การแก้ไข: ข้อความแสดงข้อผิดพลาด "17187" A อาจถูกบันทึกไว้ในแฟ้ม Errorlog เมื่ออินสแตนซ์ของ SQL Server 2005 อยู่ภายใต้การโหลดหนา

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 929376 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
bug #: 50000578 (โปรแกรมแก้ไขด่วนของ SQL)
Microsoft กระจายแก้ไข Microsoft SQL Server 2005 เป็นแฟ้มเดียวที่สามารถดาวน์โหลดได้ เนื่องจากการแก้ไขสะสม แต่ละรุ่นที่ใหม่ที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และแก้ไขการแก้ไขการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดที่มาพร้อมกับ SQL Server 2005 ก่อนหน้าออก
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายต่อไปนี้เกี่ยวกับรุ่นของโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้:
 • ปัญหาที่แก้ไขตามที่แพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้
 • ข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับการติดตั้งแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน
 • ข้อมูลเกี่ยวกับว่าคุณต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณติดตั้งแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน
 • ข้อมูลเกี่ยวกับว่าแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนถูกแทนที่ด้วยชุดโปรแกรมแก้ไขด่วนอื่นใด ๆ
 • ข้อมูลเกี่ยวกับว่าคุณต้องทำการเปลี่ยนแปลงรีจิสทรี
 • แฟ้มที่มีอยู่ในแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน

อาการ

เมื่ออินสแตนซ์ของ SQL Server 2005 อยู่ภายใต้การโหลดหนา ข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้อาจถูกบันทึกไว้ในแฟ้ม Errorlog 2005 ของเซิร์ฟเวอร์ SQL:
ข้อผิดพลาด: 17187 ความรุนแรง: 16 สถานะ: 1
sql Server ไม่พร้อมใช้งานเพื่อยอมรับการเชื่อมต่อไคลเอนต์ใหม่ การเชื่อมต่อได้ถูกปิด รอสักครู่ก่อนที่จะพยายามอีกครั้ง ถ้าคุณมีการเข้าถึงล็อกข้อผิดพลาด ค้นหาข้อความให้ข้อมูลที่บ่งชี้ว่า SQL Server พร้อมก่อนที่จะพยายามเชื่อมต่ออีกครั้ง
นอกจากนี้ ข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้อาจถูกบันทึกไว้ในแฟ้ม Errorlog:
ข้อผิดพลาด: 17194 ความรุนแรง: 16 สถานะ: 1
เซิร์ฟเวอร์ไม่สามารถโหลดไลบรารีตัวให้บริการ SSL จำเป็นสำหรับการเข้าสู่ระบบ การเชื่อมต่อได้ถูกปิด มีใช้ ssl เพื่อเข้ารหัสลับลำดับการเข้าสู่ระบบหรือสื่อสารทั้งหมด ขึ้นอยู่กับวิธีที่ผู้ดูแลได้กำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์ ดูหนังสือออนไลน์สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้: 0x2746

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อฟังก์ชัน Secure Sockets Layer (SSL) บางอย่างที่จะเรียกว่านอกกระบวนการของ sql server และฟังก์ชัน SSL ถูกบล็อค ฟังก์ชัน SSL ถูกบล็อคอาจทำให้เกิดการ I/O เสร็จสมบูรณ์พอร์ต (IOCP) เธรดไม่ยอมรับการเชื่อมต่อใหม่ และทำงานช้าลงการเชื่อมต่อที่มีอยู่เมื่อกระบวนการเธรดอ่าน หรือเขียน completions ข้อความแสดงข้อผิดพลาด "17194" ที่กล่าวไว้ในส่วน "อาการ" เกิดขึ้นเมื่อไคลเอ็นต์รีเซ็ตการเชื่อมต่อหลังจากความล้มเหลวของการเชื่อมต่อก่อนหน้านี้

การแก้ไข

ข้อมูล Service Pack

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ SQL Server 2005สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
913089วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ SQL Server 2005

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหานี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น หากคุณไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

คุณต้องมี Microsoft SQL Server 2005 Service Pack 1 (SP1) ติดตั้งให้ใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับ SQL Server 2005 Service Pack 1 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
913089วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ SQL Server 2005

ข้อมูลการเริ่มต้นระบบใหม่

คุณไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลรีจิสทรี

คุณไม่มีการเปลี่ยนแปลงรีจิสทรี

ข้อมูลไฟล์ Hotfix

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ประกอบด้วยเฉพาะแฟ้มที่จำเป็นต้องแก้ไขปัญหาที่แสดงรายการของบทความนี้ โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจไม่ประกอบด้วยแฟ้มทั้งหมดที่คุณต้องมีการปรุงผลิตภัณฑ์อย่างสมบูรณ์ไปเป็นรุ่นต่อล่าสุด

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มหลังจากนี้) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในรายการวันและเวลาใน'แผงควบคุม'
sql Server 2005 รุ่น 32 บิต
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Msvcm80.dll8.0.50727.42479,23222 Sep 200515:48x86
Msvcp80.dll8.0.50727.42548,86422 Sep 200515:48x86
Msvcr80.dll8.0.50727.42626,68822 Sep 200515:48x86
Sqlncli.dll2005.90.2208.02,226,52005-ธ.ค.-200607:29x86
sql Server 2005 รุ่น 64 บิต
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Msvcm80.dll8.0.50727.42516,09622 Sep 200515:27x64
Msvcp80.dll8.0.50727.421,097,72822 Sep 200515:28x64
Msvcr80.dll8.0.50727.42822,78422 Sep 200515:26x64
Sqlncli.dll2005.90.2208.02,859,35207-ธ.ค.-200623:46x64
sql Server 2005, Itanium สถาปัตยกรรมของเวอร์ชัน
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Msvcm80.dll8.0.50727.42479,23222 Sep 200515:48x86
Msvcp80.dll8.0.50727.42548,86422 Sep 200515:48x86
Msvcr80.dll8.0.50727.42626,68822 Sep 200515:48x86
Sqlncli.dll2005.90.2208.05,406,04005-ธ.ค.-200610:48IA-64
หมายเหตุ:เนื่องจากการอ้างอิงแฟ้ม โปรแกรมแก้ไขด่วนหรือคุณลักษณะที่ประกอบด้วยแฟ้มเหล่านี้ครั้งล่าสุดอาจประกอบด้วยแฟ้มเพิ่มเติม

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน" ปัญหานี้ถูกแก้ไขครั้งแรกใน SQL Server 2005 Service Pack 2

ข้อมูลเพิ่มเติม

ปัญหานี้เกิดขึ้นบนคอมพิวเตอร์ที่สามารถสร้างการเข้ารหัสลับ SSL เท่านั้น เมื่อคุณได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่กล่าวไว้ในส่วน "อาการ" SQL Server 2005 อาจหยุดการตอบสนอง และไม่ยอมรับการเชื่อมต่อใหม่ ในสภาพแวดล้อมแบบคลัสเตอร์ ทรัพยากรของ SQL Server 2005 อาจโดยอัตโนมัติผ่านการล้มเหลวโหนอื่น ๆ
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเค้าร่างตั้งชื่อสำหรับการปรับปรุง Microsoft SQL Server คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
822499แบบแผนการตั้งชื่อใหม่สำหรับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft SQL Server
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะทางที่ Microsoft ใช้เมื่อทำการดังกล่าวแก้ไขซอฟต์แวร์หลังจากที่นำออกใช้ซอฟท์แวร์ตัวนั้น ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 929376 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 16 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft SQL 2005 Server Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2005 Enterprise X64 Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Developer Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Standard X64 Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Enterprise Edition for Itanium Based Systems
Keywords: 
kbautohotfix kbsql2005sp2fix kbbug kbfix kbHotfixServer kbqfe kbmt KB929376 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:929376

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com