คำอธิบายแบบแผนลำดับเลขสำหรับ GUID ของรหัสผลิตภัณฑ์ในชุดและโปรแกรม Office 2007

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 928516 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
สำหรับรุ่น Microsoft Office 2000 ของบทความนี้ ดู230848.

หากต้องการดูบทความนี้สำหรับรุ่น Microsoft Office XP โปรดดูที่302663.

สำหรับรุ่น Microsoft Office 2003 ของบทความนี้832672.
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายวิธีการที่อ่าน GUID ในรีจิสทรีของ Microsoft Windows เพื่อตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับ 2007 Microsoft Office ชุด โปรแกรม หรือโปรแกรมอรรถประโยชน์ที่คุณกำลังใช้ผลิตภัณฑ์ ข้อมูลเกี่ยวกับชนิดของการผลิต รุ่นวางจำหน่าย และภาษาของชุดโปรแกรม Office 2007 หรือโปรแกรมที่มีอยู่ใน GUID

บทนำ

บทความนี้อธิบายโครงร่างลำดับเลขสำหรับ guid ของรหัสผลิตภัณฑ์ในชุดโปรแกรม Microsoft Office 2007 โปรแกรม และโปรแกรมอรรถประโยชน์

ข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อคุณติดตั้งชุดโปรแกรม Office 2007 หรือหนึ่ง 2007 แบบสแตนด์อโลนโปรแกรม Office หนึ่ง หรือหลายรหัสผลิตภัณฑ์ หรือ guid ของ ถูกสร้างในคีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall

หมายเหตุ:ถ้าคุณใช้ Windows รุ่น 64 บิต กรุณาตรวจสอบคีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้แทน:
Version\Uninstall HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\WOW6432Node\Microsoft\Windows\Current
GUID แต่ละใช้รูปแบบต่อไปนี้:
{BRMMmmmm-PPPP-LLLL-p000-D000000FF1CE }
ตารางต่อไปนี้อธิบายอักขระของ GUID
ถ้าคุณกำลังเรียกใช้ระบบปฏิบัติการ 64 บิต guid ของอยู่ที่นี่:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\WOW6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
อักขระข้อกำหนดเลขฐานสิบหก
bรุ่นของรีลีส0-9, a-f
rชนิดของรุ่นที่ปล่อย0-9, a-f
มม.รุ่นหลัก0-9
mmmmรุ่นรอง0-9
ppppหมายเลขผลิตภัณฑ์0-9, a-f
llllตัวระบุภาษา0-9, a-f
p0 สำหรับ x86, 1 สำหรับ x 640-1
000สงวนไว้สำหรับใช้ในอนาคต 0 ในขณะนี้0
d1 สำหรับการตรวจแก้จุดบกพร่อง 0 สำหรับการจัดส่ง0-1
000000ff1ceหมายเลขตระกูลสำนักงาน0-9
เมื่อต้องการดู guid ของชุดโปรแกรม Office 2007 และโปรแกรมที่ติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:regeditแล้ว คลิกตกลง.
 2. ค้นหาคีย์ย่อยต่อไปนี้:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall
  หมายเหตุ:ถ้าคุณใช้ Windows รุ่น 64 บิต กรุณาตรวจสอบคีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้แทน:
  Version\Uninstall HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\WOW6432Node\Microsoft\Windows\Current
  ชื่อของ guid ของการเริ่มต้น ด้วยวงเล็บปีกกา ({}) ดังนั้น guid ของเป็นรายการแรกที่อยู่ภายใต้ถอนการติดตั้ง.
บานหน้าต่างข้อมูล GUID แต่ละประกอบด้วยค่าหลายค่า ค่าเหล่านี้รวมค่าต่อไปนี้
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อค่า:คำอธิบาย:
DisplayNameชื่อผลิตภัณฑ์ที่ปรากฏในนั้นเพิ่ม หรือเอาโปรแกรมออกกล่องโต้ตอบ
InstallDateวันที่ติดตั้งผลิตภัณฑ์
หมายเลขผลิตภัณฑ์หมายเลขผลิตภัณฑ์
InstallSourceแหล่งการติดตั้ง
RegCompanyบริษัทที่มีการลงทะเบียน
regOwnerชื่อผู้ใช้ที่ลงทะเบียน

รุ่นของรีลีส

ค่าของรุ่นที่วางจำหน่ายระบุระดับของการผลิต เช่นรุ่นเบต้าหรือการออกแบบเพื่อการผลิต (RTM) เวอร์ชัน ดูตารางต่อไปนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อค่า:รุ่น
0รุ่นใดๆ ที่ออกมาก่อนเบต้า 1
1เบต้า 1
2รุ่น beta 2
3Release Candidate 0 (RC0)
4Release Candidate 1 (RC1)/OEM Preview Release
5-8ค่าที่สำรองไว้
9RTM นี่คือการเวอร์ชันการจัดส่งแรก (รุ่นเริ่มต้น)
aService Pack 1 (SP1) จะไม่มีใช้ค่านี้ถ้ารหัสผลิตภัณฑ์ไม่ได้ถูกเปลี่ยนหลังจากรุ่น RTM
bService Pack 2 (SP2) จะไม่มีใช้ค่านี้ถ้ารหัสผลิตภัณฑ์ไม่ได้ถูกเปลี่ยนหลังจากรุ่น RTM
cService Pack 3 (SP3) จะไม่มีใช้ค่านี้ถ้ารหัสผลิตภัณฑ์ไม่ได้ถูกเปลี่ยนหลังจากรุ่น RTM
D-Fค่าที่สำรองไว้

ชนิดของรุ่นที่ปล่อย

ชนิดย่อยระบุผู้ชมสำหรับชุดโปรแกรม Office 2007 เช่นองค์กรหรือการขายปลีก ดูตารางต่อไปนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ค่าชนิดของรุ่นที่ปล่อย
0สิทธิ์การใช้งานไดรฟ์ข้อมูล
1Retail/OEM
2Trial

หมายเลขผลิตภัณฑ์

หมายเลขผลิตภัณฑ์เป็นรุ่นของชุดโปรแกรม Office 2007 หรือโปรแกรม เช่น Microsoft Office Professional 2007 หรือ Microsoft Office มาตรฐาน 2007 ดูตารางต่อไปนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
หมายเลขผลิตภัณฑ์SKU
0011Microsoft Office Professional Plus 2007
0012Microsoft Office Standard 2007
0013Microsoft Office Basic 2007
0014Microsoft Office Professional 2007
0015Microsoft Office Access 2007
0016Microsoft Office Excel 2007
0017Microsoft Office SharePoint Designer 2007
0018Microsoft Office PowerPoint 2007
0019Microsoft Office Publisher 2007
001aMicrosoft Office Outlook 2007
001bMicrosoft Office Word 2007
001 cรันไทม์การเข้าถึงของ Microsoft Office 2007
0020Microsoft Office คความสำหรับ Word, Excel และรูป แบบแฟ้ม 2007 ของ PowerPoint
0026เว็บนิพจน์ของ Microsoft
002eMicrosoft Office Ultimate 2007
002fMicrosoft Office Home and Student 2007
0030Microsoft Office Enterprise 2007
0031ไฮบริดสลีชาญ 2007 Microsoft Office
0033Microsoft Office Personal 2007
0035ไฮบริดสลีชาญ 2007 Microsoft Office
003aMicrosoft Office Project Standard 2007
003bMicrosoft Office Project Professional 2007
0044Microsoft Office InfoPath 2007
0051Microsoft Office Visio Professional 2007
0052ตัวแสดง Visio ของ Microsoft Office 2007
0053Microsoft Office Visio Standard 2007
00a1Microsoft Office OneNote 2007
00a3นักเรียน Microsoft บ้าน OneNote ของ Office 2007
00a7ผู้ช่วยการพิมพ์ปฏิทินสำหรับ Microsoft Office Outlook 2007
00a9Microsoft Office 2007 ที่ InterConnect
00afตัวแสดง PowerPoint ของ Microsoft Office 2007 (ภาษาอังกฤษ)
00b0Microsoft บันทึกเป็น PDF add-in ที่
00b1Microsoft บันทึกเป็น XPS add-in ที่
00b2Microsoft บันทึกเป็น PDF หรือ XPS add-in ที่
00baMicrosoft Office Groove 2007
00caMicrosoft Office Small Business 2007
10 d 7บริการฟอร์ม InfoPath Microsoft Office
110 dMicrosoft Office SharePoint Server 2007
1122windows SharePoint Services สำหรับนักพัฒนาทรัพยากร 1.2
0010sku - การปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft สำหรับเว็บโฟลเดอร์ (ภาษาอังกฤษ) 12

ตัวระบุภาษา

รหัสภาษา หรือ LCID เปลี่ยนแปลงจากภาษาเพื่อภาษา เนื่องจาก LCID ถูกจัดเก็บใน GUID ในรูปแบบเลขฐานสิบหก คุณอาจต้องแปลงค่า LCID เป็นค่าทศนิยมเพื่อกำหนดภาษาของ GUID ตัวอย่างเช่น ค่าเลขฐานสิบหก 0409 แปลงให้เป็นค่าทศนิยมของ 1033 ค่านี้แสดงถึงภาษาอังกฤษ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวบ่งชี้ภาษาในชุดโปรแกรม Office 2007 และโปรแกรม แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://technet2.microsoft.com/Office/en-us/library/f5fee727-df49-4ef7-b073-dd6c08dfecfa1033.mspx?mfr=true

ตัวอย่างของ GUID

ตัวเลข 16 แรกของ GUID ถูก 91120000 0014 0407 GUID นี้ถูกสร้างขึ้น โดยรุ่นวางจำหน่ายเริ่มต้น (9) ของการขายปลีกหรือ OEM รุ่น (1), เวอร์ชัน 12.0000, Microsoft Office Professional 2007 (0014) ภาษาของผลิตภัณฑ์เป็นภาษาเยอรมัน ในกรณีนี้ ค่าเลขฐานสิบหก 0407 แปลงให้เป็นค่าทศนิยม 1031 ค่านี้แสดงถึงภาษาเยอรมัน

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 928516 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 14 กันยายน 2554 - Revision: 5.0
ใช้กับ
 • Microsoft Office Basic 2007
 • Microsoft Office Enterprise 2007
 • Microsoft Office Home and Student 2007
 • Microsoft Office Professional 2007
 • Microsoft Office Professional Plus 2007
 • Microsoft Office Standard 2007
 • Microsoft Office Ultimate 2007
 • Microsoft Office Access 2007
 • Microsoft Office Excel 2007
 • Microsoft Office InfoPath 2007
 • Microsoft Office OneNote 2007
 • Microsoft Office Outlook 2007
 • Microsoft Office PowerPoint 2007
 • Microsoft Office Project Professional 2007
 • Microsoft Office Project Standard 2007
 • Microsoft Office Publisher 2007
 • Microsoft Office SharePoint Designer 2007
 • Microsoft Office Visio Professional 2007
 • Microsoft Office Visio Standard 2007
 • Microsoft Office Word 2007
Keywords: 
kbupgrade kbuninstall kbsetup kbexpertisebeginner kbhowto kbmt KB928516 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:928516

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com