התקן Windows Media Center Extender עלול שלא לפעול לאחר הגדרת חומת אש ב-Windows Vista

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 929541 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

מאפייני הבעיה

במחשב שפועל בו Windows Vista, אם תגדיר תצורת חומת אש לאחר התקנת התקן Windows Media Center Extender, ההתקן עלול שלא לפעול.

סיבה

הבעיה עלולה להתרחש מכיוון שחומת האש סוגרת יציאות החייבות להיות פתוחות על מנת שההתקן Windows Media Center Extender יפעל.

פתרון הבעיה

אם אתה מגדיר תצורת חומת אש לאחר התקנת התקן Windows Media Center Extender, עליך להגדיר באופן ידני את תצורת חומת האש על מנת לפתוח את היציאות הבאות.
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
יישוםפרוטוקול / יציאהכיווןרשת
svchost.exeUDP 1900נכנסרשת משנה מקומית
svchost.exeTCP 3390נכנסרשת משנה מקומית
svchost.exeTCP 2177נכנס, יוצארשת משנה מקומית
svchost.exeUDP 2177נכנס, יוצארשת משנה מקומית
systemTCP 10244נכנס, יוצארשת משנה מקומית
ehshell.exeTCP 554נכנס, יוצארשת משנה מקומית
ehshell.exeUDP 5004, 5005נכנס, יוצארשת משנה מקומית
ehshell.exeTCP 8554-8558נכנס, יוצארשת משנה מקומית
ehshell.exeUDP 50004-50013נכנס, יוצארשת משנה מקומית
ehshell.exeUDP 7777-7781נכנס, יוצארשת משנה מקומית
mcx2prov.exeאקראינכנס, יוצאאינטרנט
ההליך בו אתה משתמש לשם הגדרת תצורת היציאות הללו באופן ידני שונה עבור כל דגם של חומת אש ועבור כל יצרן חומת אש. לקבלת מידע נוסף אודות אופן הגדרת התצורה של חומת האש שלך, עיין בתיעוד לחומת האש.

מידע נוסף

לקבלת מידע נוסף על אופן הגדרת התצורה של חומת אש ל-Media Center Extender, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=69148

מאפיינים

Article ID: 929541 - Last Review: יום שלישי 20 מרץ 2007 - Revision: 4.0
המידע במאמר זה חל על:
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Ultimate
  • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
  • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
מילות מפתח 
kbexpertisebeginner kbtshoot kbprb KB929541

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com