הדרכה באיתור ובפריסה של עדכוני האבטחה שפורסמו בדצמבר 2006

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 929656 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

תקציר

הדרכה זו מתייחסת לכל העדכונים שפורסמו במהלך מחזור הפצה אחד של Microsoft Security Response Center ?(MSRC), והיא ניתנת כחלק ממחויבותה התמידית של Microsoft לספק כלי איתור והמלצות פריסה לעדכוני האבטחה. הנחיות אלה כוללות המלצות המבוססות על סוגי התרחישים העשויים להתקיים בסביבות עבודה שונות של מערכות ההפעלה של Microsoft. ההדרכה כוללת שימוש בכלים כגון Windows Update,? Office Update,? Microsoft Baseline Security Analyzer? ?(MBSA)??, ?Office Detection,? Microsoft Systems Management Server? (SMS),? Extended Security Update Inventory Tool או Enterprise Scan Tool ?(EST).

מבוא

מאמר זה מספק הדרכה לאיתור ופריסה של עדכון האבטחה מיום 12 בדצמבר 2006.

איתור ופריסה

סביבות המבצעות איתור ופריסה של עדכוני אבטחה באמצעות Windows Update,? Microsoft Update ו-Office Update

עדכוני האבטחה שפורסמו ביום 12 בדצמבר 2006 זמינים דרך האתרים שלהלן. היוצאים מן הכלל מופיעים ברשימה שלהלן. הערה לא כל עדכון זמין בכל אחד מאתרי האינטרנט שברשימה.

סביבות המאתרות עדכוני אבטחה באמצעות MBSA גירסה 1.2.1, MBSA גירסה 2.0 או MBSA גירסה 2.0.1

MBSA גירסה 1.2.1 מכיל גירסה משולבת של Office Detection Tool. אם אתה משתמש ב-MBSA גירסה 1.2.1, MBSA גירסה 2.0, או MBSA גירסה 2.0.1 לשם זיהוי עדכוני אבטחה, באפשרותך לזהות את מרבית עדכוני האבטחה אשר פורסמו ביום 12 בדצמבר 2006. כל היוצאים מן הכלל מופיעים ברשימה שלהלן.

הערה החלק Office Detection Tool של MBSA 1.2.1 מוגבל לסריקות מקומיות בלבד.

הערה MBSA 1.2.1 אינו תומך באף גירסה מבוססת-x64 או מבוססת-Itanium של Windows.
 • 925674 (MS06-073):? MBSA 1.2.1 אינו תומך באף חלק של עדכון אבטחה זה. הכלי Enterprise Scan Tool מיום 12 בדצמבר 2006 יאתר את הצורך בעדכון זה.
 • 923694 (MS06-076):? MBSA 1.2.1 אינו תומך באף חלק של עדכון אבטחה זה. הכלי Enterprise Scan Tool מיום 12 בדצמבר 2006 יאתר את הצורך בעדכון זה.
 • 926121 (MS06-077):? MBSA 1.2.1 אינו תומך באף חלק של עדכון אבטחה זה. הכלי Enterprise Scan Tool מיום 12 בדצמבר 2006 יאתר את הצורך בעדכון זה.
 • 923689 (MS06-078):? MBSA 1.2.1 תומך רק בחלק של Windows Media Player 6.4 של עדכון אבטחה זה. הכלי Enterprise Scan Tool מיום 12 בדצמבר 2006 יאתר את הצורך בחלקים אחרים של עדכון זה.
לקבלת מידע נוסף על אופן השגת הכלי Enterprise Scan Tool ?(EST), לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
894193 כיצד ניתן להשיג את כלי הסריקה הארגוני Enterprise Scan Tool? (EST) ולהשתמש בו

סביבות אשר מזהות ופורסות עדכוני אבטחה באמצעות Software Update Services או Windows Server Update Services

אם אתה משתמש ב-Software Update Services ?(SUS) או ב-Windows Server Update Services ?(WSUS) לאיתור ופריסה של עדכוני אבטחה, באפשרותך לאתר את מרבית עדכוני האבטחה אשר פורסמו ביום 12 בדצמבר 2006. כל היוצאים מן הכלל מופיעים ברשימה שלהלן.

הערה SUS 1.0 עם Service Pack 1? (SP1) אינו תומך בגירסאות מבוססות-x64 או מבוססות-Itanium של Windows.
 • 925674 (MS06-073):? SUS אינו תומך באף חלק של עדכון זה.

סביבות המאתרות ופורסות עדכוני אבטחה באמצעות SMS 2.0 בשילוב עם Security Update Inventory Tool ?(SUIT)?, SMS 2003 בשילוב עם SUIT, או SMS 2003 בשילוב עם Inventory Tool for Microsoft Updates ?(ITMU)

אם אתה משתמש ב-SMS 2.0 בשילוב עם SUIT?, SMS 2003 בשילוב עם SUIT, או SMS 2003 בשילוב עם ITMU לאיתור ופריסה של עדכוני אבטחה, באפשרותך לאתר ולפרוס את מרבית עדכוני האבטחה שפורסמו ביום 12 בדצמבר 2006. כל היוצאים מן הכלל מופיעים ברשימה שלהלן.

הערה SMS 2.0 אינו תומך באף גירסה מבוססת-x64 או מבוססת-Itanium של Windows.
 • 925674 (MS06-073):? SMS בשילוב עם SUIT אינו תומך באף חלק של עדכון אבטחה זה. הכלי Extended Security Update Inventory Tool ?(ESUIT) יאתר את הצורך בעדכון זה.
 • 923694 (MS06-076):? SMS בשילוב עם SUIT אינו תומך באף חלק של עדכון אבטחה זה. ESUIT יאתר את הצורך בעדכון זה.
 • 923689 (MS06-078):? SMS בשילוב עם SUIT תומך רק בחלק של Windows Media Player 6.4 של עדכון אבטחה זה. ESUIT יאתר את הצורך בחלקים אחרים של עדכון זה.
כדי להשיג את ESUIT, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=2C93DA1D-48A0-4E5C-991F-87E08954F61B

סיכום ההנחיות לאיתור ופריסה

הטבלה הבאה מסכמת את ההנחיות בנושא איתור ופריסה עבור כל אחד מעדכוני האבטחה החדשים.
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
עדכון אבטחה עלון רכיב Office Update Windows Update Microsoft Update MBSA 1.2 ו-Office Detection Tool MBSA 2.0 ו-MBSA 2.0.1 SUS WSUS Enterprise Scan Tool SMS Security Update Inventory Tool SMS Inventory Tool for Microsoft Updates
איתור ופריסה איתור ופריסה איתור ופריסה איתור בלבד איתור בלבד איתור ופריסה איתור ופריסה איתור בלבד איתור ופריסה איתור ופריסה
925454 MS06-072: Microsoft Internet Explorer לא ישים כן כן כן כן כן כן לא ישים כן כן
925674 MS06-073 Microsoft Visual Studio לא ישים כן כן לא כן לא כן כן כן, עם ESUIT כן
926247 MS06-074 SNMP לא ישים כן כן כן כן כן כן לא ישים כן כן
926255 MS06-075 קובץ המניפסט לא ישים כן כן כן כן כן כן לא ישים כן כן
923694 MS06-076 Microsoft Outlook Express לא ישים כן כן לא כן כן כן כן כן, עם ESUIT כן
926121 MS06-077 Remote Installation Services ?(RIS) לא ישים כן כן לא כן כן כן כן כן כן
923689 MS06-078 Windows Media Player לא ישים כן כן חלקית, עיין בסעיף על MBSA כן כן כן כן כן, עם ESUIT חלקית, עיין בסעיף על SMS

עדכוני אבטחה המפורסמים מחדש

עדכון אבטחה 924164 (עלון אבטחה MS06-059) פורסם מחדש ביום 12 בדצמבר 2006. לקבלת מידע נוסף, בקר באתר האינטרנט בכתובת שלהלן:
http://www.microsoft.com/israel/technet/security/Bulletin/MS06-059.mspx
המידע לגבי איתור ופריסה שהופיע במדריך לאיתור ופריסה מאוקטובר 2006 לא השתנה בעקבות הפרסום מחדש. לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
926017 הדרכה באיתור ובפריסה של עדכוני האבטחה שפורסמו באוקטובר 2006

שאלות נפוצות

ש1: מה עושה Microsoft כדי לספק הנחיות על אופן הפריסה של עדכונים אלה?

ת1: Microsoft מעודדת מנהלי מערכת להצטרף לשידור אינטרנט חודשי בנושאים טכניים כדי ללמוד עוד בנושא עדכוני אבטחה. שידור האינטרנט שיעסוק בעדכון אבטחה זה יועבר בתאריך 13 בדצמבר 2006 בשעה 11:00 לפנה"צ (שעון החוף המערבי). כדי להירשם, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
http://msevents.microsoft.com/CUI/WebCastEventDetails.aspx?EventID=1032317233&EventCategory=5&culture=he-il&CountryCode=il
ש2: ESUIT פועל באופן מצטבר עבור SMS. האם גם EST מצטבר?

ת2:?לא, EST אינו פועל באופן מצטבר. אין גם כל כוונה להפוך אותו לכלי הפועל באופן מצטבר.

ש3: האם אוכל להשתמש ב-MBSA כדי לקבוע אם עדכונים אלה נדרשים?

ת3: כן. באפשרותך להשתמש בכלי MBSA בגירסאות 2.0, 2.0.1 או 1.2.1 כדי לאתר באופן מלא את הצורך בעדכוני האבטחה הבאים שפורסמו בתאריך 12 בדצמבר 2006, פרט לאלה שלצדם הערה.
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
מאמר Microsoft Knowledge Base קוד עלון אבטחה רכיב הערה לגבי איתור
925674 MS06-073 Visual Studio מידע נוסף ניתן למצוא בסעיף MBSA
923694 MS06-076 Outlook Express מידע נוסף ניתן למצוא בסעיף MBSA
926121 MS06-077 RIS מידע נוסף ניתן למצוא בסעיף MBSA
923689 MS06-078 Media Player מידע נוסף ניתן למצוא בסעיף MBSA
לקבלת מידע נוסף על התוכניות ש-MBSA אינו מאתר בשלב זה, לחץ על מספרי המאמרים שלהלן כדי להציגם מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
306460 הכלי Microsoft Baseline Security Analyzer 1.2.1? ?(MBSA) מחזיר הודעות יידוע עבור חלק מהעדכונים
895660 הכלי Microsoft Baseline Security Analyzer ?(MBSA)? 2.0 זמין (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

אם התקנת תוכנית המופיעה תחת "תוכנות מושפעות" בעלון אבטחה המוזכר במאמר הקשור לו, ייתכן שתצטרך לקבוע ידנית אם עליך להתקין את עדכון האבטחה הנדרש. לקבלת מידע נוסף על אודות ה-MBSA, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
http://www.microsoft.com/israel/technet/security/tools/mbsahome.mspx


ש4: אילו עדכוני אבטחה מחייבים שימוש בכלי הסריקה EST בשילוב עם MBSA כדי לאתר מערכות פגיעות ברשת שלי?

ת4: הטבלה שלהלן מציינת את העדכונים המחייבים שימוש בכלי זה יחד עם MBSA.
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
מאמר Microsoft Knowledge Base קוד עלון אבטחה רכיב
925674 MS06-073 Microsoft Visual Studio
923694 MS06-076 Microsoft Outlook Express
926121 MS06-077 RIS
923689 MS06-078 Windows Media Player
ש5: האם אוכל להשתמש ב-SMS כדי לקבוע אם העדכונים נדרשים?

ת5: כן. שרת ה-SMS מסייע באיתור ובפריסה של עדכוני אבטחה אלה. השימוש ב-SMS 2.0 או SMS 2003 ביחד עם SUIT לצורך איתור הוא למעשה שימוש בטכנולוגיה של MBSA 1.2.1. משום כך, לשרתים SMS 2.0 וכן SMS 2003 יש מגבלות הדומות לאלו של MBSA 1.2.1. לקבלת פרטים נוספים על SMS, בקר באתר האינטרנט של Microsoft בכתובת:
http://www.microsoft.com/israel/smserver/default.mspx
כדי לאתר את כל עדכוני האבטחה הנדרשים ב-Microsoft Windows ובמוצרים מושפעים אחרים של Microsoft, עליך להשתמש ב-SUIT בשילוב עם ESUIT. לקבלת מידע נוסף על מגבלות הכלי Security Update Inventory Tool, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
306460 הכלי Microsoft Baseline Security Analyzer ?(MBSA) מחזיר הודעות יידוע עבור חלק מהעדכונים


SMS 2.0 ו-SMS 2003 בשילוב עם Software Updates Inventory Tool משתמשים גם בכלי Microsoft Office Inventory Tool כדי לאתר את עדכוני האבטחה הדרושים לתוכניות Microsoft Office, כגון Microsoft Word.

לחלופין, לקוחות SMS 2003 יכולים להשתמש ב-ITMU כדי לאתר ולפרוס עדכוני אבטחה. ITMU משתמש בטכנולוגיה של Microsoft Update. לקבלת מידע נוסף על הכלי ITMU, בקר באתר האינטרנט הבא:
http://www.microsoft.com/smserver/downloads/2003/tools/msupdates.mspx

מאפיינים

Article ID: 929656 - Last Review: יום שני 03 דצמבר 2007 - Revision: 1.4
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1, הפועל עם:
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows XP Service Pack 2, הפועל עם:
  • Microsoft Windows XP Professional
  • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Windows 2000 Service Pack 4, הפועל עם:
  • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
  • Microsoft Windows 2000 Server
  • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Small Business Server 2000 Standard Edition
 • Microsoft Office Standard Edition 2003
 • Microsoft Office XP Standard Edition
 • Microsoft Office 2000 Standard Edition
 • Microsoft Office 2004 for Mac Standard Edition
 • Microsoft Office X for Mac Standard Edition
 • Microsoft Office 2001 for Mac
מילות מפתח 
kbhowto kbsecvulnerability kbsecurity kbpubtypekc kbexpertiseinter kbexpertisebeginner KB929656

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com