Poruka o gre?ci kada otvorite radnu svesku koja sadr?i ?elije u koje ste uneli reference na relativno ime u programu Excel 2007: ?Excel ne mo?e da dovr?i ovaj zadatak sa dostupnim resursima?

Prevodi ?lanaka Prevodi ?lanaka
Identifikator ?lanka: 928976 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

SIMPTOMI

Razmotrite slede?i scenario. U programu Microsoft Office Excel 2007 kreirate radnu svesku koja sadr?i relativno ime. Zatim u drugoj, novoj radnoj svesci pritisnete tastere CTRL+ENTER da biste popunili opseg ?elija referencama na relativno ime. Drugu radnu svesku ?uvate kao datoteku formata ?Excel 97-2003 radna sveska (*.xls)?, a zatim zatvarate obe radne sveske. U ovom slu?aju dobijate slede?u poruku o gre?ci kada ponovo otvorite drugu radnu svesku:
Excel ne mo?e da dovr?i ovaj zadatak sa dostupnim resursima. Odaberite manje podataka ili zatvorite druge aplikacije.
Kada kliknete na dugme U redu da biste zatvorili poruku o gre?ci, dobi?ete slede?u poruku:
Excel je u datoteci ?ime datoteke.xls? prona?ao sadr?aj koji se ne mo?e ?itati. ?elite li da spasete sadr?aj ove radne sveske? Ako imate poverenja u izvor ove radne sveske, kliknite na dugme ?Da?.
Da biste utvrdili jedinstveni broj koji je pridru?en poruci koju dobijate, pritisnite tastere CTRL+SHIFT+I. U donjem desnom uglu ove poruke prikazan je slede?i broj:
101648
Kada kliknete na dugme Da da biste spasli sadr?aj radne sveske, ponovo ?ete dobiti slede?u poruku o gre?ci:
Excel ne mo?e da dovr?i ovaj zadatak sa dostupnim resursima. Odaberite manje podataka ili zatvorite druge aplikacije.
Zatim, kada kliknete na dugme U redu da biste zatvorili poruku o gre?ci, dobijate slede?u poruku:
Excel nije mogao da otvori datoteku popravljanjem ili uklanjanjem sadr?aja koji se ne mo?e ?itati.

Excel je spasao formule i vrednosti ?elija, ali su neki podaci mo?da izgubljeni.

ZAOBILA?ENJE

Da biste re?ili ovaj problem, koristite neki od slede?ih metoda:
  • Prvo otvorite radnu svesku koja sadr?i relativno ime. Zatim otvorite radnu svesku koja sadr?i referencu na relativno ime.
  • Sa?uvajte obe radne sveske kao Excel datoteke radne sveske. Da biste to uradili, kliknite na dugme ?Microsoft Office?, izaberite stavku Sa?uvaj kao, a zatim u polju Sa?uvaj kao tip izaberite stavkuExcel radna sveska (*.xlsx).

Svojstva

Identifikator ?lanka: 928976 - Poslednji pregled: 27. mart 2007. - Revizija: 1.0
ODNOSI SE NA
  • Microsoft Office Excel 2007
Klju?ne re?i: 
kbofficealertid kberrmsg kbxlslink kbtshoot kbexpertisebeginner kbprb KB928976

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com