อุปกรณ์ Windows Media Center Extender อาจไม่ทำงานหลังจากที่คุณได้กำหนดค่าไฟร์วอลล์ใน Windows Vista

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 929541 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Vista ถ้าคุณกำหนดค่าไฟร์วอลล์หลังจากที่คุณติดตั้งอุปกรณ์ Windows Media Center Extender อุปกรณ์ดังกล่าวอาจไม่ทำงาน

สาเหตุ

ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นเนื่องจากไฟร์วอลล์ปิดพอร์ตที่ต้องเปิดสำหรับอุปกรณ์ Windows Media Center Extender ทำงาน

การแก้ไข

ถ้าคุณกำหนดค่าไฟร์วอลล์หลังจากที่คุณติดตั้งอุปกรณ์ Windows Media Center Extender คุณต้องกำหนดไฟร์วอลล์เปิดพอร์ตต่าง ๆ ต่อไปนี้ด้วยตนเอง
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
โปรแกรมประยุกต์protocol / พอร์ตทิศทางNetwork
svchost.exeudp 1900ขาเข้าซับเน็ตท้องถิ่น
svchost.exetcp 3390ขาเข้าซับเน็ตท้องถิ่น
svchost.exetcp 2177ขาเข้า ขาออกซับเน็ตท้องถิ่น
svchost.exeudp 2177ขาเข้า ขาออกซับเน็ตท้องถิ่น
ระบบ:tcp 10244ขาเข้า ขาออกซับเน็ตท้องถิ่น
ehshell.exetcp 554ขาเข้า ขาออกซับเน็ตท้องถิ่น
ehshell.exeudp 5004, 5005ขาเข้า ขาออกซับเน็ตท้องถิ่น
ehshell.exetcp 8554-8558ขาเข้า ขาออกซับเน็ตท้องถิ่น
ehshell.exeudp 50004-50013ขาเข้า ขาออกซับเน็ตท้องถิ่น
ehshell.exeudp 7777 7781ขาเข้า ขาออกซับเน็ตท้องถิ่น
mcx2prov.exeสุ่มขาเข้า ขาออกInternet
ขั้นตอนที่คุณใช้เพื่อกำหนดด้วยตนเองพอร์ตเหล่านี้จะแตกต่างกัน สำหรับแต่ละรุ่นไฟร์วอลล์ และ สำหรับแต่ละผู้ผลิตไฟร์วอลล์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการกำหนดค่าไฟร์วอลล์ของคุณ ให้ดูที่เอกสารนั้น

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการกำหนดค่าไฟร์วอลล์สำหรับ Media Center Extender แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=69148

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 929541 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 16 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Ultimate
  • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
  • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
Keywords: 
kbexpertisebeginner kbtshoot kbprb kbmt KB929541 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:929541

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com