ID c?a bi: 929658 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

Trong Windows Vista, ban co th gp mt hoc nhng hin tng sau:
 • Tuy chon Ngu ng khng co trong menu tuy chon ngun in cua menu Bt u.
 • Tuy chon Ngu ng khng co trong hp thoai Tt Windows.

  Chu y m hp thoai Tt Windows, bm ALT+F4.
 • Tuy chon Ngu ng khng co trn menu cua nut ngun in xut hin trn man hinh nn bao v.

  Chu y Ban co th truy cp menu nut ngun in cua may ban co tinh nng bao v khi ng xut khoi Windows Vista.

NGUYN NHN

S c nay xay ra nu mt trong cac iu kin sau la ung:
 • Tin ich Don a c dung xoa Chng trinh xoa Tp Ngu ng.
 • May tinh khng h tr tinh nng ngu ng.
 • Tinh nng ngu ng bi v hiu hoa.
 • Tinh nng Ngu Kt hp c kich hoat.

  Tinh nng Ngu Kt hp se t may tinh vao trang thai ngu va tao tp ngu ng khi ngi dung chon tuy chon Ngu trong bt ky menu tuy chon ngun in nao. Do o, Ngu ng khng co chc nng nh mt tuy chon ngun in khi tinh nng Ngu Kt hp c kich hoat.

GI?I PHP

giai quyt s c nay, s dung cng cu dong lnh PowerCfg kich hoat tinh nng ngu ng. thc hin vic nay, hay lam theo nhng bc sau.

Chu y Nu may tinh khng h tr tinh nng ngu ng, ban khng th kich hoat tinh nng nay. bit thng tin v cach dung cng cu PowerCfg xac inh xem liu may tinh co h tr tinh nng ngu ng hay khng, hay xem phn "Thng tin thm".
 1. Bm Bt u
  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  nut Bt u
  , go command trong Bt u Tim kim, bm chut phai vao Du nhc Lnh trong danh sach Chng trinh, ri bm Chay vi t cach quan tri vin.

  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  Quyn Kim soat Tai khoan Ngi dung
  Nu ban c hoi v mt khu hoc xac nhn cua quan tri vin, go mt khu cua ban hoc bm Tip tuc.
 2. Tai du nhc lnh, go powercfg /hibernate on.

THNG TIN THM

Ban cung co th s dung cng cu dong lnh PowerCfg xac inh xem may tinh co h tr tinh nng ngu ng hay khng. thc hin vic nay, lam theo nhng bc sau:
 1. Bm Bt u
  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  nut Bt u
  , go command trong Bt u Tim kim, bm chut phai vao Du nhc Lnh trong danh sach Chng trinh, ri bm Chay vi t cach quan tri vin.

  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  Quyn Kim soat Tai khoan Ngi dung
  Nu ban c hoi v mt khu hoc xac nhn cua quan tri vin, go mt khu cua ban, hoc bm Tip tuc.
 2. Tai du nhc lnh, go powercfg /a.
Cng cu PowerCfg cho ra san phm tng t nh sau:
Cac trang thai ngu sau co sn trong h thng nay: Ch ch ( S1 S3 ) Ngu ng Ngu Kt hp Cac trang thai ngu sau khng co trong h thng nay: Ch ch (S2) Chng trinh c s cua h thng khng h tr trang thai ch nay.
Cac trang thai ngu c lit k kha dung hoc khng kha dung co th thay i, tuy thuc vao phn cng cua may tinh.

bit thm thng tin, hay bm vao s bai vit sau y xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
928897 Tinh nng ngu kt hp va ngu ng trong Windows Vista co th khng kha dung sau khi ban s dung Cng cu Don (Bai vit nay co th cha lin kt ti ni dung ting Anh (cha c dich)).

Thu?c tnh

ID c?a bi: 929658 - L?n xem xt sau cng: 25 Thang Chin 2011 - Xem xt l?i: 3.0
p d?ng
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
T? kha:
kbexpertisebeginner kbtshoot kbprb KB929658

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com