Numer ID artykułu: 929658 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Opis problemu

Użytkownik chcący włączyć hibernację na komputerze z systemem Windows Vista może napotkać jeden lub więcej z następujących problemów:
 • Opcja Hibernacja jest niedostępna w menu opcji zasilania menu Start
  Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
  Przycisk Start
  .
 • Opcja Hibernacja jest niedostępna w oknie dialogowym Zamykanie systemu Windows.

  Uwaga: Aby otworzyć okno dialogowe Zamykanie systemu Windows, naciśnij klawisze ALT+F4.
 • Opcja Hibernacja jest niedostępna w menu przycisku zasilania, które pojawia się na bezpiecznym pulpicie.

  Uwaga Do menu przycisku zasilania na bezpiecznym pulpicie można uzyskać dostęp podczas wylogowywania się z systemu Windows Vista.
Aby automatycznie rozwiązać ten problem, przejdź do sekcji Automatyczne rozwiązywanie problemu. Aby samodzielnie rozwiązać ten problem, przejdź do sekcji Samodzielne rozwiązywanie problemu.

Automatyczne rozwiązywanie problemu

Uwaga Jeśli komputer nie obsługuje funkcji hibernacji, nie można jej włączyć. Aby ustalić, czy komputer obsługuje funkcję hibernacji, zobacz sekcję Więcej informacji.

Aby automatycznie rozwiązać ten problem, należy kliknąć łącze Rozwiąż ten problem. Następnie należy kliknąć przycisk Uruchom w oknie dialogowym Pobieranie pliku i wykonać kroki kreatora.

Rozwiąż ten problem
Poprawka automatyczna firmy Microsoft 50078


Uwaga Aby można było włączyć plik hibernacji, na dysku systemowym musi być co najmniej tyle wolnego miejsca, ile jest pamięci fizycznej w komputerze. Jeśli nie ma wystarczającej ilości wolnego miejsca, po uruchomieniu tego rozwiązania w postaci poprawki automatycznej zostanie zwrócony następujący błąd:
This "Fix it" does not apply to your system. (Ta poprawka automatyczna nie ma zastosowania do tego systemu).

Uwaga Ten kreator może być dostępny tylko w języku angielskim. Jednak ta poprawka automatyczna działa również w innych wersjach językowych systemu Windows.

Uwaga Jeśli używany komputer nie jest tym, którego dotyczy problem, można zapisać tę poprawkę automatyczną na dysku flash lub dysku CD i uruchomić ją na odpowiednim komputerze.

Aby sprawdzić, czy problem został rozwiązany, przejdź do sekcji Czy problem został rozwiązany?

Samodzielne rozwiązywanie problemu

Przyczyny występowania tego problemu mogą być następujące:
 • Użyto narzędzia Oczyszczanie dysku do usunięcia Oczyszczarki plików hibernacji.
 • Komputer nie obsługuje funkcji hibernacji.
 • Funkcja hibernacji jest wyłączona.
 • Jest włączona funkcja uśpienia hybrydowego.

  Uwaga Funkcja uśpienia hybrydowego wprowadza komputer w stan uśpienia i generuje plik hibernacji, jeśli użytkownik wybrał opcję Uśpienie w dowolnym menu opcji zasilania. Dlatego opcja Hibernacja nie pojawia się jako opcja zasilania przy włączonej funkcji uśpienia hybrydowego.

Aby rozwiązać ten problem, należy użyć narzędzia PowerCfg w celu włączenia funkcji hibernacji. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki.

Uwaga Jeśli komputer nie obsługuje funkcji hibernacji, nie można jej włączyć. Aby uzyskać informacje dotyczące sposobu używania narzędzia PowerCfg w celu ustalenia, czy komputer obsługuje funkcję hibernacji, zobacz sekcję Więcej informacji.
 1. Kliknij przycisk Start
  Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
  Przycisk Start
  , wpisz ciąg command w polu Rozpocznij wyszukiwanie, kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Wiersz polecenia na liście Programy, a następnie kliknij polecenie Uruchom jako administrator.

  Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
  Kontrola konta użytkownika — zgoda na uruchomienie programu
  Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub kliknij przycisk Kontynuuj.
 2. W wierszu polecenia wpisz powercfg /hibernate on.

Więcej informacji

Narzędzia PowerCfg można również użyć w celu ustalenia, czy komputer obsługuje funkcję hibernacji. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start
  Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
  Przycisk Start
  , wpisz ciąg command w polu Rozpocznij wyszukiwanie, kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Wiersz polecenia na liście Programy, a następnie kliknij polecenie Uruchom jako administrator.

  Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
  Kontrola konta użytkownika — zgoda na uruchomienie programu
  Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub kliknij przycisk Kontynuuj.
 2. W wierszu polecenia wpisz powercfg /a.
Narzędzie PowerCfg generuje dane wyjściowe podobne od następujących:
Następujące stany uśpienia są dostępne w tym systemie: Wstrzymanie (S1 S3) Hibernacja Uśpienie hybrydowe Następujące stany uśpienia są niedostępne w tym systemie: Wstrzymanie (S2) Oprogramowanie układowe systemu nie obsługuje tego stanu wstrzymania.
Stany uśpienia wymieniane jako dostępne i niedostępne zależą od sprzętu komputera.

Uwaga Jeśli komputer nie obsługuje funkcji hibernacji, nie można jej włączyć.

Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
928897 Po skorzystaniu z narzędzia Oczyszczanie dysku w systemie Windows Vista funkcje uśpienia hybrydowego i hibernacji są niedostępne

Czy problem został rozwiązany?

Należy sprawdzić, czy problem został rozwiązany. Jeśli problem został rozwiązany, to koniec pracy z tym artykułem. Jeśli problem nie został rozwiązany, można skontaktować się z pomocą techniczną.

Aby uzyskać pomoc dotyczącą problemów ze zużyciem energii i czasem pracy baterii w systemie Windows Vista, odwiedź następującą stronę firmy Microsoft w sieci Web:

Właściwości

Numer ID artykułu: 929658 - Ostatnia weryfikacja: 25 września 2011 - Weryfikacja: 6.0
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
Słowa kluczowe: 
kbmsifixme kbfixme kbexpertisebeginner kbtshoot kbprb KB929658

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com