Windows Media Player 11 mo?e privremeno da prestane da se odaziva prilikom reprodukovanja video datoteke u sistemu Windows Vista

Prevodi ?lanaka Prevodi ?lanaka
Identifikator ?lanka: 928898 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

SIMPTOMI

Kada koristite Microsoft Windows Media Player 11 za reprodukovanje video datoteke u sistemu Windows Vista, Windows Media Player mo?e privremeno prestati da se odaziva. Na primer, mo?ete iskusiti neke od slede?ih simptoma:
  • Nije mogu?e zatvoriti Windows Media Player.
  • Nije mogu?e promeniti veli?inu prozora programa Windows Media Player.
  • Nije mogu?e koristiti kontrole prenosa.
  • Nije mogu?e premestiti traku za tra?enje.
  Istovremeno sa do?ivljajem nekog od ovih simptoma, video se uspe?no reprodukuje. Posle nekoliko minuta, Windows Media Player se ispravno odaziva.

UZROK

Do ovog problema dolazi kada koristite Windows Media Player za reprodukovanje veoma velike MPEG2 datoteke.

ZAOBILA?ENJE

1. metod: Sa?ekajte dok se Windows Media Player ne odazove

Da biste re?ili ovaj problem, sa?ekajte da se Windows Media Player odazove. Mo?da ?ete morati da sa?ekate 1 minut za MPEG2 datoteku od 1 gigabajta (GB).

2. metod: Automatska dijagnoza i otklanjanje problema


Da li su ove informacije bile korisne? Po?aljite nam povratne informacije

REFERENCE

Vi?e informacija o tehni?kim problemima programa Windows Media Player potra?iti na slede?oj Microsoft Veb lokaciji:

Svojstva

Identifikator ?lanka: 928898 - Poslednji pregled: 29. februar 2012. - Revizija: 3.0
ODNOSI SE NA:
  • Windows Media Player 11
Klju?ne re?i: 
kbexpertisebeginner kbtshoot kbprb kbcip KB928898

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com