Windows Media Player 11 co th tam thi khng ap ng khi ban phat tp video trong Windows Vista

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 928898 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

Khi ban s dung Microsoft Windows Media Player 11 phat tp video trong Windows Vista, Windows Media Player co th tam thi khng ap ng. Vi du; ban co th gp bt ky hin tng nao sau y:
  • Ban khng th ong Windows Media Player.
  • Ban khng th thay i kich thc Windows Media Player.
  • Ban khng th s dung cac kim soat truyn tai.
  • Ban khng th di chuyn thanh tim kim.
Cung luc ban gp mt trong cac hin tng nay, video phat thanh cng. Sau vai phut, Windows Media Player phan hi ung.

NGUYN NHN

S c nay xay ra khi ban s dung Windows Media Player phat tp MPEG2 qua ln.

CCH GI?I QUY?T KHC

Phng phap 1: i n khi Windows Media Player ap ng

khc phuc s c nay, i n khi Windows Media Player ap ng. Ban phai i khoang mt phut cho tp MPEG2 1 gigabyte (GB).

Phng phap 2: Chn oan va khc phuc s c t ng


Thng tin nay co hu ich khng? Vui long gi phan hi cho chung ti

THAM KH?O

bit thm thng tin v cac s c ky thut cua Windows Media Player, hay truy cp website sau cua Microsoft:

Thu?c tnh

ID c?a bi: 928898 - L?n xem xt sau cng: 29 Thang Hai 2012 - Xem xt l?i: 4.0
p d?ng
  • Microsoft Windows Media Player 11
T? kha:
kbexpertisebeginner kbtshoot kbprb kbcip KB928898

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com