Kai naudojant Windows Vista el. pa?t? bandoma i?si?sti paveiksl?l?, u?daromas nuotrauk? siuntimo el. pa?tu vedlys

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 928431 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

PO?YMIAI

Kai Windows Vista el. pa?tu bandote si?sti paveiksl?l?, nuotrauk? siuntimo el. pa?tu vedlys paveiksl?lio nesiun?ia. Be to, vedlys u?daromas.

Problema atsiranda, kai naudojat?s vienu i? ?i? b?d?:
 • De?iniuoju pel?s mygtuku spustelite Si?sti ir spustelite Gav?jas.
 • Pasirenkate paveiksl?l? Windows fotogalerijoje ir tada spustelite u?duo?i? juostoje El. pa?tas.

PRIE?ASTIS

?i problema atsiranda tod?l, kad jokia el. pa?to programa n?ra nustatyta kaip numatytoji el. pa?to programa.

SPRENDIMAS

Jei norite i?spr?sti ?i? problem?, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Spustel?kite Prad?ti
  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  mygtukas Prad?ti
  , spustel?kite Valdymo skydas, tada spustel?kite Program? numatytosios reik?m?s.
 2. Spustel?kite El. pa?tas, tada spustel?kite el. pa?to program?, kuri? norite nustatyti kaip numatyt?j? program?.
 3. I?eikite i? valdymo skydo.

DAUGIAU INFORMACIJOS

Numatytoji Windows Vista el. pa?to programa yra Windows Mail. Jei yra ?diegta kita el. pa?to programa, ji gali tapti numatyt?ja el. pa?to programa. Ta?iau, kai pa?alinsite ?i? el. pa?to program?, jokia kita el. pa?to programa automati?kai nebus nustatyta kaip numatytoji programa.

Savyb?s

Straipsnio ID: 928431 - Paskutin? per?i?ra: 2007 m. kovo 20 d. - Per?i?ra: 1.0
TAIKOMA
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Business 64-bit EN
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Starter
Rakta?od?iai: 
kbproductconfiguration kbconfiguration kbphotos kbemail kbexpertisebeginner kbtshoot kbprb kb3rdparty KB928431

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com