วิธีการติดตั้ง ASP.NET จะใช้ลักษณะการทำงานของ Active Server หน้า (ASP) ในนิพจน์เว็บ

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 928710 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

บทนำ

คุณต้องติดตั้ง Microsoft ASP.NET จะใช้ลักษณะการทำงานของ Microsoft Active Server หน้า (ASP) ในเว็บนิพจน์ของ Microsoft บทความนี้อธิบายวิธีการติดตั้ง ASP.NET ใน Microsoft Windows Server 2003 ใน Microsoft Windows XP Professional และ Microsoft Windows 2000

หมายเหตุ:asp.net ได้รับการสนับสนุนในระบบปฏิบัติการต่อไปนี้:
 • Microsoft Windows Server 2003
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows 2000 Professional
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server

ข้อมูลเพิ่มเติม

วิธีการติดตั้ง ASP.NET

Windows Server 2003

บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003, ASP.NET จะติดตั้งเป็นหน้าที่ระบบปฏิบัติการ เมื่อต้องการเปิดการใช้งาน ASP.NET ใช้วิธีการต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง
วิธีที่ 1: ใช้ในการตั้งค่าคอนฟิกเซิร์ฟเวอร์ของคุณตัวช่วยสร้าง
 1. คลิกเริ่มการทำงานแล้ว คลิกจัดการเซิร์ฟเวอร์ของคุณ.
 2. ในหน้าต่างจัดการเซิร์ฟเวอร์ของคุณ คลิกเพิ่ม หรือลบบทบาท.
 3. ในตัวช่วยการตั้งค่าคอนฟิกของคุณสร้างเซิร์ฟเวอร์ คลิกถัดไป.
 4. คลิกการเซิร์ฟเวอร์แอพลิเคชัน (IIS, ASP.NET)บทบาทเซิร์ฟเวอร์ แล้วคลิกถัดไป.
 5. คลิกเพื่อเลือกนั้นเปิดใช้งาน ASP.NETกล่องกาเครื่องหมาย และจากนั้น คลิกถัดไป.
 6. คลิกถัดไปอีกครั้ง
 7. ถ้าคุณได้รับการพร้อมท์ แทรกยังซีดี Windows Server 2003 ลงในไดรฟ์ซีดี และจากนั้น คลิกถัดไป.
 8. เมื่อการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์แล้ว คลิกเสร็จสิ้น.
วิธีที่ 2: ใช้เพิ่ม หรือเอาโปรแกรมออก
 1. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่แผงควบคุมแล้ว คลิกเพิ่ม หรือลบโปรแกรม.
 2. คลิกเพิ่ม/เอาคอมโพเนนต์ของ Windows ออก.
 3. ในการตัวช่วยสร้างคอมโพเนนต์ของ windowsคลิกเพื่อเลือกนั้นเซิร์ฟเวอร์แอพลิเคชันกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ภายใต้คอมโพเนนต์แล้ว คลิกรายละเอียด.
 4. ภายใต้เซิร์ฟเวอร์แอพลิเคชันคลิกเพื่อล้างกล่องกาเครื่องหมายสำหรับคอมโพเนนต์ย่อยที่คุณไม่จำเป็นต้อง คลิกตกลงแล้ว คลิกถัดไป.
 5. ถ้าคุณได้รับการพร้อมท์ แทรกยังซีดี Windows Server 2003 ลง ในไดรฟ์ซีดี หรือลง ในไดรฟ์ดีวีดี และจากนั้น คลิกถัดไป.
 6. เมื่อตัวช่วยสร้างคอมโพเนนต์ของ Windows เสร็จสิ้นการตั้งค่าคอนฟิกของ Windows Server 2003 คลิกเสร็จสิ้น.
วิธีที่ 3: ใช้ตัวจัดการ IIS
 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:inetmgrแล้ว คลิกตกลง.
 2. ใน IIS Manager ขยายของเครื่องคอมพิวเตอร์ และจากนั้น คลิกส่วนขยายของการบริการเว็บ.
 3. คลิกขวาในบานหน้าต่างด้านขวาasp.netแล้ว คลิกอนุญาตให้. สถานะของ ASP.NET เปลี่ยนเป็น "อนุญาต"

windows XP Professional หรือ Windows 2000

บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP Professional หรือ Windows 2000, ASP.NET ถูกติดตั้ง ด้วย Framework Microsoft .NET เมื่อต้องการใช้ ASP.NET บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP Professional หรือ Windows 2000 คุณต้องติดตั้ง.NET Framework ก่อน

หมายเหตุ:ก่อนที่คุณติดตั้ง.NET Framework บริการข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตของ Microsoft (IIS) ต้องถูกติดตั้งบนคอมพิวเตอร์
วิธีการติดตั้ง IIS
เมื่อต้องการติดตั้ง IIS ใน Windows XP Professional ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. คลิกเริ่มการทำงานแล้ว คลิกแผงควบคุม.
 2. คลิกสองครั้งเพิ่ม หรือลบโปรแกรม.
 3. คลิกเพิ่ม/เอาคอมโพเนนต์ของ Windows ออก.
 4. ในคอมโพเนนต์ของ Windows ตัวช่วยสร้าง คลิกเพื่อเลือกนั้นบริการข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต (IIS)กล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ในนั้นคอมโพเนนต์กล่อง แล้วคลิกรายละเอียด.
 5. คลิกเพื่อล้างกล่องกาเครื่องหมายสำหรับคอมโพเนนต์ย่อย IIS ที่คุณไม่จำเป็นต้อง คลิกตกลงแล้ว คลิกถัดไป.
 6. ถ้าคุณได้รับการพร้อมท์ ใส่ซีดี Windows XP ลง ในไดรฟ์ซีดี หรือลง ในไดรฟ์ดีวีดี และจากนั้น คลิกถัดไป.
 7. เมื่อตัวช่วยสร้างคอมโพเนนต์ของ Windows เสร็จสิ้นการตั้งค่าคอนฟิกของ Windows XP คลิกเสร็จสิ้น.
เมื่อต้องการติดตั้ง IIS ใน Windows 2000 ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่การตั้งค่าแล้ว คลิกแผงควบคุม.
 2. คลิกสองครั้งเพิ่ม/เอาออกโปรแกรม.
 3. คลิกเพิ่ม/เอาคอมโพเนนต์ของ Windows ออก.
 4. ในคอมโพเนนต์ของ Windows ตัวช่วยสร้าง คลิกเพื่อเลือกนั้นบริการข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต (IIS)กล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ในนั้นคอมโพเนนต์กล่อง แล้วคลิกรายละเอียด.
 5. คลิกเพื่อล้างกล่องกาเครื่องหมายสำหรับคอมโพเนนต์ย่อย IIS ที่คุณไม่จำเป็นต้อง คลิกตกลงแล้ว คลิกถัดไป.
 6. ถ้าคุณได้รับการพร้อมท์ ใส่แผ่นซีดี Windows 2000 ในไดรฟ์ซีดี หรือลง ในไดรฟ์ดีวีดี และจากนั้น คลิกถัดไป.
 7. เมื่อตัวช่วยสร้างคอมโพเนนต์ของ Windows เสร็จสิ้นการตั้งค่าคอนฟิกของ Windows 2000 คลิกเสร็จสิ้น.
วิธีการติดตั้ง.NET Framework
 1. เริ่มการทำงาน IIS
 2. ดาวน์โหลด Microsoft .NET Framework 2.0 โดยการไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft::
  http://msdn2.microsoft.com/en-us/netframework/aa731542.aspx
 3. ทำตามคำแนะนำในการติดตั้งโปรแกรม

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 928710 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 20 ตุลาคม 2553 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Expression Web
Keywords: 
kbtshoot kbexpertiseinter kbmt KB928710 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:928710

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com