Artikel-id: 929658 - Visa produkter som artikeln gäller.
Visa alla | Dölj alla

Beskrivning av problemet

När du vill aktivera viloläge på en Windows Vista-baserad dator, kan ett eller flera av följande problem uppstå:
 • Alternativet Viloläge finns inte tillgängligt bland energialternativen på Start-menyn
  Dölj bildenVisa bilden
  Start-knappen
  .
 • Alternativet Viloläge är inte tillgängligt i dialogrutan Avsluta Windows.

  Obs! Du öppnar dialogrutan Avsluta Windows genom att trycka på ALT+F4.
 • Alternativet Viloläge är inte tillgängligt på strömbrytarmenyn som visas på det säkra skrivbordet.

  Obs! Om du använder ett säkert skrivbord kan du komma åt strömbrytarens alternativ när du loggar ut från Windows Vista.
Om du vill att vi ska lösa det här problemet åt dig går du till avsnittet ?Lös det åt mig?. Om du vill åtgärda problemet själv går du till avsnittet Jag löser det själv.

Lös det åt mig

Obs! Om datorn inte har stöd för vilolägesfunktionen kan du inte aktivera funktionen. Du kan kontrollera om datorn har stöd för viloläge eller inte med hjälp av informationen i avsnittet "Ytterligare information.

Om du vill att problemet ska åtgärdas automatiskt klickar du på länken Lös det här problemet. Klicka sedan på Kör i dialogrutan Filhämtning och följ anvisningarna i den här guiden.

Lös det här problemet
Microsoft Fix it 50078


Obs! För att du ska kunna aktivera vilolägesfilen måste du ha minst så mycket utrymme på systemenheten som det finns fysiskt minne på datorn. Om det inte finns tillräckligt mycket ledigt utrymme visas följande fel när du kör den här lösningen.
Den här "Lös det åt mig"-artikeln gäller inte ditt operativsystem.

Obs! Den här guiden finns eventuellt bara på engelska men den automatiska korrigeringsfilen fungerar även för andra språkversioner av Windows.

Obs! Om du inte sitter vid datorn där problemet finns, kan du spara den automatiska korrigeringsfilen på ett USB-minne eller en CD-skiva och sedan köra den på rätt dator.

Om du vill se om guiden löste problemet går du till avsnittet Löste det här problemet?.

Jag löser det själv

Det här problemet beror på något av följande:
 • Verktyget Diskrensning har använts för att ta bort verktyget Borttagning av vilolägesfiler.
 • Datorn stöder inte vilolägesfunktionen.
 • Vilolägesfunktionen är inaktiverad.
 • Hybridvilolägesfunktionen är aktiverad.

  Obs! När datorn försätts i hybridviloläge genereras en vilolägesfil när användaren väljer avstängningsalternativet Vila. Detta innebär att Viloläge inte visas som ett avstängningsalternativ när funktionen Hybridviloläge är aktiverad.

Du kan lösa problemet genom att aktivera vilolägesfunktionen med kommandoradsverktyget PowerCfg. så här:

Obs! Om datorn inte stöder vilolägesfunktionen kan du inte aktivera den. Mer information om hur du använder verktyget PowerCfg för att avgöra om datorn har stöd för vilolägesfunktionen finns i avsnittet "Ytterligare information".
 1. Klicka på Start
  Dölj bildenVisa bilden
  Start-knappen
  , skriv kommandotolk i rutan Påbörja sökning, högerklicka på Kommandotolk i listan Program, och klicka sedan på Kör som administratör.

  Dölj bildenVisa bilden
  Behörighet för Kontroll av användarkonto
  Om du ombeds ange ett administratörslösenord eller en bekräftelse skriver du lösenordet eller klickar på Fortsätt.
 2. Skriv powercfg /hibernate on vid kommandotolken.

Mer information

Du kan också använda verktyget PowerCfg för att kontrollera om datorn har stöd för vilolägesfunktionen eller inte. Gör så här:
 1. Klicka på Start
  Dölj bildenVisa bilden
  Start-knappen
  , skriv kommandotolk i rutan Påbörja sökning, högerklicka på Kommandotolk i listan Program, och klicka sedan på Kör som administratör.

  Dölj bildenVisa bilden
  Behörighet för Kontroll av användarkonto
  Om du ombeds ange ett administratörslösenord eller en bekräftelse skriver du lösenordet eller klickar på Fortsätt.
 2. Skriv powercfg /a vid kommandotolken.
PowerCfg genererar utdata av följande slag:
Följande lågenergitillstånd är tillgängliga på den här datorn: Vänteläge ( S1 S3 ) Viloläge Hybridviloläge Följande lågenergitillstånd är inte tillgängliga på den här datorn: Vänteläge (S2) Datorns inbyggda maskinvara stöder inte detta väntelägestillstånd.
Vilka vilolägestillstånd som anges som tillgängliga respektive inte tillgängliga varierar beroende på datorns maskinvara.

Obs! Om datorn inte har stöd för vilolägesfunktionen kan du inte aktivera funktionen.

Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
928897 Hybridviloläge och viloläge i Windows Vista är inte tillgängliga när Diskrensning har använts

Löste det här problemet?

Kontrollera om problemet har lösts. I så fall är du klar med den här artikeln. Om problemet inte är åtgärdat kan du kontakta supporten.

Om du vill ha hjälp med energiförbruknings- och batteriproblem i Windows Vista går du till följande Microsoft-webbsida:
Åtgärda problem där energiförbrukningen är oväntat hög, eller där batterierna tar slut fort

Egenskaper

Artikel-id: 929658 - Senaste granskning: den 25 september 2011 - Revision: 6.0
Informationen i denna artikel gäller:
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
Nyckelord: 
kbmsifixme kbfixme kbexpertisebeginner kbtshoot kbprb KB929658

Ge feedback

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com