Visual Studio 2005 Service Pack 1 laidos ap?valga

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 928957 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

Santrauka

?iame dokumente pateikiami ?inom? problem? su ?rengimo ir pa?alinimo i? Visual Studio 2005 Service Pack 1 (SP1), ir su Visual Studio 2005 SP1 funkcijos. Informacijos apie funkcinius pakeitimus, kurie yra ?traukti ? Visual Studio 2005 SP1, ?r. Kas yra naujo laidoje Visual Studio 2005 SP1.

Daugiau informacijos

?iame dokumente:
 • Kaip gauti Visual Studio 2005 SP1
 • ?iame pakeitim? pakete, nustato
 • Palaikomos kalbos ir operacin?s sistemos
 • ?rengimui taikomi reikalavimai
 • Visual Studio 2005 SP1 paramos
 • Diegimo problemos ? visoms platformoms
 • Diegimo problemos ? Windows Vista
 • Diegimo problemos-Windows Server 2003
 • Pa?alinti klausimai
 • ?inomos problemos ir apeiti
 • Technin?s pastabos
 • Susij? produktai

Kaip gauti Visual Studio 2005 SP1

Visual Studio 2005 SP1 galima rasti ?iose vietose:

Visual Studio 2005 komandos paketo SP1?is atsisi?sti si?lomas failas ?diegia pakeitim? paket? Microsoft Visual Studio 2005 Standard, Professional, komanda leidimuose.

Visual Studio 2005 komandos fondas Server SP1

?is atsisi?sti si?lomas failas ?diegia pakeitim? paketu Microsoft Visual Studio 2005 komandos fondas serveris.

Visual Studio 2005 Express leidimuose SP1?is atsisi?sti si?lomas failas ?diegia Microsoft Visual Studio 2005 Express leidim? pakeitim? paketu.

?iame pakeitim? pakete, nustato

Hotfixes Visual Studio 2005 SP1 s?ra?as i? Kar?tosios pataisos ? Visual Studio 2005 Service Pack 1, s?ra?as.

Palaikomos kalbos ir operacin?s sistemos

Palaikomos kalbos

Visual Studio 2005 SP1 numato vis? Visual Studio 2005 kalba produkt? atnaujinimai:
 • Kin? (supaprastinta)
 • Kin? (tradicin?)
 • Angl? (Jungtin?s Valstijos)
 • Pranc?z?
 • Vokie?i?
 • Ital?
 • Japon?
 • Kor?jos
 • Rus?
 • Ispan?

Palaikomos operacin?s sistemos

 • Microsoft Windows 2000 Professional SP4
 • Microsoft Windows 2000 Server SP4
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server SP4
 • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server SP4
 • Microsoft Windows XP Professional x 64 Edition (WOW)
 • Microsoft Windows XP SP2 profesin?s
 • Microsoft Windows XP Home Edition SP2
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2002 SP2
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2004 SP2
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition SP2
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition SP1
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition SP1
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition SP1
 • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition SP1
 • Microsoft Windows Server 2003, standartas x 64 Edition SP1 (WOW)
 • Microsoft Windows Server 2003, x 64 Enterprise Edition SP1 (WOW)
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x 64 Edition SP1 (WOW)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2, Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 R2, standartas x 64 Edition (WOW)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise x 64 Edition (WOW)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter x 64 Edition (WOW)
 • Microsoft Windows Vista

?rengimui taikomi reikalavimai

 • Licencijuot? viena i? palaikom? Visual Studio 2005 produktai turi b?ti ?diegta paskirties kompiuteryje.
 • Microsoft Windows Installer 3.1 arba naujesn? turi b?ti ?diegta paskirties kompiuteryje.
 • 192MB RAM yra reikalaujama. 256MB arba daugiau rekomenduojama.

Visual Studio 2005 SP1 paramos

Oficiali? param? galima gauti per Microsoft prisijungti.
Neformalus Bendrijos parama yra teikiama per su MSDN Forumai.

Diegimo problemos ? visoms platformoms

Paslaug? paketo diegimas trunka ilgiau nei pradinio produkto diegimo:

Visual Studio 2005 SP1 diegimas trunka ilgiau kaip ?diegti originalaus leidimo versij?, nes SP1 diegimo yra daug kaip produkto diegimo, bet su papildoma diegimo u?duotis. Diegimo laikas priklauso koks produktas yra ?diegti ir ? kompiuterio konfig?racij?.

Diegimui reikia daug vietos diske:

Didesnis u? priimt? pradinio produkto diegimo diske gali prireikti ?diegti pakeitim? paket?. Jei turite daugiau nei vien? Visual Studio produktas ?diegtas, jums reik?s vietos diske kiekvieno paslaug? paketo diegimas. Pakeitim? paket? galite rasti ?vertinim? reikia disko vietos ? atsisiuntimo puslap?.

Visual Studio 2005 SP1 bando ?diegti kelis kartus:

Pakeitim? paket? bus paleisti kelis kartus jei turite daug Visual Studio produkt? ?diegtas j?s? kompiuteryje. Ne prad?ti diegti daugiau nei vien? kart?.

Dialogo languose yra i? dalies pasl?pti diegimo metu:

?i problema kyla, jei perkelsite ? Konfig?ravimas... dialogo lange nuo centro ekrano. V?liau dialogo languose yra orientuota ? Konfig?ravimas... dialogo lange. Jei ? Konfig?ravimas... dialogo lange ekrano kampe, didesni? dialogo laukeliuose, kuriuose rodomi v?liau gali b?ti i? dalies i?jungti ekrano.

Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?:
 • Palikti ir Konfig?ravimas... dialogo lange centre ekrano.
I? karto po Visual Studio kompiliavimas nediegs Visual Studio 2005 SP1:
Visual Studio 2005 SP1 ?diegti negalite, kol debugger paslaugos u?darys.

Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?, atlikite vien? i? ?i? veiksm?:
 • Baigti rinkinius, kurie vyksta ir laukti derintuv? transliacijoms u?daryti. Tai gali u?trukti iki de?imties minu?i?.
 • Naudokite U?duo?i? tvarkytuv? nutraukti visas instancijas mspdbsrv.exe paslaugos.

Team Foundation Server B?tinosios s?lygos:

Turite ?diegti naujinim? i? ?B straipsnyje 919156 prie? prad?dami diegti Visual Studio 2005 SP1. ?is naujinimas u?tikrina, kad serveris negali apdoroti kliento u?klausas SP1 diegimo metu.

Visual Studio 2005 komandos fondas Server SP1 nepavyksta ?diegti arba pa?alinti, jeigu tinklo n?ra:

Visual Studio 2005 komandos fondas Server SP1 nepavyksta ?diegti arba pa?alinti kai tinkle n?ra. Tai yra problema su pasirinktin? veiksm?, kuris priklauso nuo Active Directory.

Scenarijus:
 1. Diegti Visual Studio 2005 komandos fondas serveris bendrai naudojamame tinkle.
 2. ?diekite reikalaujama i? ?B straipsnyje 919156.
 3. Kopijuoti Visual Studio 2005 komandos Foundation Server SP1 vietoje.
 4. I?jungti tinklo.
 5. ?diegti pakeitim? paket? i? vietos kelias. Pakeitim? paketo nepavyksta ?diegti.
Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?:
 • ?sitikinkite, kad tinklo yra prie? bandant ?diegti arba pa?alinti pakeitim? paket?.

Dezinstalacji Visual Studio 2005 interneto taikymo projektus reikia:

Atlikite ?iuos veiksmus ir ?diekite Visual Studio 2005 SP1 jei turite Visual Studio 2005 interneto taikymo projektus ?diegta:
 1. Pa?alinti, Visual Studio 2005 interneto taikymo projektus Add-in.
 2. Diegti Visual Studio 2005 SP1.

SQL Server Compact Edition ?rankiai ir vykdymo proceso:

Visual Studio 2005 SP1 yra naujinim? SQL Server Compact Edition 3.1 dizainas laiko komunalini? paslaug?. SQL Server Compact Edition ?rankiai Visual Studio 2005 SP1 yra UI/dialogai, ?rengini? CAB fail?, DataDirectory funkcija ir "ClickOnce" taikomosios paramos protingas prietaisas pl?tros komponentams. Turite atsisi?sti ir ?diegti ?iuos ?rankius ir runtime end-to-end SQL serverio duomen? pl?trai remti:

Kar?tosios pataisos atnaujinimas ? Visual Basic 2005 komand? eilut?s kompiliatorius (Vbc.exe) galima:

Visual Studio 2005 SP1 suteikia Visual Basic 2005 dizaino laiko kompiliatorius, ?skaitant pagerinti reagavim?, stabilumo ir efektyvumo patobulinim?. I? kar?t?j? patais?http://support.Microsoft.com/kb/924162 si?lo paslaug? paket? patobulinimus, Visual Basic 2005 komand? eilut?s kompiliatorius (vbc.exe).

?diegus Visual Studio 2005 SP1, ?diegti ?i? kar?t?j? patais? ? pl?tros ir dislokuoti ma?inos gauti paslaug? paketas nustato komand? eilut?s kompiliatorius jei bet kuri? i? toliau nurodyt? atvej?:
 • J?s kuriate svetaines su ASP.NET 2.0 Visual Basic 2005.
 • Diegiate ASP.NET 2.0 svetaini? para?yta Visual Basic 2005.
 • Kuriate Visual Basic 2005 projektams ne IDE naudojant komand? eilut?s kompiliatorius.

Pa?alinti Visual Studio 2005 SP1 beta versij? prie? ?diegiant spaudai:

Prie? diegdami spaudai Visual Studio 2005 SP1, turite pa?alinti Visual Studio 2005 SP1 Beta. Jei jums negalima pa?alinti beta pirm? kart?, j?s gausite tok? klaidos prane?im?:
Windows diegimo paslauga negali ?diegti pl?tot?s patais? kadangi pl?totinos programos gali neb?ti, arba naujinimo pataisa atnaujina kit? programos versij?. Patikrinkite, ar pl?totina programa yra kompiuteryje ir ar turite tinkam? patais? pl?tot?.
Jei norite pa?alinti beta versij? i? Windows 2000, Windows XP, Windows XP SP1, Windows Server 2003 RTM:
 1. Spustel?kite Prad?ti.
 2. Spustel?kite Valdymo skydas.
 3. Atidaryti Prid?ti arba ?alinti programas.
 4. Pasirinkite pakeitim? paketo beta versij? kiekvienam produktui, kuriam jis taikomas, ir spustel?kite Keisti/?alinti.
Jei norite pa?alinti beta versij? i? Windows XP SP2 ir Windows Server 2003 SP1:
 1. Spustel?kite Prad?ti.
 2. Spustel?kite Valdymo skydas.
 3. Atidaryti Prid?ti arba ?alinti programas.
 4. ?ym?s Rodyti naujinimus Jei tai jau nepasikeis.
 5. Pasirinkite sud?liota po kiekviena produkt?, kuriems ji taikoma, ir spustel?kite pakeitim? paketo beta versij? Pa?alinti.
Jei norite pa?alinti beta versij? i? Windows Vista:
 1. Spustel?kite Prad?ti.
 2. Spustel?kite Valdymo skydas.
 3. Spustel?kite Programos.
 4. Spustel?kite Rodyti ?diegtus naujinimus ? ? Programos ir funkcijos skyriuje.
 5. Pasirinkite pakeitim? paketo beta versij? kiekvienam produktui, kuriam jis taikomas, ir spustel?kite Pa?alinti.

Diegimo problemos ? Windows Vista

Diegimas Windows Vista reikalauja didesnes teises:

Jei Visual Studio 2005 SP1 ?dieg?te "Windows Vista", mes rekomenduojame, kad galite de?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite SP1 vykdom?j? fail? ir pasirinkite Paleisti kaip administratorius. Taip pat galite paleisti vykdom?j? privilegijuota konsol?s lange.

S?ranka dialogo lange neatvyksta:

Kad patikrinimo atsiranda pagal vartotojo abonemento valdymas (UAC) su vis? ?rengini? v?luoja pradinio i?vaizd? s?ranka dialogo lange. Buvo prane?ta apie v?luoja daugiau nei valand?.

Visual Studio 2005 Service Pack 1 naujinimas, skirtas Windows Vista

Mes leid?iame atnaujinimas Visual Studio 2005 SP1 spr?sti problemas su Vista platformoje. Nor?dami gauti daugiau informacijos, ?r. Visual Studio "Windows Vista".

Diegimo problemos-Windows Server 2003

Diegimas nepavyko i? Windows Server 2003 leidimuose su Windows Server 2003 SP1 ?diegti:

Klaida, prane??
1718 Klaida. Failas Failo vardas atmet? skaitmeninio para?o politikos.
?i problema kyla, kai kompiuteryje yra nepakankamas vientisos atminties, Windows Server 2003 ar Windows XP ?sitikinti, kad tinkamai pasira?ytas .msi paket? arba .msp paket?.

Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?:

Pa?alinti klausimai

33088 Klaida yra rodomas I?diegiant Visual Studio 2005 SP1:

?i klaida ?vyksta toki? situacij?:
 1. Diegti Visual Studio 2005 komandos bandymo leidimas.
 2. ?diegti paskirstytas bandym? vykdymo kontrolierius arba paskirstytas bandym? vykdymo agentas komponentas.
 3. ?diegti atitinkam? pakeitim? paket?.
 4. Pakeitim? paketo ?alinimas nesumoka su
  33088 Klaida: N?ra problema ?diegimo paket?.
Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?:
 1. Pa?alinkite komponent? naudodami "?traukti ir pa?alinti programas".
 2. Visual Studio pakeitim? paketui i?diegti.
 3. I? naujo ?diegti komponento.

Pa?alinti Visual Studio Team Suite 2005 SP1 pertraukos Visual Basic Express 2005 diegimo:

?i klaida ?vyksta toki? situacij?:
 1. Diegti profesin?s Visual Studio 2005.
 2. Diegti Visual Studio 2005 SP1 Visual Studio profesin?s.
 3. Diegti Visual Basic Express 2005.
 4. ?diegti vaizdo pagrindinio Express 2005 SP1.
 5. Pa?alinti profesin?s Visual Studio 2005.
 6. Veikia Visual Basic Express nepavyksta. Tai yra tod?l, kad yra 2 tr?ksta mazgai.
Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?:
 1. I? naujo ?diekite Visual Basic Express 2005 pasirinkdami ? Remonto variantas.
 2. I? naujo ?diekite Visual Basic Express 2005 SP1 pasirinkdami ? Remonto variantas.

Visual Web Developer Express SP1 nesugeba pa?alinti:

?i klaida ?vyksta toki? situacij?:
 1. Diegti Visual Web Developer Express.
 2. Diegti Visual Web Developer Express SP1.
 3. Pa?alinti Visual Web Developer Express.
 4. Diegti Visual Web Developer Express.
 5. Diegti Visual Web Developer Express SP1.
 6. Pa?alinti Visual Web Developer Express SP1.
 7. Klaida bus susidurta.
Gr??ti ? ?inomas sistemos b?senos:
 1. Pa?alinti Visual Web Developer Express.
 2. Diegti Visual Web Developer Express.
 3. Diegti Visual Web Developer Express SP1.

Visual Studio 2005 komandos Suite SP1 i?diegimas pa?alina simboliai:

Visual Studio 2005 komandos Suite SP1 i?diegimas pa?alina simbolis failus ir gali nutraukti originaliu Visual Studio 2005 produkto diegimu.

Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?:
 • Prek?s remonto ir Visual Studio 2005 pakeis visus tr?kstamus failus.

Visual Studio 2005 SP1 i?diegimas side-by-side scenarijuje gali nutraukti kit? paslaug? paketo diegimas

Du Visual Studio 2005 leidimuose yra ?rengti tame pa?iame kompiuteryje, esate atnaujina su pakeitim? paketu, pa?alinti pakeitim? paket? u? vien? versij? gr?? ? ne paslaug? paketo lygio failus ? kitas leidimas.

Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?:
 • I? naujo ?diegti pakeitim? paket? ? kitas leidimas.

?ini? baz?s (KB) skai?iai susijusios su kai kuri? pakeitim? paketai yra neteisinga:

Susijusios su kai kuri? pakeitim? paketus KB skai?ius neteisingai ant produkto Prid?ti / pa?alinti programas ar i?diegti program? valdymo skyde. Pagalba / daugiau informacijos mygtukas rodo nuorod? ? konkre?i? ?ini? baz?s straipsnyje, kuriose gali b?ti neteisingas KB numeris URL. Pra?ome kreiptis ? teising? KB skai?ius lentel?je.
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Tikrasis KB skai?iusPa?alinti KB skai?iusKalbaProdukt? grup?
926601926601Angl?Visual Studio 2005 komandos Suite
926602926602Japon?Visual Studio 2005 komandos Suite
926603926603Kin? (tradicin?)Visual Studio 2005 komandos Suite
926604926603Kin? (supaprastinta)Visual Studio 2005 komandos Suite
926605926603Kor?josVisual Studio 2005 komandos Suite
926606926603Vokie?i?Visual Studio 2005 komandos Suite
926607926607Pranc?z?Visual Studio 2005 komandos Suite
926608926608Ital?Visual Studio 2005 komandos Suite
926609926608Ispan?Visual Studio 2005 komandos Suite
926738922996Angl?Visual Studio 2005 komandos fondas serveris
926739922996Japon?Visual Studio 2005 komandos fondas serveris
926740922996Kin? (tradicin?)Visual Studio 2005 komandos fondas serveris
926741922996Kin? (supaprastinta)Visual Studio 2005 komandos fondas serveris
926742922996Kor?josVisual Studio 2005 komandos fondas serveris
926743922996Vokie?i?Visual Studio 2005 komandos fondas serveris
926744922996Pranc?z?Visual Studio 2005 komandos fondas serveris
926745922996Ital?Visual Studio 2005 komandos fondas serveris
926746922996Ispan?Visual Studio 2005 komandos fondas serveris
926747918525Kalb?Visual Studio 2005 Express leidiniai
926748926748Kalb?Visual Studio 2005 Express leidiniai
926749918525Kalb?Visual Studio 2005 Express leidiniai
926750922995Kalb?Visual Studio 2005 Express leidiniai
926751926751Kalb?Visual Studio 2005 Express leidiniai
928425926601Rus?Visual Studio 2005 komandos Suite

?inomos problemos ir apeiti

Naudotoj? pra?oma leidimo ?diegti kar?t?sias pataisas, esan?ias Visual Studio 2005 SP1 Windows Vista:

Jei Visual Studio 2005 SP1 hotfixes i?leid?iami ? ateit?, jums bus pasi?lyta leidimo ?diegti juos. Windows Vista UI re?imo ir tylus re?imas yra reikalingas leidimas. Jei turite automatizuoti Windows Vista ?diegti kar?t?sias pataisas, turite ?diegti kar?t?sias pataisas naudodami administratoriaus abonement?. Nor?dami gauti daugiau informacijos, ?r. Visual Studio 2005 Service Pack 1 naujinimas, skirtas Windows Vista .

Derinimo 64-Bit Windows diegim?:

Visual Studio 2005 SP1 yra keletas debugger nustato, kad veikia, kai j?s derinti 32 bit? program? 64 bit? Windows diegimus. Poabis ?i? patais? dirbti derinti 64 bit? program? 64 bit? diegimai. Tai yra tod?l, kad Visual Studio 2005 SP1 nekei?ia daugelis i? 64 bit? derinimo komponent?.

Derinimo 64 bit? gimtoji Visual Basic program? 64 bit? Windows diegim?:

Derinant Visual Basic programa Visual Studio 2005 SP1 64 bit? kompiuteryje, galite gauti ?? klaidos prane?im? ir derinimo programa bando ?vertinti i? dalies vardas (MyNamepavyzd?iui) per?valgos lange arba lange:
BC 30699 "MyName nepaskelbtas arba turintys modulis ne?keltas derinimo pos?dyje. "
Tai taikoma tik pra?ymams atspausdintoje Bet CPU ar x 64 kaip platformos tipo. Optimizavimo PBP formatas padar? Visual Studio 2005 SP1. Optimizuotas PDB formatu galima tik i? Visual Basic kompiliatorius, kad laivai su Visual Studio 2005 SP1. Derinimo 64 bit? sistemos Windows diegimas daroma per nuotolinio derinimo komponent?, bet tas sud?tines dalis, nebuvo atnaujinti suprasti optimizuotas PDB formatu.

Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?:
 • Pateikti vis? kvalifikacij? pavadinim? ir derinimo programa windows. Pvz.: ConsoleApplication1.MyClass.MyName.

Nuotolin? derinim?:

Visual Studio 2005 SP1 negali b?ti ?diegta sistema, kuri n?ra Visual Studio 2005, diegimas. Tod?l, kompiuteriai, kuriuose yra tik nuotolinio derinimo komponent? ir kuriuose n?ra Visual Studio 2005 negali atnaujinti Visual Studio 2005 SP1.

Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?, atlikite vien? i? ?i? veiksm?:
 • Visual Studio 2005 SP1 keitimus taikyti kompiuteri?, kuriuose Nuotolinis derinimo komponent? pakei?iant j? sudedamosios dalys C:\Program Files\Microsoft Visual Studio 8\Common7\IDE\Remote Debugger\x86\.
 • Dalis, C:\Program Files\Microsoft Visual Studio 8\Common7\IDE\Remote Debugger\x86\ katalog? tinkle, kad nuotolini? kompiuteri? paleisti msvsmon.exe tiesiai i? tos akcijos.
PastabaDerinimo pataisymai Visual Studio 2005 SP1 n?ra ?diegti 64 bit? kompiuteriuose, nes n? vienas i? failai C:\Program Files\Microsoft Visual Studio 8\Common7\IDE\Remote Debugger\ kei?iami. Jei norite taikyti derinimo programoje nustato ? nutolusi? sistemas, naudoti 32 bit? sistem? kaip ?altin? derinimo komponent?.

?diegti kelet? Windows Embedded CE 6.0 SDK:

?diegus kelet? Windows Embedded CE 6.0 SDK, pagr?stas pa?ios operacin?s sistemos projektavimas, j?s pamatysite tik vien? SDK Visual Studio 2005 SP1 gimtoji projekt? k?rimo vedlio.

Scenarijus:
 1. Diegti Visual Studio 2005 SP1.
 2. ?diegti kelis WINCE6.0 SDK, pagr?sti tos pa?ios operacin?s sistemos konstrukcijos.
 3. Kurti naujus gimtoji ir spustel?kite platform? pasirinkti SDK platforma. Bus nurodytas tik vienas SDK.

Valdom? i?tekli? redaktorius:

Norite prid?ti nauj? ?vaizd?, piktogram? ar tekstiniame faile arba esamo failo, n?ra projekto aplanke arba vien? i? jo poaplanki?, sukels Visual Studio Rodyti ?? klaidos prane?im?:
Band? skaityti ar ra?yti saugom? atminties. Tai da?nai rodo, kad kitos atminties yra sugadintas.
Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?:
 1. Perkelti arba kopijuoti bitmap ar kit? fail? ? paskirties aplank? projekto (paprastai ? I?tekli? aplankas).
 2. Vilkite fail? i? ten ? valdom? i?tekli? redaktorius.

Naujausiose versijose Qt bibliotekos ?altinio nurodykite klaidas kompiliavimo:

Nustatyti kompiliatoriui VC ++ suk?l? tam tikr? ?ablono kodas negali sudaryti su Visual Studio 2005 SP1 ir suteikia C2244 klaida. Kodas, kad ji kaupia be SP1 naudoja paveldima ?ablon? klases ir ?d?tos tipai. Vis? pirma, dabartin?s versijos Qt bibliotekos ?altinio naudoti tokio ?ablono kod? yra tur?s ?takos ?is pakeitimas.

Papras?iausios formos problemi?kas kodas atrodo taip:
template <class T>
class A
{
public:
  typedef int N_A;
};

template <class T>
class B : public A<T>
{
public:
  typename A<T>::N_A test();
};

template <class T>
typename A<T>::N_A B<T>::test()  /* 1 */
{ 
  return 0;
}
B klas?s ?ablonas paveldi i? ?ablono klas? A. A<T> turi ?d?tos tip?, N_A, kad B<T>:: test() gr??ina. Visual Studio 2005 SP1 kompiliatorius gamina C2244 klaidos pa?ym?tos eilut?s / * 1 * /. Problemos yra ?vesti typedef u? A<T>:: N_A B<T> ir naudoti kad typedef visoje B<T>. Su problemos, kode yra pakeistas ?:</T> </T> </T> </T> </T>
template <class T>
class A
{
public:
  typedef int N_A;
};

template <class T>
class B : public A<T>
{
public:
  typedef A<T>::N_A N_B; // typedef definition
  typename N_B test(); // use of the typedef in the return type
};

template <class T>
typename B<T>::N_B B<T>::test()  // use of the typedef in the return type
{ 
  return 0;
}

Per?i?ri Visual Basic programa renginiai sugenda vizualin? studija:

Paspaud? Rodyti parai?kos renginiai taikant ypatybi? lap? ? Visual Basic project sukels Visual Studio ? avarij? jei ApplicationEvents.vb failas jau neegzistuoja.

Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?:
 • Sukurkite rinkmen?, pavadint? ApplicationEvents.vb i? esm?s Visual Basic projekt? ir tada ?terpti ?? tekst?:
  Namespace My
  ' The follow events are available for MyApplication:
  '
  ' Startup: Raised when the application starts, before
  ' the startup form is created.
  ' Shutdown: Raised after all application forms are closed.
  ' This event is not raised if the application terminals
  ' abnormally.
  ' UnhandledException: Raised if the application encounters
  ' an unhandled exception.
  ' StartupNextInstance: Raised when launching a single-
  ' instance application and the application is already
  ' active.
  ' NetworkAvailabilityChanged: Raised when the network
  ' connection is connected or disconnected.
  
  Partial Friend Class MyApplication
  
  End Class
  
  End Namespace
  

XML konstruktoriuje sugenda, kai XML schema TargetNamespace nuosavyb? yra tu??ias:

Kai XML schemos yra su <Include>kad nuorodos kit? XML schemas, XML konstruktoriuje gali u?strigti, jei ir Namespace (</Include>xmlns) arba TargetNamespace ()targetNamespace) yra reik?m?, kuri skiriasi nuo vard?, nurodytas nurodo susieta schema. Kitaip tariant, kai schemos yra kit? schem?, jie turi nuoroda ta pa?ia vardaviete.

Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?:
 1. Schemos failo lange Solution Explorer de?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite ir pasirinkite Rodyti kod? atidaryti schemos rengykl?je.
 2. Rinkinys targetNamespace ir xmlns su ta pa?ia vardaviete.

Team Foundation Server:

Daugiau informacijos apie Team Foundation serverio s?ranka susijusi? problem?, ?r. Microsoft Team Foundation Server 2010 Service Pack 1.

Profiler vairuotojas tampa netinkami Windows 2000:

Profiler vairuotojas kartais nustos veikti Windows 2000 platformose. Bando prad?ti steb?ti m?gini? ?mimo re?imu pateiks ataskait? ?vyko klaida. Bando paleisti monitoriaus sekimo re?imu prane? ?sp?jim? apie ne gal?t? paleisti tvarkykl?s.

Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?:
 1. I? naujo paleiskite kompiuter?.
 2. Vykdykite ?ias komandas:
  vsperfcmd -driver:uninstall
  vsperfcmd -driver:start
 3. Prisijungti prie kompiuterio.
 4. ?eikite ? kompiuter?.
 5. Prad?ti steb?ti kaip ir anks?iau.

CFindReplaceDialog ne lokalizuota gimt?ja Smart Device projektuose:

Su CFindReplaceDialog rodo kai vadinamas i? gimtoji C ++ protingas prietaisas programos ne angl? ?renginyje tekstas angl? kalba. CFindReplaceDialog i?tekli? n?ra lokalizuota, ir n?ra jokio nutarimo ?iuo klausimu.

Esam? Windows Mobile SDK m?giniai ir protingas prietaisas programose gali ne?manoma surinkti:

Daugelis esam? pavyzd?i? ir gimtoji vartotojo program? kai pastatytas naudojant Visual Studio 2005 SP1 nepavyks surinkti ?? klaidos prane?im?:
Klaida LNK2019: nei?spr?stas i?or?s simbolis __GSHandlerCheck
M?giniai ir Windows Mobile 5.0 SDK skirta Pocket PC ir Windows Mobile 5.0 SDK delniniam kompiuteriui yra paveikti ?i? problem?.

Visual Studio 2005 SP1 naujina Visual Studio kompiliatoriai /GS param?, turi b?ti Windows CE 6.0 kompiliatorius. Gimtoji C ++ protingas prietaisas projektuose, n?ra ai?kiai susieti su "libcmt.lib" arba kad i?jungti /GS, ir kad veikia ankstesn?s ?terpt?j? CE 6.0 platformose atsiras nuoroda klaid?.

Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?:
 1. Papildomas bibliotekas susieti su s?ra?e ?traukti "libcmt.lib".
 2. I?junkite persp?jimo linker (/ nowarn:4099)

Duomen? suri?imas pralaimi koduojam? interneto tyrimus ? Visual Studio Team Suite u? programin?s ?rangos testeriai:

?i klaida ?vyksta, kai koduojami interneto bandymus su skirtingais duomen? ?altiniais paleid?iamos i? pa?ios apkrovos bandymas.

Scenarijus:
 1. Sukurti dviej? koduojam? interneto tyrim?, kurie naudoti duomen? susiejimo ir yra susietas su skirtingais duomen? ?altiniais.
 2. Prid?ti dviej? bandym? vienkartin? apkrova bandymas.
 3. Paleisti apkrovos bandymas.
Klaida nurodo, kad vienas i? dviej? duomen? ?altini? duomen? negalima rasti.

Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?:

Interneto program? ir projekt?

Pertvarkymas efektyvum? ASP.NET svetain? projektams yra geresnis:

Remtis pakartotinio ?traukimo operacijai, sprendimo, kuris yra ASP.NET svetain?je dabar atlieka geriau.

Prie? nustatant jei .aspx puslapis tur?t? b?ti ?keltas, pakartotinio ?traukimo operacijai bus:
 • Atlikti leksikos paie?k? kad elementas, kuris yra buvo przebudowana nustatyti, jei jis egzistuoja .aspx puslapyje.
 • Nustatyti, ar nuoroda yra prieinama i? esamos taikymo apimties.
?iniatinklio programos projektuose, pervardyti pertvarkymas ir rasti-visos nuorodos nepalaiko i? .aspx fail?. Ta?iau, Pakartotinis ?traukimas ? kod?-u? failus visi?kai pritaria.

Interneto taikymo projekto keitimo klausimus:

Konvertavimo mi?rus tirpalo, kuriame yra Visual C# ir Visual J# projektus gali nepavykti arba gali gaminti yra tu??ias projektas. Problemos yra konvertuoti kiekvienam projektui atskirai pradedant nauj? egzempliori? Visual Studio u? konversij?.

At?aukimas pertvarkymo projekto ?iniatinklio programos projekt? gali sukelti klaida ir palikti projekt? valstyb?je, pus?-paversti.

Modernizavimo 2003 Visual Basic 6 WebClass projektas gali nepavykti u?baigti. Problemos yra u?daryti projekt?, ir tada i? naujo ir i? naujo paleiskite atnaujinimo.

? interneto taikymo projektus, kai konvertuojate Visual Basic failus arba .aspx fail?, dizaineris fail? gali atnaujinti teisingai. Problemos yra rankiniu b?du pataisyti fail?.

Interneto svetain?s ir interneto taikymo projektus bendrieji klausimai:

?iniatinklio programos projekto sistema aptinka ne tr?ksta web.config failai. Pridedant valdiklis, kuris reikalauja konfig?racijos informacija bus sukelti klaiding? aplank?, ? kur? rodomos lange Solution Explorer. Problemos yra ?traukti web.config fail? rankiniu b?du prie? prid?dami visi tikrinimai prie ?iniatinklio programos projekt?.

Interneto taikymo projektus, kuriuose yra subprojektus, kad nuoroda kontrol?s ?aknis projekte gali pakabinti IDE.

Jei interneto svetain?s sprendim?, kuris yra .pdb ir .xml failai yra ?trauktas ? TFS ?altinio kontrol?s, .xml failus ir .pdb failus gali b?ti nepridedamas teisingai.

Visual Studio atminties nuot?kio kai veikiate vedl? viduje vaizdas viduje yra daugiavaizdini?. Problemos yra i?saugoti sprendim? ir tada i? naujo paleiskite Visual Studio.

Bin katalog? svetain?s ir ?iniatinklio programos projekt? pakeitimai gali sukelti Visual Studio sukurti ?e??lin? kopij? vis? bin katalog?. ?? kopijavim? galima sul?tina Visual Studio ir naudoja disko viet?.

Jei j?s? puslapis ir naudotojo kontrol? yra pagal pa?ios ?aknies vard? skirting? vard?, generuoja kod? nebus kompiliuojamas nes vard?, kad dizaineris sukuria vartotojo kontrol?s viduje puslapio deklaracija negerai. Problemos yra panaikinti deklaracijos i? dizainerio fail? ir tada pad?kite j? ? kodo atsilieka fail?. Kai jis persik?l? ? kodo atsilieka fail?, jis liks ten nepakeistos net jei pakeisite puslap?.

?diegimas ir i??mimas tre?iosios ?alies nar?ykl?se gali sukelti veikia paspausdami F5 ir per?i?r?ti nar?ykl?je komanda sustabdyti darbo d?l interneto taikymo projektus. Patikrinkite, ar registro rakte yra vis dar prieinami:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Paths\IEXPLORE.EXE] @=""C:\\Program Files\\Internet Explorer\\iexplore.exe"" ""Path""=""C:\\Program Files\\Internet Explorer;"""
?diegus pakeitim? paket?, interneto taikymo projektus su Windows 2000, gali nepavykti prisijungti prie kliento ASP.NET pl?tros serverio. Tai gali sukelti statyti ?lugti ir gali pakabinti Visual Studio. Problema kyla d?l lenktynes tarp projekto sistema ir pl?tros serverio. Problemos yra sukonfig?ruoti naudoti IIS Windows 2000 ir taip i?vengti pl?tros serverio projekto.

?iniatinklio programos projekte, bando kurti ?vykio apdorojimo program? dukart spustel?dami dizaineris renginys gali nepavykti kai puslapis klas?je yra vienas ar daugiau perkrautas metodus. Tai neturi atsitikti kai naudojate interneto svetain?s projektas.

Publikavimas ?iniatinklio programos projekt? skaitymo akcija bus sukelti Visual Studio ? avarij?. Problemos yra ?sitikinti, kad dalis yra ?ra?omas.

Tre?iosios ?alies u?kardos gali sukelti Visual Studio ? avarij?.

?iniatinklio programos projekte, kas naudoti CTRL + F5 arba per?i?r?ti nar?ykl?je sukels nauj? Internet Explorer bus prad?ta egzempliori?.

Interneto svetain?je projektus nepavyksta tinkamai sud?lioti ? interneto taikymo projektus.

Prid?dami paveiksl?l? per resource puslapio ypatyb?s gali sukelti klaiding? klaidos prane?imas bus rodomas.

WSE 3.0 paie?kos neveikia su projekt?, kurie buvo sukurti naudojant Visual Studio 2005 ?iniatinklio programos projektas. Sekimas veikia kaip tik?tasi WSE 3.0, svetain?s projektams.

Leid?ianti atsekti profiliavimas interneto taikymo projektus arba ?iniatinklio tarnyb? taikom?j? program?:

P?dsak? profiliavimo i? Visual Studio IDE neveikia interneto taikymo projektus arba ?iniatinklio tarnyb? taikom?j? program?. Vartotojo kodas nemat? ataskaitose.

Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?:
 1. Atidarykite puslapio projekto ypatyb?s.
 2. Visual C# projekt?, pavadinimas pakei?iamas ? Post-Build renginys komand? eilut?s lange:
  (DevEnvDir) $\...\..\team tools\performance tools\vsinstr$(TargetPath)
 3. Visual Basic projekt?, spustel?kite Statyti renginiai Nor?dami atidaryti, Statyti renginiai dialogo lange. Pavadinimas pakei?iamas ? Post-Build renginys komand? eilut?s lange:
  (DevEnvDir) $\...\..\team tools\performance tools\vsinstr$(TargetPath)
 4. Profilis kaip ?prasta i? IDE.
Jei norite paleisti m?gini? ?mimo profiliavimo, pa?alinti ?i? linij? i? ypatybi? lapas.

Neapibr??ta klaida tikrinant ? Visual Studio 2003 ?iniatinklio programos po perskai?iavimo ? Visual Studio 2005 SP1:

?i klaida ?vyksta toki? situacij?:
 1. Visual Studio 2003 m. sukurti sprendim?, prid?ti ?iniatinklio taikom?j? program? ir tada prid?kite j? prie ?altinio kontrol?s.
 2. Visual Studio 2005, d?l to Failas meniu, spustel?kite Atidaryti i? ?altinio kontrol?s ir tada pasirinkite Visual Studio 2003 m. tirpal?.
 3. ? ? Migracijos Pasirod?iusiame dialogo lange spustel?kite Apdaila perkelti tirpalas ? Visual Studio 2005.
 4. ?is ?sp?jimas rodomas atliekant perk?lim?:
  Vieno ar daugiau objekt? tirpale nepavyko ?kelti d?l ?ios(-i?) prie?asties(-?i?): projekto failas arba interneto buvo perkelti, pervardyti arba n?ra j?s? kompiuteryje. ?ie projektai bus pa?ym?ti kaip nepasiekiamas lange Solution Explorer. I?pl?skite projekto mazgas parodyti projekto nepavyko ?kelti prie?astis.
 5. Spustel?kite gerai. Sprendimas bus perkelta s?kmingai, bet bus galima perkelti, projekto ir jis bus nepasiekiamas Tirpale Explorer.
Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?:
 1. Diegti Visual Studio 2003.
 2. Sukurti sprendim? Visual Studio 2003.
 3. Diegti Visual Studio 2005.
 4. ?kelti Visual Studio 2005 m. tirpal? ir tada i?saugokite j?.
 5. Diegti Visual Studio 2005 SP1.
 6. ?kelti tirpalo, kur? ?ra??te atlikdami 4 veiksm?.

Technin?s pastabos

Vartotojams dirbti su ARMV4i ir ARMV4T valdybos tipai:

Jei dirbate su ARMV4i ir ARMV4T valdybos tip? su instrukcija nustatyti ID. 84017153 ir 84082689, tada jums nebus gal?t? mums Visual Studio diegti programas, derinti arba patikrinti ?renginiuose.

Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?:
 1. Padaryti atsargin? kopij? Microsoft.TypeMaps.8.0.xsl, kuris yra C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Microsoft\corecon\1.0\addons\.

  ? Microsoft.TypeMaps.8.0.xsl, po <QISCONTAINER>(6 linija)</QISCONTAINER>, prid?kite ?ias eilutes:
  <QIS ID="84017153">
   <PROPERTYCONTAINER>
    <PROPERTY ID="default" Protected="true">ARMV4I</PROPERTY>
     </PROPERTYCONTAINER>
  </QIS>
  <QIS ID="84082689">
   <PROPERTYCONTAINER>
    <PROPERTY ID="default" Protected="true">ARMV4I</PROPERTY>
   </PROPERTYCONTAINER>
    </QIS>
  
 2. ?ra?yti fail?.

Susij? produktai

Microsoft prietaiso emuliatorius 2.0 versija:

Visual Studio 2005 SP1 n?ra atnaujinti ?diegtos Microsoft prietaiso emuliatorius. Microsoft Device Emulator 2.0 bus i?leistas 2007 m. sausio m?nes?. Su Microsoft Device Emulator 2.0 vartotojai gali gauti daug didesn? na?um? ir tikslin?s prietaisas program? k?rimas neseniai i?leistas ?terpt?j? Windows CE 6.0 platforma. Daugiau informacijos ?r. http://go.Microsoft.com/fwlink/?linkid=80668.

Crystal Reports Visual Studio 2005 paslaugos 1 pakeitim? paketas:

Crystal Reports for Visual Studio 2005 Service Pack 1 bus i?leistas 2007 m. pavasar?. Pakeitim? paketas bus padidinti bendr? kokyb? produkto bruo?ai ir i?laikyti auk?t? suderinamumo su Visual Studio 2005 SP1 ir Windows Vista. Pakeitim? paket? nagrin?s klausimus, i?keltus klient? atsiliepimus ir vidaus tyrim?. Verslo objektai yra ?sipareigojusi didinti m?s? gamini? kokyb?. Nor?dami gauti daugiau informacijos, arba atsisi?sti naujausi? Crystal Reports Visual Studio pakeitim? paketus, apsilankykite Crystal ataskaitas pakeitim? paketus.

Dotfuscator Community Edition:

Dotfuscator Bendrijos leidimas atnaujintas nuo Visual Studio 2005 originalaus leidimo versij?. Pra?ome apsilankyti Pirmumo sprendimai skaityti apie pakeitimus ir gauti nemokam? naujinim?.

© 2006 Microsoft Corporation

Savyb?s

Straipsnio ID: 928957 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. bir?elio 7 d. - Per?i?ra: 1.0
Taikoma:
 • Microsoft Visual Studio 2005 Team Edition for Software Architects
 • Microsoft Visual Studio 2005 Team Edition for Software Developers
 • Microsoft Visual Studio 2005 Team Edition for Software Testers
 • Microsoft Visual Studio 2005 Team Foundation Server
 • Microsoft Visual Studio 2005 Standard Edition
 • Microsoft Visual Studio 2005 Professional
Rakta?od?iai: 
kbhowto kbreadme kbfix kbinfo kbmt KB928957 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus ir po to bendruomen?s suredaguotus straipsnius, taip pat ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni? daugeliu kalb?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba m?s? klient? naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 928957

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com