คุณได้รับข้อความล้มเหลวสถานะของงานในตัวจัดการการป้องกันข้อมูล

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 928840 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

หลังจากที่คุณตั้งค่าคอนฟิก Microsoft System Center ข้อมูล Protection Manager เพื่อช่วยปกป้องข้อมูลบนเซิร์ฟเวอร์แฟ้มอย่าง น้อยหนึ่ง คุณพบกับอาการต่อไปนี้:
 • ไฟล์เซิร์ฟเวอร์ประกอบด้วยแบบจำลองที่ไม่สอดคล้องกัน
 • เมื่อคุณใช้'คอนโซลการดูแลตัวจัดการการป้องกันข้อมูล คุณสังเกตเห็นว่า อัตราการถ่ายโอนข้อมูลอาจโดยการสุ่มช้า
 • ข้อมูลที่จำลองแบบงานอาจล้มเหลวบนเซิร์ฟเวอร์แฟ้มอย่าง น้อยหนึ่งรายการ ในสถานการณ์เช่นนี้ ข้อมูลสถานะของงานที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ถูกสร้างขึ้นบนเซิร์ฟเวอร์แฟ้มที่ได้รับผลกระทบ:

  ข้อความสถานะ 1
  ชนิด: ตรวจสอบความสอดคล้อง
  สถานะ: ล้มเหลว
  คำอธิบาย: บริการ DPM จะไม่สามารถสื่อสารกับตัวแทนการแฟ้ม DPM บนเซิร์ฟเวอร์ localhost (ID รายละเอียด 52: ชื่อเครือข่ายที่ระบุไม่พร้อมใช้งาน (0x80070040))
  เวลาเริ่มต้น:เวลาเริ่มต้น
  เวลาที่ผ่านไป:ElapsedTime
  ข้อมูลที่มีการโอนย้าย: 118.51 กิกะไบต์ (127253828784 ไบต์)
  อัตราการถ่ายโอนข้อมูล: 464 กิโลไบต์/วินาที
  รายละเอียดแหล่งข้อมูล:ไดรฟ์ข้อมูลบนServername
  สมาชิกของกลุ่มป้องกัน: 7
  รายละเอียด
  กลุ่มการป้องกัน:ProtectionGroup
  ข้อความสถานะ 2
  ชนิด: ปรับให้ตรงกัน
  สถานะ: ล้มเหลว
  คำอธิบาย: การจำลองบนเซิร์ฟเวอร์ DPM สำหรับไดรฟ์ข้อมูลบนServernameไม่สอดคล้องกัน ไม่สามารถใช้การเปลี่ยนแปลงไปยังแฟ้มFilePath. (รายละเอียด 109 ID: กระบวนการนี้ไม่สามารถเข้าถึงแฟ้มได้เนื่องจากกำลังถูกใช้ โดยการดำเนินการอื่น (0x80070020))
  เวลาเริ่มต้น:เวลาเริ่มต้น
  เวลาที่ผ่านไป:ElapsedTime
  ข้อมูลที่มีการโอนย้าย: 1.79 กิกะไบต์ (1916715024 ไบต์)
  อัตราการถ่ายโอนข้อมูล: 100 กิโลไบต์/วินาที
  รายละเอียดแหล่งข้อมูล:ไดรฟ์ข้อมูลบนServername
  สมาชิกของกลุ่มป้องกัน: 7
  รายละเอียด
  กลุ่มการป้องกัน:ProtectionGroup
  ข้อความสถานะ 3
  ชนิด: ปรับให้ตรงกัน
  สถานะ: ล้มเหลว
  คำอธิบาย: การจำลองบนเซิร์ฟเวอร์ DPM สำหรับไดรฟ์ข้อมูลบนServernameไม่สอดคล้องกัน ไม่สามารถใช้การเปลี่ยนแปลงไปยังแฟ้มFilePath. (ID รายละเอียด 109: การเข้าถึงถูกปฏิเสธ (0x80070005))
  เวลาเริ่มต้น:เวลาเริ่มต้น
  เวลาที่ผ่านไป:ElapsedTime
  ข้อมูลที่มีการโอนย้าย: 1.57 กิกะไบต์ (1691028040 ไบต์)
  อัตราการถ่ายโอนข้อมูล: 207 KB/s
  รายละเอียดแหล่งข้อมูล:ไดรฟ์ข้อมูลบนServername
  สมาชิกของกลุ่มป้องกัน: 2
  รายละเอียด
  กลุ่มการป้องกัน:ProtectionGroup
  ข้อความสถานะ 4
  ชนิด: ปรับให้ตรงกัน
  สถานะ: ล้มเหลว
  คำอธิบาย: การจำลองบนเซิร์ฟเวอร์ DPM สำหรับไดรฟ์ข้อมูลบนServernameไม่สอดคล้องกัน ไม่สามารถใช้การเปลี่ยนแปลงไปยังแฟ้มFilePath. (ID รายละเอียด 109: ระบบจะไม่พบเส้นทางที่ระบุ (0x80070003))
  เวลาเริ่มต้น:เวลาเริ่มต้น
  เวลาที่ผ่านไป:ElapsedTime
  ข้อมูลที่มีการโอนย้าย: 116.74 MB (122411432 ไบต์)
  อัตราการถ่ายโอนข้อมูล: 221 กิโลไบต์/วินาที
  รายละเอียดแหล่งข้อมูล:ไดรฟ์ข้อมูลบนServername
  สมาชิกของกลุ่มป้องกัน: 2
  รายละเอียด
  กลุ่มการป้องกัน:ProtectionGroup
  หมายเหตุ:คุณอาจได้รับข้อความล้มเหลวสถานะงานอื่น ๆ
 • ตัวจัดการการป้องกันการทำข้อมูลการปรับให้ตรงกันอาจล้มเหลว ในสถานการณ์เช่นนี้ คุณได้รับข้อความสถานะที่มีลักษณะอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  ข้อความสถานะ 1
  คำอธิบาย: เนื่องจากวันที่และเวลางาน การซิงโครไนส์งานสำหรับเส้นทางบนServernameมีการล้มเหลว จำนวนรวมของงานที่ล้มเหลว = 4 งานสุดท้ายที่ล้มเหลวเนื่องจากสาเหตุต่อไปนี้: (ID 3115) DPM ไม่สามารถทำงานนี้ภายในเวลาปันส่วนของชุดงานที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มการป้องกันนี้ (หมาย 3151)
  ข้อความสถานะ 2
  ชนิด: ปรับให้ตรงกัน
  สถานะ: ล้มเหลว
  คำอธิบาย: การจำลองบนเซิร์ฟเวอร์ DPM สำหรับเส้นทางบนServernameไม่สอดคล้องกัน ไม่สามารถใช้การเปลี่ยนแปลงไปยังแฟ้มพาธและชื่อแฟ้ม. (ID รายละเอียด 109: การเข้าถึงถูกปฏิเสธ (0x80070005)
  เวลาเริ่มต้น:วันที่และเวลา.
  เวลาที่ผ่านไป:ElapsedTime
  ข้อมูลที่มีการโอนย้าย: 18.75 MB (19662648 ไบต์)
  อัตราการถ่ายโอนข้อมูล: 83 กิโลไบต์/วินาที
  รายละเอียดแหล่งข้อมูล:เส้นทางบนServername
  กลุ่มการป้องกัน: กลุ่มป้องกัน 1

สาเหตุ

ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นหากมีการกำหนดค่าคอมโพเนนต์ตรวจสอบในเวลาจริงของโปรแกรมป้องกันไวรัส เพื่อตรวจสอบแบบจำลอง และโอนย้ายแฟ้มบันทึกสำหรับปี 2549 Data Protection Manager ป้องกันไดรฟ์ข้อมูล คุณอาจพบปัญหานี้หากโปรแกรม Msdpmfsagent.exe บนเซิร์ฟเวอร์ตัวจัดการการป้องกันการทำข้อมูลการตรวจสอบคอมโพเนนต์ตรวจสอบในเวลาจริงของโปรแกรมป้องกันไวรัส

การแก้ไข

สำหรับตัวจัดการการป้องกันข้อมูล 2006

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ กำหนดค่าโปรแกรมป้องกันไวรัสเพื่อแยกการตรวจสอบในเวลาจริงของโปรแกรม Msdpmfsagent.exe บนเซิร์ฟเวอร์ตัวจัดการการป้องกันข้อมูล โดยค่าเริ่มต้น แฟ้ม Msdpmfsagent.exe จะอยู่ในโฟลเดอร์ต่อไปนี้:
%ProgramFiles%\Microsoft Manager\DPM\Bin ป้องกันข้อมูล
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการกำหนดค่า โปรแกรมป้องกันไวรัสติดตามในเวลาจริงขึ้นอยู่กับชื่อของกระบวนการ ติดต่อผู้ผลิตโปรแกรมป้องกันไวรัส
นอกจากนี้ หากคุณพบประสิทธิภาพการทำงานลดลงเมื่อคุณใช้คอนโซลการดูแล 2006 ของตัวจัดการการป้องกันข้อมูล ปิดใช้งานตรวจสอบในเวลาจริงของกระบวนการ Csc.exe โดยค่าเริ่มต้น แฟ้ม Csc.exe จะอยู่ในโฟลเดอร์ต่อไปนี้:
%windir%\Microsoft.net\Framework\V1.1.4322\Csc.exe
หมายเหตุ:กระบวนการ Csc.exe คือ คอมไพเลอร์ c# ตรวจสอบในเวลาจริงของกระบวนการ Csc.exe สามารถลดประสิทธิภาพการทำงานในปี 2549 Data Protection Manager เนื่องจากการตรวจสอบในเวลาจริงของกระบวนการนี้ทำให้โปรแกรมป้องกันไวรัสให้สแกนแฟ้มที่สร้างกระบวนการ Csc.exe เมื่อกระบวนการ Csc.exe สร้างข้อความของ XML

สำหรับ Data Protection Manager 2007

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ กำหนดค่าโปรแกรมป้องกันไวรัสเพื่อแยกการตรวจสอบในเวลาจริงของโปรแกรม Dpmra.exe บนเซิร์ฟเวอร์ตัวจัดการการป้องกันข้อมูล โดยค่าเริ่มต้น แฟ้ม Dpmra.exe จะอยู่ในโฟลเดอร์ต่อไปนี้:
%ProgramFiles%\Microsoft DPM\DPM\Bin

ข้อมูลเพิ่มเติม

การป้องกันไวรัสตรวจสอบ ของแบบจำลอง และ ของแฟ้มบันทึกการถ่ายโอนแบบเรียลไทม์ลดประสิทธิภาพการทำงานในปี 2549 Data Protection Manager ลักษณะการทำงานนี้เกิดขึ้นเนื่องจากกระบวนการตรวจสอบในเวลาจริงทำให้โปรแกรมป้องกันไวรัสให้สแกนแฟ้มบันทึกการถ่ายโอนทุกครั้งที่ 2006 Data Protection Manager ซิงโครไนซ์กับเซิร์ฟเวอร์แฟ้ม Also, the real-time monitoring process causes the antivirus program to scan all the affected files every time that Data Protection Manager 2006 applies changes to the replicas.

We recommend that you configure the antivirus program to delete infected files from file servers and from the Data Protection Manager server instead of using the quarantine feature to archive infected files. This is to help prevent data corruption of replicas and shadow copies.

If an antivirus program is configured to automatically clean and quarantine an infected file, the antivirus program modifies the file. However, Data Protection Manager 2006 is unable to detect these changes to the file. When Data Protection Manager 2006 tries to synchronize a replica that has been modified by another program, the replica and the shadow copies of the file may be corrupted. For more information about how to configure an antivirus program to delete infected files, see the program documentation, or contact the manufacturer of the antivirus program.

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับผู้ผลิตฮาร์ดแวร์ของคุณ เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้:
http://support.microsoft.com/gp/vendors/en-us
Microsoft จะให้ข้อมูลติดต่อของบริษัทอื่น เพื่อช่วยให้คุณสามารถขอรับการสนับสนุนทางเทคนิคได้ ข้อมูลติดต่อนี้อาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า Microsoft ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลการติดต่อกับบริษัทอื่นๆ เหล่านี้

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 928840 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 15 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft System Center Data Protection Manager 2006
 • Microsoft System Center Data Protection Manager 2007
Keywords: 
kbtshoot kberrmsg kbprb kbmt KB928840 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:928840

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com