ระบบแฟ้มที่สำคัญ case มอง case insensitive หลังจากที่คุณติดตั้งการปรับปรุงสำหรับ.NET Framework 2.0

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 929110 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

สรุป

หลังจากที่คุณติดตั้งการปรับปรุง Microsoft .NET Framework 2.0 ระดับความลับที่ case ของระบบแฟ้มเปลี่ยนจาก case สำคัญเป็น case insensitive

อาการ

พิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้: คุณเปิดใช้ระดับความลับ case บนระบบแฟ้ม Microsoft Windows สำหรับ Windows/UNIX การทำงานร่วมกัน คุณติดตั้งการปรับปรุงสำหรับกรอบงาน Microsoft .NET 2.0 แล้ว รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์ ในสถานการณ์สมมตินี้ ระบบไฟล์คือไม่สำคัญ case เนื่องจากระบบแฟ้มไม่สำคัญ case คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดในโปรแกรมประยุกต์ที่ขึ้นอยู่กับระดับความลับ case นอกจากนี้ ซึ่งอาจทำให้ข้อมูลสูญหายเนื่องจากแฟ้มถูกเขียนทับ โดย insensitivity กรณีที่ไม่คาดคิดโดยไม่ตั้งใจ

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากมีปัญหาในเซ็ตเดิม.NET Framework 2.0 อัพค่าของที่ตั้งค่านี้
dword:ObCaseInsensitive Manager\kernel\ HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session
คีย์รีจิสทรีเป็น 1 กระบวนการ
dword:ObCaseInsensitive Manager\kernel\ HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session
คีย์รีจิสทรีกำหนดว่าระบบแฟ้มสำคัญ case หรือ case insensitive ถ้าค่าของคีย์นี้ถูกกำหนดเป็น 1 ระบบแฟ้มถูกจัดเป็นกรณี insensitive ถ้าค่าของคีย์นี้ถูกกำหนดเป็น 0 ระบบไฟล์คือให้เป็นตัวอ่อน

เนื่องจากวิธีการที่ Windows Installer ที่ปรับปรุงการทำงาน การปรับปรุงแต่ละส่งกลับค่าการเปลี่ยนแปลงรีจิสทรีในเซ็ตเดิม.NET Framework 2.0 อัพ ดังนั้น ค่าของคีย์รีจิสทรีถูกกำหนดเป็น 1 เหมือนกับการเซ็ตอัพ.NET Framework ลักษณะการทำงานนี้อาจเขียนทับค่ากำหนดค่าผู้ใช้สำหรับคีย์นี้แล้ว ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณกำหนดค่าของคีย์รีจิสทรีนี้เป็น 0 สำหรับระบบแฟ้มที่สำคัญ case และคุณได้ติดตั้งการปรับปรุงสำหรับ.NET Framework 2.0 ที่นำออกใช้ก่อนที่จะ 27 พฤศจิกายน 2006 ค่าของคีย์รีจิสทรีนี้จะถูกกำหนดเป็น 1 หลังจากที่มีการติดตั้งการปรับปรุง ผลลัพธ์เป็นระบบแฟ้ม case insensitive

หมายเหตุ:ปัญหานี้ไม่เกิดขึ้นในการปรับปรุงสำหรับ.NET Framework 2.0 ที่นำออกใช้หลังจากเดือน 27 พฤศจิกายน 2006

การหลีกเลี่ยงปัญหา

ถ้าคุณได้กำหนดค่าของอย่างนั้น
dword:ObCaseInsensitive Manager\kernel\ HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session
คีย์รีจิสทรีเป็น 0 เนื่องจากคุณต้องมีความ case สำหรับระบบแฟ้ม และการปรับปรุงสำหรับ.NET Framework 2.0 มีตั้งค่านี้กลับไปที่ 1 กำหนดค่าของคีย์รีจิสทรีนี้กลับไปเป็น 0 ด้วยตนเอง เริ่มต้นระบบสำหรับการเปลี่ยนแปลงมีผล ตัวอย่างเช่น ถ้าเซิร์ฟเวอร์ไม่มีเซิร์ฟเวอร์ NFS ในสภาพแวดล้อมแบบ heterogeneous และค่าของคีย์รีจิสทรีถูกกำหนดเป็น 1 คุณสามารถตั้งค่ากลับเป็น 0 ด้วยตนเอง

หมายเหตุ:ถ้าคุณติดตั้ง.NET Framework 2.0 หรือซ่อมแซม หรือติดตั้งโปรแกรมปรับปรุง.NET Framework 2.0 ที่นำออกใช้ก่อนที่จะ 27 พฤศจิกายน 2006 คุณจะต้องใช้การแก้ปัญหาด้วยตนเองอีกครั้ง

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 929110 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 20 ตุลาคม 2553 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft .NET Framework 2.0 เมื่อใช้กับ:
  • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005
  • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
  • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (32-Bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition (32-Bit x86)
 • Microsoft .NET Framework 2.0 x64 Edition เมื่อใช้กับ:
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (64-Bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (64-Bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition (64-Bit x86)
 • Microsoft .NET Framework 2.0 IA64 Edition เมื่อใช้กับ:
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
Keywords: 
kbtshoot kbsecurity kbprb kbmt KB929110 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:929110

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com