SQL Server 2000 tablo ile bir veri oluşturma planına Visual Studio 2005 Team Edition için veritabanı uzmanları doldurmak çalıştığınızda bir hata iletisi alabilirsiniz: "System.Data.SqlClient.SqlError: verilmeyen örtülü veri dönüştürme nte yazın

Makale çevirileri Makale çevirileri
Makale numarası: 928965 - Bu makalenin geçerli olduğu ürünleri görün.
Hepsini aç | Hepsini kapa

Bu Sayfada

Belirtiler

Veritabanı uzmanları için Microsoft SQL Server 2000 tablo ile bir Microsoft Visual Studio 2005 Team Edition veri oluşturma planına doldurmak çalıştığınızda, aşağıdakine benzer bir hata iletisi alabilirsiniz:
TableName Tablo: System.Data.SqlClient.SqlError: verilmeyen örtük dönüştürme veri türü ntext veri varchar yazın, ' TableName ', <a1>sütun</a1> ' ColumnName ' tablo. Bu sorguyu çalıştırmak için CONVERT işlevi kullanın.
Not Bu sorun, 4000'den fazla karakter içeren, varchar veya nvarchar bir alan için bu alanı doldurmak çalıştığınızda oluşur.

Neden

Bu sorun, varchar veya nvarchar veri türü metin veya ntext veri türü SqlClient sağlayıcı dönüştürür nedeniyle oluşur. Ancak, SQL Server 2000'de bir varchar veya nvarchar veri türü için metin veya ntext veri türüne dönüştüremiyor.

Not Microsoft SQL Server 2005'te, SqlClient sağlayıcı varchar(max) veya nvarchar(max) veri türü yerine metin veya ntext veri türü kullanır. Bu nedenle, SQL Server 2005'te bu sorun oluşmaz.

Pratik Çözüm

Bu soruna geçici bir çözüm bulmak için <a0></a0>, bir SQL Server 2000 veritabanında varchar sütunu 4000'den fazla karakterler içerdiğinden emin olun.

Durum

Microsoft, "Geçerli Olduğu Ürünler" bölümünde listelenen Microsoft ürünlerinde bu sorunun olduğunu onaylamıştır.

Daha fazla bilgi

Sorunu Yeniden Oluşturma Adımları

 1. Microsoft Visual Studio 2005'i başlatın.
 2. Dosya menüsünde Yeni ' nin üzerine gelin ve sonra Project ' i tıklatın.
 3. Veritabanı projeler ' nı genişletin ve sonra da Microsoft SQL Server ' ı tıklatın.
 4. SQL Server 2000 ' i tıklatın, Database1 <a2>ad</a2> kutusuna yazın ve Tamam ' ı tıklatın.
 5. Solution Explorer'da (Çözüm Gezgini), Şema nesneleri genişletin, sonra da Tablolar ' ı sağ tıklatın, Ekle ' yi tıklatın ve Tablo</a1>'ı tıklatın.
 6. Adı kutusuna, MaxVarChar yazın ve sonra Ekle ' yi tıklatın.
 7. Dbo.MaxVarChar.table.sql dosyasındaki kodu aşağıdaki kod örneği ile değiştirin.
  CREATE TABLE [dbo].[MaxVarChar]
  (
  [VarChar_maxLength] [varchar] (8000) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CS_AS NULL
  ) ON [PRIMARY]
 8. Veri menüsünden, T-SQL Düzenleyici ' ye gelin ve SQL Yürüt</a1>'ı tıklatın.
 9. Veritabanına bağlan iletişim kutusuna veritabanı bağlantısı <a0>bağlantı</a0> listesinde tıklatıp seçin ve Tamam ' ı tıklatın.
 10. Solution Explorer'da (Çözüm Gezgini), Veri oluşturma plan ' ı sağ tıklatın, sonra da Ekle işaret ve sonra da <a2>Veri oluşturma plan</a2>'ı tıklatın.
 11. Adı kutusuna, DataGenerationPlan1.dgen yazın ve sonra Ekle ' yi tıklatın.
 12. Dbo.MaxVarChar onay kutusunu seçmek için tıklatın.
 13. Veri menüsündeki Veri Oluşturucu için işaretleyin ve sonra Verisi oluştur'u tıklatın.

  NotEvet tıklatın Yeni satırları eklemeden önce seçilen tabloların içeriğini temizlemek istiyor musunuz? iletişim kutusu görüntülenir.
 14. Veritabanına bağlan iletişim kutusuna veritabanı bağlantısı <a0>bağlantı</a0> listesinde tıklatıp seçin ve Tamam ' ı tıklatın.

  "Belirtiler" bölümünde değinilen hata iletisini alırsınız.

Özellikler

Makale numarası: 928965 - Last Review: 13 Aralık 2006 Çarşamba - Gözden geçirme: 1.0
Bu makaledeki bilginin uygulandığı durum:
 • Microsoft Visual Studio 2005 Team Edition for Database Professionals
Anahtar Kelimeler: 
kbmt kbtshoot kbpubtypekc kberrmsg kbprb KB928965 KbMttr
Machine-translated Article
ÖNEMLİ: Bu makale, bir kişi tarafından çevrilmek yerine, Microsoft makine-çevirisi yazılımı ile çevrilmiştir. Microsoft size hem kişiler tarafından çevrilmiş, hem de makine-çevrisi ile çevrilmiş makaleler sunar. Böylelikle, bilgi bankamızdaki tüm makalelere, kendi dilinizde ulaşmış olursunuz. Bununla birlikte, makine tarafından çevrilmiş makaleler mükemmel değildir. Bir yabancının sizin dilinizde konuşurken yapabileceği hatalar gibi, makale; kelime dağarcığı, söz dizim kuralları veya dil bilgisi açısından yanlışlar içerebilir. Microsoft, içeriğin yanlış çevrimi veya onun müşteri tarafından kullanımından doğan; kusur, hata veya zarardan sorumlu değildir. Microsoft ayrıca makine çevirisi yazılımını sıkça güncellemektedir.
Makalenin İngilizcesi aşağıdaki gibidir:928965

Geri Bildirim Ver

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com