เกิดข้อผิดพลาดเมื่อคุณเปิดสมุดงานที่ประกอบด้วยเซลล์ที่คุณป้อน ด้วยข้อมูลการอ้างอิงถึงชื่อที่สัมพันธ์กันใน Excel 2007: "Excel ไม่สามารถดำเนินการนี้กับทรัพยากรที่พร้อมใช้งาน"

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 928976 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

พิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้: ใน Microsoft Office Excel 2007 คุณสร้างสมุดงานที่ประกอบด้วยชื่อที่สัมพันธ์กัน จากนั้น ในอื่นสมุดงานใหม่ คุณกด CTRL + ENTER เพื่อเติมช่วงของเซลล์ที่มีการอ้างอิงไปยังชื่อที่สัมพันธ์กัน คุณบันทึกสมุดงานที่สองเป็นแฟ้มสมุด "Excel 97-2003 งาน (*.xls)" และจากนั้น ปิดสมุดงานทั้งสอง ในสถานการณ์สมมตินี้ คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้เมื่อคุณเปิดสมุดงานที่สอง:
Excel ไม่สามารถดำเนินการนี้กับทรัพยากรที่พร้อมใช้งาน เลือกข้อมูลน้อยลง หรือปิดโปรแกรมประยุกต์อื่น
เมื่อคุณคลิกตกลงเมื่อต้องการปิดข้อความข้อผิดพลาด ได้รับข้อความต่อไปนี้:
Excel พบเนื้อหาที่ไม่สามารถอ่านใน 'filename.xls' คุณต้องการกู้คืนเนื้อหาของสมุดงานนี้ หากคุณเชื่อถือแหล่งที่มาของสมุดงานนี้ คลิกใช่
เมื่อต้องการกำหนดหมายเลขเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับข้อความที่คุณได้รับ กด CTRL + SHIFT + I หมายเลขต่อไปนี้ปรากฏขึ้นที่มุมขวาล่างของข้อความนี้:
101648
เมื่อคุณคลิกใช่การกู้คืนเนื้อหาของสมุดงาน คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้อีกครั้ง:
Excel ไม่สามารถดำเนินการนี้กับทรัพยากรที่พร้อมใช้งาน เลือกข้อมูลน้อยลง หรือปิดโปรแกรมประยุกต์อื่น
จากนั้น เมื่อคุณคลิกตกลงเมื่อต้องการปิดข้อความข้อผิดพลาด ได้รับข้อความต่อไปนี้:
Excel ไม่สามารถเปิดแฟ้ม โดยการซ่อมแซม หรือการเอาเนื้อหาที่ไม่สามารถอ่าน

Excel กู้คืนสูตรและค่าเซลล์ของคุณ แต่ข้อมูลบางอย่างอาจมีการสูญหายไป

การหลีกเลี่ยงปัญหา

ถ้าต้องการหลีกเลี่ยงปัญหานี้ ใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งต่อไปนี้::
  • เปิดสมุดงานที่ประกอบด้วยชื่อที่สัมพันธ์กันก่อน แล้ว เปิดสมุดงานที่ประกอบด้วยการอ้างอิงถึงชื่อที่สัมพันธ์กัน
  • บันทึกสมุดงานทั้งสองเป็นแฟ้มสมุดงาน Excel เมื่อต้องการทำเช่นนี้ คลิกการปุ่ม Microsoft Officeคลิกบันทึกเป็นแล้ว คลิกสมุดงาน Excel (*.xlsx)ในการบันทึกเป็นชนิดกล่อง

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 928976 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 20 กันยายน 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
  • Microsoft Office Excel 2007
Keywords: 
kbofficealertid kberrmsg kbxlslink kbtshoot kbexpertisebeginner kbprb kbmt KB928976 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:928976

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com