Ra?unar zasnovan na operativnom sistemu Windows Vista Home Premium nije mogu?no pridru?iti domenu

Prevodi ?lanaka Prevodi ?lanaka
Identifikator ?lanka: 929543 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

SIMPTOMI

Ako je na ra?unaru pokrenut operativni sistem Windows Vista Home Premium, taj ra?unar nije mogu?no pridru?iti domenu.

UZROK

Do ovog pona?anja dolazi zbog toga ?to Windows Vista Home Premium ne podr?ava slu?ajeve u kojima je potrebno pridru?iti ra?unar domenu. Windows Vista Home Premium dizajniran je kao osnova za ku?ni sistem zabave. Windows Media Center omogu?ava vam da delite sadr?aj sa drugim ku?nim ure?ajima preko Media Center Extender ure?aja. Media Center Extender ure?aji zahtevaju paralelne veze. Ove veze su mogu?ne samo pomo?u komponente ?Brza promena korisnika?. Zbog toga je funkcija pridru?ivanja domenu u operativnom sistemu Windows Vista Home Premium onemogu?ena.

STATUS

Ovo pona?anje je tako dizajnirano.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 929543 - Poslednji pregled: 19. mart 2007. - Revizija: 1.0
ODNOSI SE NA
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
Klju?ne re?i: 
kbexpertiseinter kbtshoot kbprb KB929543

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com