อุปกรณ์ USB อาจไม่ทำได้อย่างถูกต้องหลังจากที่ Windows Vista ดำเนินต่อ จากโหมดประหยัดพลังงาน หรือโหมดไฮเบอร์เนต

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 928631 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้

การสนับสนุนสำหรับ Windows Vista โดยไม่มีการติดตั้ง service pack จะสิ้นสุดภายใน 13 เมษายน 2010 เมื่อต้องการดำเนินการได้รับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับ Windows ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณกำลังเรียกใช้ Windows Vista มี Service Pack 2 (SP2) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่หน้าเว็บของ Microsoft ต่อไปนี้::การสนับสนุนกำลังจะสิ้นสุดลงสำหรับ Windows บางรุ่น

ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

หลัง จากที่คุณดำเนินต่อคอมพิวเตอร์ใช้งาน Windows Vista จากโหมดประหยัดพลังงาน หรือโหมดไฮเบอร์เนต หรือหลัง จากคุณรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์บางอย่างอาจทำงานได้ไม่ถูกต้อง เช่น คุณอาจพบอาการใดๆ ต่อไปนี้::
 • อุปกรณ์ เช่นเครื่องรับสัญญาณอินฟราเรด USB การดำเนินต่อไม่ถูกต้อง เมื่อปัญหานี้เกิดขึ้น อุปกรณ์การเชื่อมโยง เช่น Windows Media Center สัญญาณอินฟราเรดรีโมทคอนโทรล ไม่พร้อมใช้งาน
 • windows Vista ไม่พบอุปกรณ์ USB บางอย่าง USB อุปกรณ์ไม่ทำงาน
 • อุปกรณ์ USB เช่นเครื่องอ่านลายนิ้วมือ ไม่พร้อมใช้งานทันที ตัวอย่างเช่น คุณอาจใช้เวลา 30 วินาทีสำหรับอุปกรณ์ที่จะพร้อมใช้งานแบบหลังจากที่ปรากฏของหน้าจอต้อนรับ
 • usb ชุดเชื่อมต่ออุปกรณ์สถานีที่มีอินเทอร์เฟซหลาย และที่มีการเชื่อมต่อผ่าน USB ทำได้ไม่ถูกต้องหลังจากที่ Windows Vista ดำเนินต่อ จากโหมดประหยัดพลังงาน หรือโหมดไฮเบอร์เนต ปัญหานี้ยังเกิดขึ้นหลังจากที่คุณเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่ เมื่อปัญหานี้เกิดขึ้น จุดเครื่องหมายอัศเจรีย์สีเหลืองปรากฏอยู่ในตัวจัดการอุปกรณ์สำหรับสถานีของชุดเชื่อมต่ออุปกรณ์ USB

การแก้ไข

ข้อมูล Service Pack

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ขอรับ Service Pack ล่าสุดสำหรับ Windows Vista สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
935791วิธีการขอรับ Service Pack ของ Windows Vista รุ่นล่าสุด
หมายเหตุ:หลังจากที่คุณใช้เซอร์วิสแพ็ค ทำตามคำแนะนำในการ "คำแนะนำ post-installation"ส่วน การเปลี่ยนแปลงข้อมูลรีจิสทรีอาจต้องเพิ่มแม้หลังจากที่ลูกค้ามีใช้ Windows Vista Service Pack 1 (SP1) การเปลี่ยนแปลงรีจิสทรีนี้ไม่รวมอยู่ใน Windows Vista SP1 แม้ว่าโปรแกรมแก้ไขด่วนรวมอยู่ใน service pack ดังนั้น ลูกค้าบางอย่างอาจยังคงเห็นปัญหานี้หลังจากนั้นใช้เซอร์วิสแพ็ค

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหานี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น หากคุณไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

ข้อมูลแฟ้ม

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มหลังจากนี้) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในนั้นวันที่และเวลาสินค้าในการควบคุมแผงWindows Vista รุ่นที่ใช้ x86
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Hccoin.dll6.0.6000.205508,70406 2007 มีนาคม02:54x86
Update.mumไม่สามารถใช้งานได้2,03006 2007 มีนาคม21:22ไม่สามารถใช้งานได้
Usbd.sys6.0.6000.205505,88806 2007 มีนาคม02:08ไม่สามารถใช้งานได้
Usbehci.sys6.0.6000.2055038,40006 2007 มีนาคม02:08x86
usbhub.sys6.0.6000.20550192,00006 2007 มีนาคม02:09x86
Usbohci.sys6.0.6000.2055019,45606 2007 มีนาคม02:08x86
Usbport.sys6.0.6000.20550223,74406 2007 มีนาคม02:08x86
Usbuhci.sys6.0.6000.2055022,52806 2007 มีนาคม02:08x86
X86_usbport.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20550_none_bc2faa301fad4196.manifestไม่สามารถใช้งานได้5,38606 2007 มีนาคม21:23ไม่สามารถใช้งานได้
windows Vista รุ่น 64 บิต
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Amd64_usbport.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20550_none_184e45b3d80ab2cc.manifestไม่สามารถใช้งานได้5,38806 2007 มีนาคม21:32ไม่สามารถใช้งานได้
Hccoin.dll6.0.6000.2055010,75206 2007 มีนาคม03:59x64
Update.mumไม่สามารถใช้งานได้2,03006 2007 มีนาคม21:22ไม่สามารถใช้งานได้
Usbd.sys6.0.6000.205507,55206 2007 มีนาคม02:32x64
Usbehci.sys6.0.6000.2055048,12806 2007 มีนาคม02:32x64
usbhub.sys6.0.6000.20550266,24006 2007 มีนาคม02:32x64
Usbohci.sys6.0.6000.2055024,06406 2007 มีนาคม02:32x64
Usbport.sys6.0.6000.20550257,02406 2007 มีนาคม02:32x64
Usbuhci.sys6.0.6000.2055028,67206 2007 มีนาคม02:32x64

คำแนะนำ post-installation

สิ่งสำคัญนี้ส่วน วิธี หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกวิธีการแก้ไขรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนทำการปรับเปลี่ยน เพื่อที่คุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากมีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
322756วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows
หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้หรือการแก้ไขด่วนในภายหลังโดยใช้ USB อุปกรณ์ USB อื่น ๆ อาจไม่ทำงานหลังจากที่ Windows Vista ดำเนินต่อ จากโหมดประหยัดพลังงาน หรือโหมดไฮเบอร์เนต ตัวอย่างเช่น อุปกรณ์ต่าง ๆ อาจจะมีอุปกรณ์ USB แบบรวม เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ คุณก่อนต้องใช้ตัวจัดการอุปกรณ์เพื่อตรวจสอบที่เฉพาะเจาะจงโฮสต์คอนโทรลเลอร์ USB ที่มีการควบคุมอุปกรณ์ USB แบบรวมที่มีความล้มเหลว แล้ว คุณต้องเพิ่มรายการ ForceHCResetOnResume คีย์ย่อยของรีจิสทรีที่สอดคล้องกับ USB โฮสต์คอนโทรลเลอร์

ขั้นตอนที่ 1: กำหนดตัวควบคุมโฮสต์ USB ที่ระบุ

 1. คลิกเริ่มการทำงานประเภท:devmgmt.mscในการเริ่มการค้นหากล่อง แล้วคลิกdevmgmt.mscในการโปรแกรมรายการ
 2. ในการมุมมองเมนู คลิกอุปกรณ์ ด้วยการเชื่อมต่อ.
 3. ขยายโหนตัวประมวลผล ตัวอย่างเช่น ขยายacpi Multiprocessor พีซี.

  หมายเหตุ:ชื่อโหนในขั้นตอนนี้แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับฮาร์ดแวร์
 4. ขยายระบบ Microsoft ACPI-ได้.
 5. ขยายบัส pci. ตัวควบคุมโฮสต์ USB หลายจะแสดงรายการ
 6. ขยายโหนแต่ละตัวควบคุมโฮสต์ USB และขยายโหนดย่อย successive นั้น จนกว่าคุณพบชื่อของอุปกรณ์ที่มีความล้มเหลว มีตัวอย่างเช่น รายการอุปกรณ์อาจลักษณะต่อไปนี้:
  acpi มัลติโปรเซสเซอร์ PC\Microsoft ACPI-ได้ ICH8 Bus\Intel(R) System\PCI ตระกูล USB โฮสต์สากลควบคุม - Hub\ ราก 2830\USBเครื่องอ่านลายนิ้วมือ
  หมายเหตุ
  • เครื่องอ่านลายนิ้วมือจะแสดงรายการเป็นอุปกรณ์ biometric โดยทั่วไป
  • ไม่ควรใช้ตัวควบคุมโฮสต์ USB ที่ระบุเพื่อควบคุมพอร์ต USB ใด ๆ พร้อมใช้งานภายนอก ตัวอย่างเช่น เดียวรวมภายใน อุปกรณ์ USB ควรถูกแสดงภายใต้การหลักของ USB ฮับโหนสำหรับตัวควบคุมโฮสต์ USB ที่ระบุ
 7. When you have located the device, right-click the associated USB host controller, and then clickคุณสมบัติ. In the example that is listed in step 1.f, right-clickIntel(R) ICH8 Family USB Universal Host Controller - 2830แล้ว คลิกคุณสมบัติ.
 8. คลิกการรายละเอียดแท็บ
 9. เลือกDriver keyในรายการ
 10. The driver key will resemble the following. Note the last four digits of this driver key.
  {36fc9e60-c465-11cf-8056-444553540000}\0002

Step 2: Add the ForceHCResetOnResume registry value for the USB host controller

 1. คลิกเริ่มการทำงานประเภท:regeditในการเริ่มการค้นหากล่อง แล้วคลิกregedit.exeในการโปรแกรมรายการ
 2. Locate and then click registry subkeys that resemble the following:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{36FC9E60-C465-11CF-8056-444553540000}\Four-digit_number
  หมายเหตุ
  • ในขั้นตอนนี้Four-digit_numberis a placeholder for the USB devices in the system.
  • In this step, you must locate the registry subkey by using the value that you noted in Step 1.j. For example, if the driver key from Step 1.j is{36fc9e60-c465-11cf-8056-444553540000}\0002, then you must look forHKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{36FC9E60-C465-11CF-8056-444553540000}\0002
 3. ในการแก้ไขเมนู ให้ชี้ไปที่ใหม่แล้ว คลิกค่า DWORD.
 4. ประเภท:ForceHCResetOnResumefor the name of the DWORD, and then press ENTER.
 5. คลิกขวาForceHCResetOnResumeแล้ว คลิกปรับเปลี่ยน.
 6. ในการข้อมูลค่า:กล่อง ชนิด1แล้ว คลิกตกลง.
 7. ออกจาก "ตัวแก้ไขรีจิสทรี"
 8. เริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน" This problem was first corrected in Windows Vista Service Pack 1.

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 928631 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 16 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Business N
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Basic N
 • Windows Vista Home Basic N 64-bit Edition
 • Microsoft Natural Wireless Laser Mouse 6000
 • Microsoft Wireless Laser Desktop 7000
 • Microsoft Wireless Laser Desktop 6000
 • Microsoft Wireless Laser Desktop 5000
 • Microsoft Wireless Laser Desktop 4000
 • Microsoft Wireless Laser Desktop for Mac
 • Microsoft Wireless Laser Mouse 7000
 • Microsoft Wireless Laser Mouse 5000
 • Microsoft Wireless Notebook Optical Mouse 3000
 • Microsoft Wireless Optical Desktop 5000
 • Microsoft Wireless Optical Desktop 4000
 • Microsoft Wireless Optical Desktop 3000
 • Microsoft Wireless Optical Desktop 2000
 • Microsoft Wireless Optical Desktop Pro 2.0
 • Microsoft Wireless Optical Desktop 1000
 • Microsoft Wireless Optical Desktop Elite
 • Microsoft Wireless Optical Desktop Pro
 • Microsoft Wireless Optical Mouse 5000
 • Microsoft Wireless Optical Mouse 2000
 • Microsoft Wireless Optical Mouse 2.0
 • Microsoft Wireless Optical Mouse 1.0
Keywords: 
kbautohotfix kbvistasp1fix kbfix kbbug kbHotfixServer kbqfe kbprb kbexpertisebeginner kbmt KB928631 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:928631

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com