออสเตรเลียตะวันออก
4.029-พ.ย.-2549ทำการแก้ไขรายการของเวลามาตรฐานของกรีนิชและเวลามาตรฐานของ GTB
5.004-ธ.ค.-2006เปลี่ยนเวลาและโซนเวลาการตั้งค่าสำหรับจากส่วนกลางบราซิลเวลามาตรฐาน
6.004-ธ.ค.-2006การเปลี่ยนแปลงคำสำคัญของข้อมูลเมตา
7.012 2006 ธ.ค.เปลี่ยนเวลาและโซนเวลาการตั้งค่าสำหรับอียิปต์เวลามาตรฐาน
7.119 ธันวาคม 2549เพิ่ม Windows Server 2003 R2 ส่วน "นำไปใช้กับ"
8.027 ธ.ค. 2549บทความสมบูรณ์ rewrite
8.127 ธ.ค. 2549caveats เพิ่มเติมสำหรับลูกค้าที่ใช้ Exchange และ Outlook ในสภาพแวดล้อมของตนเอง และการอ้างอิงถึง http://office.microsoft.com/en-us/outlook/HA102086071033.aspx
9.019 2007 แจการปรับปรุง ด้วยคำเตือน
9.119 2007 แจเพิ่มการเชื่อมโยงเวลา 2007 หลักไปส่วน "การตั้งเวลาและโซนเวลาค่า"
9.219 2007 แจอ้างอิงไขว้ที่ถูกเพิ่มไปยังบทความ KB 914387
10.022-ม.ค.-2550การปรับปรุงส่วน MSINTERNAL
10.122 007 แจเปลี่ยนเวลาและโซนเวลาการตั้งค่าสำหรับโซนเวลาตะวันออกกลางและ Montevideo
10.226 2007 แจรายการการตรวจทานแก้ไขเพิ่ม MCE, WePOS และ WinFLP ส่วน "นำไปใช้กับ"
11.09 2007 Febการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเวลาและโซนเวลา (ค่าหก) สำหรับของนามิเบีย
12.013 2007 Febแก้ไขส่วน "การแก้ปัญหา" เพื่อที่จะชี้ไปที่ชี้ไปที่บทความ KB 931836
13.01 2007 มีนาคมลิงค์เวลาที่ปรับปรุง ในส่วน "รู้จัก" และ ในส่วน "การตั้งเวลาและโซนเวลาค่า"
14.023 2007 มีนาคมทำการเปลี่ยนแปลงต่อ sweep Windows Server 2003 SP2 (ส่วนชุดบริการที่เพิ่ม)
15.027 2007 มีนาคมแก้ไขค่า TZI สำหรับ Nambia
15.13 2007 Aprแก้ไขค่า TZI สำหรับ Nambia
16.06 2007 Augปรับปรุงการอ้างอิงถึงชี้ไปที่บทความ 933360
20.027 Sep 2007ปรับปรุงหมายเหตุ "สำคัญ" ในตอนต้นของบทความและ secton "การแก้ปัญหา" ของบทความ ซึ่งปรับปรุงสถานะที่ในอนาคตเวลามีการปรับปรุงจาก Windows Update และ Microsoft Update นอกจากนี้ เพิ่มส่วน "ความต้องการเริ่มใหม่" ไปยังหัวข้อ "การแก้ปัญหา"
2008 14 แจupdated references to point from 933350 to 942763
9 Sept 2008Removed references to 942763. Added reference to 951072.
24 Jan 2009Removed references to 951072. Added reference to 955839.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 928388 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 12 ตุลาคม 2554 - Revision: 5.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (64-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (64-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (32-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition (64-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition (32-Bit x86)
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
 • Microsoft Windows Embedded for Point of Service
 • Windows Fundamentals for Legacy PCs
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2004
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005
Keywords: 
kbresolve kbwinserv2003sp2fix kbexpertiseinter kbwinserv2003presp2fix kbwinxppresp3fix atdownload kbbug kbfix kbqfe kbinfo kbmt KB928388 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:928388

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com