?sp?jimo prane?imas, kai sistemoje Windows Vista ?alinate ar taisote program?: ?Nenustatyta programa nori gauti prieig? prie j?s? kompiuterio?

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 929467 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

PO?YMIAI

Kai sistemoje Windows Vista ?alinate ar taisote program?, dialogo lange Vartotojo abonemento valdymo tarnyba galite gauti tok? ?sp?jimo prane?im?:
Nenustatyta programa nori gauti prieig? prie j?s? kompiuterio

PRIE?ASTIS

?i problema gali kilti, jei patenkinamos ?ios s?lygos:
 • Diegiant program? buvo naudojamas Microsoft Windows Installer paketas.
 • Paketas buvo pasira?ytas skaitmeniniu b?du.
?iuo atveju dialogo lange Vartotojo abonemento valdymo tarnyba gali b?ti rodomas netinkamas sertifikatas ar paketo ?altinio informacija.

PROBLEMOS SPRENDIMAS

Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?, dialogo lange Vartotojo abonemento valdymo tarnyba spustel?kite Leisti, kad b?t? leid?iama t?sti taisymo ar ?alinimo operacij?.

Savyb?s

Straipsnio ID: 929467 - Paskutin? per?i?ra: 2007 m. kovo 20 d. - Per?i?ra: 1.0
TAIKOMA
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Business 64-bit EN
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Starter
Rakta?od?iai: 
kbexpertisebeginner kbtshoot kbprb KB929467

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com