วิธีการใช้โปรแกรม Fscutility.exe ตัดการเชื่อมต่อบริการ Forefront Security จาก Exchange Server หรือ จาก SharePoint Portal Server

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 929076
สิ่งสำคัญบทความนี้ประกอบด้วยข้อมูลที่แสดงวิธีการที่ช่วยให้การตั้งค่าการรักษาความปลอดภัยที่ต่ำหรือวิธีการปิดคุณลักษณะการรักษาความปลอดภัยบนเครื่องคอมพิวเตอร์ คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเหล่านี้ เพื่อแก้ปัญหาเฉพาะแต่ละอย่างได้ ก่อนที่คุณจะเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเหล่านี้ เราขอแนะนำให้คุณประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการใช้วิธีแก้ปัญหานี้ในสภาพแวดล้อมของคุณ หากคุณใช้วิธีแก้ไขปัญหานี้ ให้ใช้ขั้นตอนเพิ่มเติมที่เหมาะสมเพื่อช่วยปกป้องคอมพิวเตอร์ของคุณ
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

บทนำ

บทความนี้อธิบายวิธีการใช้โปรแกรม Fscutility.exe ใน Microsoft Forefront Security สำหรับ Exchange หรือ Microsoft Forefront Security สำหรับ SharePoint ตัดการเชื่อมต่อบริการ Forefront Security จาก Microsoft Exchange Server หรือ จาก Microsoft SharePoint Portal Server

หมายเหตุ:การรักษาความปลอดภัยสำคัญสำหรับการแลกเปลี่ยนก่อนหน้านี้เรียก Microsoft Antigen สำหรับการแลกเปลี่ยน การรักษาความปลอดภัยสำคัญสำหรับ SharePoint ก่อนหน้านี้เรียก Antigen สำหรับ SharePoint

ข้อมูลเพิ่มเติม

คำเตือนวิธีแก้ปัญหานี้อาจทำให้คอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายเสี่ยงการโจมตี โดยผู้ใช้ที่ประสงค์ร้าย หรือซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายเช่นไวรัส เราไม่แนะนำให้คุณใช้วิธีนี้ เพียงแต่เสนอข้อมูลนี้เพื่อให้คุณสามารถใช้วิธีการนี้ตามดุลยพินิจของคุณเอง คุณต้องยอมรับความเสี่ยงในการใช้วิธีการนี้ด้วยตนเอง

ถ้าคุณเป็นผู้ดูแล คุณสามารถใช้โปรแกรม Fscutility.exe ตัดการเชื่อมต่อบริการ Forefront Security จาก Exchange server หรือ จากเซิร์ฟเวอร์ SharePoint หลังจากที่คุณยกเลิกบริการ Forefront Security จาก Exchange server หรือ จากเซิร์ฟเวอร์ SharePoint, Forefront Security ถูกปิดใช้งาน

ในสถานการณ์สมมตินี้ Forefront Security ยังคงติดตั้ง เชื่อมอย่างไรก็ตาม อีกต่อ ไปยังเซิร์ฟเวอร์ Exchange หรือ ไปยังเซิร์ฟเวอร์ SharePoint ดังนั้น Forefront Security ไม่สแกนข้อความอีเมลขาเข้า และขาออก คุณอาจต้องการปิดการใช้ Forefront Security เพื่อทำต่อไปนี้:
 • แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ Forefront Security
 • เรียกใช้การวินิจฉัยบนเซิร์ฟเวอร์
 • การติดตั้ง service pack บนเซิร์ฟเวอร์
ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณประสบปัญหากับ Forefront Security แต่คุณไม่แน่ใจว่าเกิดปัญหาจาก Forefront Security คุณสามารถใช้โปรแกรม Fscutility.exe Forefront Security การปิดใช้งาน แล้ว คุณสามารถทดสอบเพื่อดูว่า ปัญหายังคงเกิดขึ้น

คุณสามารถใช้ตัวเลือกบรรทัดคำสั่งต่อไปนี้กับโปรแกรม Fscutility.exe:
 • /statusใช้ตัวเลือกนี้จะแสดงสถานะ ของ Forefront Security และ ของ Exchange server หรือเซิร์ฟเวอร์ SharePoint
 • /enableใช้ตัวเลือกนี้เพื่อเปิดใช้งาน Forefront Security หากเซิร์ฟเวอร์ Exchange หรือบริการของเซิร์ฟเวอร์ SharePoint ได้ถูกหยุด
 • /disableใช้ตัวเลือกนี้เพื่อปิดการใช้ Forefront Security หากเซิร์ฟเวอร์ Exchange หรือบริการของเซิร์ฟเวอร์ SharePoint ได้ถูกหยุด
 • /removeใช้ตัวเลือกนี้เพื่อเอา Microsoft Forefront Security ของรีจิสตรีคีย์
 • /regmonใช้ตัวเลือกนี้เพื่อลงทะเบียน FSCMonitor
 • /unregmonใช้ตัวเลือกนี้เมื่อต้องการถอนการลงทะเบียน FSCMonitor
เมื่อต้องการใช้โปรแกรม Fscutility.exe ตัดการเชื่อมต่อบริการ Forefront Security จาก Exchange server หรือ จากเซิร์ฟเวอร์ SharePoint ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. หยุดการบริการของเซิร์ฟเวอร์ Exchange หรือบริการเซิร์ฟเวอร์ของ SharePoint และบริการ Forefront Security โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
  1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:services.mscแล้ว คลิกตกลง.
  2. คลิกขวาที่บริการที่คุณต้อง การหยุด แล้ว คลิกSTOP:.

   หมายเหตุ:หยุดบริการเซิร์ฟเวอร์ Exchange ในลำดับต่อไปนี้:
   1. FSCController
   2. บริการการส่งผ่าน Microsoft Exchange
   3. ระบบ Attendant
   4. ที่เก็บข้อมูล

   หมายเหตุ:หยุดบริการเซิร์ฟเวอร์ SharePoint ลำดับต่อไปนี้:
   1. FSCController
   2. บริการการจัดการระบบ iis
   หมายเหตุ:เมื่อคุณหยุดบริการเซิร์ฟเวอร์ Exchange หรือบริการของเซิร์ฟเวอร์ SharePoint บริการ Forefront Security จะถูกหยุดทำงานโดยอัตโนมัติ ถ้าบริการ Forefront Security จะยังคงทำงานอยู่หลังจากที่คุณสามารถหยุดบริการเซิร์ฟเวอร์ Exchange หรือบริการของเซิร์ฟเวอร์ SharePoint คลิกขวาที่บริการ Forefront Security ที่ยังคงใช้ จากนั้น คลิกSTOP:.
 2. เริ่มการทำงานของพร้อมท์รับคำสั่ง และจากนั้น ย้ายไปยัง Forefront Security สำหรับโฟลเดอร์ Exchange โดยค่าเริ่มต้น คือ Forefront Security สำหรับโฟลเดอร์ Exchange ในตำแหน่งที่ตั้งต่อไปนี้:
  โปรแกรมแฟ้ม (x86) \Microsoft Security\Exchange Forefront Server
  Forefront Security สำหรับโฟลเดอร์ SharePoint อยู่ในตำแหน่งที่ตั้งต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง:
  • x86
   โปรแกรม Security\SharePoint Forefront Files\Microsoft
  • x 64 หรือ IA 64
   \Microsoft แฟ้ม (x86) โปรแกรม Forefront Security\SharePoint
 3. หน้าจอพร้อมรับคำสั่ง พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้เพื่อปิดการใช้บริการ Forefront Security และกด enter

  สิ่งสำคัญเมื่อคุณเรียกใช้คำสั่งนี้ บริการ Forefront Security จะสามารถเชื่อมต่อ จาก Exchange Server หรือ จากเซิร์ฟเวอร์ SharePoint ในช่วงเวลานี้ Forefront Security จะใช้งาน การรักษาความปลอดภัยที่สำคัญจะไม่สามารถป้องกันสภาพแวดล้อมการทำงานของคุณ โดยใช้การป้องกันไวรัสที่เพิ่มขึ้น เราขอแนะนำให้ คุณใช้โปรแกรม Fscutility.exe เพื่อปิดการใช้งานของ Forefront Security ในสภาพแวดล้อมที่ควบคุมเท่านั้น นอกจากนี้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณใช้วิธีการสำรองเพื่อรักษาป้องกันไวรัสที่เพิ่มขึ้นเมื่อ Forefront Security ถูกปิดใช้งาน

  Fscutility /disable

  หลังจากที่คุณเรียกใช้คำสั่งนี้ คุณได้รับข้อความแสดงข้อความต่อไปนี้:
  Microsoft Forefront Server Security VSAPI hooking dll ถูกปิดใช้งาน
  สถานะ: Microsoft Forefront Server Security ไม่รวม
  เมื่อต้องการเปิดใช้งานบริการ Forefront Security พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ และกด enter:

  fscutility /enable

  หลังจากที่คุณเรียกใช้คำสั่ง คุณได้รับข้อความแสดงข้อความต่อไปนี้:
  เปิดใช้งาน Microsoft Forefront Server Security VSAPI hooking dll
  สถานะ: Microsoft Forefront Server Security สำเร็จรวม
 4. เมื่อต้องการตรวจสอบให้แน่ใจว่า บริการ Forefront Security กำลังเชื่อมต่อ จากเซิร์ฟเวอร์ Exchange หรือ จากเซิร์ฟเวอร์ SharePoint พิมพ์Fscutility /statusแล้ว กดป้อน.
 5. การแก้ไขปัญหา Forefront Security เรียกใช้การวินิจฉัย หรือติดตั้งเซอร์วิสแพ็ค
 6. รีสตาร์ท Exchange server หรือบริการเซิร์ฟเวอร์ SharePoint ที่คุณหยุดการทำงาน โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
  1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:services.mscแล้ว คลิกตกลง.
  2. คลิกขวาที่บริการเซิร์ฟเวอร์ Exchange หรือบริการของเซิร์ฟเวอร์ SharePoint ที่คุณต้อง การเริ่มต้น แล้ว คลิกเริ่มการทำงาน.

   หลังจากที่คุณเริ่มบริการของเซิร์ฟเวอร์ Exchange หรือบริการของเซิร์ฟเวอร์ SharePoint ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ได้เริ่มบริการ Forefront Security ใหม่ บริการ Forefront Security ควรรีสตาร์ทโดยอัตโนมัติหลังจากที่คุณเริ่มต้นบริการของเซิร์ฟเวอร์ Exchange ถ้ามีการให้บริการ Forefront Security ไม่ได้เริ่มใหม่ คลิกขวาที่บริการ Forefront Security และคลิกเริ่มการทำงาน.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 929076 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 20 ตุลาคม 2553 - Revision: 2.0
Keywords: 
fpe2010sweptdoesnotapply kbhowto kbinfo kbexpertiseinter kbmt KB929076 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:929076

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com