Et filsystem tidligere skilte mellom store og små bokstaver, slutter å gjøre det etter at du har installert en oppdatering for .NET Framework 2.0

Artikkeloversettelser Artikkeloversettelser
Artikkel-ID: 929110 - Vis produkter som denne artikkelen gjelder for.
Vis alt | Skjul alt

Sammendrag

Når du har installert en oppdatering for Microsoft .NET Framework 2.0, slutter et filsystem å skille mellom store og små bokstaver der det tidligere gjorde dette.

Symptom

La oss se på følgende scenario. Du aktiverer funksjonen for å skille mellom store og små bokstaver i Microsoft Windows-filsystemet for interoperabilitet mellom Windows og UNIX. Du installerer en oppdatering for Microsoft .NET Framework 2.0 og starter datamaskinen på nytt. I dette scenariet skiller filsystemet ikke lenger mellom store og små bokstaver. Fordi dette filsystemet ikke lenger skiller mellom store og små bokstaver, kan du få feilmeldinger i programmer som er avhengige av dette. I tillegg kan det føre til tap av data, fordi filene utilsiktet overskrives på grunn av at det plutselig ikke skilles mellom store og små bokstaver.

Årsak

Dette problemet oppstår fordi et problem i det opprinnelige oppsettet for .NET Framework 2.0 setter verdien på
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\kernel\ dword:ObCaseInsensitive
registernøkkelen til 1. Registernøkkelen
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\kernel\ dword:ObCaseInsensitive
fastsetter om et filsystem skiller mellom store og små bokstaver eller ikke. Hvis verdien på denne nøkkelen er satt til 1, skiller filsystemet ikke mellom store og små bokstaver. Hvis verdien på denne nøkkelen er satt til 0, skiller filsystemet mellom store og små bokstaver.

På grunn av måten oppdateringen for Windows Installer fungerer på, kjører hver oppdatering registerendringene i det opprinnelige oppsettet for .NET Framework 2.0. Derfor er verdien på registernøkkelen satt til 1 i likhet med oppsettet for .NET Framework. Dette kan føre til at alle brukerdefinerte verdier for denne nøkkelen blir overskrevet. Hvis du for eksempel setter verdien på denne registernøkkelen til 0 for et filsystem som skiller mellom store og små bokstaver, og installerer en oppdatering for .NET Framework 2.0 som ble utgitt før 27. november 2006, settes verdien på denne registernøkkelen til 1 når oppdateringen er installert. Resultatet er et filsystem som ikke skiller mellom store og små bokstaver.

Obs!  Dette problemet oppstår ikke ved oppdateringer for .NET Framework 2.0 som ble utgitt etter 27. november 2006.

Workaround

Hvis du med hensikt setter verdien på
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\kernel\ dword:ObCaseInsensitive
registernøkkelen til 0 fordi filsystemet må skille mellom små og store bokstaver, og en oppdatering for .NET Framework 2.0 har satt denne verdien tilbake til 1, kan du sette verdien for registernøkkelen til 0 manuelt. Start systemet på nytt slik at endringene kan tre i kraft. Hvis serveren for eksempel er en NFS-server i et heterogent miljø, og verdien på registernøkkelen er satt til 1, kan du sette verdien tilbake til 0 manuelt.

Obs!  Hvis du installerer .NET Framework 2.0 på nytt, eller hvis du reparerer eller installerer oppdateringer for .NET Framework 2.0 fra før 27. november 2006, må du endre verdien manuelt igjen.

Egenskaper

Artikkel-ID: 929110 - Forrige gjennomgang: 3. desember 2007 - Gjennomgang: 1.6
Informasjonen i denne artikkelen gjelder:
 • Microsoft .NET Framework 2.0 på følgende plattformer
  • Microsoft Windows 2000 Professional SP4
  • Microsoft Windows 2000 Server SP4
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server SP4
  • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Starter Edition
  • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005
  • Microsoft Windows XP Media Center Edition Service Pack 2 (SP2)
  • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition Service Pack 2 (SP2)
  • Microsoft Windows XP Professional
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
  • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (32-Bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition (32-Bit x86)
 • Microsoft .NET Framework 2.0 x64 Edition på følgende plattformer
  • Microsoft Windows XP Professional 64-Bit Edition (Itanium)
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter x64 Edition
 • Microsoft .NET Framework 2.0 IA64 Edition på følgende plattformer
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
Nøkkelord: 
kbtshoot kbsecurity kbprb KB929110

Gi tilbakemelding

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com