Straipsnio ID: 929353 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

PO?YMIAI

Bandant paleisti Microsoft Office PowerPoint Viewer 2007, ji nepaleid?iama.

PRIE?ASTIS

?i problema kyla, kai kompiuteryje, kuriama veikia Microsoft Windows angl? k. versija, ?diegta ne angl? k. Microsoft Office ar PowerPoint Viewer versija.

SPRENDIMAS

Jei pageidaujate, kad problem? i?spr?stume u? jus, pereikite prie skyriaus Pataisyti u? mane. Jei pageidaujate ?i? problem? spr?sti savaranki?kai, pereikite prie skyriaus Leiskite taisyti pa?iam.

Pataisyti u? maneNor?dami i?spr?sti problem? automati?kai, spustel?kite mygtuk? Pataisyti arba sait?. Tada dialogo lange Failo atsisiuntimas spustel?kite Vykdyti ir atlikite vedlio Pataisyti nurodomus veiksmus.


Spr?sti ?i? problem?
?Microsoft Fix it? 50754


Pastabos.
 • ?is vedlys gali b?ti tik angl? kalba. Ta?iau automatinis taisymas tinka ir kit? kalb? ?Windows? versijoms.
 • Jei dirbate kitu kompiuteriu, o ne tuo, kuriame kilo ?i problema, sprendim? ?Fix it? galite ?ra?yti ?flash? atmintin?je arba CD diske ir paleisti j? reikiamame kompiuteryje.

Tada pereikite prie skyriaus Ar tai i?sprend? problem??Leiskite taisyti pa?iam

Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Spustel?kite Prad?ti, tada spustel?kite Ie?ka.
 2. Spustel?kite Visi failai ir aplankai.
 3. Lauke Visas failo vardas arba jo dalis ?ra?ykite ppvwintl.dll, tada spustel?kite Ie?koti.
 4. Ie?kos rezultat? s?ra?e de?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite Ppvwintl.dll, tada spustel?kite Kopijuoti.
 5. Atidarykite ?? aplank?:
  C:\Program Files\Microsoft Office\Office12
 6. Jei aplanke yra aplankas 1033, pereikite prie 7 veiksmo.

  Jei ?iame aplanke n?ra aplanko 1033, sukurkite j?. Nor?dami tai padaryti, atlikite ?iuos veiksmus:
  1. Meniu Failas spustel?kite Naujas, tada spustel?kite Aplankas.
  2. ?ra?ykite 1033 ir paspauskite ENTER.
 7. Atidarykite aplank? 1033, tada meniu Redagavimas spustel?kite ?klijuoti.

Ar tai i?sprend? problem??

 • Patikrinkite, ar problema i?spr?sta. Jei problema i?spr?sta, toliau skaityti ?io skyriaus nebereikia. Jei problema nei?spr?sta, galite susisiekti su palaikymo centru.
 • B?tume d?kingi u? j?s? atsiliepim?. Nor?dami pateikti atsiliepim? arba prane?ti apie ?io sprendimo problemas, palikite komentar? interneto dienora?tyje Pataisyti u? mane arba atsi?skite mums el. lai?k?.

Savyb?s

Straipsnio ID: 929353 - Paskutin? per?i?ra: 2011 m. rugs?jo 30 d. - Per?i?ra: 5.0
TAIKOMA:
 • Microsoft Office PowerPoint 2007
 • Windows Embedded POSReady 2009
Rakta?od?iai: 
kbtshoot kbexpertisebeginner kbprb kbfixme kbmsifixme KB929353

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com