Jak otrzymać najnowszy dodatek Service Pack dla programu Visual Studio 2005

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 929697 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

WPROWADZENIE

Firma Microsoft rozpowszechnia poprawki w dodatkach Service Pack. Dodatki Service Pack aktualizują produkt. Zawierają one poprawki i aktualizacje oprogramowania. Dodatki Service Pack mogą również zawierać systemowe narzędzia administracyjne, sterowniki oraz składniki dodatkowe. Te aktualizacje i składniki są powiązane ze sobą w celu ułatwienia pobierania.

Dodatki Service Pack są kumulatywne. Każdy nowy dodatek Service Pack zawiera wszystkie poprawki zawarte w poprzednich dodatkach Service Pack oraz nowe poprawki. Przed instalacją najnowszego dodatku nie trzeba instalować żadnych wcześniejszych dodatków.

Więcej informacji

Dodatek Service Pack 1 dla programu Microsoft Visual Studio 2005

Data wydania: 14 grudnia 2006

Jak uzyskać dodatek Service Pack

Aby uzyskać dodatek Service Pack 1 (SP1) dla programu Visual Studio 2005, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
http://msdn2.microsoft.com/en-us/vstudio/bb265237.aspx

Lista poprawek

Aby uzyskać listę usterek naprawianych przez dodatek SP1 dla programu Visual Studio 2005, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
918526 List of bugs that are fixed in Visual Studio 2005 Service Pack 1

Informacje o wersji

Aby wyświetlić informacje o wersji dodatku SP1 dla programu Visual Studio 2005, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
928957 Visual Studio 2005 Service Pack 1 release notes

Właściwości

Numer ID artykułu: 929697 - Ostatnia weryfikacja: 15 maja 2011 - Weryfikacja: 2.0
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
  • Microsoft Visual Studio 2005 Team Edition for Software Architects
  • Microsoft Visual Studio 2005 Team Edition for Software Developers
  • Microsoft Visual Studio 2005 Team Edition for Software Testers
  • Microsoft Visual Studio 2005 Team Edition for Database Professionals
  • Microsoft Visual Studio 2005 Team Foundation Server
  • Microsoft Visual Studio 2005 Team Suite
  • Microsoft Visual Studio 2005 Standard Edition
  • Microsoft Visual Studio 2005 Professional Edition
Słowa kluczowe: 
kbhowto atdownload kbgetsp kbinfo KB929697

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com