Article ID: 929658 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

תיאור בעיה

כאשר ברצונך להפעיל מצב שינה במחשב מבוסס Windows Vista, ייתכן שתיתקל באחת או יותר מהבעיות הבאות:
 • האפשרות מצב שינה אינה זמינה בתפריט התחל
  כווץ את התמונההרחב את התמונה
   לחצן התחל
  בתפריט 'אפשרויות צריכת חשמל'.
 • האפשרות מצב שינה אינה זמינה בתיבת הדו-שיח כיבוי Windows.

  הערה לפתיחת תיבת הדו-שיח כיבוי Windows, הקש ALT+F4.
 • האפשרות מצב שינה אינה זמינה בתפריט מתג ההפעלה אשר מופיע בשולחן העבודה המאובטח.

  הערה באפשרותך לגשת לתפריט מתג ההפעלה של שולחן העבודה המאובטח כאשר אתה מתנתק מ-Windows Vista.
כדי שנתקן עבורך את הבעיה, עבור אל הסעיף "תקן עבורי". אם אתה מעדיף לתקן את הבעיה בעצמך, עבור אל הסעיף "הנח לי לתקן בעצמי".

תקנו עבורי

הערה אם המחשב אינו תומך בתכונה 'מצב שינה', אין באפשרותך להפעיל את התכונה. כדי לקבוע האם המחשב תומך במצב שינה, עיין בסעיף "מידע נוסף".

כדי לתקן בעיה זו באופן אוטומטי, לחץ על הקישור תיקון בעיה זו. לאחר מכן, לחץ על הפעל בתיבת הדו-שיח הורדת קובץ ופעל בהתאם לשלבים של האשף.

תקן בעיה זו
Microsoft Fix it 50078


הערה כדי לאפשר את קובץ השינה, על כמות הזיכרון הפנוי בכונן המערכת להיות לפחות כגודל הזיכרון הפיזי במחשב. אם אין מספיק זיכרון פנוי, תתקבל הודעת השגיאה הבאה בעת הרצת פתרון תיקון זה:
פתרון תיקון זה אינו חל על המערכת שלך.

הערה ייתכן שאשף זה יוצג באנגלית בלבד, עם זאת, התיקון האוטומטי פועל גם עבור גירסאות של Windows בשפות אחרות.

הערה אם אינך נמצא מול המחשב שבו אירעה הבעיה, תוכל לשמור את התיקון האוטומטי בכונן הבזק או בתקליטור, כך שתוכל להפעיל אותו במחשב שבו אירעה הבעיה.

כדי לבדוק אם התהליך פתר את הבעיה, עבור לסעיף "האם הבעיה נפתרה?".

אני מעדיף לתקן בעצמי

בעיה זו מתרחשת עקב אחת מהסיבות הבאות.
 • נעשה שימוש בתוכנית השרות לניקוי הדיסק על מנת למחוק את Hibernation File Cleaner.
 • המחשב אינו תומך באפשרות 'מצב שינה'.
 • האפשרות 'מצב שינה' מושבתת.
 • התכונה 'מצב שינה מעורב' מופעלת.

  הערה התכונה 'מצב שינה מעורב' מעבירה את המחשב למצב שינה ומייצר קובץ מצב שינה כאשר המשתמש בוחר באפשרות שינה בכל אחד מתפריטי אפשרויות צריכת חשמל. לכן מצב שינה אינו מופיע כאפשרות צריכת חשמל כאשר 'מצב שינה מעורב' מופעל.

כדי לפתור בעיה זו, השתמש בכלי PowerCfg על מנת להפעיל את התכונה 'מצב שינה'. לשם כך, בצע את השלבים הבאים.

הערה אם המחשב אינו תומך בתכונה 'מצב שינה', אין באפשרותך להפעיל את התכונה. למידע על אופן השימוש בכלי PowerCfg כדי לקבוע אם המחשב תומך בתכונה 'מצב שינה', עיין בסעיף "פרטים נוספים".
 1. לחץ על התחל
  כווץ את התמונההרחב את התמונה
  הלחצן התחל
  , הקלד command בתיבה התחל חיפוש, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על שורת פקודה ברשימה תוכניות ולאחר מכן לחץ על הפעל כמנהל מערכת.

  כווץ את התמונההרחב את התמונה
  הרשאת בקרת חשבון משתמש
  אם תתבקש להזין סיסמת מנהל מערכת או אישור, הקלד את הסיסמה שלך או לחץ על המשך.
 2. בשורת הפקודה, הקלד: powercfg /hibernate on.

מידע נוסף

כמו כן באפשרותך להשתמש בכלי PowerCfg על מנת לקבוע אם המחשב תומך בתכונה 'מצב שינה'. לשם כך, בצע את השלבים הבאים:
 1. לחץ על התחל
  כווץ את התמונההרחב את התמונה
  הלחצן התחל
  , הקלד command בתיבה התחל חיפוש, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על שורת פקודה ברשימה תוכניות ולאחר מכן לחץ על הפעל כמנהל מערכת.

  כווץ את התמונההרחב את התמונה
  הרשאת בקרת חשבון משתמש
  אם תתבקש להזין סיסמת מנהל מערכת או אישור, הקלד את הסיסמה שלך או לחץ על המשך.
 2. בשורת הפקודה, הקלד: powercfg /a.
הכלי PowerCfg מייצר פלט הדומה לבא:
The following sleep states are available on this system: Standby ( S1 S3 ) Hibernate Hybrid Sleep The following sleep states are not available on this system: Standby (S2) The system firmware does not support this standby state.
מצבי השינה המצוינים כזמינים או כלא זמינים משתנים, בהתאם לחומרת המחשב.

הערה אם המחשב אינו תומך בתכונה 'מצב שינה', אין באפשרותך להפעיל את התכונה.

לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
928897 השתמשתי בכלי ניקוי הדיסק ב- Windows Vista, וכעת תכונת מצב שינה מעורב ותכונת שינה אינן זמינות.

האם הפתרון פתר את הבעיה?

בדוק אם הבעיה נפתרה. אם הבעיה נפתרה, המשך המאמר לא רלוונטי עבורך. אם הבעיה לא נפתרה, באפשרותך לפנות לתמיכה.

לקבלת עזרה עבור בעיות צריכת חשמל וחיי סוללה ב- Windows Vista, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:

מאפיינים

Article ID: 929658 - Last Review: יום ראשון 25 ספטמבר 2011 - Revision: 6.0
המידע במאמר זה חל על:
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
מילות מפתח 
kbmsifixme kbfixme kbexpertisebeginner kbtshoot kbprb KB929658

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com