Straipsnio ID: 929658 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

PO?YMIAI

Windows Vista galite pasteb?ti vien? ar daugiau i? ?i? po?ymi?:
 • Maitinimo parink?i? meniu, esan?iame meniu Prad?ti , n?ra parinkties I?jungti ?ra?ius.
 • Dialogo lange I?jungti Windows n?ra parinkties I?jungti ?ra?ius.

  PASTABA: nor?dami atidaryti dialogo lang? I?jungti Windows, paspauskite ALT+F4.
 • Maitinimo mygtuko meniu, kuris pasirodo saugiame darbalaukyje, n?ra parinkties I?jungti ?ra?ius.

  PASTABA: saugaus darbalaukio maitinimo mygtuk? galite pasiekti i?eidami i? Windows Vista.

PRIE?ASTIS

?i problema kyla, jei patenkinama bent viena i? ?i? s?lyg?:
 • Naudojant disko valymo paslaug? program? buvo panaikintas u?migdymo fail? valytuvas.
 • Kompiuteris nepalaiko u?migdymo funkcijos.
 • U?migdymo funkcija u?drausta.
 • ?galinta greitojo u?migdymo funkcija.

  Bet kuriame maitinimo parink?i? meniu vartotojui pasirinkus parinkt? Miego re?imas ir naudojant greitojo u?migdymo funkcij?, kompiuteris u?migdomas ir sukuriamas u?migdymo failas. Taigi, kai yra ?galinta greitojo u?migdymo funkcija, I?eiti ?ra?ius nerodoma kaip maitinimo parinktis.

SPRENDIMAS

Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?, naudokite komandin?s eilut?s ?rank? PowerCfg ir ?galinkite u?migdymo funkcij?. Nor?dami tai padaryti, atlikite ?iuos veiksmus.

PASTABA: jei kompiuteris nepalaiko u?migdymo funkcijos, ?ios funkcijos ?galinti negal?site. Nor?dami gauti informacijos apie tai, kaip naudoti ?rank? PowerCfg norint nustatyti, ar kompiuteris palaiko u?migdymo funkcij?, skaitykite skyri? ?Daugiau informacijos?.
 1. Spustel?kite Prad?ti
  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  mygtukas Prad?ti
  , lauke Prad?ti ie?k? ?ra?ykite command, s?ra?e Programos de?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite Komandin? eilut? ir tada spustel?kite Vykdyti kaip administratorius.

  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  Vartotojo abonemento valdymo tarnybos teis?
  Jei esate raginami ?vesti administratoriaus slapta?od? ar patvirtinim?, ?ra?ykite savo slapta?od? ar spustel?kite T?sti.
 2. Komandin?je eilut?je ?veskite powercfg /hibernate on.

DAUGIAU INFORMACIJOS

Komandin?s eilut?s ?rank? PowerCfg taip pat galite naudoti nor?dami nustatyti, ar kompiuteris palaiko u?migdymo funkcij?. Nor?dami tai padaryti, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Spustel?kite Prad?ti
  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  mygtukas Prad?ti
  , lauke Prad?ti ie?k? ?ra?ykite command, s?ra?e Programos de?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite Komandin? eilut? ir tada spustel?kite Vykdyti kaip administratorius.

  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  Vartotojo abonemento valdymo tarnybos teis?
  Jei esate raginami ?vesti administratoriaus slapta?od? ar patvirtinim?, ?ra?ykite savo slapta?od? ar spustel?kite T?sti.
 2. Komandin?je eilut?je ?veskite powercfg /a.
?rankis PowerCfg sukuria i?vest?, pana?i? ? ?i?:
?ioje sistemoje galimos tokios miego re?imo b?senos: Pristabdymas ( S1 S3 ) U?migdymas Greitasis u?migdymas ?ioje sistemoje negalimos tokios b?senos: Pristabdymas (S2) Sistemos aparat?ra nepalaiko ?ios pristabdymo b?senos.
I?vardytos kaip galimos ir kaip negalimos miego re?imo b?senos skiriasi, atsi?velgiant ? kompiuterio aparat?r?.

Jei norite gauti daugiau informacijos, spustel?kite toliau esan?io straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
928897 Panaudojus disko valymo ?rank?, Windows Vista greitojo u?migdymo ir u?migdymo funkcijos gali tapti nepasiekiamos (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)

Savyb?s

Straipsnio ID: 929658 - Paskutin? per?i?ra: 2011 m. rugs?jo 25 d. - Per?i?ra: 4.0
TAIKOMA:
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
Rakta?od?iai: 
kbexpertisebeginner kbtshoot kbprb KB929658

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com