Straipsnio ID: 928898 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

PO?YMIAI

Kai sistemoje ?Windows Vista? naudodami ?Microsoft Windows? leistuvo 11 versij? leid?iate vaizdo fail?, ?Windows Media? leistuvas gali laikinai neatsakyti. Pavyzd?iui, galite pasteb?ti kur? nors vien? i? ?i? po?ymi?:
  • Negalite u?daryti ?Windows Media? leistuvo.
  • Negalite pakeisti ?Windows Media? leistuvo dyd?io.
  • Negalite naudotis transportavimo valdikliais.
  • Negalite perkelti paie?kos juostos.
  Nors pastebite kur? nors i? ?i? po?ymi?, vaizdo ?ra?as leid?iamas s?kmingai. Po keli? minu?i? ?Windows Media? leistuvas v?l veikia tinkamai.

PRIE?ASTIS

?i problema kyla, kai ?Windows Media? leistuv? naudojate labai dideliam MPEG2 failui leisti.

PROBLEMOS SPRENDIMAS

1 b?das: palaukite, kol ?Windows Media? leistuvas veiks tinkamai

Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?, palaukite, kol ?Windows Media? leistuvas v?l prad?s veikti tinkamai. Jums gali tekti palaukti ne ilgiau nei minut?, jei leid?iate 1 gigabaito (GB) MPEG2 fail?.

2 b?das: nustatykite ir i?spr?skite problem? automati?kai


Ar ?i informacija buvo naudinga? Atsi?skite mums atsiliepim?

NUORODOS

Daugiau informacijos apie ?Windows Media? leistuvo technines problemas rasite apsilank? ?ioje ?Microsoft? svetain?je:

Savyb?s

Straipsnio ID: 928898 - Paskutin? per?i?ra: 2012 m. vasario 29 d. - Per?i?ra: 3.0
TAIKOMA:
  • Microsoft Windows Media Player 11
Rakta?od?iai: 
kbexpertisebeginner kbtshoot kbprb kbcip KB928898

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com